ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΓΙΑΤΙ Η «ΟΧΤΩΒΡΙΑΝΗ» ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΙΟΡΤΑΖΕΤΑΙ ΤΟΝ…ΝΟΕΜΒΡΙΟ;

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 20 Νοέ 2017 - 11:56
Loading...

Ὃποια πέτρα κι ἂν σηκώσεις, τούς ἀρχαίους Ἓλληνες βρίσκεις.

Πρίν ἀπό 2.000 χρόνια περίπου, ἓνας Ἓλληνας ἀστρονόμος, μαθηματικός
καί φιλόσοφος ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια, ὁ Σωσιγένης, τό ὂνομα τοῦ ὁποίου οἱ
περισσότεροι ἀγνοοῦν, ὑπολόγισε, ἂγνωστο πῶς, ὃτι ἡ πραγματική
διάρκεια τοῦ χρόνου εἶναι 365 καί 1/3 ἡμέρες.

Μέ ἂλλά λόγια, ὁ φιλόσοφος ἒπεσε ἒξω μόλις 12 λεπτά τόν χρόνο. Τότε
στήν Ρώμη βασίλευε ὁ Ἰούλιος Καῖσαρ, ὁ ὁποῖος μόλις πληροφορήθηκε τόν
ὑπολογισμό τοῦ Σωσιγένους, καί ἀφοῦ τόν ἒθεσε ὑπό τήν κρίση ἂλλων
σοφῶν γιά τόν μαθηματικό ἒλεγχο τῆς νέας θεωρίας, ἒσπευσε νά τόν
υἱοθετήση, ἀλλά καί νά δώση τό ὂνομά του στήν νέα ἀνακάλυψη.
Ἦταν τό Ἰουλιανό ἡμερολόγιο.

Ὃμως ὑπῆρχε αὐτή ἡ διαφορά τῶν 12 λεπτῶν, πού ἒπρεπε κατά κάποιο τρόπο
νά ρυθμισθῆ. Ἒτσι ἀποφασίστηκε νά παίρνη ὁ Φεβρουάριος μία πρόσθετη
ἡμέρα κάθε τέσσερα χρόνια. Ἒτσι δημιουργήθηκαν τά δίσεκτα χρόνια. Ἀλλά
τό χρονόμετρο πού λέγεται Γῆ καί, σημειωτέον, δέν εἶναι καί τόσο
ἀκριβές, διότι ἂλλοτε ἡ περιφορά της γύρω ἀπό τόν Ἡλιο ἐπιταχύνεται
κατά…ἓνα κλάσμα τοῦ δευτερολέπτου καί ἂλλοτε ἐπιβραδύνεται,
ἐξακολουθοῦσε νά προσθέτη τά 12 περίπου λεπτά, πού εἶχαν διαφύγει τῶν
ὑπολογισμῶν τοῦ Σωσιγένους, ἀφοῦ ἡ πραγματική διάρκεια τοῦ ἒτους,
σύμφωνα μέ τίς τελευταῖες ἐπιστημονικές ἐκτιμήσεις μέ βάση τά ὂργανα
ὑψηλῆς τεχνολογίας πού διαθέτουν (ἐνῶ ὁ Σωσιγένης χρησιμοποιοῦσε μόνο
τό μυαλό του), εἶναι 365 ἡμέρες, 5 ὧρες, 48 λεπτά καί 46 δευτερόλεπτα.

Ἒτσι, ἡ μικρή διαφορά, προστιθεμένη στούς αἰῶνες πού ἀκολούθησαν, στό
ἒτος 1538 μ.Χ. προέκυψε διαφορά 10 ὁλοκλήρων ἡμερῶν, μέ ἀποτέλεσμα
σιγά σιγά νά μετατοπίζονται οἱ ἐποχές. Ἒπρεπε λοιπόν κάποιος νά
διορθώση τήν κατάσταση. Καί αὐτός ἦταν ὁ πάπας Γρηγόριος 13ος, ὁ
ὁποῖος, ἀφοῦ συμβουλεύθηκε τόν ἀστρονόμο Κλάβιους, ἐφάρμοσε μία
παραλλαγή τοῦ ἡμερολογίου τοῦ Σωσιγένους, πού ἰσχύει μέχρι τῶν ἡμερῶν
μας, καθώς ἀκολουθοῦμε τό Γρηγοριανό ἡμερολόγιο. Τά δίσεκτα ἒτη
διατηροῦνται κάθε τετραετία, ἀλλά ἐξαιρέθηκαν τά χρόνια τῶν αἰώνων
(π.χ. 1800, 1900, 2000 κλπ στό μέλλον). Ἒτσι φθάνουμε πιό κοντά στόν
ἀστρονομικό χρόνο, ἀφοῦ ἡ διαφορά περιορίζεται μόλις στά 26
δευτερόλεπτα τόν χρόνο. Ἑπομένως ἀπό τήν καθιέρωση τοῦ τοῦ Γρηγοριανοῦ
(δηλαδή τοῦ Σωσιγενείου ἢ Ἰουλιανοῦ) ἡμερολογίου τό 1583 μ.Χ., πρέπει
νά περάσουν 3.323 χρόνια γιά νά ὑπάρξη διαφορά μιᾶς ὁλόκληρης ἡμέρας.
Οἱ μελλοντικές γενεές μετά ἀπό 1.500 χρόνια θά ἀσχοληθοῦν μέ τήν νέα
διόρθωση τοῦ Γρηγοριανοῦ ἡμερολογίου (ἂν βέβαια δέν καταστραφῆ μέχρι
τότε τό ἀνθρώπινο γένος).

Στό μεταξύ ὃμως ἡ διαφορά μεταξύ τῶν δύο ἡμερολογίων μέχρι νά
ἐφαρμοσθῆ τό νεώτερο, καθώς ἂλλαξε ὁ χρόνος μετρήματός τους, προκάλεσε
χρονικό χάσμα κάποιων ἡμερῶν, πού ἒπρεπε νά διορθωθῆ.

Ἒτσι οἱ διάφορες κυβερνήσεις πῆραν τίς ἀποφάσεις τους μέ καθυστέρηση
γιά νά προσαρμοσθοῦν τά γεγονότα τῆς ἱστορίας στίς νέες χρονολογήσεις.
Τώρα λοιπόν μπορεῖ κανείς εὒκολα νά ἀντιληφθῆ γιατί ἡ <Ὀχτωβριανή
Ἐπανάσταση>, πού ἀνέτρεψε τόν Τσάρο καί ἒφερε στήν ἐξουσία τούς
κομμουνιστές μπολσεβίκους, γιορτάζεται κάθε χρόνο ὂχι τόν Ὀκτώβριο,
πού ἒγινε, ἀλλά στίς 7 Νοεμβρίου.
ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Διαβάστε όλο το άρθρο

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Loading…ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr
Loading…

Για άμεση ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter