ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Γ.Μ : Ο ξεχασμένος άρραφος χιτώνας…

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. - 13 Φεβ 2023 - 20:24
Χαίρεται
Η Θεωρία του Θεού .
Ο Θεός  γίνεται αντιληπτός στον άνθρωπο μόνο με έναν τρόπο 
Ο άνθρωπος βλέπει ,θεωρεί τον Θεό ,μόνο από  τις ενέργειες του ,γύρω του ,πάνω του ,μέσα του .
Η επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό γίνεται όταν ο άνθρωπος  κατανοεί ,αντιλαμβάνεται τις ενέργειες του Θεού 
Είμαι ελευθερός να επιλέξω τον δρόμο της κάθαρσης που μου προτείνει ο Θεός ,για να φτάσω στην Θεωρία του Θεού ,μέσα από τις ενέργειες του ή να το αρνηθώ εγωιστικά .
 
Ρωμ. 1,20          τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους,
 
Η αντίληψη μου ,η ευφυία  μου ,ως άνθρωπος  μπορεί να έχει μεγάλες δυνατότητες  αλλά όχι άπειρες
Μπορεί να χωρέσει μόνο όσα έχουν διστάσεις και όρια ,άλλα όχι το άπειρο ,το άχρονο ,δεν μπορεί να χωρέσει  ο ανθρώπινος νους τον Θεό .
Όμως αυτή  η λογική που μου δόθηκε μπορεί να διακρίνει τις ενέργειες του Θεού ,γύρω μου παντού ἀπὸ κτίσεως κόσμου .
 
 
Ρωμ. 1,24          Διὸ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς,
 
Ο Θεός συνεχώς εργάζεται δηλαδή ενεργεί στην κτίση ,στα κτίσματα ,σεβόμενος την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ανθρώπου να επιλέγει .
Ο άνθρωπος επιλέγει τον Θεό ,ακούει και αποδέχεται την κλήση του Θεού για ΜΕΤΑΝΟΙΑ ή την απορρίπτει 
 ο Θεός τότε αφήνει τον άνθρωπο μέσα στις επιλογές του .
 
Ρωμ. 3,23          πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ,
 
Δεν γεννιόμαστε ΑΓΙΟΙ  ,το αντίθετο γεννιόμαστε  διάβολοι  ,σκοτεινοί και σκοτισμένοι  ,στερημένοι το ΦΩΣ  τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ .
Μας δίνετε ένας δερμάτινος χιτώνας  ,αντί του χιτώνα της χάριτος που είχαν  οι εν τω παραδείσω .
Μέσα στην επίγεια ζωή μας δίνεται η ευκαιρία  να  δούμε τον Θεό ,να αποκτήσουμε την Θεωρία του ,με την καρδιά μας ,με την ψυχή μας και να ξανά βάλουμε τον λευκό χιτώνα της χάριτος .
 
 
Γεν. 3,10           καὶ εἶπεν αὐτῷ· τῆς φωνῆς σου ἤκουσα περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ καὶ ἐφοβήθην, ὅτι γυμνός εἰμι, καὶ ἐκρύβην.
 
Σε αυτή την ζωή ερχόμαστε γυμνοί από την χάρη του Θεού  ,εκδιωγμένοι από τον παράδεισο που φοράγαμε τον λεύκα χιτώνα και δεν νοιώθαμε γυμνοί .
Μας δίνετε η ευκαιρία να ακούσουμε ,να δούμε τον Θεό ,να αποκτήσουμε πάλι την Θεωρία του ,να μην την χάσουμε ολοκληρωτικά  
Να μας πλύνει  και να μας  ξανά φορέσει με αυτόν τον χιτώνα ,το ένδυμα του δείπνου .
Όλος ο αγώνας  και η προσπάθεια του Θεού είναι να ‘έλθουμε σε ΜΕΤΑΝΟΙΑ
Να αποκτήσουμε την Θεωρία του Θεού και τότε θα δούμε και τον εαυτό μας αναπόφευκτα ,θα  έλθουμε εις εαυτόν
 
ουκ. 15,18        ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ· πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου.
 
Και να μας φορέσει ξανά αυτόν τον χαμένο χιτώνα  …
 
Λουκ. 15,22 εἶπε δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ· ἐξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε                       αὐτόν
 
Εν τω παραδείσω οι πρωτόπλαστοι φόραγαν τον χιτώνα της Χάρης του Θεού και δεν ένοιωθαν γυμνοί 
Όταν οικειοθελώς αμάρτησαν  ,δηλαδή  δεν πίστεψαν σε αυτά που τους έλεγε ο πλάστης τους ,τότε έχασαν τον χιτώνα .
 
Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ,η αναστροφή πρός τον Θεό με ΠΙΣΤΗ  είναι το κλειδί που ανοίγει την ντουλάπα που ο Θεός φυλάει τον χιτώνα του καθενός μας  .
 
 
Με αυτόν τον χιτώνα μπορώ να μπώ στο Μεγάλο Δείπνο ,την Θεία Κοινωνία … 
 
 
εκ της ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ.
 
Ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου, πῶς εἰσελεύσομαι ὁ ἀνάξιος; 
Ἐὰν γὰρ τολμήσω συνεισελθεῖν εἰς τὸν νυμφῶνα, ὁ χιτών με ἐλέγχει ὅτι οὐκ ἔστι τοῦ γάμου, καὶ δέσμιος ἐκβαλοῦμαι ὑπὸ τῶν ἀγγέλων.
 Καθάρισον, Κύριε, τὸν ῥύπον τῆς ψυχῆς μου καὶ σῶσόν με, ὡς φιλάνθρωπος.
 
 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 
Loading...

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr