Από το δίκτυο Ελληνισμού … ΘΕΜΑ ΖΩΗΣ – ΘΑΝΑΤΟΥ ! ΔΙΑΔΩΣΤΕ !!!

Ο σχεδιασμός είναι ο εξής: 1. τώρα δίνουν δωρεάν το εμβόλιο 2. Σε ένα χρόνο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Από το δίκτυο Ελληνισμού … ΘΕΜΑ ΖΩΗΣ – ΘΑΝΑΤΟΥ ! ΔΙΑΔΩΣΤΕ !!!.