ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΠΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΟΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ … ῾Ο Ὃμηρος…πάει ΝΑΣΑ!

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 8 Οκτ 2017 - 18:30
Loading...

Ροή ειδήσεων σε μορφή blogΓράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΙΖΕΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ, ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ
ΚΑΙ ΤΑ…ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ!

Ἡ γλῶσσα τοῦ Ὁμήρου εἶναι οἰκουμενική. Βρίσκεται παντοῦ. Στίς
ἐπιστῆμες, στήν τεχνολογία, στό διάστημα, στήν φαρμακολογία, στήν
χημεία, στήν πυρηνική φυσική καί γενικά στήν καθημερινή ὁμιλία πάντων
καί…πασῶν (ἀνεξαρτήτως φύλου). Ἀσχέτως ἂν οἱ καθηγητάδες δέν τήν
διδάσκουν ὃπως πρέπει στά παιδιά μας, καί τώρα τήν καταργοῦν τελείως.
Προτιμοῦν καί οἱ ἲδιοι, καί οἱ πολιτικοί, καί οἱ δημοσιογράφοι
(ἀμφότεροι χειρίζονται κάκιστα τήν ἑλληνική γλῶσσα), καί ὃσοι γενικά
ἀρθρώνουν δημόσιο λόγο, νά ἀσχολοῦνται μέ σχολαστικισμούς γύρω ἀπό τό
ἒργο τοῦ Ὁμήρου καί νά κακοποιοῦν (οἱ φιλόλογοι καί οἱ κατά καιρούς
μεταφραστές τῶν ἐπῶν) τόν Ὁμηρικό Λόγο.

Ὡστόσο, ὁ Ὃμηρος ἒχει μπεῖ ἢδη πρό πολλοῦ ἀκόμη καί στήν ΝΑΣΑ. Πόσοι
τό ξέρουν αὐτό ἂραγε; Κανείς, φαντάζομαι, διότι οἱ Αμερικανοί
ἐπιστήμονες φρόντισαν χάριν συντομίας νά συγκαλύπτουν τίς πολύτιμες
καί ἀνεπανάληπτες λέξεις τοῦ Ὁμήρου μέ…τά ἀρχικά τῶν λέξεων.
Ἂς κάνουμε λοιπόν  ἓνα μικρό <στρίπ τήζ> στίς λέξεις αὐτές.
Τό διαστημικό τηλεσκόπιο Χάμπλ, τό σπουδαῖο αὐτό τεχνολογικό
ἐπίτευγμα, πού μᾶς ἒδωσε μέ τίς φωτογραφίες του νέα ἀντίληψη γιά τό
Σύμπαν, εἶναι ἐξωπλισμένο μέ μεγάλο ἀριθμό συσκευῶν, πού ἒλαβαν τό
ὂνομά τους ἀπό τήν ποίηση τοῦ Ὁμήρου, ὃπως γιά παράδειγμα COSTAR,
STIC, COS κλπ.

Ἀλλά τί εἶναι τό COSTAR; Εἶναι τά ἀρχικά τῶν λέξεων Corrective Optics
Space Telescope Axial Replacement, τουτέστιν <Διορθωτική Ἀξονική
Ἀντικατάσταση Ὁπτικῆς Διαστημικοῦ Τηλεσκοπίου>, ὃπου ὃμως Optics=
ὁπτική, ἀπό τό ὁμηρικό ρῆμα <ὁράω>, ἀορ. β´<ὃπωπα>, ἀπό ὃπου ἡ ὁπτική,
Space=διάστημα, ἀπό τό ὁμηρικό ρῆμα <σπίζω>=ἐκτείνομαι καί
<σπιδής>=μέγας, ἐκτεταμένος, ἀχανής, Telescope, εἶναι ἡ σύνθετη λέξη
ἀπό τό ἐπίρρημα <τῆλε>=μακριά, λέξη πού βρίσκεται μέσα σέ ὃλες τίς
κβαντικές ἀνακαλύψεις καί τεχνολογικές ἐφαρμογές, καί <σκοπός>,
<σκοπιή>=ὁ περισκοπῶν καί ἡ σκοπιά, καί Axial εἶναι ἡ ἐπίσης ὁμηρική
λέξη <ἂξων>, ὃπου στρερώνονταν οἱ τροχοί τοῦ ἃρματος.

Ἡ συσκευή STIS εἶναι τά ἀρχικά τῶν λέξεων Space Telescope Imaging
Spectograph, ὃπου space καί telescope εἲπαμε τί σημαίνουν, καί
Spectograph εἶναι σύνθετη λέξη ἀπό τό ὁμηρικό ρῆμα
<σκέπτομαι>=περισκοπῶ, παρατηρῶ, πού στήν Λατινική, πρωτοξάδελφη τῆς
Ἑλληνικῆς, ἒγινε specio κατά μετάθεση τῶν συμφώνων, καί τό ἐπίσης
ὁμηρικό ρῆμα <γράφω>.

Καί τί εἶναι ἡ συσκευή COS; Εἶναι Cosmic Origins Spectograph, ὃπου
cosmic ἀπό τό ὁμηρικό ρῆμα <κοσμέω>=παρατάσσω τόν στρατό (ἐξ οὗ καί
<κοσμήτωρ>). Γιά τό spectograph εἲπαμε ἢδη.
Ἰδοῦ λοιπόν <γλωσσικόν πεδίον γνώσης λαμπρόν> γιά τήν NASA.
Ἀκόμη καί τό διαστημικό πρόγραμμα στήν Σελήνη Apollo ὀνομάσθηκε.
Ἀλλά νά ἦταν μόνο αὐτό; Ὁ Ὃμηρος ἒχει διεισδύσει σέ ὁλόκληρο τό σύμπαν.
Ἀκόμη καί ἡ πιό διάσημη ἐξίσωση τοῦ κόσμου τῆς θεωρίας τῆς
Σχετικότητος τοῦ Ἀϊνστάιν E=m.c2, περιλαμβάνει λέξεις ὁμηρικές, ἀφοῦ
Ε=energy=ἒργον, m=mass=μάζα τοῦ Ὁμήρου=ζύμη, ζυμάρι, ἀπό ὃπου καί ὁ
μαζός ἢ μαστός, τό μασάζ κλπ., καί μία λατινική λέξη
celerrime=ταχύτητα, πού θά μποροῦσε κι αὐτό τό γράμμα νά ἀντικατασταθῆ
ἀπό τό τάφ, τό τάχος τοῦ Ὁμήρου.

Μά καί ὁ ἒναστρος οὐρανός ἒχει ὀνομασθῆ, κατά κύριο λόγο, ἀπό τίς
λέξεις τοῦ Ὁμήρου, κι αὐτό γιατί οἱ ἀρχαῖοι Ἓλληνες δέν ἒβλεπαν τούς
ἀστέρες τοῦ νοτίου ἡμισφαιρίου.
Ὁ <ἀστήρ> γίνεται διεθνῶς star, ὁ κομήτης (ἀπό τήν κόμην τοῦ Ὁμήρου,
οἱ <καρηκομόωντες Ἀχαιοί>), λέγεται comet, οἱ ἀστερισμοί ἀπηχοῦν κατά
τό σύνολό τους ὁμηρικές καί ἀρχαιοελληνικές λέξεις, ὃπως Urse=Ἂρκτος
(Ἀρκτική Arctic, Ἀνταρκτική Antarctic), ὁ Κάστωρ Castor, ὁ Δράκων
Draco, ὁ Περσεύς Perseus, ὁ Βοώτης Boote, ὁ Ὀφιοῦχος Ophiuchus, ὁ
Ὠρίων Orion, ὁ Κύκνος Cygnus, οἱ Δίδυμοι Gemini, ὁ Καρκίνος Cancer, ὁ
Κύων Kanis, ἡ Ὓδρα Hydra, ὁ Κένταυρος Centaurus κ.ἂ.
Ὃλοι ἀνεξαιρέτως οἱ πλανῆτες φέρουν ὁμηρικά ὀνόματα τῶν θεῶν τοῦ
Ὁμήρου καί κατά σειράν ἀποστάσεως ἀπό τόν Ἣλιο, πού καί αὐτοῦ ἡ
ὀνομασία εἶναι ὁμηρική, <Ἠέλιος>.

Τό χάος chaos ὀνομάζεται, ὁ Γαλαξίας galaxy, ἀπό τό <γάλα> τοῦ Ὁμήρου
καί οἱ ὑπερκαινοφανεῖς ἀστέρες supernova ἀποκαλοῦνται, πού ὃμως δέν
εἶναι παρά τό <ὑπέρ> καί τό <νέος> τοῦ Ὁμήρου. Ἀκόμη καί οἱ νεώτερες
ἀνακαλύψεις τῶν ἀστρονόμων, ἀπό τόν Ὃμηρο ὀνοματίζονται, ὃπως οἱ
ἀστέρες pulsar, οἱ <παλλόμενοι ἀστέρες>, καθώς ἡ λέξη σχηματίσθηκε ἀπό
τό ρῆμα <πάλλω> καί τό <ἀστήρ> τοῦ Ὁμήρου.
Οἱ λέξεις ἀπό τό διάστημα δέν ἒχουν τελειωμό, καί ἲσως θά ἦταν λίγο
βαρετό γιά τόν ἀναγνώστη νά ἐτυμολογήσουμε τήν ὁμηρική καταγωγή
λέξεων, ὃπως meteor, aerolith, quasar, parallax, gravity καί πολλές
ἂλλες.

Ἀλλά καί στήν πυρηνική φυσική ὁ Ὃμηρος ἒδωσε τά περισσότερα ὀνόματα
στά στοιχεῖα τῆς ὓλης πού συγκροτοῦν τό σύμπαν, ἀλλά δέν
ἀντιλαμβανόμαστε τήν ὁμηρική τους ὀνομασία, ἐπειδή οἱ ἐπιστήμονες
ἒχουν συμβολίσει τά στοιχεῖα μόνο μέ τά ἀρχικά τους γράμματα σέ
λατινικούς χαρακτῆρες.

Γιά παράδειγμα, τό ὑδρογόνο συμβολίζεται μέ τό Η ((Hydrogenium), ἢτοι
<ὓδωρ> καί <γεννῶ>, τό ὀξυγόν μέ τί Ο (<ὀξύς>, <γένος>), τό τιτάνιο μέ
τό Ti (<Τιτάν>), τό χλώριο μέ τό C l (χλωρός), ὁ φώσφορος μέ τό P
(<φάος>, <φέρω>), τό βάριον μέ τό Ba (βαρύς), τό φθόριο μέ τό F
(<φθείρω>, <Φθία>) κλπ.
Ἀλλά καί στήν φαρμακολογία ἒχει εἰσβάλλει ὁ Ὃμηρος. Διαβάστε τίς
ὁδηγίες ὁποιουδήποτε φαρμάκου καί τά ἒκδοχά του καί θά
τόν…ἀνακαλύψετε.

Γιά παράδειγμα, τό πιό δημοφιλές ἀγχολυτικό φάρμακο, τό Lexotanil,
ἀποτελεῖται ἀπό δύο ὁμηρικές λέξεις: Τό ρῆμα <λέγω>, πού σημαίνει καί
κατακλίνομαι, ξαπλώνω, κοιμᾶμαι, ἐκ τοῦ ὁποίου τό <λέχος>=τό κρεββάτι,
ἡ <λεχώνα> ἐπειδή μένει κλινήρης καί ὁ <λόχος>, ὃπου ἐλλόχευαν
ξαπλωμένοι περιμένοντας τόν ἐχθρό οἱ στρατιῶτες, καί ἀπό τό ρῆμα
<τείνω>, πού εἶναι διεθνές (tention, intention, attention, tenta,
tenton ὁ τένοντας κλπ.).
Ὁπότε, τί σημαίνει Lexotanil;
Σημαίνει ὃτι παίρνεις τό φάρμακο, ἡρεμεῖς καί ξαπλώνεις <τέζα> στό
κρεββάτι, στό <λέχος>.

Ἂν διαβάσετε ὁποιαδήποτε σύνθεση φαρμάκου, θά δῆτε στά ἒκδοχα ὑλικά
πάμπολλες ὁμηρικές λέξεις ὃπως hydrochlore=ὓδωρ+χλωρός,
collagone=κολλῶ+γεννῶ, colloidal=κολλώδης (οἱ λέξεις <κολλῶ>,
<κολλητός> εἶναι ὁμηρικές, ὁπότε διεθνῶς ἡ κόλλα λέγεται glou, δηλαδή
<κολλῶ>, καί τά glouon στήν πυρηνική φυσική, τά <γκλουόνια>, εἶναι τά
σωματίδια πού προσκολλῶνται σέ ἂλλα σωματίδια διασπάσεως τοῦ ἀτόμου,
ὁπότε κολλαγόνο σημαίνει ὃτι γεννᾶ κολλητική ούσία. Θά δῆτε ἀκόμη
λέξεις ὃπως hepato=ἣπαρ, monohydrate=μόνος+ὓδωρ, oxide=ὀξύς,
lactose=γάλα, γλακτ, λακτ, helicobacter= ἓλιξ, βακτηρία,
pylori=πυλαωρός, ἐκεῖνος πού φύλαγε τίς πύλες (ἐμεῖς σήμερα τόν λέμε
θυρωρό), crystalline=κρύσταλλος, anhydrous= α, ὓδωρ, stearate=στέαρ,
γεν. στέατος, τό πηγμένο λίπος κλπ.

Ἀλλά μήπως δέν βλέπουμε τίς λέξεις τοῦ Ὁμήρου στά σοῦπερ μάρκετ;
Βλέπουμε γιά παράδειγμα ἓνα ἀπορρυπαντικό πού λέγεται NEOMAT.
Πρόκειται γιά δύο ὁμηρικές λέξεις, <νέος> καί <αὐτόματος> (κατά
συγκοπή τῆς λέξεως). Βλέπουμε ἓνα ἂλλο ἀπορρυπαντικό πού ὀνομάζεται
PERSIL, πού ὀφείλει τό ὂνομά του στό ὁμηρικό ρῆμα <πέρνυμι> καί
<περάω>=περνῶ (πρός πώληση). Τό PERSIL λοιπόν εἷναι τό διαπεραστικό,
πού διεισδύει στό +ὓφασμα και ἀφαιρεῖ σέ βάθος τούς λεκέδες.
Μά καί στούς δρόμους σήμερα κυκλοφοροῦν αὐτοκίνητα νεωτέρας
τεχνολογίας πού λέγονται ECOTEC. Δηλαδή; Ὁ <οἶκος> καί ἡ <τέχνη> τοῦ
Ὁμήρου.
Τί ἂλλο νά ποῦμε ἂραγε;
Μήπως νά θυμηθοῦμε τήν ἀμετανόητη Ρεπούση πού εἶπε ὃτι <ἡ ἀρχαία
ἑλληνική γλῶσσα εἶναι νεκρή>;
Μά καί οἱ πέντε λέξεις πού χρησιμοποίησε ἡ κυρία αὐτή εἶναι ΟΛΕΣ
ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Loading…ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Loading…

Loading…

Για άμεση ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter