ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ : Προκαλώ τους μητροπολίτες να απαντήσουν

ΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. - 10 Ιούλ 2021 - 7:17

Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες,

αν δεν κάνω λάθος, ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός, ο ατρέπτως Ενανθρωπισμένος Λόγος του Θεού και Δημιουργός του κόσμου, σας ενέτειλε δια της Αποστολικής διαδοχής να ποιμένετε το ποίμνιό Του.

Σας χειροτόνησε προσωπικά Εκείνος ως αρχιερείς, αφού σεις σαν άνθρωποι “ου δύνασθαι ποιείν ΟΥΔΕΝ” («Χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν» Ιω.ιε’5) με ισόβιον εντολήν την διαφύλαξιν της Αληθείας του κόσμου, την οποίαν Εκείνος διακήρυξεν επί γης.

Με βάσει αυτά, “πατέρες”, επιτακτικά σας προκαλώ να απαντήσετε, ως ιερώς οφείλετε :

1 – ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ;

Το ρωτώ εδώ διότι συνεχώς υποκύπτετε στις κοσμικές εντολές (παρεκτρεπόμενοι της αποστολής σας), επιβάλλοντες εις το ποίμνιον δαιμονικές επιταγές.

Αν απαντήσετε ότι υπάρχει διαφορά, ομολογείτε ότι υπάρχει κάτι εκτός του “πανταχού Παρόντος και τα πάντα Πληρούντος και του πάντων Δημιουργού” και ουσιαστικά είστε ΑΙΡΕΤΙΚΟΤΑΤΟΙ.

Αν απαντήσετε ότι δεν υπάρχει διαφορά, ομολογείτε ότι παραχωρείτε χώρον εντός Εκκλησίας εις τους εκτός Αυτής και αποδεικνύεστε ΑΝΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΑΣ.

Το αν σας αποκαλώ ΑΝΑΞΙΟΥΣ δεν είναι κρίσις, καθότι «Τό μή κρίνετε, ἵνα μή κριθῇτε, περί βίου ἐστίν, οὐ περί πίστεως» (Άγ.Ιωάννης Χρυσόστομος PG 63,σ.232) κι εδώ σας εγκαλώ καθαρά για θέματα Πίστεως.

Έχω δε πατροπαράδοτα το δικαίωμα να κρίνω άξιους ή ανάξιους τους ποιμένες, το οποίον δικαίωμα “ετσιθελικά” υπεξαιρέσατε από τους πιστούς. Διαφωνείτε;

2 – Από την αρχήν της κρίσεως του “φερόμενου” κορωνοϊού (ναι του φερόμενου αφού 18 μήνες μετά ακόμα το γονιδίωμα του ιού δεν είναι αναρτημένον στον Π.Ο.Υ., ως είθισται – αλλα σεις δεν ρωτήσατε έναν σοβαρόν επιστήμονα να σας πληροφορήσει) μας κατηχούσατε ότι το πρόβλημα είναι πνευματικόν και ο Κύριος μας παραχώρησε την ασθένεια, ως μέσον καθαρτικόν της αμαρτίας μας. Κι έρχεστε σήμερα να μας λέτε ότι θα διορθώσουμε το πνευματικό μας χάλι με κοσμικά μέσα, αποποιούμενοι τα παραδοσιακά πνευματικά μέσα της Εκκλησίας, καθαρά με δική σας ευθύνη.

ΑΡΑ ΠΩΣ ΘΑ ΘΕΡΑΠΕΥΘΟΥΝ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ;

Με υπακοή στον κάθε δαιμονισμένον κροίσον, που επαγγέλεται την μείωσιν πληθυσμού της γης, χωρίς να είναι επιστήμων;

3 – ΠΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΣΘΕ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, επιβάλλοντες επιλήψιμες (και κατά πολλούς επιστήμονες επικινδύνως θανάσιμες) θεραπευτικές μεθόδους, όταν ο ίδιος Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΩΤΗΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΝ :

«Θέλεις υγιής γενέσθαι;». ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΠΕΒΑΛΕ ΟΠΩΣ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕΙΣ, που ποιοί είστε; οι «ου δύνασθε ποιείν ΟΥΔΕΝ»!!! Ακόμα και ο Πρωτοκορυφαίος Απόστολος των εθνών Παύλος (που τρομάρα σας θέλετε να λέγεσθε διάδοχοι του…) έλεγε : «Τούτο λέγω κατά την εμήν γνώμην, ου κατ’ επιταγήν» αλλά σεις το λέτε κατ’ επιταγήν του Καίσαρος και ούτε καν της επιστήμης, αφού η παρουσιαζόμενη επιστήμη ομολόγησε την υποταγή της στον Καίσαρα ενώ την πραγματική επιστήμη απαξιείτε να ακούσετε.

ΕΙΝΑΙ ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΟΝ ΑΛΛΑ ΝΑ ΚΑΤΗΧΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΚΙ ΑΛΛΑ ΝΑ ΠΡΑΤΤΕΤΕ;

4 – Ασχέτως απομακρύνσεώς σας ή όχι από την Αλήθεια του κόσμου, πως δικαιούσθε να κρίνετε; Σεις δεν διδάσκετε «μή κρίνετε, ίνα μη κριθήτε» (Ματθ.ζ’1); Πως δικαιούσθε να πλανάτε τον κόσμον, αυθαιρέτως ορίζοντες αμαρτήματα; Είναι ή δεν είναι υποκριτικόν;

Αλλά ακόμα κι έτσι να είναι θεωρώ ότι είναι προτιμότερο να είμαι απλά αμαρτωλός σε ένα κόσμον με “αγίους” υποκριτές και ανόμους, διότι ο εκτός Νόμου του Θεού είναι άνομος. Θυμηθείτε τι ψάλλετε ενώπιον του Αγίου Θυσιαστηρίου : «υπέρ των ημών ανομημάτων και των του λαού αγνοημάτων» … Μήπως θυμάσθε ότι ο Όσιος γ.Παίσιος το συσχέτισε με την μάχαιρα του Προφήτου Ηλιού;

5 – Όταν τολμάτε να μιλήσετε για ιατρική ξεχνάτε ότι ο Χριστός έδωσε κι αυτή την ιατρική : «προσκαλεσάμενος τους δώδεκα μαθητάς αυτού έδωκεν αυτοίς εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν. … Τούτους τους δώδεκα απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτοίς λέγων· Εις οδόν εθνών μη απέλθητε, και εις πόλιν Σαμαριτών μη εισέλθητε· πορεύεσθε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ. πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ήγγικεν η βασιλεία των οὐρανών. ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε· δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε» (Ματθ.ι’1,5-8). ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ; Αποστολικοί διάδοχοι δεν είστε; Χάσατε στο δρόμο της ιστορίας αυτή την δωρεά, ΠΟΥ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ;

«Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε» άντε λοιπόν να σας δούμε! ΜΟΝΟ ΝΑ ΠΑΡΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΤΣΕΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΡΑΜΜΕΝΗ. Πάλιν “άλλα λόγια να αγαπιόμαστε”;

Απλά θυμηθείτε : «αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς· ἦν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα. πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ· ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα, ὅτι ἐν Θεῷ ἐστιν εἰργασμένα.» (Ιω.γ’19-21)

και συμπληρώνων το «Χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν. Ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.» (Ιω.ιε’5-6)

Ο όσιος Εφραίμ ο Σύρος, αναφερόμενος στην Δευτέρα Παρουσία, αναφέρει ότι θα ζητηθεί από σας τους επισκόπους πέραν των άλλων λόγος αν χάθηκε από αμέλεια κάποιο πρόβατο, που παραλάβατε από τον αρχιποιμένα Χριστόν και το αίμα του θα ζητηθεί από σας. Γι αυτό γίνετε πιο δεκτικοί και ευήκοοι στην όποια κριτική και που ξέρετε, μπορεί να είναι και εκ Θεού… Δείξτε την κληροδοτηθείσα πατρική στοργή των Αποστόλων. Η ιεραρχία όμως, πέρα από κύμβαλα αλαλάζοντα δεν απαντά ποτέ και ειδικώς εγγράφως σε όσα της αποδίδονται κι ας είναι καλοπροαίρετα ή τεκμηριωμένα θεολογικά έστω σε κάποιο βαθμό, πανταχού απούσα πέραν των πανηγυριών. Σε κανένα δεν αναγνωρίζει έστω μερική γνώσιν, κρυβόμενη πίσω από την ποιμαντορική ράβδον. Είναι όμως δυνατόν να κρυφτεί πίσω από μια ράβδο η πνευματική γύμνια; Το να ποιείτε την νήσσα και να μην απαντάτε στο ποίμνιον ορθοτομούντες την Αλήθειαν, σας βαρύνει αφάνταστα! Είναι αυτό εκπλήρωση των όρκων της χειροτονίας τους; Που είναι η μεγαθυμία, που έδειξαν οι Απόστολοι και την οποία ιερώς σας κληροδότησαν;

Κλείνω με δυο ρητορικές ερωτήσεις : προσεύχεσθε; εξομολογείσθε; και συνοψίζω τις ερωτήσεις :

1 – ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ;

2 – ΠΩΣ ΘΑ ΘΕΡΑΠΕΥΘΟΥΝ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ;

3 – ΠΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΣΘΕ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ;

4 – ΠΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΣΘΕ ΝΑ ΚΡΙΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ;

5 – ΓΙΑΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΩΡΙΣΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΩΡΙΖΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ;

ο Ορθόδοξα προσπαθών εις την τήρησιν του Θείου Λόγου

παρά την παντελή απουσία επισκοποιμαντικής φροντίδος

ΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

09 Ιουλίου 2020

(aristefanidis@mail.com)

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr