ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ…. ΚΕΡΑΥΝΟΙ ΠΑΤΕΡ ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΡΑΒΑ

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ. - 5 Μαρ 2017 - 18:27

Πρόλογος: Βαφειάδης Αναστάσιος vafkanast@gmail.com

Άλλο ένα πύρινο μήνυμα του Πάτερ Μάξιμου Καραβά,, αυτή τη φορά προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.. Στο τέλος της επιστολής διαβάστε σχετικά με την Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής που είναι Ηγούμενος…

Μία πνευματική αποτίμησις της 25ετίας του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου”

Αφορμή για το άρθρο αυτό μου έδωσε η θλίψη πού αισθανόμουν όταν άκουγα να μνημονεύουν, κατά την ιερότερη στιγμή της Θείας Λειτουργίας, οι επίσκοποι των λεγομένων «Νέων Χωρών» της Ελλαδικής Εκκλησίας, τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίον, και μάλιστα ως «ορθοτομούντα τον λόγον της Σης Αληθείας», αποτεινόμενοι εις τον Θεόν, χωρίς φόβον και χωρίς ντροπή! Μα έφυγε τελείως από τις καρδιές των επισκόπων αυτών ο φόβος του Θεού; Δεν καταλαβαίνουν ότι λέγοντας αυτά κοροϊδεύουν το Θεό και ότι «φοβερόν το έμπεισείν εις χείρας Θεού ζώντος, εξ ων ουκ έστιν ο εξελέσθαι δυνάμενος»; (Χρυσόστομος) Μνημονεύουν τον μεγαλύτερο βλάσφημο και μεγαλύτερον αιρεσιάρχην όλων των αιώνων του Χριστιανισμού ως «ορθοτομούντα τον λόγον της Αληθείας»! Ούτον που δεν άφησε τίποτα όρθιο μέσα στην Ορθοδοξία!

Αλλά ας έλθουμε εις ορισμένα εκ των «άρρήτων ρημάτων» του «ορθοτομούντος τον λόγον της Αληθείας», γιά νά μήν λέγουν ότι τόν αδικούμε: Εις το μήνυμα του προς την μία Παγκόσμια Διάσκεψη που έγινε το 2001 στο Durban της Νότιας Αφρικής, έγραφε τα εξής φρικτά: «Η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν επιδιώκει να πείση τους άλλους περί συγκεκριμένης τινός αντιλήψεως της αληθείας ή της αποκαλύψεως, ούτε επιδιώκει να τους μεταστρέψη εις συγκεκριμένον τινά τρόπον σκέψεως»! Δηλαδή, «Παναγιώτατε», ο Χριστός όταν διέταξε τους μαθητάς Του, κατά την ώρα της εις Ουρανούς Αναλήψεώς Του, «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη,,, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν», δεν επιδίωκε «να τους μεταστρέψη εις συγκεκριμένον τρόπον σκέψεως» αποκηρύσσοντας τας ψευδοθρησκείας των, δεχόμενοι το κήρυγμα των Αποστόλων;Πως, λοιπόν, ο «ορθοτομών τον λόγον της Αληθείας» διδάσκει αντίθετα από τον Χριστόν; Ή, μήπως, τα λόγια του Χριστού «εγώ είμι η οδός καί η αλήθεια καί η ζωή» δεν είναι αληθινά και είναι αληθή τα ψεύδη του κ. Βαρθολομαίου; Μάλλον θα πρέπει να έχει δίκιο ο «ορθοτομών τον λόγον της Αληθείας», καθότι αποκαλείται «Παναγιώτατος», ενώ ο Χριστός καλείται, απλώς «Άγιος», μολονότι είναι Θεός! «Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης» (sic), βλέπετε, τα έχει όλα εις υπερθετικόν βαθμόν! Το μεν «Παναγιώτατος» το απέκτησε χωρίς κόπο, λόγο θέσεως (Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως) τα δε άλλα μετά κόπου και μόχθου μεγάλου (βλάσφημος και αιρεσιάρχης) ταξιδεύοντας, μετά πάσης πολυτελείας, ανά την υφήλιον!

Και επανερχόμεθα εις τα «άρρητα ρήματα» του «ορθοτομούντος τον λόγον της Αληθείας». Εις το μήνυμά του προς τους Μουσουλμάνους όλου του κόσμου επί τη ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής του Ραμαζανίου, το 2001, έγραφε: «Ο Θεός ευαρεστείται εις την ειρηνικήν συμβίωσιν των ανθρώπων και, μάλιστα, αυτών οι οποίοι Τον λατρεύουν ανεξαρτήτως των διαφορών, αι οποίαι υπάρχουν εις την πίστιν μεταξύ των τριών μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών»! Ποιός, λοιπόν λέει, τώρα, την αλήθεια; Ο Χριστός που λέγει ότι «ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ει μη δι’ εμού» ή ο «ορθοτομών τον λόγον της Αληθείας» που λέει ότι ο Θεός ευαρεστείται εις τας προσευχάς των Μουσουλμάνων (και των Εβραίων); Απορώ, πως ο Θεός ανέχεται να αποκαλείται, ο μέγιστος αυτός βλάσφημος και αιρεσιάρχης, ως «ορθοτομών τον λόγον της Αληθείας» και δεν ρίχνει φωτιά να μας κάψη και αυτούς που τον μνημονεύουν και εμάς που τους ακούμε και δεν διαμαρτυρόμεθα!

Και τι να πούμε για την επίσκεψη του εις την Συναγωγή των Εβραίων της Νέας Υόρκης, το 2009, και τα άρρητα ρήματα που είπε και όσα έπραξε εκεί, μολονότι οι Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας μας απαγορεύουν, με βαριά επιτίμια, και την απλήν είσοδον των Χριστιανών εις Εβραϊκάς Συναγωγάς! Και ενώ μιλούσε αρκετήν ώρα, ουδεμία φορά ανέφερε το όνομα του Χριστού, ενώ έπρεπε να τους πη, στεντορεία τη φωνή: «Ειπάτωσαν Ιουδαίοι, Πως οι στρατιώται απώλεσαν τηρούντες τον βασιλέα; Δια τι γαρ ο λίθος ουκ εφύλαξε την πέτραν της ζωής; Ή τον ταφέντα δότωσαν, ή αναστάντα προσκυνείτωσαν, λέγοντας συν ημίν, Δόξα τω πλήθει των οικτιρμών σου, Σωτήρ ημών, δόξα σοί» (Κυριακή των Μυροφόρων).

Επίσης, θα αναφερθώ εις την βλάσφημη προσφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχη κατά την θρονική εορτή του Πατριαρχείου, στίς 30/11/1998, προς την Παπική αντιπροσωπεία: «Σεβασμιότατε Καρδινάλιε κύριε William Keeler και λοιποί εν Χριστώ αδελφοί, οι αποτελούντες την Αντιπροσωπείαν της Εκκλησίας Ρώμης,…. Δεν πρέπει να σπαταλήσωμεν τόν χρόνον εις αναζητήσεις ευθυνών. Οι κληροδοτήσαντες εις ημάς την διάσπασιν προπάτορες ημών υπήρξαν ατυχή θύματα του αρχεκάκου όφεως και ευρίσκονται ήδη εις χείρας του δικαιοκρίτου Θεού. Αιτούμεθα υπέρ αυτών το έλεος του Θεού, άλλ΄ οφείλομεν ενώπιον Αυτού όπως επανορθώσωμεν τα σφάλματα εκείνων»! Ώστε, «Παναγιώτατε», οι Άγιοι που μας προστάτευσαν από το «βδέλυγμα της ερημώσεως», τόν Πάπα – στο αντίχριστο άρμα του οποίου αγωνίζεστε να μας δέσετε – ήσαν όργανα του Διαβόλου; Ω της υποκρισίας, του «ορθοτομούντος τον λόγον της Αληθείας»! Κι ενώ τους Αγίους αυτούς, τους αποκαλεί «θύματα του αρχεκάκου όφεως», όταν έλθη η ημέρα της εορτής των, τους εορτάζει μεγαλοπρεπώς! Άλλωστε, εθεμελίωσε στην περιοχήν μας μοναστήρι στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, τον πιό αυστηρό αντιπαπικό Άγιο που αποκάλεσε τον Πάπα «αντίχριστο»! Είναι, όμως, τόσο «καλός» ο ορθοτομών τόν λόγον της Αληθείας», ώστε να παρακαλή τον Θεό να … ελεήση τους αντιπαπικούς Άγίους! Και μή χειρότερα!

Τέλος, θα αναφέρω και τα περί του «αγίου Κορανίου», το οποίον εδώρισε εις τον πρόεδρον της Coca Cola, Μουχτάρ Κέντ, στην Ατλάντα της Αμερικής, το 2009. Φαίνεται ότι ο «Παναγιώτατος» συγχέει τις λέξεις «άγιον» και «βέβηλον», γι’ αυτό και αποκαλεί το ανίερο Κοράνιο «άγιον», χωρίς φόβον Θεού και χωρίς εντροπή!

Εξ όλων τούτων και πολλών άλλων ρήσεων και πράξεων του «Παναγιωτάτου», καταφαίνεται ότι ο «ορθοτομών τον λόγον της Αληθείας» είναι ο μεγαλύτερος βλάσφημος και ο μεγαλύτερος Αιρεσιάρχης όλων των αιώνων! Παρά ταύτα, εγκαρδίως εύχομαι εις τον φιλάνθρωπον Θεόν να χαρίσει εις ημάς και εις αυτόν μετάνοιαν και ομολογίαν του Ονόματος του Τριαδικού Θεού – Πατρός , Υιού και Αγίου Πνεύματος – εις σωτηρίαν πάντων των ανθρώπων και απόλαυσιν των αιωνίων Αγαθών. Αμήν!

Μηλοχώριον

Αρχιμ. Μάξιμος Καραβάς

Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Εορδαίας.

Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής (Μηλοχώρι) Εορδαίας, Πτολεμαϊδα

Δείτε εδώ την Μονή >>>

Δείτε εδώ την πύρινη Ανοιχτή Επιστολή του Πάτερ Μάξιμου Καραβά προς τον κύριο Τσίπρα >>>>>

Loading...

Στείλε μας το άρθρο σου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr