ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Αποκ. 22,20 ναὶ ἔρχομαι ταχύ.

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. - 13 Σεπ 2022 - 19:58
Χαίρεται
Ματθ. 16,16        σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος.
 
όταν οι μαθητές  ρωτήθηκαν  από τον Χριστό   ,τίνα με λέγεται εἶναι; ποίος λέτε, ότι είμαι;
Ο απόστολος Πέτρος απάντησε 
 
Ματθ. 16,16        σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος.
 
Έχουμε  έναν άνθρωπο μπροστά μας ,αυτόν βλέπουμε  ,δεν βλέπουμε  όμως με ποιόν είναι  ενωμένος  αυτός ο άνθρωπος  ως υιός ανθρώπου  .
Ο υιός του ανθρώπου ήταν, είναι και θα είναι  εις τους αιώνας ενωμένος με μια ένωση ,Ασύγχυτη και Αδιαίρετη με τον υιό του Θεού
Τον υιό του ανθρώπου θα τον δούμε όλοι μας  την ώρα της κρίσεως  ,στην δευτέρα παρουσία του ,η  φοβερή όμως παρουσία του τότε ,η ΔΟΞΑ του θα μας δηλώνει και την άλλη του φύση ,την Θεία .
Αποκ. 1,7           Ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν, καὶ κόψονται ἐπ᾿ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, ἀμήν.
Ο απόστολος Πέτρος  πως όμως μπόρεσε να δει και να κατανοήσει την άλλη του φύση ,την Θεία .
Ενώ είναι άκτιστη ,αόρατη ,ασύλληπτη από τον κτιστό άνθρωπο .  .
Την απάντηση την δίνει ο Χριστός .
Ματθ. 16,17       μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σάρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι, ἀλλ᾿ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
 
Δεν είναι θέμα τύχης ,αλλά  εσωτερικής κατάστασης  μακάριος εἶ  Ο απόστολος Πέτρος ήταν μακάριος  ,είχε τις προϋποθέσεις  για να του φανερώσει   ὁ πατήρ  ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. την ΑΛΗΘΕΙΑ ,ποιος ήταν αυτός που είχε μπροστά του .
Δεν ήταν μόνο ο υιός του ανθρώπου αλλά και ο υιός του Θεού ,δύο φύσεις ,δύο υποστάσεις ,δυο πρόσωπα .
Την ώρα της κρίσεως  όλοι όμως θα δουμε αυτή την εικόνα , κάποιοι θα τον προσκυνήσουν  με μετάνοια  ,θα τον δεχτούν ως λυτρωτή και σωτήρα από τα δεσμά της αμαρτίας ,κάποιοι θα τον απορρίψουν τρίζοντας με νεύρα τα δόντια και πολύ δαιμονικό  θυμό  εναντίον του ,ανίσχυροι  εμπρός του  ,δεμένοι ,διεστραμμένοι ,αυτή είναι η καταστροφή .
Αποκ. 1,14         ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν, ὡς χιών, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός,
Αποκ. 1,15         καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ, ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένοι, καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν,
Αποκ. 1,16         καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά, καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ.
 
 
καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ.
 
 
Αποκ. 1,17          μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος
Η παραπάνω περιγραφή είναι από το πρώτο κεφάλαιο της  Αποκάλυψης και περιγράφει τον ζῶν  εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου.
Αποκ. 22,20              Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα· ναὶ ἔρχομαι ταχύ. ἀμήν, ναὶ ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ.
Αποκ. 22,20             Λεγει ο Χριστός, ο οποίος μαρτυρεί την απόλυτον αλήθειαν των προφητειών του βιβλίου. “Ναι, έρχομαι γρήγορα”. Και ο Ιωάννης μαζή με όλην την Εκκλησίαν απαντούν· “αμήν· ναι, έλα, Κυριε Ιησού”.
ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ.
 
Υπήρξε το μωράκι στην φάτνη ,υπήρξε  ο φτωχός ,ο αφανής , ο ταλαίπωρος ,όταν κατέβηκε την πρώτη φορά  να μας σώσει ,έκρυψε την δόξα του ,την φανέρωσε στο όρος Θαβώρ , δεν έχει ανάγκη επίδειξης  ,δεν μαζεύει like .
Δεν ήθελε, ούτε θέλει να μας τρομάξει μὴ φοβοῦ·…λέει στον Ιωάννη ,
Αλλά να μας προκαλέσει τον  σωτήριο φόβο Θεού ,να καταλάβουμε ποιος είναι και να τον αφήσουμε να μας σώσει, εμείς αδυνατούμε μόνοι μας ,πλανώμεθα και πλανούμε .
ναὶ ἔρχομαι ταχύ.
Αυτό που θέλει είναι να  καταλάβουμε ότι δεν είναι ο Χριστούλης ,ο ταλαίπωρος που ζητάει την βοήθεια  μας ,την συμπόνοια μας ,αλλά ο Παντοκράτωρ που μας απλώνει το παντοδύναμο του χέρι ,για να μας βγάλει από τον άδη
Εμείς είμαστε οι  κακομοιρούληδες , ταλαίπωροι ,οι αλαζόνες ,οι  διεστραμμένοι , οι  αμαρτωλοί
Μέσα στην  τρυφή ,την καλοπέραση και τον πλούτο  , τυφλωμένοι ότι είμαστε καλά  ,παραδομένοι στον Μαμωνά  ,όπως οι σοδομίτες που καλοπερνούσαν .
Τον έχουμε  απόλυτη ανάγκη ΤΩΡΑ για να σωθούμε ,μόνο αυτος μπορεί α διαλύσει το σκοτάδι μέσα μας ,γύρω μας .
Μέσα στον σκοτισμό μας ,την συμβίωση και αποδοχή των πονηρών κελευσμάτων, βουλιάζουμε
Δεν  βλέπουμε και δεν ακούμε τον κίνδυνο να χάσουμε ότι πιο πολύτιμο ,την ψυχή μας
Ας  πούμε με την ψυχή και την καρδιά μας ,καταπιεζόντας το μυαλό και το σώμα που είναι σκλαβωμένα .
ναὶ ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ.
 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
Γ.Μ
Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr