ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Γ.Μ. Το αντίθετο της ΑΛΗΘΕΙΑΣ…

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. - 7 Φεβ 2023 - 20:32
Χαίρεται
Μαρκ. 13,5  ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς· βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ.
Το χειρότερο για τον άνθρωπο δεν είναι η οποιαδήποτε ασθένεια ,δεν είναι η φτώχεια ,δεν είναι η ανεργία ,δεν είναι κανένας πειρασμός  ,δεν  υπάρχει τίποτα χειρότερο να επιτρέψει ο Θεός στον άνθρωπο να πέσει σε  ΠΛΑΝΗ .
Όταν ἤρξατο λέγειν ο Χριστός ,όταν ξεκίνησε να μιλάει ,  να προειδοποιεί ,να προλέγει το τέλος το κόσμου 
Το πρώτο πρώτο που λέει ΠΡΟΣΟΧΗ είναι, βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ , αλλά και στο κατά Λουκάν  μὴ οὖν πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν.
 
Αποκ. 12,9   ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην
 
Η πλάνη  είναι το κύριο χαρακτηριστικό  ,είναι  η δυνατότητα του σατανά να ξεγελά το πλάσμα του Θεού και να το βγάζει από τον σωστό δρόμο .
Έτσι ρίχνει τον άνθρωπο στην αμαρτία ,έτσι τον δένει και τον φυλακίζει ,δια της ΠΛΑΝΗΣ .
Η πλάνη είναι η  μεγαλύτερη αδυναμία ,ο μεγαλύτερος κίνδυνος και  ο μεγαλύτερος φόβος για τον άνθρωπο .
 
Είναι κάτι που είμαι μέσα και δεν το καταλαβαίνω ,ζω το ψέμα ως αλήθεια και την αλήθεια ως ψέμα ,ζω μια διεστραμμένη πραγματικότητα .
Είναι η κατάσταση που ο Θεός , χωρίς να επέμβει στην ελευθερία μου και στο αυτεξούσιο ,με προειδοποίησε ,εξαντλώντας κάθε βοήθεια  και πιθανότητα   ,αλλά πλέον δεν θέλω ,δεν βλέπω ,δεν ακούω .
 
Ματθ. 16,3       ὑποκριταί, τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν                            οὐ δύνασθε γνῶναι;
 
Πλάνη που και ο άνθρωπος έχει το δικό του μερίδιο  ευθύνης  ,όταν πέφτει παρά τις πολλές και συνεχείς προειδοποιήσεις του Θεού .
Είναι αυτό το στοιχείο ,που θα κυριαρχεί ,αλλά και θα πολλαπλασιάζεται, έως να πληρωθεί ακριβώς την ώρα που θα τελειώσει αυτός ο κόσμος .
Αναρίθμητες οι παγίδες του σατανά  ,που οδηγούν στην πλάνη ,αδύνατη  η ανθρώπινη διαφυγή, η μόνη διέξοδος ο Χριστός ,η πίστη στο πρόσωπο του  .
Αλλά και συνεχής η βοήθεια από τον Θεό ,σε έναν ΑΟΡΑΤΟ ΠΟΛΕΜΟ για να  σώσει το πλάσμα του .
Ματθ. 24,5    πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός, καὶ πολλοὺς                                  πλανήσουσι.
 
Το στοιχείο που θα οδηγεί στην ΠΛΑΝΗ θα είναι η πλαστογραφία ἐπὶ τῷ ὀνόματί του Χριστού .
Ο κασμοπλανής θα  καθοδηγεί  τα όργανα του  να διαδίδουν έναν πλαστό Χριστό λέγοντας  ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός .
Η Θεοσοφία η οποία είναι το κατασκεύασμα ,η ιδεολογία των δαιμόνων , το θρήσκευμα ,που  πάνω της στηρίζεται ο οικουμενισμός , μιλάει και πιστεύει στον Χριστό ,αλλά σε έναν μεγάλο διδάσκαλο απλά..
Κάπως έτσι  ξεκινάει η είσοδο μέσα στην πλάνη ,όταν ο άνθρωπος πειστεί από τις διδαχές των δαιμόνων ,ότι ο Χριστός  είναι ένας μόνο μεγάλος διδάσκαλος και όχι ο Θεός .
Αφού κρύψουν από τον άνθρωπο τον  Θεάνθρωπο Χριστό ,εμφανίζουν έναν άλλο  μεγάλο διδάσκαλο που βγαίνει από έναν λωτό…
 
Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε .
Η σωτηρία του ανθρώπου έρχεται δια  Ιησού Χριστού ,αυτός είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ ,αυτός είναι το αντίθετο της ΠΛΑΝΗΣ.
θυσιάζεται ,και  μέσω της Θυσίας του σώζει το πλάσμα του ,αλλά πώς ; 
Μας δίνει την ευκαιρία μέσω της κατάλληλης προετοιμασίας μέσα στην Εκκλησία του   ,μέσω της υπακοής ,μέσω της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ, μα πάνω από όλα της ΠΙΣΤΕΩΣ .
 
και αγάπης προσέλθετε .
 
Μας ζητάει να τον αγαπήσουμε ,όπως και αυτός μας αγαπά  και συνεπώς να τον εμπιστευθούμε 
Να αξιωθούμε  ,αναξίως  να  λάβουμε την σάρκα του και το αίμα του ,πρός αντικατάσταση της κατεφθαρμένης δικής μας και του πνευματικά μολυσμένου  δικού μας .
Αυτός είναι ο μόνος σίγουρος τρόπος διαφυγής και επιβίωσης από την φαινομενικά  πολυδύναμη ΠΛΑΝΗ η αλλαγή που χρειαζόμαστε  .
 
Το σώμα μας γίνεται  μέσω της Θείας μετάληψης ,σταδιακά κατοικητήριο Αγίου Πνεύματος από κατοικητήριο δαιμόνων και θύμα ΠΛΑΝΗΣ .
Αλλάζει μέσα μας ο ένοικος   διώκεται  η ΠΛΑΝΗ ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην και εγκαθίσταται η ΑΛΗΘΕΙΑ .που οδηγεί στην σωτηρία .
 
Γνώσεσθαι την Αλήθειαν .
 
Η ΠΛΑΝΗ ήταν ,είναι και θα είναι το πρώτο και κυριότερο εμπόδιο , για κάθε άνθρωπο  ,στον δρόμο πρός την σωτηρία της ψυχής του .
Ο μόνος δρόμος είναι ο Χριστός ,όπως τον περιγράφει , τον  παρουσιάζει και τον προσφέρει σε όλους μας  η Ορθοδοξία ,μέσω των Μυστηρίων της ,μέσω του ΔΟΓΜΑΤΟΣ και της ιερής της παράδοσης .
Η προσπάθεια του αντικειμένου για να οδηγήσει στην ΠΛΑΝΗ την ανθρωπότητα ,είναι να  παρουσιάσει έναν πλαστό Χριστό ,έναν ψευδοχριστό ,ένα Χριστό που δεν σώζει ,να αποτρέψει από την Θεία Μετάληψη .
 
Αποκ. 1,14         ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν, ὡς χιών, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ                           ὡς φλὸξ πυρός,
Αποκ. 1,15         καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ, ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένοι, καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς                           φωνὴ ὑδάτων πολλῶν,
 
 
Την ώρα της κρίσεως θα ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ σε όλους ο Θεός δια του Ιησού Χριστού .
Οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ  ὡς φλὸξ πυρός,  οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ,  ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς  φωνὴ ὑδάτων πολλῶν,
Ο τέλειος άνθρωπος ενωμένος με τον τέλειο Θεό ,δοξασμένος  και φοβερός  στα μάτια μας , θα προκαλεί διαφορετικά συναισθήματα .
 
Κύριος ή διδάσκαλος ; 
 
Όσοι δίκαιοι ,τον δέχτηκαν στην ζωή τους ,στην καρδιά τους ,τον δέχεται η ψυχή τους ως Κύριο .
θα  αντέξουν την όψη του ,το μεγαλείο του, θα χαίρονται και θα λάμπουν οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ,
όσοι  τον δέχθηκαν σαν έναν απλό διδάσκαλο , δεν θα αντέχουν να τον βλέπουν ως ΘΕΟ και  βαλούσιν αυτούς εις την κάμινον του πυρός. Εκεί έσται ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων…
 
Εν εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν.
 
Η ΠΛΑΝΗ είναι ελεύθερή επιλογή ,που ξεκινάει από το πως βλέπω και δέχομαι τον Χριστό και όσους 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί του λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός …
Στα Μυστήρια είναι και ενεργεί ο Χριστός  ,εκεί πρέπει να με οδηγούν αυτοί που μιλούν ἐπὶ τῷ ὀνόματί του
Ο Χριστός ενεργεί ,μιλά , εμφανίζεται ,μέσα στα ΜΥΣΤΗΡΙΑ , αυτό πρέπει να πιστεύω και εκεί να τον αναζητώ .
Κάθε  σωστός πνευματικός οδηγός ,πατέρας ,ηγούμενος ,γέροντας ,αυτόν τον σκοπό πρέπει να έχει 
Να με οδηγήσει ως πρόδρομος ,να μπορώ να ακούω τον Χριστό ,να με κατηχεί ,να με οδηγεί ,να με φωτίζει μέσα στα ΜΥΣΤΗΡΙΑ μέσα στην Εκκλησία .
 
 
Το αντίθετο της ΑΛΗΘΕΙΑΣ ,δεν είναι το ψέμα ,αλλά η ΠΛΑΝΗ .
 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας .
 
 
Γ.Μ 
Loading...

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr