ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Επαναφέρουν την τροπολογία για την Τουρκική Ένωση Ξάνθης

ΕΘΝΙΚΑ. - 9 Οκτ 2017 - 18:33
Loading...

Ροή ειδήσεων σε μορφή blog– Συγχαρητήρια Δ. Καμμένου σε Στ. Κοντονή

Με «φερετζέ» προσχηματικές βελτιώσεις επανέφερε στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κοντονής την επίμαχη τροπολογία για την επανεκδίκαση υποθέσεων που αφορούν τη λειτουργία Συλλόγων που φέρουν

στον τίτλο τους τον όρο «Τουρκικός» αλλά και εκείνων που παραπέμπουν στην ύπαρξη «μακεδονικής μειονότητας» στην Ελλάδα, ελπίζοντας ότι έτσι θα καμφθούν οι αντιρρήσεις των βουλευτών των ΑΝΕΛ.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης επανέφερε στη Βουλή την τροπολογία για την οποία υπάρχουν έντονες αντιδράσεις με υποτιθέμενες βελτιώσεις, που όμως δεν είναι τίποτε περισσότερο από την παραπομπή στις ήδη γνωστές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και βάσει των οποίων το ΕΔΑΔ δικαίωσε τις προσφεύγουσες οργανώσεις και συλλόγους.

Η τροπολογία που κατατέθηκε κάνει αναφορά στην παράγραφο 2 του αρθρου 11 της ΕΣΔΑ «και τις λοιπές διατάξεις της Σύμβασης αυτής καθώς και τις διεθνείς συνθήκες, όπως επίσης και στους όρους και περιορισμούς που προβλέπονται στις επιμέρους διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί προστασίας της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της πρόληψης του εγκλήματος, της προστασίας της υγείας ή ηθικής και της προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρίτων».

Υπενθυμίζεται ότι το ΕΔΑΔ είχε κρίνει στην ουσία τις προσφυγές απορρίπτοντας την επιχειρηματολογία του Αρείου Πάγου ότι η χρήση του όρου «τουρκικός» συνιστά παραβίαση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 της ΕΣΔΑ και συνεπώς έχουν ήδη απορριφθεί με τη νομολογία του ΕΔΑΔ οι υποτιθέμενες «βελτιώσεις» που εισάγει με την τροπολογία ο κ. Κοντονής και προβάλλονται ως… διασφαλίσεις για να διασκεδασθούν οι αντιδράσεις βουλευτών των ΑΝΕΛ.

Εγκαίρως το Liberal.gr είχε παρουσιάσει τα στοιχεία από τις αποφάσεις αυτές αλλά και τα σχετικά άρθρα της ΕΣΔΑ:

«- Η τροπολογία αφορά τη δικαίωση των προσφυγών στο ΕΔΑΔ της «Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης», «Πολιτιστικού Συλλόγου Τούρκων Γυναικών Νομού Ροδόπης» και του «Συλλόγου Νεολαίας Μειονότητας Νομού Έβρου»

– Στην περίπτωση της «ΤΕΞ»,το ΕΔΑΔ επισημαίνει ότι βάσει του άρθρου 11 ο καθένας μπορεί να ιδρύει σύλλογο που μπορεί να επιδιώκει εκτός άλλων (κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών κ.λπ.) σκοπών και την προστασία της πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς, καθώς και την αναζήτηση μιας εθνικής ταυτότητας ή την επιβεβαίωση μιας μειονοτικής συνείδησης.

Σε ότι αφορά και την απόφαση διάλυσης ενός Σωματείου το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι «Ακόμα και αν ο σκοπός του σωματείου ήταν η προώθηση της ιδέας ότι υπάρχει στην Ελλάδα μια εθνική μειονότητα, δεν θα μπορούσε τούτο να απειλήσει μια δημοκρατική κοινωνία, ιδιαίτερα επειδή ουδόλως γίνεται μνεία στο καταστατικό του περί προσφυγής των μελών του στη χρήση βίας ή αντιδημοκρατικών ή αντισυνταγματικών μέσων. Το ΕΔΑΔ, αν και έλαβε υπόψη τις αιτιολογίες των ελληνικών δικαστηρίων δεν διαπίστωσε δραστηριότητες του σωματείου κατά τον χρόνο της διάλυσής του που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη, την εδαφική ακεραιότητα ή τις δημοκρατικές αξίες. Αντίθετα, διαπίστωσε, ότι οι δραστηριότητές του επιβεβαιώνουν μόνο την εκδήλωση και διατράνωση μιας μειονοτικής συνείδησης. … Καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις πεποιθήσεις του σχετικά με την εθνική του ταυτότητα».

Κρίθηκε ακόμη ότι ο πρόεδρος ή τα μέλη του σωματείου δεν επικαλέστηκαν ποτέ την προσφυγή στη βία ή την εξέγερση, ή προέβησαν σε άλλη μορφή απόρριψης των δημοκρατικών αρχών, και σε κάθε περίπτωση αν πράγματι το σωματείο ήταν απειλή για την δημόσια τάξη θα έπρεπε να εφαρμοσθεί το άρθρο 138 του Ποινικού Κώδικα (επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας)

Ο Άρειος Πάγος με την αιτιολογία της μη δεσμευτικότητας των αποφάσεων του ΕΔΑΔ απέρριψε τον νέο αίτημα της «ΤΕΞ» για  επανεγγραφή στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου (παρά το γεγονός ότι το άρθρο 46 της ΕΣΔΑ ομιλεί για δεσμευτικότητα και το άρθρο 28 του Συντάγματος αναφέρει ότι η ΕΣΔΑ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού Δικαίου.

Το ΕΔΑΔ είχε δικαιώσει όμως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και επτά Έλληνες πολίτες, των οποίων η αίτηση για την εγγραφή του σωματείου τους με τίτλο «Στέγη Μακεδονικού Πολιτισμού», στο καταστατικό του οποίου αναφερόταν ότι τα μέλη του είναι «μακεδονικής» εθνικής καταγωγής και ότι έχουν «μακεδονική εθνική συνείδηση» απορρίφθηκε από το Πρωτοδικείο Φλώρινας, απόφαση που επικυρώθηκε από το Εφετείο Θεσσαλονίκης και τον Άρειο Πάγο…

Αποδεχόμενο παραβίαση του άρθρου 11 της ΕΣΔΑ το Δικαστήριο επιδίκασε  στους προσφεύγοντες το ποσό των 12.000 ευρώ. Και στο σκεπτικό ανέφερε τα εξής: «…Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι οι σκοποί του προσφεύγοντος σωματείου, που αναφέρονται, γενικά, στο καταστατικό του, δύσκολα μπορούσαν από μόνοι τους να επιφέρουν παραβίαση της δημόσιας τάξης..» και ότι « ακόμα και αν υποτεθεί ότι οι ιδρυτές σωματείου, επικαλούνται μειονοτική συνείδηση, το Έγγραφο της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για την ανθρώπινη διάσταση της ΔΑΣΕ (Κεφάλαιο IV) της 29ης Ιουνίου 1990 και ο Χάρτης του Παρισιού για μια Νέα Ευρώπη της 21ης Νοεμβρίου 1990 – που η Ελλάδα επιπλέον υπέγραψε – τους επιτρέπουν να ιδρύουν σωματεία για να προστατεύσουν την πολιτιστική και πνευματική τους κληρονομιά».

Και σε αυτή την υπόθεση το ΕΔΑΔ έκρινε ότι δεν προέκυψε από τον φάκελο της υπόθεσης ότι οι προσφεύγοντες «έλαβαν κατά την εποχή των πραγματικών περιστατικών πρωτοβουλίες ή πραγματοποίησαν δράσεις ικανές να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη στην Ελλάδα..».

Το Εφετείο στην απόφαση του είχε παραπέμψει σε δράσεις της περιόδου 1990-1991, από ορισμένα από τα ιδρυτικά μέλη του προσφεύγοντος σωματείου για την προώθηση της ιδέας ύπαρξης «μακεδονικής» μειονοτητας στην Ελλαδα.

Ένα λεπτό σημείο ήταν ακόμη ότι στην περίπτωση αυτή τα εθνικά δικαστήρια στηρίχθηκαν στο άρθρο 11 της ΕΣΔΑ για την απόρριψη του αιτήματος της «Στέγης Μακεδονικού Πολιτισμού» ,ενώ το  άρθρο 12 του Συντάγματος  αναφέρει ότι η ίδρυση Σωματείων δεν υπόκειται σε προηγούμενη άδεια.

Τι προβλέπουν τα επίμαχα άρθρα της «Ευρωπαϊκής Σύμβασης δια την Προάσπισιν των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών»

Άρθρο 11

Ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι 1.  Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και εις την ελευθερίαν συναιτερισμού συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ιδρύσεως μετ’ άλλων συνδικάτων και προσχωρήσεως εις συνδικάτα επί σκοπώ προασπίσεως των συμφερόντων του. 2.  Η άσκησις των δικαιωμάτων τούτων δεν επιτρέπεται να υπαχθή εις ετέρους περιορισμούς πέραν των υπό του νόμου προβλεπομένων και αποτελούντων αναγκαία μέτρα εν δημοκρατική κοινωνία, δια την εθνικήν ασφάλειαν, την δημοσίαν ασφάλειαν, την προάσπισιν της τάξεως και πρόληψιν του εγκλήματος, την προστασίαν της υγείας και της ηθικής, ή την προστασίαν των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρίτων. Το παρόν άρθρον δεν απαγορεύει την επιβολήν νομίμων περιορισμών εις την άσκησιν των δικαιωμάτων τούτων υπό μελών των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας ή των διοικητικών υπηρεσιών του Κράτους.

Άρθρο 14

Απαγόρευση των διακρίσεων Η χρήσις των αναγνωριζομένων εν τη παρούση Συμβάσει δικαιωμάτων και ελευθεριών δέον να εξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής εις εθνικήν μειονότητα, περιουσίας,  γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως.

Συγχαρητήρια Δ. Καμμένου σε Στ. Κοντονή

Τα συγχαρητήριά του στον Σταύρο Κοντονή έδωσε ο Δημήτρης Καμμένος, με αφορμή την επανακατάθεση της τροπολογίας για την «Τουρκική Ένωση Ξάνθης».

Πιο αναλυτικά, ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, σημειώνει πως με την ευκαιρία της επανακατάθεσης της τροπολογίας από το υπουργείο Δικαιοσύνης για την «Τουρκική Ένωση Ξάνθης», «είναι σημαντικό να αναγνωρισθεί η γενναία αυτή πρωτοβουλία του Υπουργού κ. Σταύρου Κοντονή, η οποία θωρακίζει απόλυτα τη Θράκη μας και τα συμφέροντα του Ελληνικού Έθνους. Τον συγχαίρω προσωπικά».

Δείτε εδώ την τροπολογία.

Φωτογραφία SOOC

Πηγή : liberal.gr

Διαβάστε όλο το άρθρο

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Loading…ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr
Loading…

Για άμεση ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter