ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Γ.Μ : Το τελευταία ταξίδι .

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. - 26 Ιαν 2023 - 21:49
Χαίρεται
Γεν. 1,1   Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
 
Ο Θεός  ο  Ἐν ἀρχῇ  εκ του μή όντος ἐποίησεν  ,δύο καταστάσεις  ,δύο κόσμους  , τον χωμάτινο τὴν γῆν  και τον πνευματικό τὸν οὐρανὸν .
Αυτό το  Ἐν ἀρχῇ  σημαίνει και την απόλυτη εξουσία του Θεού στα παντα ορατά και αόρατα .
Το πέρασμα από τον ένα κόσμο στον άλλον,  είναι αναπόφευκτο για όλους μας και για αυτό πρέπει να προετοιμαζόμαστε ,όσο μας δίνεται χρόνος ἐπὶ τῆς γῆς 
Αυτό το τελευταίο ταξίδι ,το πέρασμα ,το ελέγχει απόλυτα  μόνο ο Ἐν ἀρχῇ ,όπως και τα πάντα .
έστι δίκης οφθαλμός ός τα πανθ’ ορά.
 
Ο ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
 
Είναι δύσκολο να περιγράψεις  με λόγια ,ότι αφορά τον Θεό και τα του Θεού ,το άκτιστο και πανταχού παρών δεν  είναι δυνατόν να μπει μέσα σε κτιστές περιγραφές .
Συγκαταβαίνει ο Θεός σταδιακό μέσα στην ιστορία πρός το κτιστό, για να μας βοηθήσει να τον καταλάβουμε μερικώς και να  ενωθούμε μαζί του .
Είναι σαν να προσπαθώ να συνδέσω τον ουρανό με την γή ,εγώ ο άνθρωπος δεν μπορώ.
 
Τα αδύνατα παρ᾽ ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ εστι.
 
Αυτο το χάσμα ανάμεσα στην γή και τον ουρανό, μόνο ο Θεός μπορεί να το καλύψει με το προαιώνιο σχέδιο του και να βοηθήσει τον άνθρωπο να κάνει αυτό το δύσκολο τελευταίο  ταξίδι .
Το σχέδιο  της σωτηρίας μας εξυφαίνεται κατά την διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας και έχει έναν σκοπό , να κάνει ασφαλή και δυνατή την μετάβαση κάθε ανθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς  ἐν οὐρανῷ σε κοινωνία με τον Θεό .
 
Με δεδομένη την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ επιλογής  ,ο Θεός κινείται μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και προειδοποιεί  κάθε άνθρωπο ,με πολλούς τρόπους ορατούς και πνευματικούς  ,για το τελευταίο ταξίδι που τον περιμένει .
Αυτό  από ἐπὶ τῆς γῆς  πρός  τοῖς οὐρανοῖς , το οποίο όμως μπορεί να είναι αιώνια ονειρικό ή αιώνια εφιαλτικό . 
 
ν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
 
Πως είναι δυνατόν ο πανταχού παρών ,άπειρος , άχρονος να περιορίζεται σε ένα χώρο  ἐν τοῖς οὐρανοῖς ; 
Ο Θεός είναι δεδομένο ότι  είναι και ἐν τοῖς οὐρανοῖς αλλά και  ἐπὶ τῆς γῆς ως πανταχού παρών .
Το πρόβλημα δεν είναι ο Θεός ,αλλά ΕΓΩ που δεν μπορώ και δυσκολεύομαι να αντιληφθώ τον πανταχού παρών εδώ στην γή .
Εδώ ἐπὶ τῆς γῆς θα αποφασίσω αν  ἐν τοῖς οὐρανοῖς  θέλω να  βλέπω ή να μην βλέπω ,να κοινωνώ με την ΑΓΑΠΗ τον  Θεό, αν  θα  τον απαρνηθώ επιλέγοντας τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ
 
Αναπόφευκτα θα  μου ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ τότε, ότι υπάρχει Θεός και θα οδηγηθώ εκεί που επέλεξα .
 
ἐπὶ τῆς γῆς.. ἐν οὐρανῷ
 
Όταν βρίσκομαι στο θέλημα του ,όταν Γενηθήτω τὸ θέλημά του στην ζωή μου ,όταν αγαπώ αυτόν που με αγαπά ΑΛΗΘΙΝΑ και το αποδεικνύω αφού υπακούω στις εντολές του ,αδύναμος πέφτω και σηκώνομαι μετανιωμένος .
Τότε η χάρη του ,το Άγιο Πνεύμα παραμένει κοντά μου ,με συγχωρεί ,με στηρίζει  ,τότε αντιλαμβάνομαι τον πανταχού παρών ,την παρουσία του ,την ΑΓΑΠΗ του που κάνει υπομονή μαζί μου .
Τότε μπορεί να είμαι ἐπὶ τῆς γῆς αλλά ζώ ἐν οὐρανῷ  μέσα στο άπειρο ΕΛΕΟΣ του, αναμένοντας την ένωση μαζί του .
Όταν όμως δεν κατανοώ εν τω εγωισμό μου ,ότι το θέλημα του είναι ο δρόμος πρός την αιώνια ζωή ἐν τοῖς οὐρανοῖς
Όταν αντιτίθεμαι πρός την αιώνια ειρήνη και μακαριότητα της ψυχής μου και κινούμαι αντίθετα ,δαιμονικά  ,κόλλησα ἐπὶ τῆς γῆς και δεν μπορώ να σηκωθώ.
Είναι αναπόφευκτο αυτό το κόλλημα για όλους μας ,στην λάσπη της γης .
 
Ιω. 12,32     κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν.
 
Το Μεγαλύτερο ,δυσκολότερο , κρισιμότερο και αναπόφευκτο ταξίδι  είναι το τελευταίο ,το  πέρασμα από εδώ κάτω ἐπὶ τῆς γῆς πρός τους οὐρανοῖς. 
πρός την αιωνιότητα ,τον αιώνιο Θάνατο ή την αιώνια ζωή .
Εκεί ἐν τοῖς οὐρανοῖς  για να πάμε ,δεν μπορούμε μόνοι μας  ,αλλά με άλλου τα φτερά  μας καλεί για να μας ελκύσει ,να μας ξεκολλήσει από τις λάσπες .
Δεν υπάρχει κτίσμα ,άνθρωπος ,που να μπορεί να μεταβεί  και να περάσει μόνος του ,από αυτά τα διόδια ανάμεσα σε αυτούς τους κόσμους .
 
Εδώ  ἐπὶ τῆς γῆς  διαλέγω πως και με ποιόν θα κάνω το ταξίδι ,αλλά και που θέλω να πάω  ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
Αν διαλέξω τον Χριστό ,τον Θεάνθρωπο ,τον εσταυρωμένο ,να μετανοήσω  ,να τον υπακούσω πιστά ,να τον πιστέψω και τον εμπιστευτώ ;
Τις εντολές του ,τα μυστήρια του ,την Εκκλησία του , τότε μπορεί να  με παραλάβουν οι αεροσυνοδοί του ,για να με περάσουν τα δυσκολότερα είκοσι τρία  διόδια ,που θα έχω συναντήσει ποτέ ,τα τελώνια .
 
Αν ενώ σταυρώθηκε , υψώθηκε και πέρασε πρώτος μπροστά  στο ταξίδι , άνοιξε τον δρόμο ,με καλεί με όποιον τρόπο μπορώ να ακούσω 
Εγώ όμως διαλέγω να ταξιδέψω με άλλη αεροπορική εταιρία ,αυτή η αεροπορική εταιρία θα συντριβεί και εγώ μαζί   ..ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος.
 
 
Δύο δρόμος έχει η αιώνια ζωή απο εδώ ἐπὶ τῆς γῆς .
 
Με τον Ἐν ἀρχῇ
 
Ο ένας είναι  πρός τοῖς οὐρανοῖς με τον Ἐν ἀρχῇ, να κοινωνώ και να βλέπω ,να δέχομαι τον Χριστό ως ΑΛΗΘΕΙΑ ,ως ΟΔΟ 
Να τον δέχομαι ως τον μόνο που μπορεί να με συνδέσει με τον με τον Ἐν ἀρχῇ τριαδικό άκτιστο Θεό, πατέρα ,  Υιό και το Άγιο Πνεύμα.
 
Χωρίς τον Ἐν ἀρχῇ.
 
Ο άλλος είναι  αντικείμενος  ,εγωιστικός ,δαιμονικός  ,να  θέλω να ξεπεράσω τον Θεό  ,να τον μισώ ,να μην τον δέχομαι ως Ἐν ἀρχῇ  και αυτό  να με στέλνει  εἰς τό πῦρ τό αἰώνιον τό ἠτοιμασμένο τω διαβόλῳ καί τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ .
Η φτηνή αεροπορική εταιρία με σήμα το δαγκωμένο μήλο, οδηγεί ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ
Δέχομαι ότι  Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος ;  ο Χριστός ,τότε θα μεταβώ με την βοήθεια του από την ζωή στην αιώνια ζωή .
 
Δεν τον δέχομαι  Ἐν ἀρχῇ ,τότε διάλεξα τον εύκολο δρόμο ,την εύκολη λύση που προτείνει  η εταιρία με σήμα το  δαγκωμένο μήλο 
 ότι υπάρχει άλλος τρόπος εύκολος ,ομαλός  μετάβασης πρός τον Θεό ,χωρίς τον Χριστό  ,όμως αυτός ο δρόμος τελικά καταλήγει ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ.
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 
Loading...

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr