ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : Τί θά κάνουμε μέ τόν ἐξ ἀνατολῶν κίνδυνο; ΟΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 20 Οκτ 2018 - 11:16
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Οἱ πολιτικές ἀστειότητες καί προδοτικές συμφωνίες περί ὀνοματολογίας, γλώσσας καί ἐθνότητος τῶν Σκοπίων, ἀποπροσανατολίζουν τόν Ἑλληνικό λαό ἀπό τόν πραγματικό καί ἂμεσο κίνδυνο πού διατρέχει ἡ Ἑλλάδα, πού προέρχεται (ὃπως προερχόταν πάντα) ἐξ ἀνατολῶν.

Ἡ Τουρκία θά βρίσκεται ἐκεῖ γιά πολλά χρόνια, ἐξοπλιζομένη συνεχῶς, ἐκβιαστική πρός ὃλους, μέ παραπειστική διπλωματία καί πολιτική συμπεριφορά, νά λειτουργεῖ πάντα σέ βάρος τῶν ἐθνικῶν

συμφερόντων τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου, ἐμφανιζομένη φαινομενικά ὃτι ἐνεργεῖ μέ βάση τίς ἀρχές τοῦ διεθνοῦς δικαίου, στήν πραγματικότητα ὃμως κατά παράβαση τῶν ἀρχῶν αὐτῶν.Τώρα κινεῖται καί ἀπειλεῖ μέ τό <Μπαρμπαρός> στά ὃρια τῶν οἰκοπέδων 4 καί 6 τῆς κυπριακῆς ΑΟΖ, διεκδικοῦσα παρανόμως τήν δική της ΑΟΖ, καθώς διαγράφει τό Καστελόριζο, καί εἶναι σέ θέση νά διώξει ἀκόμη καί τό γεωτρύπανο τῆς Ἒξξον Μόμπιλ, βεβαία οὖσα ὃτι κανείς δέν θά τολμήσει νά τήν ἐμποδίσει. Γιά τήν περιοχή τῆς Καρπασίας δέν πράττει τίποτα, διότι ἡ Τουρκία εἶναι σίγουρη ὃτι θά τήν ἐκμεταλλευθεῖ.

Ἐνθαρρυνομένη ἀπό τήν στάση τῶν μεγάλων δυνάμεων καί διεθνῶν Ὀργανισμῶν (<βρῆτε τα μεταξύ σας>), εἶναι ἀποφασισμένη νά ἐφαρμόσει τό δόγμα Ἐρντογάν <καζάν καζάν> (μισά μισά) κατά τήν πρόοδο τῶν ἐρευνῶν καί γεωτρήσεων γιά νά διαπιστωθοῦν οἱ ἐκμεταλλεύσιμες ποσότητες ὑδρογονανθράκων, καθώς ἡ Τουρκία θέλει νά πάρει μέρος στήν μοιρασιά, πού θά τήν κάνουν οἱ μεγάλες δυνάμεις.

Διότι ἐπισήμως, αὐτό πού ἰσχύει σήμερα εἶναι ὃτι τά κοιτάσματα τοῦ Αἰγαίου δέν εἶναι ἐκμεταλλεύσιμα, μέχρις ἀποδείξεως τοῦ ἐναντίου.

Ἀνάλογα λοιπόν μέ τίς ἐξελίξεις, ἡ Τουρκία θά ἐξακολουθεῖ νά ἐκβιάζει καί νά λειτουργεῖ σέ βάρος τῶν συμφερόντων τοῦ Ἑλληνισμοῦ, κλιμακώνοντας κατά τό δοκοῦν τίς προκλήσεις στό Αἰγαῖο, ὃπου μέχρι στιγμῆς ἒχει δείξει τί μπορεῖ νά κάνει, μεθοδεύοντας ἒκνομες ἐνέργειες καί πρακτικές, ὑπό τήν μονοκρατορία τοῦ σουλτάνου Ἐρντογάν, καθώς αἰσθάνεται ἰσχυρή. Πρῶτα, μέ τήν ταπείνωση τῶν Ἰμίων καί τίς ἀκατάπαυστες παραβιάσεις τοῦ ἑλληνικοῦ ἐναερίου χώρου, <γκριζάρισε> τό Αἰγαῖο. Ὓστερα, μέ τό casus beli, μέ τό ὁποῖο ἀπείλησε τήν Ἑλλάδα μέ πόλεμο ἂν άνεκήρυσσε ΑΟΖ στό Αἰγαῖο καί στό Ἰόνιο, ὑποχρέωσε τήν χώρα μας νά ἀπεμπολίσει τό δικαίωμα ἐφαρμογῆς τῆς διεθνοῦς συμβάσεως περί δικαίου τῆς θαλάσσης, πού ἡ Ἑλλάδα ἒχει ὑπογράψει, ἀλλά ἡ Τουρκία ὂχι. Μετέπειτα, μέ τήν ἐνθαρρυνομένη εἰσβολή λαθρομεταναστῶν στά παραμεθόρια νησιά τῆς Ἑλλάδος, πού μετέτρεψε σέ <χότ σπότ>, καί τήν ἀνεξέλεγκτη εἰσβολή <λαθρό> ἀπό τόν Ἓβρο, ἂρχισε νά ἀλλάζει τόν ἀνθρωπογεωγραφικό χάρτη τῆς χώρας μας, ἐφαρμόζοντας τό δόγμα Ὀζάλ, ὃτι ἡ Τουρκία δέν χρειάζεται νά κάνει πόλεμο μέ τήν Ἑλλάδα, ἀλλά ἀρκεῖ νά ἐξαπολύσει ὀρδές λαθρομεταναστῶν.

Τό μεγάλο ἐρώτημα εἶναι τί εἶναι διατεθειμένοι νά πράξουν οἱ κατώτερες τῶν περιστάσεων στήν παρούσα συγκυρία ἑλληνικές κυβερνήσεις καί ὁ Ἑλληνικός λαός, προκειμένου νά ἀντιμετωπίσουν τόν ἐξ ἀνατολῶν κίνδυνο, πού ἀποτελοῦσε πάντα μόνιμη ἀπειλή γιά τήν Ἑλληνική Θάλασσα, τό Αἰγαῖο, τήν <ἡμετέραν θάλασσαν> κατά τόν Ἀρριανό. Καί ὑπενθυμίζουμε, γιά νά διδασκόμαστε ἀπό τήν ἱστορία, ἓνα μέρος τῆς ὁποίας συντελεῖται στούς καιρούς μας.

1)  Ἐπί 500 χρόνια οἱ βάρβαροι Ἀσιανοί στήν ἀρχαιότητα κυριαρχοῦσαν στό Αἰγαῖο καί στά παράλια τῆς Μ. Ἀσίας, ἓως ὃτου ὁ Μιλτιάδης στόν Μαραθῶνα, ὁ Θεμιστοκλῆς στήν Σαλαμῖνα καί ὁ Παυσανίας στίς Πλαταιές, τούς ἐξεδίωξαν διά παντός.

2)  Ἐπανῆλθαν ὃμως μετά ἀπό κάποιες δεκαετίες, ὁπότε ἐξεδιώχθησαν ἀπό τόν Κίμωνα, τόν γιό τοῦ Μιλτιάδους, τό 460 π.Χ. μέ δύο νικηφόρες ναυμαχίες καί μία πεζομαχία στήν Κύπρο, μέσα σέ μία ἡμέρα, κάτι τό πρωτοφανές στά ἱστορικά χρονικά τοῦ κόσμου.

3)  Μετά πάροδο δύο περίπου αἰώνων οἱ Ἀσιανοί, Πέρσες καί Μῆδοι, ἐπανῆλθαν στό Αἰγαῖο, ὁπότε τούς ἐξεδίωξε ὁριστικά γιά πολλούς αἰῶνες ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καί οἱ ἐπίγονοι.

4)  Ἐπί Βυζαντίου, ἐμφανίσθηκαν ἀπό τό Τουράν οἱ Ὀσμανίδες καί οἱ Σουλτσεκίδες, δυσαρεστημένες πατριές τοῦ Τζεγκίς Χάν, πού ὀργάνωσαν αὐτοκρατορία ἐξισλαμίζοντας τό ἑλληνικό στοιχεῖο, μέ κορωνίδα τήν ἃλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τήν Τουρκοκρατία στήν Ἑλλάδα γιά περισσότερο ἀπό τέσσερις αἰῶνες.

5)  Οἱ Μιαούληδες, οἱ Κολοκοτρώνηδες, οἱ Καραϊσκάκηδες, οἱ Κανάρηδες, οἱ Μπουμπουλίνες καί οἱ ἂλλοι μεγάλοι ἀγωνιστές τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, τούς ἐξεδίωξαν καί πάλι ἀπό τό Αἰγαῖο καί, στό Β´παγκόσμιο πόλεμο, οἱ Τοῦρκοι περιορίσθηκαν στά ὃρια τῆς σημερινῆς Τουρκίας, μέ τό μωσαϊκό τῶν λαῶν πού τήν κατοικοῦν, ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα πῆρα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου, πού ἒχουν τά ἲδια ὀνόματα ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ὁμήρου, καθώς πολέμησε μέ τούς νικητές τοῦ φασισμοῦ, ἐνῶ ἡ Τουρκία δέν πῆρε μέρος.

6)  Στόν προηγούμενο αἰῶνα καί στόν παρόντα, οἱ Τοῦρκοι εἰσέβαλαν στήν Κύπρο μέ τούς Ἀττίλες 1 καί 2 τοῦ Ἐτζεβίτ, καί στήν Ἑλλάδα μέ τά Ἲμια, καί τώρα διεκδικοῦν τά νησιά τοῦ Αἰγαίου.

Τί θά κάνουν λοιπόν οἱ κατώτερες τῶν περιστάσεων ἑλληνικές κυβερνήσεις καί ὁ Ἑλληνικός λαός; Θά έξακολουθήσουν νά ἀσχολοῦνται μέ τά μνημόνια, μέ τήν φτωχοποίηση τοῦ κόσμου, μέ τίς συντάξεις τῶν γερόντων, μέ τόν ἀλυτρωτισμό τῶν Σκοπίων καί τῆς Ἀλβανίας καί μέ τίς πολιτικές ἲντριγκες ἒξωθεν ὑπαγορευόμενες; Ἢ θά ὑποστοῦν ὃλες τίς ἀναγκαῖες θυσίες γιά νά ἀντιμετωπίσουν τόν ἐξ ἀνατολῶν κίνδυνο;

Ἡ ἐποχή μας στά ἑλληνικά πράγματα θυμίζει πολύ τήν ἐποχή παρακμῆς τοῦ Δημητρίου Φαληρέως, τοῦ <ἀνδραπόδου τῶν ἀνδραπόδων> ὃπως τόν χαρακτηρίζει ὁ ἱστορικός μας Κων. Παπαρρηγόπουλος, ὁ ὁποῖος εἶχε γεμίσει μέ ἑκατοντάδες χάλκινες προτομές του τήν Ἀθήνα, οἱ περισσότερες τῶν ὁποίων ἒγιναν…οὐροδοχεῖα. Αὐτός ὁ Φαληρέας, ἂν καί λόγιος, δέν μπόρεσε νά σηκώσει τό ἀνάστημά του στόν ἐλευθερωτή τῶν ᾽Αθηνῶν Δημήτριο τόν Πολιορκητή, γιό ἐπιγόνου τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, τοῦ ᾽Αντιγόνου, καί ἀπέδρασε στά Μέγαρα (ἒφυγε μέ…ἑλικόπτερο ὃπως θά λέγαμε σήμερα) καί μόνο στό ἂκουσμα ὃτι ὁ στόλος του ἒφθασε στήν Μουνιχία, καί ἐνῶ εἶχε ἀρκετή φρουρά γιά νά τόν ἀντιμετωπίσει.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Διαβάστε όλο το άρθρο

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σουΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΩΡΑ

 

Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, η μεγαλύτερη εθνική και κοινωνική μάστιγα.

Loading…