ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ερημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (12) _ Πορεία δίπλα στὴν Τριάδα τὴν Αγία

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΕΡΗΜΙΤΗΣ. - 20 Σεπ 2019 - 20:02
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Ἀγαπητά Μου παιδιὰ καὶ τοῦτο τὸ βραδινὸ ἂς εἰπωθεῖ ὁ Λόγος ὁ γλυκός, ὁ Λόγος ὁ καρπερὸς αὐτὸς ποὺ φέρνει τὴν ἠρεμία μέσα εἰς τὴν καρδία.

Ταρακουνήματα πολλὰ ἀπὸ δῶ κι ἀπὸ κεῖ σὲ ὅλη τὴν ὑφήλιο αὐτή, σὲ ὅλο τὸν πλανήτη, τὸ ἕνα ἐδῶ τὸ ἄλλο ἐκεῖ τὸ ἄλλο παραπέρα τὸ ἄλλο πιὸ μακρινὸ τὸ ἄλλο πιὸ κοντινό, ταρακουνήματα πολλὰ, δῶστε ὅμως σημασία στὸ δικό σας ταρακούνημα τὸ ἐσωτερικό, αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ σημαντικὸ νὰ ἔχετε μέσα εἰς τὸ δικό σας ψυχικό.

Αὐτὸ τὸ ταρακούνημα ἐὰν τὸ συλλογιστεῖτε, ἐὰν τὸ συλλάβετε, ἐὰν τὸ ἀντιληφθεῖτε μὲ αὐτὸ θὰ ἰαθεῖτε διαφορετικὰ θὰ ἀφανιστεῖτε.

Δῶστε σημασία, τὴν μεγαλύτερη ἀπὸ καθετί, σ’ αὐτὸ τὸ ταρακούνημα τὸ ψυχικὸ δηλαδὴ νὰ πιστέψετε ἀκράδαντα στὸν Τριαδικὸ Θεό.

Νὰ μετανοήσετε, νὰ ἐξομολογηθεῖτε καὶ στὸ Ἅγιο Ποτήριο νὰ βρεθεῖτε. Αὐτὴ εἶναι ἡ σωτηρία σας, γιὰ τὴν μέλλουσα ζωή σας, τὴν μέλλουσα ζωὴ τὴν ἀληθινὴ καὶ παντοτινή. Καλὴ καὶ ἡ ζωὴ ἐδῶ στὴν γῆ ἐὰν αὐτὴ εἶναι ἀγαθή, ἡ μέλλουσα ὅμως θὰ εἶναι ἤρεμη, θὰ ἔχει ὅλα τὰ καλὰ καὶ θὰ εἶναι ἡ αἰώνια, ἡ παντοτινὴ. Γι’ αὐτὸ δῶστε σημασία στὸ ταρακούνημα αὐτό, πιστεύσατε ἐπαναλαμβάνω καὶ πάλι ἀκράδαντα στὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ μείνετε κοντὰ στὰ μυστήριά Του, μείνετε σιμά Του, κάνετε ἔργα ἀγαθά, δεῖτε τὸν ἀδελφό σας ὅπως ἀκριβῶς τὸν ἑαυτό σας οὔτε ἕνα ἐλάχιστο πιὸ λίγο ἀπ’ αὐτό, σᾶς μιλάει ὁ ἴδιος ὁ Θεός.

Ἔχω πεῖ πολλὲς φορὲς «Προσέξατε τὸν ἀδελφό σας; Παρηγορήσατε αὐτόν; Τὸν βοηθήσατε; Τὸν ἐλεήσατε;». Ἐὰν κάνατε αὐτὰ εἴσαστε πολὺ ἀγαπητά Μου παιδιὰ γιατί εἶναι ὡσὰν νὰ τὰ κάνατε σέ Ἐμένα καὶ καλύτερα ἀπό Ἐμένα.

Ἔχετε αὐτὸ πολὺ βαθιὰ μέσα εἰς τὴν καρδία, ὄχι μόνο μέσα εἰς τὴν καρδία καὶ μέσα στὴν ψυχή σας, ἀλλὰ καὶ στὸ νοητικό σας. Μὴν σᾶς φεύγει καθόλου καμία στιγμὴ αὐτὸ εἶναι πολὺ σημαντικό, εἶναι πολὺ σημαντικὸ μὴν τὸ ξεχνᾶτε ἀγαπητά Μου παιδιὰ γιατί θὰ ἔρθει ἡ ὥρα, ἡ ὥρα ἐκείνη ποὺ θὰ εἴμαστε ἀντικρυστὰ καὶ τότε Ἐγὼ θὰ ἀποδώσω τὴν δικαιοσύνη.

Δὲν μπορῶ νὰ κάνω διαφορετικά, αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπιταγή Μου, ἐὰν δὲν ἤμουν δίκαιος δὲν θὰ ἤμουν καὶ Θεὸς καὶ ἐὰν δὲν εἶχα ἀγάπη δὲν θὰ ἤμουν καὶ Θεὸς καὶ ἐὰν δὲν εἶχα ὅλες τὶς ἰδιότητες αὐτὲς τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ δὲν θὰ ἤμουν παντοδύναμος καὶ ἰσχυρὸς, γι’ αὐτὸ μείνετε στὰ ρήματά Μου, μείνετε στὰ μυστήριά Μου, ἀκολουθήσατε αὐτὰ καὶ νὰ τὰ κάνετε πράξη συχνὴ, πολὺ συχνὴ γιὰ νὰ σώσετε τὴν δική σας τὴν ψυχή.

Οἱ καιροὶ θὰ εἶναι δύσκολοι, ἀγκάθια παντοῦ, ὄχι ἀγκαθάκια μικρὰ ἀλλὰ ἀγκάθια τοῦ ἀθάνατου αὐτά. Ξέρετε τὸ φυτὸ αὐτὸ τὸν ἀθάνατο, ξέρετε τὰ ἀγκάθια ποὺ ὑπάρχουν ἐκεῖ, τέτοια ἀγκάθια θὰ ὑπάρχουν σὲ ὅλη τὴν γῆ, ἀπὸ ποῦ νὰ περάσετε, ἀπὸ ποῦ νὰ διαβεῖτε, ποῦ νὰ σταθεῖτε;

Μόνο μὲ τὴν βοήθεια τὴν δική Μου, μόνο μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ δὲν θὰ ἀκουμπήσετε καὶ ἀπὸ κεῖ θὰ προχωρήσετε καὶ δὲν θὰ τραυματιστεῖτε ἀλλὰ ὄχι μόνον δὲν θὰ τραυματιστεῖτε ἀλλὰ καὶ θὰ ἰαθεῖτε, ἐὰν καὶ πάλι ἐπαναλαμβάνω, ἔχετε τὴν Ἁγία Τριάδα τὴν γλυκιὰ μέσα εἰς τὴν δική σας τὴν καρδιά.

Γι’ αὐτὸ παιδιά Μου κι αὐτὸ τὸ βραδινὸ ἐπαναλαμβάνω αὐτὰ τὰ θέματα ποὺ εἶναι πολὺ σημαντικὰ ἐτοῦτο τὸν καιρὸ, ἴσως εἶναι σημαντικὰ περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορὰ γιατί τὰ πράγματα ὡς εἰπώθησαν καὶ ἄλλη φορὰ εἶναι ἐντελῶς διαφορετικά.
Σταθεῖτε σταθεροί, σταθεῖτε σταθεροὶ στὴν Ὀρθοδοξία, στὴν ὀρθοπραξία καὶ μιλᾶτε ὅπως ἐπαναλαμβάνω κάθε μία φορὰ, μιλᾶτε διαρκῶς γιὰ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ, σᾶς τὸ ἔχω ἀναθέσει αὐτὸ, μὴν τὸ ξεχνᾶτε οὔτε λεπτό, ἔτσι; Δὲν λέω νὰ κάνετε ὑπερωρίες ἀλλὰ σίγουρα νὰ κάνετε τὸ ὡράριο τὸ κανονικὸ αὐτὸ ποὺ ἐφαρμόζεται καὶ στὴν ἐπίγεια ζωὴ, ἂς τὸ ἐφαρμόζετε τουλάχιστον αὐτὸ καὶ γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ νὰ βοηθηθοῦνε οἱ ἀδελφοί, νὰ βοηθηθεῖ ὁ κάθε ἕνας χριστιανός, νὰ ὑποστηριχτεῖ, νὰ στηριχτεῖ, νὰ ἐλεηθεῖ καὶ νὰ καλυτερεύσει ἡ κατάστασή του ἡ ἐσωτερικὴ γιὰ νὰ δεχθεῖ ὅταν ἔρθει ἐδῶ τα ἅγια, τὰ ἅγια τὰ ἀγαθὰ μέσα στὴν δική του τὴν ψυχὴ καὶ νὰ ζήσει αἰώνια μέσα στὸν ἀπέραντο Παράδεισο αὐτό, αὐτὸν τὸν ἀγαθό, αὐτὸν τὸν λαμπερό, αὐτὸν τὸν εὐωδιαστό.

Δὲν περιγράφεται αὐτό, ὅτι καὶ νὰ σᾶς πῶ ἐτοῦτο τὸ λεπτὸ θὰ εἶναι ἐλάχιστο αὐτό, δὲν μπορεῖ νὰ περιγραφεῖ, δὲν μπορεῖ νὰ περιγραφεῖ ἐτούτη τὴν στιγμή, οὔτε καὶ καμία στιγμὴ, μόνο ὅταν ἔρθετε ἐδῶ ἄξια καὶ εἰλικρινά, ὅταν ἔχετε καθαρὴ τὴν δική σας τὴν καρδιὰ καὶ ἔρθετε ἐδῶ τότε θὰ ἀντιληφθεῖτε τί σᾶς λέω ἐτοῦτο τὸ λεπτό, τότε θὰ πεῖτε «Ὅλα ἦταν ἀληθινά, ὅοολα ἦταν ἀπὸ τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ τὸν Δωρητή, τὸν Ἐλευθερωτὴ ἀπὸ καθετὶ κακὸ καὶ τὸν Δωρητὴ γιὰ καθετὶ καλό».

