ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ερημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (9) _ Λόγος ἀπὸ Προφήτη Ἠλία καὶ Ἐνώχ _ Παραινέσεις καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΕΡΗΜΙΤΗΣ. - 7 Σεπ 2019 - 21:41
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Χαιρόμαστε παιδί μου πολὺ ποὺ ἔρχεται ἡ στιγμὴ αὐτὴ ἡ θριαμβευτική. Ἐμεῖς θὰ χαροῦμε πάρα πολὺ γιατί θὰ ποιήσουμε τὸ ἔργο τοῦ Κυρίου, θὰ ποιήσουμε τὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ ὅπως μᾶς τὸ ἔχει παραγγείλει Αὐτὸς ἐδῶ καὶ πάρα πολὺ καιρό.

Εἴμαστε πιστοί, ἀκράδαντοι στὴν πίστη αὐτὴ, δὲν μποροῦμε νὰ ἀποχωρήσουμε ἴσα – ἴσα ποὺ θὰ εὐαρεστηθοῦμε, θὰ εὐχαριστηθοῦμε καὶ ὅπως καταλαβαίνετε ἐμεῖς θὰ ἀναγεννηθοῦμε.

Εἴμαστε ντυμένοι διαφορετικά, δὲν εἴμαστε ὅπως στὴν ἀρχή εἰς σάκκους δηλαδή, τώρα εἴμαστε ντυμένοι καθημερινὰ ὡσὰν κύριοι. Ἅμα θὰ μᾶς συναντούσατε καὶ μᾶς βλέπατε θὰ λέγατε ἃ αὐτοὶ εἶναι καλοὶ κύριοι, εἶναι καθὼς πρέπει, εἶναι καθὼς πρέπει περπατᾶνε στητὰ καὶ σταθερὰ καὶ εἶναι ὡσὰν εὐγενεῖς.

Ὅλα αὐτὰ ἔχουν τὴν σημασία τους, ὅλα εἶναι σχεδιασμένα ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ τόσο μὲ σοφία ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὴν χωρέσει ἡ δική σας ἡ καρδία ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ γίνει κατανοητὸ ἀπὸ τὸ δικό σας τὸ νοητικό. Ὅλα ἔτσι πρέπει νὰ γενοῦνε, ἐμεῖς πρέπει νὰ ὁμιλοῦμε, ἐμεῖς θὰ μιλήσουμε, θὰ μιλήσουμε πολύ, θὰ μιλήσουμε σὲ κάθε μία ψυχὴ ἀλλὰ καὶ στὰ πλήθη ἀρκετὰ γιὰ νὰ μᾶς ἀκούσουν καὶ νὰ ἐκπληρώσουμε τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ τοῦ Βασιλιά.

Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ τὸ κάνουμε αὐτὸ ἀλλὰ καὶ πολὺ εὐχαριστημένοι θὰ εἴμαστε ποὺ θὰ γίνει αὐτὸ καὶ στὸ δικό μας ψυχικὸ πάρα πολὺ μεγάλη εὐχαριστία θὰ ὑπάρχει πρὸς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία, ἀλλὰ καὶ ποὺ θὰ ὑποφέρουμε τελικὰ αὐτὸ τὸ ἐξαίσιο καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ καθορισμένο καὶ ἀρεστό.

Ἐμεῖς γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα δουλέψαμε καὶ θὰ δουλέψουμε καὶ στὸ τέλος θὰ γίνει αὐτὸ ποὺ εἶναι γραμμένο στὶς γραφὲς καὶ ὅλοι θὰ δοῦνε ποιοὶ εἴμαστε ἐμεῖς καὶ πὼς τελειώσαμε στὴ γῆ.

Σὰν πέτρα ἀπὸ τὸν οὐρανὸ θὰ πέσει ἡ εἴδηση αὐτὴ δηλαδὴ ὅτι ᾖρθε ὁ «Μεσσίας» καὶ ὅλα θὰ ἀλλάξουν αὐτὴ τὴ στιγμὴ καὶ μετὰ ὅλα θὰ γίνουν ζοφερά, μαυριδερὰ καὶ πολὺ δυστυχία στὴν γῆ, εἰς ὁλόκληρη τὴν γῆ.

Τὸ φεγγάρι θὰ εἶναι ἐλλιπὲς (σὰν μισὸ καὶ θαμπὸ θὰ γίνει αὐτό) ὅλοι θὰ ταραχθοῦνε καὶ ὅλοι κάτι θὰ ἀναζητοῦνε, κάτι ν’ ἀκούσουν, κάτι νὰ ἀκούσουν ἀπὸ κάποιον, κάποιον νὰ πεῖ, ἀπὸ ποῦ νὰ κρατηθοῦνε; Δὲν θὰ ὑπάρχει ἀπὸ ποὺ νὰ κρατηθοῦνε καὶ περιστεράκι δὲν θὰ μπορεῖ νὰ φέρνει τὸ κλαδάκι τῆς ἐλαίας μὲ τὸ ἄνθος ἐκεῖ· ὅλα δύσκολα θὰ γενοῦν, ὅλα δύσκολα θὰ εἶναι στὴν περίοδο αὐτή.

Ὅλα αὐτὰ μετὰ τὸν πρῶτο τὸν καιρὸ ποὺ θὰ φανεῖ ὅτι εἶναι λαμπερὸς καὶ θὰ εἶναι ἐποικοδομητικὸς καὶ θὰ εἶναι ὑποστηρικτικός, ἀλλὰ μετὰ θὰ πέσει καταχνιὰ καὶ ὅλη ἡ μαυρίλα εἰς τὸν οὐρανὸ καὶ τότε θὰ καταλάβουνε στὴ γῆ τί ποιήσαμε μέσα εἰς τὴν δική τους τὴν ψυχή.

Θὰ ταραχτεῖ ἡ πλάση, ὅλη ἡ πλάση θὰ ταραχτεῖ, οἱ θάλασσες θὰ ταρακουνηθοῦνε, ὅρη θὰ ἐξαφανιστοῦνε. Θὰ ἀλλάξει ἡ ὄψη τῆς γῆς γιατί δὲν θὰ ὑπάρχει ἡ φυτικὴ καὶ ἡ ζωϊκὴ ζωὴ ἢ θὰ ὑπάρχει λιγοστή.

Γιὰ φανταστεῖτε ὁλόκληρες περιοχὲς ποὺ ἤτανε ἀνθηρές, ἤτανε πράσινες καὶ εὐωδιαστές, ἤτανε δέντρα ὡραῖα καρποφόρα. Ὤ! τί ὡραῖα καλλιεργημένα, τί ὡραῖα τοποθετημένα, τί ὡραῖα ηὐξημένα! Ὅλα θὰ μαραθοῦν, θὰ ξηρανθοῦν καὶ ἡ γῆ θ’ ἀνοίξει σὲ σημεῖα πολλὰ, μεγάλα δεινά!

Γιὰ φέρτε αὐτὴ τὴν εἰκόνα ἀλήθεια στὸ μυαλό· καὶ ὁ ἥλιος καυτερός, πολὺ καυτερός, πολὺ καυτερὸς – κατὰ μέρη μπορεῖ νὰ ἀνέβει ἡ θερμοκρασία πολὺ νὰ φτάσει καὶ τοὺς 65 0C ἐκεῖ.

Πολλοὶ θὰ προσπαθοῦν νὰ τρέχουν νὰ κρυφτοῦν, ἀλλὰ ποῦ νὰ κρυφτοῦν καὶ πῶς νὰ προφυλαχτοῦν, ἀπὸ τί νὰ προφυλαχτοῦν καὶ μὲ ποιὸ τρόπο νὰ παρηγορηθοῦν;

Θὰ ἔλθει ὅμως ἡ στιγμὴ ποὺ ὁ ἥλιος πάλι θὰ ξαναβγεῖ καὶ θὰ ‘ναι καθαρός, ὅπως εἶναι ἀπεικονισμένος στοὺς πίνακες τοὺς παλαιοὺς τοὺς καλοὺς τοὺς παλαιοὺς καὶ ὄχι ὅπως εἶναι τώρα ἀλλὰ θὰ εἶναι καθαρός, λαμπερὸς δεῖγμα τῆς καθαρότητας τῆς ἀτμόσφαιρας ποὺ θὰ ὑπάρξει στὴν γῆ μετὰ τὴν θεϊκὴ ἐπέμβαση αὐτή.

Θὰ βγεῖ καὶ θὰ εἶναι ἡ πιὸ εὐχάριστη στιγμή, θὰ ‘ναι σὰν νὰ χορεύουν οἱ «λεγόμενες νεράϊδες» εἰς τὸν κάμπο τὸν καλό καὶ τὸν ἀνθηρό.

Καὶ πάλι θὰ πρασινίσουν οἱ ἐρημοποιημένες περιοχὲς τῆς γῆς καὶ ὅλα θὰ βλαστίσουν καὶ τὰ ζῷα θὰ ξεκινήσουν, μικρότερα καὶ μεγαλύτερα, καὶ θὰ πολλαπλασιαστοῦνε καὶ θὰ αὐξηθοῦνε καὶ πάρα πολλὰ θὰ γενοῦνε καὶ ἄνθρωποι πολλοί, κάνοντας ὁ καθένας τὴν ἐργασία τὴν σωστὴ καὶ τὴν κανονικὴ ἐκείνη ποὺ ἔχει δώσει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ποὺ εἶναι καὶ γιὰ τὸ δικό τους καὶ γιὰ τὸ γενικὸ καλό.

Ὤ! τί εὐωδία, ὢ τί παρηγορία, ὢ τί εὐτυχία, ὢ τί εὐχαριστία, ὢ τί εὐδαιμονία· παντοῦ χαρά, παντοῦ παιδιά, παντοῦ γέλιο, παντοῦ ἄνοιξη, ἄνοιξη ἐλπιδοφόρα συγχρόνως ὅμως καὶ καρποφόρα καὶ ὁ Θεὸς ἀπὸ ψηλὰ θὰ εὐχαριστηθεῖ πολὺ γι’ αὐτὸ ποὺ συνέβη καὶ συμβαίνει εἰς τὴν γῆ.

Γιατί πραγματικὴ θὰ εἶναι ἡ εὐδαιμονία, πραγματικὴ θὰ εἶναι ἡ του Θεοῦ ἡ προστασία, τοῦ Θεοῦ ἡ παντοδυναμία. Μακάριοι εἰσι τὴν ἐποχὴ αὐτή, μακάριοι καὶ εὐτυχισμένοι καὶ ἀπὸ τὸν Θεὸ εὐλογημένοι.

Μέχρι τώρα ὅλα ὅσα εἰπώθηκαν ἦταν ἤρεμα καὶ καλά· κύλισε ὁ καιρὸς αὐτὸς ἤρεμα, παραγωγικά, θεϊκὰ ἀλλὰ χωρὶς ἀνησυχίες, χωρὶς ἀναταραχή, χωρὶς τοῦ ἄλλου τὴν παρεμβολὴ γι’ αὐτὸ δὲν ἔχουμε πεῖ τίποτε ἀκόμα καὶ οὔτε εἴδατε τίποτε τὸ παραβατικό· ἦταν ὅλα ὅλα ἤρεμα, καλὰ τοῦ Θεοῦ ἀρεστά, μὲ τοῦ Θεοῦ τὴν εὐλογία· εὐαρεστήθηκε ὁ Κύριος ἀπὸ αὐτὴ μας τὴν πορεία.

Ὅμως ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς τὰ πράγματα θὰ εἶναι διαφορετικά, θὰ ἔχετε σκαμπανεβάσματα, θὰ ἀρχίσουν οἱ ἀνωμαλίες δὲν θὰ ἀρχίσει ἡ πορεία ἡ ἤρεμη καὶ εἰρηνική, θὰ ἀρχίσει ἡ τιμωρία καὶ ἡ πορεία ποὺ θὰ καταλήξει πολεμική, θὰ εἶναι πόλεμος μεγάλος καὶ δυνατός.

Δὲν ξέρω ἂν μπορεῖτε νὰ τὸ συλλάβετε τὸ ὅλο θέμα αὐτό, θὰ εἶναι πόλεμος γερός· δύο δυνάμεις, βέβαια πάντα πρῶτα ὁ Θεὸς καὶ μετὰ ὁ πονηρὸς αὐτὸς ὁ σιχαμερὸς ἀλλὰ ἐπέτρεψε ὁ Κύριος νὰ ἔχει κι αὐτὸς δύναμη ἀρκετὴ καὶ νὰ ἀναποδογυρίζει τὴν γῆ καὶ αὐτὸ προῆλθε ἀπὸ τὴν δική σας παρακοή.

Ἀπὸ τὸν λόγο αὐτὸ ἔχουν συμβεῖ παρόμοια κατὰ καιροὺς ἀλλὰ ᾖρθε ὁ καιρὸς καὶ ἐμεῖς θὰ ἀκολουθήσαμε τὴν ἐντολὴ αὐτὴ τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ νὰ ὑποστοῦμε ὅλα αὐτὰ καὶ νὰ ἐνεργήσουμε μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὥστε νὰ ἔρθει ἡ τελικὴ ἡ δική του ἡ φθορὰ καὶ ἡ ἐξαφάνιση ἡ τελικὴ γιὰ νὰ ἔρθει ἡ εὐωδία εἰς τὴν γῆ, διαφορετικὰ δὲν ὑπῆρχε περίπτωση νὰ φύγει αὐτός, δὲν ὑπῆρχε ἄλλη περίπτωση καμία εἰς τὸν κόσμο, καμία περίπτωση ποτὲ ἐὰν δὲν γίνουν ἔτσι ἀκριβῶς ὅπως ἔχει ὁρίσει ὁ ἴδιος ὁ Θεός.

Καταλαβαίνετε τί ἐννοοῦμε μὲ τὰ λόγια αὐτά; Θὰ ὑπάρξει πόλεμος, πόλεμος μεγάλος· πόλεμος μεταξὺ «Καλοῦ» του Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ ἰδίου τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ «Κακοῦ» αὐτοῦ τοῦ μιαροῦ μὲ ὅλες τὶς παρεμβολές μας μὲ ὅλες τὶς διδαχές μας μὲ ὅλη τὴν ἐνέργεια ἡ ὁποία θὰ ἔρχεται ἀπὸ ψηλὰ καὶ ἐκεῖνος θὰ ἔχει λυσσάξει γιὰ τὰ καλά.

Φανταστεῖτε τί ἔχει νὰ γίνει ἐκεῖνες τὶς μέρες οἱ ὁποῖες δὲν εἶναι μακριὰ ἀλλὰ εἶναι σχετικὰ κοντά. Γι’ αὐτὸ νὰ μὴν φοβηθεῖτε γι’ αὐτὰ ποὺ θὰ συμβοῦνε γιατί θὰ εἶναι φαινόμενα ἐξωφρενικά, φαινόμενα μὴ κανονικά, φαινόμενα ἀηδιαστικά, φαινόμενα παρορμητικά, φαινόμενα χωρὶς καμία συνέχεια ποὺ γνωρίζατε ἕως τώρα εἰς τὴ γῆ.

Ἄλλο θὰ προμηνύεται τὴν μία ἡμέρα ὅτι θὰ ‘ρθεῖ καὶ ἄλλο θὰ ἔρχεται τὴν ἄλλη μέρα ἐντελῶς ἀπὸ ἄλλη κατεύθυνση αὐτό.

Τώρα βλέπετε μία πρόγευση ἀπὸ τὴν κατάσταση αὐτὴ, δηλαδὴ ποὺ ἔχει ἀλλάξει ὁ καιρὸς καὶ δὲν εἶναι καθοριστικὸς, οὔτε καὶ μπορεῖτε νὰ τὸν προβλέψετε ἐπακριβῶς Τότε δὲν θὰ ὑπάρχει τίποτα, οὐδεμία πρόβλεψη, οὐδεμία προφύλαξη, οὐδεὶς λόγος νὰ εἰπωθεῖ ἀλλὰ μόνο ἡ ψυχὴ θὰ πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ πλημμυριστεῖ ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή.

Δὲν ὑπάρχει ἄλλη ἐλπίδα, σᾶς τὸ λέμε αὐτὴ τὴν στιγμὴ, καὶ σᾶς πληροφοροῦμε θὰ ‘ρθεῖ ἡ ὥρα ποὺ θὰ τὸ πεῖτε σὲ πολλοὺς αὐτὸ γιὰ νὰ τὸ γνωρίζουν, δὲν τὸ γνωρίζουν οἱ ἄνθρωποι τί ἔχει νὰ γενεῖ οὔτε καὶ τὶ ἀκριβῶς εἶναι εἰπωμένα καὶ γραμμένα ἐκεῖ στὰ ἱερὰ βιβλία τὰ καλὰ ποὺ διαβάζετε ἀγαπητά Μου παιδιά.

Χαλάζι τρομερό, μεγάλου μεγέθους θὰ εἶναι αὐτό, τρομερὲς μπάλες ὡσὰν πύρινες, ἀπὸ τὸν οὐρανό. Βουνὰ θὰ κατρακυλοῦνε, ἀνεμοστρόβιλοι τρομεροὶ θὰ σηκώνουν σπίτια ψηλά, θαλάσσια κύματα ὑψηλὰ ὡσὰν βουνά, νῆσοι θὰ ἐξαφανιστοῦνε καὶ οἱ ἐπικοινωνίες χωρὶς πλοία καὶ ἀεροπλάνα δύσκολες θὰ γενοῦνε. Ἀσφαλὲς μέσο μεταφορικό, ἡ καμῆλα θὰ εἶναι αὐτὸν τὸν καιρό!

Θὰ εἶναι τέτοια τὰ γεγονότα, κυρίως γιὰ τὰ καιρικὰ μιλᾶμε αὐτὴ τὴν ὥρα τὴν καλὴ, ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε δηλαδὴ τὶ πρόκειται νὰ γίνει σχετικὰ μὲ αὐτὸ τὸ θέμα εἰς τὴν γῆ.

Αὐτὰ παιδιά Μου οὐδέποτε συνέβησαν εἰς τὴν γῆ.

Αὐτὰ δὲν θὰ εἶναι ἀηδιαστικὴ φαντασία ἀλλὰ τρομερὴ πανδαισία, θὰ εἶναι τὰ μελλούμενα, γραφόμενα καὶ μή, καὶ ὅλα θὰ γίνουν τὸν καιρὸν αὐτὸν ποὺ ἔχει καθοριστεῖ.

Ἐδῶ νὰ βάλουμε μιὰ τελεία γιὰ ἀπόψε. Αὐτὰ ποὺ εἰπώθηκαν δὲν εἶναι δική σου φαντασία τέκνο μου ἀγαπητό, τὰ παραχώρησα Ἐγώ. Τὰ παραχωρῶ σὲ αὐτοὺς ποὺ μένουν σταθεροὶ στὴν πίστη, στὴν ὀρθοδοξία, στὴν ὀρθοπραξία, μεῖνε ὅπως εἶσαι, μεῖνε ὅπως εἶσαι στὴν ψυχή σου πάντα νὰ μείνεις ἔτσι, αὐτὸ ἔχει τὴν σημασία, μέσα το ψυχικὸ νὰ εἶναι καθαρό. Ἅμα εἶναι τὸ ψυχικὸ καθαρὸ τότε λάμπει σὰν τὸν ἥλιο, σὰν τὸν ἥλιο εἶναι αὐτό.

Ζεῖτε στὴν γῆ, ἐντάξει θὰ ἁμαρτήσετε, θὰ παραστρατήσετε ἀλλὰ θὰ πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ μετανοήσετε. Αὐτὸ εἶναι μεγάλη εὐλογία ποὺ Ἔχω παραχωρήσει στὸ τέλειο πλάσμα Μου στὴ γῆ, γιὰ τὴν ψυχή του νὰ σωθεῖ.

Αὐτὴ ἦταν μεγάλη παραχώρηση καὶ μεγάλη εὐλογία νὰ γνωρίζετε ὅτι ἡ μετάνοια εἶναι ὕψιστο ἀγαθὸ καὶ νὰ μὴν ἀμελεῖτε αὐτὸ ἀφοῦ ποτὲ δὲν ξέρετε τί θὰ συμβεῖ τὸ ἄλλο τὸ λεπτό.

Νὰ διατηρεῖτε πάντα τὴν ψυχή σας καθαρή, ἀμόλυντη, ἀστραφτερή, μαλακή· καταλαβαίνετε τί θέλω νὰ πῶ μαλακὴ, πολὺ μαλακὴ, ὄχι σὰν τὸ σίδερο σκληρή. Εἶναι πολὺ ἄσχημο αὐτὸ γιὰ τὸν κάθε διπλανό.

Προσέξετε τὸ σημεῖο αὐτό, προσέξετε τὸ σημεῖο αὐτὸ καὶ γίνετε πιὸ ἐλαστικοὶ γιὰ νὰ εἶμαι καὶ Ἐγὼ ἐλαστικὸς μαζί σας ἐκείνη τὴν ἡμέρα τὴν ΤΕΛΙΚΗ, ποὺ θὰ εἶναι ἡ ΤΕΛΙΚΗ ὅπως εἶπα ἀλλὰ καὶ τὸ γράφω ὅπως τὸ βλέπεις μὲ γράμματα κεφαλαία γιὰ νὰ δώσω ἰδιαίτερη ἔμφαση ἐδῶ ἀφοῦ εἶναι τόσο σπουδαῖο αὐτὸ.

Αὐτὰ τὰ λόγια κρατῆστε τα βαθιὰ μέσα στὴν ψυχή σας, προχωρῆστε μαζὶ μὲ Ἐμένα τὸν Χριστό, Ἐγὼ εἶμαι φίλος καλός, δὲν θὰ βρεῖτε φίλο ἄλλο σὰν καὶ Ἐμένα ἐπάνω εἰς τὴν γῆ· δὲν μιλᾶμε γιὰ τὸν Οὐρανό!

Φίλοι εἶναι ἀρκετοί, ὑπάρχουν καὶ οἱ καλοὶ δὲν μποροῦμε νὰ τὰ διαγράψουμε ὅλα αὐτὰ καὶ θὰ ὑπάρξουν καὶ ἀκόμα περισσότεροι καὶ ἀκόμα πιὸ ὀρθότεροι καὶ ἀκόμα πιὸ περισσότεροι γι’ αὐτὸ θὰ γίνει ὁ ἐπανευαγγελισμὸς γι’ αὐτὸ καὶ μόνον γι’ αὐτὸ γιατί ἂν δὲν ὑπῆρχε αὐτὸ δὲν θὰ γινότανε τίποτε ἀπὸ ὅσα εἶναι γραμμένα στὸ βιβλίο ἐκεῖνο τὸ καλό, στὸ βιβλίο ἐκεῖνο τὸ προορατικό.

Ἂν δὲν ὑπῆρχαν οἱ ψυχὲς στὴ γῆ ποὺ νὰ βοηθήσουν γιὰ τὸ ἔργο αὐτὸ μὴν περιμένατε ὅτι θὰ εἶχε ζωὴ ὁ πλανήτης οὔτε ἕνα λεπτό.

Γι’ αὐτὸ θὰ ζοῦνε οἱ ἄνθρωποι μετὰ ἔτσι ἀπαλά, ἔτσι εἰρηνικὰ γιατί θὰ ἀλλάξουν οἱ ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων στὴ γῆ, θὰ ἀλλάξουν θὰ γίνουν μαλακές, θὰ γίνουν πονετικές, θὰ γίνουν συμπονετικές, θὰ γίνουν καθαρές· θὰ καθαριστοῦνε, θὰ ἁγιαστοῦνε, θὰ εἶναι τελείως διαφορετικά καὶ οἱ ἄνθρωποι εἰρηνικὰ θὰ ζοῦνε.

Ὤ! τί μακαριότητα θὰ εἶναι αὐτὴ ὅσοι παιδιά Μου κατορθώσετε καὶ περάσετε στὴν ἀπέναντι τὴν μεριά, στὴν ἀπέναντι τὴν μερία ποὺ πραγματικὰ θὰ εἶναι ἡ γήϊνη βασιλεία.

Βλέπετε ὅτι ἀποκαλύπτονται πολὺ σοβαρὰ πράγματα τὰ ὁποῖα δὲν ἔχετε καταλάβει ἀκόμα καὶ δὲν ἔχετε ἀξιολογήσει, δὲν ξέρετε τὴν ἀξία τους ἀκόμα ἀλλὰ ὅταν θὰ ἔρχεται κάθε μία στιγμοῦλα καὶ θὰ βλέπετε τὸ κάθε ἕνα ποὺ θὰ γίνεται ἀπὸ αὐτὰ, τότε πραγματικὰ θὰ τὸ ἐνστερνιζόσαστε καὶ θὰ λέτε “κοίταξε καὶ αὐτὸ ἤτανε ἀληθινό” ἀφοῦ εἶχε δωθεῖ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό.

Εἶναι δυνατὸν νὰ κάνω λάθος Ἐγώ, δὲν εἶναι δυνατόν. Οὐδέποτε ἔγινε λάθος ἀπὸ τὸν Θεό, ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό.

Δὲν εἶναι ὑπεροψία αὐτή, δὲν εἶναι ὑπερηφάνεια ἀλλὰ εἶναι ἡ Ἀρχὴ τοῦ Παντὸς καὶ ἡ Ἀρχὴ ἐὰν δὲν εἶναι σωστὴ τίποτε δὲν πάει σωστά, ἐὰν ὅμως εἶναι σωστὴ καὶ τὸ τέλος θὰ εἶναι καλό καὶ εὐωδιαστό.

Αὐτὸ ποὺ εἰπώθηκε αὐτὴ τὴ στιγμὴ μὴν τὸ ξεχάσετε ποτὲ εἰς τὴν ζωή.

Εἶναι μεγάλη ἀποκάλυψη αὐτή! Εἶναι Η ΑΛΗΘΕΙΑ !!!!!!!!!!!!!

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Θεῷ Δόξα

Ερημίτης

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σουΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΩΡΑ

 

Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, η μεγαλύτερη εθνική και κοινωνική μάστιγα.

Loading…