ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ερημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (8) _ Ἡ ἄπειρη εὐεργεσία τοῦ Κυρίου

ΕΚΚΛΗΣΙΑ. ΕΡΗΜΙΤΗΣ. - 21 Αυγ 2019 - 12:29
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Ὁ προφήτης Ἠλίας ἐπισημαίνει τὸ μέγεθος τῆς εὐλογίας τοῦ Λόγου ποὺ δίδει ὁ Κύριος καὶ τῆς μεγίστης εὐεργεσίας γενικὰ γιὰ τὰ τέκνα Του.

Δὲν εἶναι μετρήσιμες (οἱ εὐεργεσίες) οὔτε μὲ ἀνθρώπινο μυαλό, μόνο μπορεῖ νὰ τὶς μετρήσει ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς, γι’ αὐτὸ ἔχετε ἀπόλυτο ἐμπιστοσύνη, πίστη καὶ ἐμπιστοσύνη, κυρίως ἐμπιστοσύνη εἰς τὸν Τριαδικὸ Θεὸ γιατί εἶναι τὸ νέκταρ τὸ γλυκό, εἶναι τὸ βάλσαμο τὸ ἰαματικό, εἶναι ὅτι καλύτερο μπορεῖτε νὰ πλησιάσετε καὶ νὰ σᾶς δωρίσει κάτι στὴν δική σας τὴν ψυχή, δὲν ὑπάρχει τίποτε ἄλλο εἰς τὴν γῆ καὶ πουθενὰ μόνο ἀπὸ ἐκεῖ ἔρχεται τὸ κάθε γλυκὸ, ἔρχεται τὸ κάτι θαλπωρό, ἔρχεται τὸ κάθε ὑγιεινό, ἔρχεται τὸ κάθε ἰαματικό, ὅλα μὰ ὅλα τὰ καλὰ ἔρχονται ἀπὸ ἐκεῖ δηλαδὴ ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή.

Δὲν μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε, ἂν καθόσασταν νὰ γράψετε αὐτὰ τὰ καλὰ ποὺ ἔρχονται ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ δὲν θὰ σᾶς ἔφτανε ἕνα μακρὺ σχοινὶ τὸ ὁποῖο θὰ ἄρχιζε ἀπὸ αὐτὸ τὸ σημεῖο ποὺ θὰ ἀρχίζατε νὰ γράφετε ἐκεῖ· θὰ πήγαινε, θὰ πήγαινε, θὰ πήγαινε μακριὰ θὰ ἤτανε ἀτελείωτο αὐτὸ καὶ δὲν θὰ ξαναγύριζε, δὲν θὰ ἔκανε κύκλο αὐτό, εὐθεία θὰ πήγαινε, ποτέ δὲν θὰ τελείωνε.

Ἔχετε καταλάβει ποιὸς σᾶς ἀφουγκράζεται, ποιὸς σᾶς ἀπαντᾶ, ποιὸς σᾶς ἀγαπᾶ, ποιὸς σᾶς προστατεύει, ποιὸς τὴν ψυχή σας θωπεύει, ποιὸς τὴν ψυχή σας συμπληρώνει, ποιὸς τὴν ψυχή σας ἁγιάζει, ποιὸς τὴν ψυχή σας φροντίζει καὶ δίνει τὴν ὑγεία τὴ σωματική, τὴν πνευματικὴ – τελειότητα σώματος καὶ ψυχῆς;

Εἶναι ἀσύλληπτα παιδιά Μου αὐτά, μείνετε ἐκεῖ κοντὰ Μου καὶ μόνο μπορεῖ νὰ τὰ καταλάβετε μόνο ὅταν θὰ ἔλθετε ἐδῶ στὸ Βασίλειό Μου τὸ γλυκὸ τόοοοοτε θὰ αἰσθανθεῖτε ποὺ ζούσατε καὶ ποὺ θὰ ζεῖτε.

Ἄναρχος εἶναι ὁ Θεός, δὲν ἔχει ἀρχὴ οὔτε τέλος, μπορεῖτε νὰ τὸ ἐννοήσετε αὐτό;
Γιατί ὅλοι οἱ πλανῆτες εἶναι σφαιρικοί; Γιατί ἡ γῆ εἶναι σφαιρικὴ ἂν καὶ εἶναι καὶ μικρή; Γιατί ὁ ἥλιος εἶναι σφαιρικός; Γιατί ὅλο τὸ στερέωμα μοιάζει νὰ εἶναι σφαιρικό; Καὶ εἶναι σφαιρικό, εἶναι ἀτελείωτο αὐτὸ ἀλλὰ εἶναι σφαιρικό ἢ δίνει τὴν αἴσθηση αὐτὴ τῆς σφαιρικότητος. Ἐὰν ἀρχίσουμε ἀπὸ ἕνα σημεῖο σ’ αὐτὴν τὴν ἐπιφάνεια τὴ σφαιρικὴ τότε μποροῦμε νὰ γυρίζουμε γύρω – γύρω, γύρω – γύρω, γύρω – γύρω, οὔτε τέλος οὔτε ἀρχή.

Ἐδόθη ἡ πληροφορία αὐτὴ καὶ μὴν ξεχνᾶτε ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος. Ὅπως ἔγιναν μὲ τὸν Λόγο ὅλα αὐτά, αὐτὰ τὰ βλεπόμενα καὶ τὰ μὴ βλεπόμενα ἔτσι θὰ ἐπιστρέψουν αὐτὰ ὅλα εἰς τὴν προτέραν κατάστασιν ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Νέαν Ἱερουσαλήμ.

Ὅλα θὰ εἶναι εἰς τὴν προτέραν κατάστασιν ἀπ’ ὅπου ξεκίνησαν, καὶ ἀπὸ ποῦ ξεκίνησαν; Ἀπὸ τὸν Λόγον, ὁ Λόγος τὰ διαφοροποίησε, ὁ Λόγος τὰ μετουσίωσε, ἀπὸ τὸν Λόγον ἔλαβαν ὑπόσταση αὐτὴ ποὺ βλέπετε καὶ τὴν ἄλλη ποὺ δὲν βλέπετε, ὅλα ἀπὸ τὸ Λόγο ἐξεκίνησαν καὶ μὲ τὸν Λόγον θὰ γυρίσουν ξανὰ ἐκεῖ ποὺ ἦταν ἀρχικά.

Καὶ ἔγινε αὐτὴ ἡ μεγάλη Δημιουργία, μιὰ φορὰ ἔγινε ἄλλη δὲν θὰ γίνει.
Μὴ ζητᾶς ἄλλη ἐξήγηση παιδί Μου καλό, νὰ σκέφτεσαι ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς ζωῆς δηλαδὴ τὴ σύλληψη αὐτὴ ποὺ γίνεται ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα κύτταρα αὐτά, ἀπ’ τὴν ἀρχὴ αὐτὴ ἄρχεται ἡ αἰώνια ἡ ζωή.

Μπορεῖτε νὰ τὸ καταλάβετε αὐτό; Εἶναι πιὸ δύσκολο νὰ καταλάβετε αὐτὸ ἀπὸ τὸν Ἄναρχο τὸν Θεὸ γι’ αὐτὸ σταματῆστε ἐδῶ καὶ εὐχαριστεῖτε μόνο τὸν ἀληθινὸ Θεὸ γι’ αὐτὰ ποὺ ἐποίησε, γι’ αὐτὰ ποὺ ἔδωσε, γι’ αὐτὰ ποὺ δώρισε, γι’ αὐτὰ ποὺ φρόντισε, νὰ ζήσετε καλὰ καὶ ἐδῶ ἐπάνω στὴν γῆ ἀλλὰ κυρίως ἐκεῖ στὴν Ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἐκεῖ στὸν Παράδεισο αὐτό, ἐκεῖ ποὺ ὅλα θὰ εἶναι ἀνθηρὰ καὶ τέτοια τελειότης δὲν ὑπάρχει πουθενὰ ἀλλὰ οὔτε καὶ θὰ ὑπάρξει πουθενά. Τελειότης, ἁγιότης, εὐωδία, λαμπρότης, εὐδαιμονία, εὐδαιμονία, εὐδαιμονία ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ μέγιστον ἡ ψυχικὴ εὐχαριστία.

Ἀφῆστε τὰ ἄλλα, ἀφῆστε τὶς ἐρωτήσεις, ζήσετε τὰ καλά, ζητεῖτε τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ζητεῖτε μόνον αὐτὴν καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ἔρχονται μοναχὰ (ἀκολουθοῦν). Ζητεῖτε μόνον αὐτήν, ζητεῖτε την μὲ ὅλη σας τὴν καρδιά, ζητεῖτε νὰ γίνει αὐτὸ ὁπωσδήποτε καὶ ἀληθινά, ζητεῖτε μόνο αὐτὸ καὶ τότε ὅλα θὰ εἶναι ἁγιασμένα, ἀπὸ Ἐμένα κανονισμένα καὶ ἀπὸ Ἐμένα χορηγημένα.

Βλέπετε τώρα πράγματα σταθερά, πράγματα νὰ μὴν κινοῦνται, ἄλλα νὰ θροΐζουν ἐλαφρῶς, ἄλλα νὰ εἶναι ἀκίνητα, ἄλλα νὰ κινοῦνται βάσει τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν βοήθεια τῆς τεχνολογίας· φανταστεῖτε νὰ μὴν ὑπάρχει τεχνολογία, νὰ μὴν ὑπάρχει τίποτα, νὰ ὑπάρχει μόνο ἡ ἐνέργεια ἡ θεϊκὴ καὶ ἡ δική σας ἡ ψυχή !

Αὐτὸ νὰ ἐπιθυμεῖτε, σὲ αὐτὸ νὰ προσβλέπετε, αὐτὸ νὰ γενεῖ κι’ ὁ Θεὸς νὰ δοξαστεῖ καὶ ἡ ψυχή σας νὰ ἐλεηθεῖ καὶ νὰ καταταχτεῖ ἐκεῖ, γιὰ νὰ ἀναπαυθεῖ βάσει τῆς δικαιοσύνης καὶ βάσει τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγαθοσύνης.

Εἶναι γραμμένα ὅλα αὐτὰ κάποια στιγμὴ θὰ φύγουν τὰ ὄρη καὶ ὅλη ἡ γῆ καὶ ἡ σελήνη καὶ ὅλα τὰ πλανητικὰ συστήματα, ὅλα θὰ κονιορτοποιηθοῦνε καὶ ὅλα στὴν θέση τὴν πρώτη θὰ βρεθοῦνε καὶ ἐσεῖς ποῦ;
Δὲν πρέπει νὰ τακτοποιηθεῖτε καὶ στὸ δικό σας τὸ σπίτι νὰ βρεθεῖτε; Γι’ αὐτὸ ἐργαστεῖτε, ὅλα γράφονται ἐκεῖ στὸ βιβλίο τῆς ζωῆς καθημερινὰ κάθε στιγμὴ, κάθε λεπτό, τίποτε δὲν παραμένει κρυφὸ οὔτε ἄγραφο παραμένει αὐτὸ γι’ αὐτὸ ἐργαστεῖτε, ἐργαστεῖτε ἄδολα, ἐργαστεῖτε εἰλικρινά, ἐργαστεῖτε καὶ κάνετε τὸ καλὸ γιὰ τὸ καλό, ἀμήν.

Σᾶς τὰ λέω ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ βάλετε στὴν ψυχή σας χαρά, γιὰ νὰ τὴν προετοιμάσετε κατάλληλα αὐτὴ καὶ ὅταν φύγει ἀπὸ τὴν γῆ νὰ πάει ἐκεῖ ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀναπαυθεῖ καὶ ἤρεμα νὰ ζεῖ.
Αὐτὴ εἶναι ἡ πεμπτουσία, αὐτὴ εἶναι ἡ του Θεοῦ ἐπιθυμία. Εἶναι ἡ τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμία, ἡ μέγιστη ἐπιθυμία ποὺ ἔχει γιὰ τὴν κάθε μία ψυχὴ γιὰ νὰ μὴν χαθεῖ ἀλλὰ κοντὰ σέ Ἔμένα νὰ βρεθεῖ.

Αὐτὸ δὲν μπορῶ ὅμως Ἐγὼ νὰ τὸ κατορθώσω, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν καθένα ἀπὸ σᾶς γι’ αὐτὸ βαδίσατε τὸν δρόμο τὸν δικό Μου καλά Μου παιδιὰ καὶ τότε θὰ εἶστε σίγουροι ὅτι θὰ ‘ρθεῖτε κοντά Μου, ὅτι θὰ ‘ρθεῖτε σιμά Μου, θὰ εἴσαστε μέσα εἰς τὴν ἀγκαλιά Μου καὶ θὰ ἀπολαμβάνετε τὰ αἰώνια ἀγαθά Μου.
Γιὰ νὰ βλέπετε τὸ καλό, γιὰ νὰ ἀκοῦτε τὸ καλό, γιὰ νὰ καταλήγετε στὸ καλὸ πρέπει νὰ προϋπῆρχε τὸ καλό. Τὸ καλὸ εἶναι συνυφασμένο μὲ Ἐμένα τὸ Θεό.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Θεῷ Δόξα

Ερημίτης

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΩΡΑ

 

Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, η μεγαλύτερη εθνική και κοινωνική μάστιγα.

Loading…