Ὅλα αὐτὰ σᾶς τὰ λέω γιὰ νὰ στηριχτεῖτε, γιὰ νὰ ἐνδυναμωθεῖτε, γιὰ νὰ σταθεῖτε ὄρθιοι σ’ αὐτὰ ποὺ ἔρχονται ἐδῶ στὴ γῆ καὶ δὲν θὰ εἶναι λίγα, θὰ εἶναι ἀρκετὰ καὶ θὰ εἶναι καὶ πολὺ ὀδυνηρὰ, γι’ αὐτὸ πάρετε δύναμη μέσα εἰς τὴν ψυχή σας, σᾶς μιλάει ὁ Δωρητής σας καὶ Λυτρωτής σας, σᾶς μιλάει ὁ ἴδιος ὁ Δημιουργός, ὁ ἴδιος ὁ Τριαδικὸς Θεὸς, στηριχτεῖτε, κρατηθεῖτε ἀπὸ Ἐμᾶς, δὲν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος, δὲν ὑπάρχει ἄλλη διέξοδος σ’ αὐτὴ τὴν μεγάλη ταλαιπωρία καὶ σ’ αὐτὴ τὴ μεγάλη δοκιμασία ποὺ ἔρχεται ἐδῶ στὴ γῆ καὶ ἐὰν δὲν στηριχτεῖτε ἀπὸ Ἐμᾶς τότε δὲν θὰ μπορέσετε νὰ ἀντιμετωπίσετε τὴν κατάσταση αὐτὴ καὶ θὰ ἀπωλεσθεῖτε.

Τελικὰ νὰ σᾶς τὸ πῶ μὲ ἄλλα λόγια καλά Μου παιδιά δὲν θὰ μπορέσετε, μόνον μὲ Ἐμᾶς, μόνο μὲ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία μπορεῖ νὰ ἀνταπεξέλθετε καὶ νὰ βαδίσετε στὸν δρόμο αὐτὸ καὶ νὰ βοηθηθεῖ τὸ δικό σας ψυχικὸ καὶ τὸ σωματικό.

Δὲν ὑπάρχει ἄλλη πορεία μόνο δίπλα στὴν Τριάδα τὴν Ἁγία!

Σημειῶστε το αὐτὸ ὑπογραμμίστε το, ὑπογραμμίστε το πολὺ ἐμφατικὰ καὶ νὰ μὴν τὸ ἀφαιρέσετε ποτὲ ἀπὸ τὴν δική σας τὴν καρδιά. Εἶναι πολὺ σημαντικὸ αὐτό, εἶναι πάρα πολὺ σημαντικό, τίποτα δὲν εἶναι πιὸ σημαντικὸ ἀπὸ αὐτὸ ἐτοῦτο τὸν καιρό, ὅλα κάνετέ τα στὸ πλάϊ, ἀφῆστε τα γιὰ μετά, ἀφῆστε τα ὅλα τὰ ἄλλα, καὶ τὰ ἀπὸ ἐδῶ καὶ τὰ ἀπὸ ἐκεῖ, μόνο κοιτάξτε τὴν δική σας τὴν ψυχή, αὐτὴ εἶναι ἡ Πεμπτουσία, αὐτὴ πρέπει νὰ τὴν διαφυλάξετε ἀπὸ τὰ μεγάλα τὰ θηρία.

Σὲ λίγο θὰ σημάνουν οἱ καμπάνες, στὴν ἀρχὴ θὰ εἶναι οἱ μικρότερες μετὰ ὅμως θὰ σημάνουν οἱ μεγαλύτερες. Τότε ὅταν θὰ γίνει αὐτὸ πρέπει νὰ συναχθεῖτε, πρέπει νὰ συγκεντρωθεῖτε, πρέπει νὰ σταθεῖτε, πρέπει νὰ γρηγορεῖτε, πρέπει νὰ προσεύχεστε καὶ νὰ εἴσαστε ὁ ἕνας δίπλα στὸν ἄλλον σφιχτὰ ἀγκαλιασμένοι καὶ ἑνωμένοι.

Αὐτὸ τὸ λέω, ἐτοῦτο τὸ βραδινὸ, γιατί ἔτσι πρέπει νὰ γενεῖ καὶ ἡ ψυχὴ μόνο μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ σωθεῖ. Δὲν θὰ ὑπάρξει ἄλλη περίπτωσις καμία! Ἐὰν δὲν εἴσαστε στὴν ὁμάδα αὐτὴ, ὅταν χτυπήσει ἡ μεγάλη καμπάνα ἐκεῖ, τότε δὲν θὰ προλάβετε νὰ σωθεῖτε καὶ οὐαὶ καὶ ἀλλοίμονο, θὰ ἀφανιστεῖτε!!!

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Θεῷ Δόξα

Ερημίτης

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σουΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Για τον Άγγελο της Καρδιάς μας.- Θέλω να ζήσω, είμαι γεμάτος ζωή. Η κραυγή απόγνωσης ενός Έλληνα Χριστιανού.

Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, η μεγαλύτερη εθνική και κοινωνική μάστιγα.

Loading…