ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Διονύσης Μακρῆς : Στά πρόθυρα τοῦ σχίσματος ἡ Ὀρθοδοξία

ΕΚΚΛΗΣΙΑ. - 19 Οκτ 2019 - 11:42
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Τί εἶπε γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους γιά τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καί γι’αὐτούς πού βάζουν πάνω από τό καλό τῆς Ἐκκλησίας ἰδιοτελεῖς ἐπιδιώξεις καί ἐγωπάθειες…

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς

Σὲ πλήρη σύγχυση ἔχει ὁδηγήσει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος συνεχίζει νὰ ἐμμένει στὴν στήριξη τῶν γεωπολιτικῶν σχεδίων τῆς Οὐάσιγκτον μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργεῖ ἀλλεπάλληλες διενέξεις, ἀντιπαραθέσεις καὶ χίλια δύο ἄλλα προβλήματα. Ἴσως νιώθει ἐγκλωβισμένος καὶ πιεσμένος ἢ ἀκόμη καὶ παρασκηνιακὰ νὰ ἐκβιάζεται… σχολίαζαν ἐκκλησιαστικοὶ κύκλοι.

Γιατί εἶναι ἀδύνατο νὰ μὴν καταλαβαίνει καὶ νὰ μὴν συνειδητοποιεῖ ὅτι οἱ πράξεις του σκανδαλίζουν τὸ χριστεπώνυμο ποίμνιο, προκαλοῦν διχασμὸ καὶ φέρνουν σὲ δύσκολη θέση κλῆρο καὶ λαό. Εἶναι ἀδύνατο νὰ μὴ γνωρίζει πὼς λειτουργοῦν οἱ πνευματικοὶ νόμοι καὶ πόσο ἀμείλικτοι εἶναι γιὰ αὐτοὺς ποὺ προκαλοῦν ἔριδες καὶ μίση ἀντὶ νὰ προσφέρουν ἀγάπη καὶ εἰρήνη. Εἶναι ἀδύνατο νὰ φλερτάρει μέ τὴ σκληροκαρδία τοῦ Φαραὼ καὶ νὰ μὴν κατανοεῖ τὰ ἀλλεπάλληλα σημάδια τοῦ Θεοῦ λ. χ. στὴν Κρήτη καὶ εἰδικὰ στὴν περιοχὴ τοῦ Κολυμπαρίου ἀλλὰ καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν Κρήτη (πλημμύρες, σεισμοὶ κ.ἄ.) γιὰ τὰ ὁποῖα φέρει βαρύτατη εὐθύνη κατὰ τὸν πνευματικὸ λεγόμενο νόμο. Εἶναι ἀδύνατο νὰ μὴν καταλαβαίνει ὅτι βρίσκεται πλέον μὲ τὸ ἕνα πόδι στὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν ἐφήμερη ζωή, μιᾶς καὶ διάγει τὴν τρίτη ἡλικία καὶ λίαν συντόμως θὰ βρεθεῖ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ στὸ ἀπολογητικὸ βῆμα. Εἶναι ἀδύνατο νὰ μὴν ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ ἱστορία θὰ τὸν καταγράψει ὡς τὸν Πατριάρχη ποὺ στὸ ἕνα χέρι κρατοῦσε καὶ ἔσπειρε τὴ διχόνοια καὶ στὸ ἄλλο τὶς ἔριδες καὶ τὶς διαιρέσεις.  Εἶναι ἀδύνατο νὰ μὴν γνωρίζει τὶς εὐεργεσίες τῆς μετάνοιας, στὸν ἴδιο καὶ τὸ ποίμνιο. Εἶναι ἀδύνατο νὰ μὴν γνωρίζει τὴ δυσωδία ποὺ προκαλεῖ ἡ ἁμαρτία καὶ ἡ ἀποστασία ἀπὸ τὸν Θεό…

Τὸ ζήτημα λ. χ. χορήγησης αὐτοκεφαλίας στοὺς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας, μὲ τὸ ἀζημίωτο, ὅπως ἀναφέρουν πολλὰ δημοσιεύματα ἀλλὰ καὶ καταγγελίες ἀκόμη καὶ ἀπὸ ἀναγνωρισμένους, νῦν ἀποσχισμένους σχισματικούς, ὅπως ὁ αὐτοανακηρυχθείς Πατριάρχης Οὐκρανίας Φιλάρετος, ἔφερε πέραν τῆς διακοπῆς τῆς κοινωνίας μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας, σὲ μεγάλη δοκιμασία ὁλόκληρη τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἔτσι πολλοὶ πλέον ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ κίνδυνος σχίσματος εἶναι πλέον πρὸ τῶν πυλῶν. Ἀκόμη καὶ στὴν ἀκραία περίπτωση ποὺ ἡ Μόσχα ἀποδεχθεῖ χάριν τῆς ἑνότητας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας  τήν πέρα ὡς πέρα ἀντικανονική, ἀντιεκκλησιαστικὴ καὶ ἀπαράδεκτη πράξη τοῦ Φαναρίου, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο θὰ κοιτάξει νὰ βρεῖ μία νέα ἀφορμὴ γιὰ νὰ προχωρήσει σὲ σχίσμα καὶ ταυτόχρονα σὲ περαιτέρω προσέγγιση μὲ τὴ αἱρετικὴ ἐκκλησιολογικὰ Δύση. Κι αὐτὸ γιατί ἀπὸ πράξεις καὶ ἀποφάσεις του φαίνεται πὼς λειτουργεῖ σὲ διατεταγμένη ὑπηρεσία. Δὲν ἀποκλείεται νὰ λειτουργεῖ ἀποκλειστικὰ καὶ ὡς ἀπόλυτος ἐντολοδόχος ἄνομων καὶ ὑπόγειων κέντρων κοσμικῆς ἐξουσίας ἢ κέντρων ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας.

Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτό, διαπιστώνεται ὅτι ἐκμεταλλεύεται τὴν κενοδοξία, τὰ πάθη ἐξουσίας ἀλλὰ καὶ τούς ἀλληλένδετους δεσμούς κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ποὺ συνδέονται μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο γιὰ νὰ προωθήσει παρόμοιες καταστάσεις ποὺ παρατηροῦνταν τὴν ἐποχὴ τῆς Συνόδου τῆς Φερράρας μὲ τὴν διαφορὰ πὼς αὐτὲς τώρα συνδέονται μὲ τὴν Παγκοσμιοποίηση καὶ τὴν Νέα Τάξη Πραγμάτων, ἐνῶ τότε ἀποσκοποῦσαν στὴν παπικὴ στρατιωτικὴ καὶ οἰκονομικὴ βοήθεια. Ἡ Οὐάσιγκτον εἶναι φῶς φανάρι πὼς διακαῶς ἐπιθυμεῖ νὰ ἐφαρμόσει τάχιστα τὸ δεύτερο μέρος τῶν σχεδίων ποὺ ἄρχισε νὰ ὑλοποιεῖ ὁ τέκτονας–μασῶνος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἀθηναγόρας, μέσα στὸ πλαίσιο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ δόγματος Τρούμαν. Βιάζεται λοιπὸν τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο νὰ ταυτίσει ἕνα σημαντικὸ μέρος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τὸ νοσηρὸ οἰκουμενισμὸ καὶ τὸ κοσμικὸ φρόνημα τῆς Δύσης. Καὶ κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ 1947, τὴν περίοδο τοῦ ἐμφυλίου ἔχει ἐκπονήσει πρόγραμμα διαχωρισμοῦ τῶν πνευματικῶν καὶ κοσμικῶν νοοτροπιῶν στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Πρὸς τὸ σκοπὸ αὐτὸ ἔχουν ἐπιστρατευθεῖ Ἀρχιερεῖς, ἀρχιμανδρίτες ὑποψήφιοι πρὸς ἀρχιερατείαν, καθηγητὲς σπουδαγμένοι στὴν παπικὴ Δύση, διάφοροι πολιτικοὶ ἀκόμη καὶ κυβερνήσεις ὁλάκερες.

Ἡ ψευτοσύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου, ἀποτελοῦσε τὸ προοίμιο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἐμφυλίου ἐνῶ τὸ οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα κατὰ πᾶσα πιθανότητα θὰ ἀποτελέσει τὴν αἰτία τοῦ γενικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πολέμου, ποὺ εἴθε ὁ Θεὸς νὰ ἀποτρέψει. Ὁ οὐρανὸς δίνει ἤδη τὰ σημάδια καὶ τὶς «πληγὲς» συμμόρφωσης ἀλλὰ οἱ κοσμικοῦ φρονήματος ἐκκλησιαστικοί μας ἡγέτες ἔχουν κλειστὰ σὰν τοὺς τυφλοὺς τὰ μάτια τους καὶ κλειστὰ σὰν τοὺς κωφοὺς τὰ αὐτιά τους… Δὲν βλέπουν καὶ δὲν ἀκοῦν! Ἡ μνημόνευση τοῦ Πάπα καὶ ἡ λειτουργία μὲ τοὺς παπικοὺς τὸ Δεκέμβριο τοῦ 1452 στὴν Ἁγία Σοφία ἔφερε 400 καὶ πλέον χρόνια σκλαβιᾶς στὴν Ἑλλάδα ὡς τιμωρία. Τώρα τὸ ὑποκινούμενο ἀπὸ τοὺς κάθε λογῆς τυφλοπόντικες σχίσμα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς θὰ φέρει πολλὰ δεινά, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἤδη προφητεύσει μεγάλοι ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας.

Καὶ προπαντὸς τὰ δεινὰ θὰ πλήξουν κυρίως αὐτοὺς ποὺ γιὰ ἰδιοτελεῖς ἐνδόμυχους στόχους καὶ σκοποὺς ἐπιχείρησαν νὰ καταστήσουν ἑαυτοὺς ὑπεράνω τοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ καὶ νὰ καταστοῦν πρωταγωνιστὲς σὲ μία ἐκκλησιαστική διαμάχη πού κάλλιστα θά μποροῦσε νά παρομοιασθεῖ μέ θέατρο τοῦ παραλόγου. Τό λυπηρό εἶναι ὅτι ἀδυνατοῦν νὰ κατανοήσουν ὅτι ὁ πρόσφατος αἰφνίδιος θάνατος Ἱεράρχη, ὁ ὁποῖος πιθανὸν ὀρεγόμενος πρωτοκαθεδρίαν, ἦταν ἀπό τούς πρώτους πού ἔδωσαν τὸ στίγμα τῆς ἔμμεσης ἀναγνώρισης τῶν σχισματικῶν Οὐκρανῶν… Καὶ ὁ αἰφνίδιος θάνατος του ὀφείλεται σύμφωνα μὲ γέροντα ἀσκητὴ τοῦ Παγγαίου Ὄρους στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐνεργώντας προστατευτικὰ τὸν προφύλαξε ἀπὸ μεγαλύτερα ἐκκλησιαστικὰ ἀτοπήματα. Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ παραμερίζουν τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου καὶ τοποθετοῦν ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν κάθε λογῆς ἐγωϊστικὴ ἐπιδίωξη καὶ ἰδιοτέλεια θὰ πάρουν σύντομα τὸ μάθημά τους… γιατί παραβαίνουν ἐκτὸς τῶν ἐκκλησιαστικῶν νόμων καὶ τῆς παράδοσης, τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἐλπίζω, συνέχιζε ὁ γέροντας ἀσκητὴς τὸ μήνυμα τοῦ αἰφνιδίου θανάτου τοῦ Ἱεράρχη νὰ τὸ συνειδητοποιήσουν, ὥστε νὰ κάνουν ἀπότομη στροφὴ ἀπὸ τὴν ἐκκοσμίκευση τὴν ὁποία περπατοῦν δίχως οὐδεμίαν τσίπα πρὸς τὴν ὁδὸ τῆς μετανοίας.

Ὁ πακτωλὸς τῶν δολαρίων ἐκ τῶν ΗΠΑ, πρόσθεσε ὁ ταπεινὸς γέροντας ὑπὸ τὴ μορφὴ οἰκονομικῆς ὑπόγειας βοηθείας ἢ ὑπόσχεσης θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ μπορεῖ νὰ λύνει οἰκονομικὰ καὶ διοικητικὰ  προβλήματα ἀλλὰ μαυρίζει συνειδήσεις καὶ ἀπομακρύνει τὶς ψυχὲς ἀπὸ τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν κατάσταση τους μερικὲς ἐξ αὐτῶν μετά λύπης το λέγω διαγράφονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. Μπορεῖ ὁ δρόμος στὰ μητροπολιτικὰ κέντρα ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος νὰ στρώνεται μὲ δολάρια ἀλλὰ κάτω ἀπὸ αὐτὰ ὑπάρχουν τὰ καρφιὰ τῆς σταύρωσης καὶ αὐτοὶ ποὺ τ’ ἀγγίζουν καὶ γεμίζουν τὶς τσέπες τους αὐτομάτως καθίστανται σταυρωτές τοῦ Χριστοῦ. Δυστυχῶς ὁρισμένοι χριστιανοὶ καὶ δὴ Ἀρχιερεῖς ἀδυνατοῦν νὰ κατανοήσουν ὅτι ἰσχυρὸς κι ἀσφαλὴς εἶναι αὐτὸς ποὺ εἶναι κοντὰ στὸν Θεὸ καὶ ἀνίσχυρος εἶναι αὐτὸς ποὺ εἶναι μακρυά. Ὅποιος λοιπὸν πιστεύει ὅτι καθίσταται ἰσχυρὸς ὅταν συμπλέει μὲ μία παραπαίουσα ἠθικὰ σύγχρονη αὐτοκρατορία πλανᾶται πλάνην οἰκτράν… Αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλά μᾶς εἶπε ὁ γέροντας ἀσκητὴς τοῦ Παγγαίου Ὄρους, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ζητήσαμε ἱκετευτικὰ νὰ λύσει τὴ σιωπή του καὶ νὰ τοποθετηθεῖ σὲ γεγονότα ποὺ ἀμαυρώνουν τὸ ἐκκλησιαστικὸ ὀρθόδοξο ἀρχιερατικὸ κύρος.

Ζητήσαμε νὰ μᾶς μιλήσει καὶ γιὰ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, τὸ μοιραῖο ἐκκλησιαστικὸ πρόσωπο στὸ θέατρο αὐτὸ τοῦ παραλόγου ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Κολυμπάρι καὶ συνεχίστηκε μὲ τὴ χορήγηση Αὐτοκεφαλίας σὲ σχισματικοὺς Οὐκρανούς. Μὲ νόημα τότε ἐκεῖνος μοῦ ὑπενθύμισε μία διδακτικὴ ἱστορία πού μοῦ ἀφηγήθηκε προσωπικὰ ὁ Ἅγιος Παΐσιος καὶ ἀφοροῦσε ἕναν μοναχὸ ποὺ σχεδὸν καθημερινὰ ἔπεφτε θύμα ἑνὸς μεγάλου πάθους του ἀλλὰ ἀμέσως μετανοοῦσε καί ἔκλαιε γοερῶς ἐνώπιον τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας. Ὁ Ἅγιος Παΐσιος διακρίνοντας τὴ μετάνοια εὐχήθηκε ὅταν τὸν πάρει ὁ Θεὸς νὰ εἶναι ὄρθιος (δηλαδὴ σὲ μετάνοια) καὶ ὄχι πεσμένος. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς νὰ εὐχόμαστε ὅλοι μας καὶ γιὰ τὸν Πατριάρχη μας. Ὅταν τὸν καλέσει ὁ Κύριος εἴθε νὰ εἶναι ὄρθιος (δηλαδὴ στὴν ὁδὸ τῆς μετανοίας) καὶ ὄχι πεσμένος (δηλαδὴ στὴν ὁδὸ τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς ἐκκοσμίκευσης τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας). Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὶς ἐπιστολὲς του ἀλλὰ καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀναφέρουν τὶ περιμένει αὐτοὺς ποὺ παραπλανοῦν τὸ χριστεπώνυμο ποίμνιο καὶ προκαλοῦν ρήξεις καὶ σχίσματα. Καὶ ὁ καλός μας Πατριάρχης τῆς Βασιλεύουσας ὀφείλει νὰ τὰ γνωρίζει, νὰ τὰ διαβάζει διαρκῶς ξανὰ καὶ ξανὰ γιὰ νὰ ἐντρυφήσει καὶ νὰ τὰ μεταφέρει στὸ διάδοχό του.

Παράκληση τοῦ γέροντα ἀσκητῆ πρὸς ὅλους τούς χριστιανοὺς εἶναι νὰ προσευχηθοῦμε νὰ ἀποτραπεῖ τὸ σχίσμα γιατί τοὺς μόνους ποὺ θὰ χαροποιήσει εἶναι τοὺς Παπικοὺς καὶ ἐν γένει ὅλα τὰ τυφλὰ ὄργανα τοῦ Ἀντιδίκου.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀναγνώρισε τοὺς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος  ἔχει ἀναγνωρίσει de facto τὴν Αὐτοκέφαλη ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, δήλωσε ὁ σχισματικὸς Μητροπολίτης Κιέβου καὶ Πάσης Οὐκρανίας Ἐπιφάνιος, ἀπαντώντας σὲ ἐρωτήσεις δημοσιογράφων μετὰ τὰ συλλείτουργα σὲ Ἑλλάδα καὶ Οὐκρανία μὲ Ἕλληνες Ἱεράρχες.

«Σήμερα, στὴ Θεία Λειτουργία, ἔλαβαν μέρος ἐκπρόσωποι ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἐπίσης, πρόσφατα Ἐπίσκοπος τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας συλλειτούργησε μὲ Ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴ Θεσσαλονίκη. Αὐτὸ ἀποδεικνύει ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος de facto ἔχει ἀναγνωρίσει τὴν Αὐτοκεφαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας», εἶπε χαρακτηριστικὰ.

Οἱ δηλώσεις του αὐτὲς ἔγιναν στὸ πλαίσιο τῶν ἑορτασμῶν γιὰ τὴν 1031η ἐπέτειο ἀπὸ τὸ Βάπτισμα τῶν Ρώς τοῦ Κιέβου.

Μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε λιτανεία ἀπὸ τὸν Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας τοῦ Κιέβου πρὸς τὸ Μνημεῖο τοῦ Ἁγίου Πρίγκιπα Βολοντίμιρ, ὅπου τελέστηκε δέηση. Ὁ σχισματικὸς Μητροπολίτης Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας Ἐπιφάνιος προεξῆρχε τῆς λιτανείας καὶ τῆς δεήσεως.

Μαζὶ μὲ αὐτὸν ποὺ ἔχει τεθεῖ ἐπικεφαλῆς τῆς λεγόμενης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, τὸ σύνολο τῆς Ἱεραρχίας, ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας Πέτρο Ποροσένκο καὶ πολυάριθμοι κληρικοὶ καὶ πιστοὶ βρέθηκαν στὸ βάθρο τοῦ Ἁγίου Πρίγκιπα Βολοντίμιρ.

Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἐκπροσώπησε ὁ Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὁ ὁποῖος καὶ ἀπηύθυνε σχετικὸ χαιρετισμό, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Ὑπογραμματέα τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, Πανοσιολ. Διάκονο κ. Γρηγόριο.

Ἐπίσης, συμμετεῖχε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ὁ Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητῆς καὶ Ρεντίνης Ἰωάννης.

Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, Θεολόγος, Δημοσιογράφος
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Για τον Άγγελο της Καρδιάς μας.- Θέλω να ζήσω, είμαι γεμάτος ζωή. Η κραυγή απόγνωσης ενός Έλληνα Χριστιανού.

Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, η μεγαλύτερη εθνική και κοινωνική μάστιγα.

Loading…