ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Γ.Μ : Ο δαιμονισμένος των Γαδαρηνών ….

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. - 31 Ιαν 2023 - 13:41
Χαίρεται
 Οὐαὶ ὑμῖν, τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν .
 
Τον δαιμονισμένο των Γαδαρηνών, δεν μπορούσε να τον πλησιάσει ή να τον δέσει κανείς .
Διέλυε τα δεσμά και η λεγεώνα των δαιμόνων που κουβάλαγε ,τον βασάνιζε ανελέητα και τον έκανε επικίνδυνο .
Ο δαιμονισμένος  των Γαδαρηνών  ,ήταν μία  απεικόνιση της συνολικής κατάστασης που επικρατούσε στην Χώρα των Γαδαρηνών ,τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν  .
Όταν αυτή η ψυχή είδε τον Ιησού  ,ελευθερώθηκε από τους δαίμονες που τον βασάνιζαν και τότε καθόταν , ἱματισμένος καὶ σωφρονοῦντας  παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ.
 
Λουκ. 8,35   ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν
 
Η πονηρία ,η κακία , η σκληρότητα ,τα δικά μας δαιμόνια  ,μας κάνουν  να χαιρόμαστε με το πρόβλημα του άλλου  Ετσι δεν βλέπουμε το δικό μας, δεν βλέπω το πονηρό πνεύμα  που εγώ έχω και του κάνω υπακοή και έτσι εμένα δεν με βασανίζει .
Αν δούμε τον άλλον με πρόβλημα ,του κουνάμε το χέρι ,τον διώκουμε ,τον χτυπάμε ,τον απομονώνουμε ,ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς μνήμασιν.  τον μηνύουμε και τον συλλαμβάνουμε …
Αν ο άλλος γίνει καλά ,δεν μας προκαλεί χαρά ,αλλά φόβο ,που περιέχει  ταραχή , ζήλεια , φθόνο ,τους καρπούς  του πνεύματος που μας κατέχει .
 
Α Κορ. 5,5          παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ                               ἡμέρᾳ τοῦ  Κυρίου Ἰησοῦ.
 
Οι δαιμονισμένοι αυτού του κόσμου ,είναι σε μεγάλη δοκιμασία ,είναι παραδομένοι τῷ σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός.
Μόλις όμως δούν τον Χριστό  ,όπως ο ληστής ,όπως ο δαιμονισμένος των Γαδαρηνών ,όπως  όλες οι βασανισμένες ψυχές  ,ἐν τῇ    ἡμέρᾳ τοῦ  Κυρίου Ἰησοῦ .τότε θα τον δούν ως λυτρωτή ,θα τον πιστέψουν και θα σωθούν .
Αυτές οι ψυχές βασανίζονται  ,για να σωθούν στο τέλος ,οι δαίμονες που κουβαλάνε διακρίνουν το ψέμα ,την υποκρισία και μέσα από αυτούς ,μιλάνε και υποδεικνύουν την ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ γύρω τους ,σε εμάς τους ψεύτικούς. 
Τα βάζουν με όλους και όλα .
 
Λέει ψέματα ; 
 
λέει ο  δαιμονισμένος …δεν πρόκειται να πάψω να στηλιτεύω φαινόμενα όπως η θρησκοκαπηλεία από πολιτευτές που, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, βρίσκονται στο χαμηλότερο κι ευτελέστερο σκαλοπάτι της ψηφοθηρικής κλίμακας
 
Αν όμως αντί  για την θρησκοκαπηλεία , δούν τον Χριστό μέσα στον άνθρωπο τρέμουν…
καὶ ἐφοβήθησαν.
 
Ο δαιμονισμένος είναι φοβερός ,είναι φόβος ,τρόμος και απειλή για τους υπόλοιπους γύρω του ,που κρυφά και εν αγνοία τους κουβαλάνε τα δικά τους δαιμόνια και έτσι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτόν που τους ξεσκεπάζει .
Για τους  Εν Χριστώ δεν είναι απειλή ,αλλά μία βασανισμένη ψυχή παραδομένη τῷ σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός.
 
Αλίμονο στους  τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνών  που  ἦλθον πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον,  ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν.
Αυτούς που δεν θέλουν το ΕΛΕΟΣ του Θεού  και παραμένουν στην αμαρτία τους  ,βολεμένοι ,παρακαλάνε  τον Χριστό να φύγει .
 
Λουκ. 8,29   καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαῤῥήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους.
 
Ο Ιησούς στην χώρα των Γαδαρηνών ελευθέρωσε αυτόν τον ένα δαιμονισμένο που  ήθελε και άξιζε να ελευθερωθεί Αυτόν που τον είχαν δέσει  ,τον εδίωκαν  ,τον απομόνωσαν  ,επειδή ήταν  για αυτούς ο δαιμονισμένος. 
Αυτόν που μέσα του είχαν βρει κατοικητήριο μια λεγεώνα δαιμόνων ,αυτόν που δεν πείραζε όμως κανέναν ,απλά τους τρόμαζε η κατάσταση του .
Αυτός που δεν έκανε υπακοή στους δαίμονες ώστε να κάνει κακό στους συνανθρώπους του ,να γίνει όμοιος τους και τον τράβαγαν εἰς τὰς ἐρήμους.
 
Ο δαιμονισμένος ήταν ο μόνος που αντιστεκόταν από όλη την χώρα και ετσι οι δαίμονες τον πολεμούσαν ,να τον υποτάξουν ,δεν τα κατάφερναν  και έτσι μαζεύτηκαν μια λεγεώνα ώσπου ήλθε ἡμέρᾳ τοῦ  Κυρίου Ἰησοῦ και τον ελευθέρωσε  .
 
Λουκ. 8,39   καὶ ἀπῆλθε καθ᾿ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.
 
Ο δαιμονισμένος των Γαδαρηνών σώθηκε , και έγινε κηρύσσων .
 
Λουκ. 8,37       καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν,                          ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο· αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον ὑπέστρεψεν.
Λουκ. 8,37       Και όλον το πλήθος της περιοχής των Γαδαρηνών τον παρεκάλεσαν να φύγη από                                      αυτούς, διότι είχαν κυριευθή από μεγάλον φόβον, δια την τιμωρίαν που τους επεβλήθη.
                       Ενοχοι δε και δι’ άλλα καθώς ήσαν, εφοβούντο πολύ και άλλας τιμωρίας.
                        Ο δε Ιησούς εμπήκε στο πλοίον και επέστρεψε.
Για εμάς τους άλλους ,τους Θρήσκους , τους ευσεβείς ,τους ευυπόληπτους , τους  καλούς ,αυτούς που υπηρετούμε τα δαιμόνια και αυτά μας  επιβραβεύουν με ησυχία ,εμάς τους τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν  που φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο από την παρουσία του Ιησού .
 
Ο Κύριος μας εγκατέλειψε  … ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον ὑπέστρεψεν.
 
 
Ο δαιμονισμένος που τα βάζει με όλους και όλα  ,αυτή η βασανισμένη ψυχή στο τέλος ,κάπως και με κάποιο τρόπο μπορεί να γνωρίσει ,να δεί τον Κύριο και να σωθεί  κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.
Οι τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν  ,όταν τον δούν θα φοβηθούν και θα του πούν ἀπελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν.
 
μη κατ’ όψιν κρίνετε, αλλά κρίσιν την δικαίαν κρίνετε…..
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
 
Γ.Μ 
Loading...

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr