ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

“Αλλοίμονον … δια του οποίου έρχεται το σκάνδαλον”

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. - 23 Ιούλ 2021 - 20:55
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση
Χαίρεται
 
δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.
Από τις “πέτρες “ ,αμαρτωλούς ,πωρωμένους,πετρωμένους στην “καρδιά”   ,  μπορεί  να “καθαρίσει ”  και να φτιάξει  δικούς του ο Θεός ,δεν έχει ανάγκη κανέναν..
 
Λίθους ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες …
Κατέβηκε  και τράβηξε  ψαράδες ,πόρνες ,αμαρτωλούς τελώνες κ.α  “λίθους ”  τους καθάρισε ,τους μαλάκωσε ,έκτισε την εκκλησία του με “Λίθους ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες  “ και τους έκανε “αδελφούς “του ,φίλους ..
 
Ενώ οι ταγμένοι στην διδασκαλία και υπηρεσία του “χάθηκαν ” και τότε ,αλλά μήπως  και τώρα είμαστε στον ίδιο κύκλο θεατές ..
“χαριστικώς ” δέχεται την βοήθεια μου..
Από την εποχή των φαρισαίων  μέχρι σήμερα ,ο κληρικός ,ο  ρασοφόρος  ,ο ιερέας  αυτοβούλως  προσέρχεται για να  υπηρετήσει τον Θεό  και να συνδράμει  “χαριστικώς ”  στην σωτηρία  των “εκλεκτών ” .
Ο Θεός  αυτούς που “προόρισε ” θα τους σώσει, κανείς δεν τους παίρνει από  χέρια του  και  ουσιαστικά δεν χρειάζεται την βοήθεια  κανενός ανθρώπου ,καμίας “σάρκας “για να  οδηγήσει στην σωτηρία  τον κάθε άνθρωπο, που ελεύθερα θα επιλέξει να σωθεί .
Κάνει “χάρη ” όταν  δέχεται κάποιον να τον βοηθήσει ,αλλά και τον “δοξάζει ” ως ανταπόδοση της θυσίας  από την άπειρη πηγή της δόξας του .
Ο κάθε “κληρικός” που αφιερώνεται στον Θεό ,για να κάνει το Θέλημα του Θεού και όχι το δικό του ,στο τέλος παίρνει αυτό που του “αξίζει “
“ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ”
Ο “ανόητος” Σατανάς..
Είναι  δαιμονική άκρως ΕΓΩΙΣΤΙΚΗ “ανοησία ” να πιστεύει κάποιος ότι  τον έχει ανάγκη ο Θεός ή μπορεί να “πλανήσει “ με οποιαδήποτε ενέργεια ,όποιον ο Θεός “προόρισε ” .
Είναι το αντίθετο της σοφίας ,δηλαδή “μωρία” και “ανοησία” να νομίζεις ότι θα ξεγελάσεις τον Θεό και θα του πάρεις κάποιο “προβατάκι ” και να μην “μετανοείς” μπροστά στην  ΑΓΑΠΗ του και την κλήση για μετάνοια όποιος και αν είσαι .
 
Ρωμ. 8,30          οὓς δὲ προώρισε, τούτους καὶ ἐκάλεσε, καὶ οὓς ἐκάλεσε, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν, οὓς δὲ ἐδικαίωσε, τούτους καὶ ἐδόξασε.
 
Επιτιμά σοι Κύριος, Διάβολε…
Αν ο  “κληρικός ”  σε οποιαδήποτε βαθμίδα βρίσκεται  ,επέλεξε με άλλα “ελατήρια “   φαινομενικά  να αφιερωθεί στον Θεό αλλά  υπηρετεί  άλλον “Κύριο ” θα τον κρίνει ο Θεός
Ο Θεός το “βλέπει ” και το γνωρίζει όποια “εικόνα ” και αν φαίνεται εξωτερικά .
ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος·
Δεν είναι δική μου δουλειά να τον κρίνω και να τον δικάσω και να τον καταδικάσω .Ασπάζομαι την ιεροσύνη  που του δόθηκε ,και όχι το “πρόσωπο ” του .
Ας  επικεντρωθώ στην δική μου κατάσταση  και όχι στην κριτική  του  άλλου ,όποιος και αν είναι αυτός ,ειδικά κληρικός .
Αυτοδικαίωση 
Υπάρχει “κίνδυνος ” να “διασκεδάσω ” την προσοχή μου ,έξω από τα δικά μου χάλια και ανάγκη για ΜΕΤΑΝΟΙΑ Κουνώντας το δάχτυλο στους άλλους και ειδικά σε αυτούς που όρισε ο Θεός  να τελούν τα “Μυστήρια ” του .
Να μπω σε σύγκριση με τον “‘άλλον” και έτσι να “αυτοδικαιώνομαι ” στην κόλαση.. …
Λουκ. 17,1         Έλεγε δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ· ἀνένδεκτόν ἐστι τοῦ μὴ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα· οὐαὶ δὲ δι᾿ οὗ ἔρχεται.
Λουκ. 17,1                 Ελεγε δε προς τους μαθητάς του ο Κυριος· “είναι αδύνατον μέσα στον διεφθαρμένον και πονηρόν αυτόν κόσμον, να μην έλθουν τα σκάνδαλα και οι πειρασμοί. 
Αλλοίμονον όμως εις εκείνον, δια του οποίου έρχεται το σκάνδαλον και σκοντάπτει ο αδύνατος στον δρόμον του.
“οὐαὶ δὲ δι᾿ οὗ ἔρχεται.”
Η προτροπή του εμβολιασμού από την διοικούσα  εκκλησία  ,για καθαρά  λόγους “συμφερόντων ” είναι το “σκάνδαλο “
που προσπαθεί να βάλει εμπόδιο  ,να “ρίξει “ τον αδύνατο αδελφό .
Ο Θεός θα τον σηκώσει ,θα τον στηρίξει και στο τέλος θα τον “δικαιώσει ” και θα τον “δοξάσει
Ακόμα και η “αυτοκτονία ” είναι καλύτερη λύση ,απο το να “σκανδαλίσεις ” κάποιον και να τον οδηγήσεις στο εμβόλιο 
 
.Αλλοίμονον όμως εις εκείνον, δια του οποίου έρχεται το σκάνδαλον ,το εμπόδιο που θα προκαλέσει την “πτώση ”  ενός “μικρῶν τούτων.” στην θλίψη ,στην οδύνη ,στην “κόλαση” ..Ο Θεός θα τον βγάλει ,αλλά 
Λουκ. 17,2         λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔῤῥιπται εἰς τὴν θάλασσαν, ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων.
Λουκ. 17,2                 Είναι προτιμότερον δι’ αυτόν να κρεμασθή γύρω από τον λαιμόν του μυλόπετρα και να έχη ριφθή εις την θάλασσαν, παρά να σκανδαλίση ένα από τους ταπεινούς αυτούς και απλοϊκούς που πιστεύουν εις εμέ.
ο Πατήρ μου έως άρτι εργάζεται, καγώ εργάζομαι.”
Ας ελπίσουμε ,ας προσευχόμαστε  ,με όση δύναμη έχουμε να δώσει σε όλους μας “Μετάνοια ” λαό και κλήρο ο Θεός.
Ας προσπαθούμε να  μην κρίνουμε να μην κατακρίνουμε , ο “ληστής “ σώθηκε ”  λίγο πριν το τέλος…απλά να μας φωτίσει ο Θεός να “ανακρίνουμε ” τα σκάνδαλα ,να τα αποφεύγουμε ,να βοηθάμε όπου και όποτε μπορούμε  και όπου μας ζητηθεί .
Τα υπόλοιπα είναι εργασία του Θεού ,
το ” ο Πατήρ μου έως άρτι εργάζεται, καγώ εργάζομαι.”δεν το είπε ο Κύριος μόνο για εκείνον ,αλλά για τον καθένα μας
Ας κοιτάξουμε να κάνουμε την δική μας “εργασία ”   στο μέτρο των δυνατοτήτων μας πρώτα και “ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν. ” γιατί στο τέλος  με το μέτρο που έκρινα θα κριθώ
Αλλά ας προσέξω και αν είμαι ασύνετος  ,αντί σώφρων και συνετός και ακολουθώ “μισθωτούς ”  ,αλλά και το μόνο που κάνω είναι να “κατακρίνω ” αντί να αποφεύγω απλά τους  σκανδαλοποιούς και τα σκάνδαλα ..
“Γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί” 
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
Γ.Μ 
Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Loading…