ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ερημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (10) _ Νουθεσίες Κυρίου γιὰ τὰ ἐπερχόμενα

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΕΡΗΜΙΤΗΣ. - 12 Σεπ 2019 - 11:55
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Ἔφτασε ἡ στιγμή, ἔκανα πολὺ ὑπομονή· ἦταν μακρινὴ παιδιά Μου πολλὴ αὐτὴ ἡ περίοδος, μπορῶ νὰ σᾶς πῶ ἦταν ἡ μακρινότερη ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά.

Σὲ περιπτώσεις παρόμοιες ἢ σχεδὸν παρόμοιες, ἐτούτη εἶναι ἐντελῶς διαφορετική. Μεγάλη ὑπομονὴ τὸ ἐπισημαίνω αὐτὸ γιὰ νὰ τὸ βάλετε βαθιὰ μέσα στὸ δικό σας τὸ ψυχικό, μέσα στὴν καρδιά σας, νὰ καταλάβετε ὅτι σᾶς ἀγαπῶ πολὺ διότι τὸ πλάσμα Μου ποὺ ἐποίησα Ἐγὼ τὸ πονῶ καὶ λυπᾶμαι γι’ αὐτὸ, πολὺ τὸ ἀγαπῶ.

Χρόνια πολλὰ γίνεται αὐτό, γιὰ καθῆστε καὶ σκεφθεῖτε, γιὰ σκεφθεῖτε καὶ μελετῆστε το ἱστορικὰ νὰ δεῖτε ὅτι αὐτὸ τὸ διάστημα ἦταν τὸ μεγαλύτερο ἀπὸ κάθε μία ἄλλη φορά.

Γνωρίζετε πολλὰ καὶ ξέρετε ποιὰ εἶναι αὐτὰ τὰ πολλά; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἠχηρὴ ἀλλὰ καὶ σταθερή. Ἐπειδὴ γνωρίζετε Ἐμένα, αὐτὰ εἶναι τὰ πολλά!

Αὐτὰ δὲν εἶναι ὑπερηφάνεια Ἐμοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἀλλὰ εἶναι ἡ κατάσταση ἡ πραγματικὴ ποὺ πρέπει νὰ μαθευτεῖ, πρέπει νὰ ἀκουστεῖ καὶ πρέπει κάθε ἄνθρωπος νὰ τὴν γνωρίζει σ’ αὐτὴ τὴ γῆ.

Ἂν αὐτὸ εἶχε γίνει ἀπὸ καιρὸ ἴσως δὲν χρειαζότανε νὰ φτάσετε σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση ποὺ φτάσατε ἐτοῦτο τὸν καιρὸ, ὅμως εἶναι ἀπαραίτητο τώρα νὰ γενοῦνε δὲν ὑπάρχει ἄλλη ἀναστολή, πλησίασε τόσο πολὺ ποὺ ἄνοιξε ὁ κρουνὸς καὶ ἄρχισε σταλαγματιὰ-σταλαγματιά, ὅμως ἡ κάθε σταλαγματιὰ τώρα ἔχει ἑνωθεῖ καὶ ἀρχίζει ἡ κανονικὴ ροή.

Ἑτοιμαστεῖτε ψυχικῶς, πίστη πολλὴ ὅπως κάθε φορὰ τὸ ἀναφέρουμε σὲ κάθε ὁμιλία, σὲ κάθε ὁμιλία λέει ἡ Τριάδα ἡ Ἁγία, πίστη μεγάλη, πίστη σταθερή, πίστη ἀκράδαντη, πίστη σθεναρή, πίστη διαρκὴς χωρὶς νὰ ὑπάρχουν τὰ παραμικρὰ διαλλείμματα, νὰ εἶναι συνεχής.

Αὐτὸ κλίνει τοὺς λογισμοὺς ἀπὸ τὸν πονηρό, δὲν εἰσέρχονται εἰς τὸ ἐσωτερικό σας, δὲν εἰσέρχονται εἰς τὸ ψυχικό σας καὶ τὸ νοητικό σας κι ἔτσι δὲν μποροῦν νὰ διογκωθοῦν, δὲν μποροῦν νὰ διογκωθοῦν καὶ ἔτσι νὰ βλάψουν τὸ ἐσωτερικό σας καὶ αὐτὸ θὰ ἦταν γιὰ πολὺ κακό σας.

Γι’ αὐτὸ κρατᾶτε αὐτὴ τὴν πίστη ἀκράδαντη καὶ σταθερή, σταθερὴ καὶ συνεχῆ, μὴν τὸ ξεχνᾶτε αὐτό, φανταστεῖτε ὅτι λέτε τὴν εὐχὴ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλό, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλό, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ …» ἔτσι νὰ εἶναι ἡ πίστη μία συνεχὴς ροή.
Μὴν ἀφήνετε ἴχνος χαραμαδούλας, μὴν ἀφήνετε οὔτε τὴν παραμικρὴ τρυποῦλα, μὴν ἀφήνετε, μὴν ἀφήνετε μέρος τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ τρυπηθεῖ κι ἀπὸ ἐκεῖ ὁ πονηρὸς νὰ μπεῖ.

Καταλαβαίνετε τί ἐννοῶ; Νὰ εἶστε πάντα ἐν ἐγρηγόρσει γιὰ νὰ μπορεῖτε νὰ προστατεύεται τὸ κάθε τὶ μέσα εἰς τὴν δική σας τὴν ψυχὴ ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα πρέπει νὰ προστατευτεῖ. Γι’ αὐτὸ οἱ κεραῖες πάντα νὰ εἶναι ἀνοικτές, πάντα νὰ εἶναι σὲ ἐνέργεια καλὴ, γιὰ νὰ πιάνουν τὰ κύματα τοῦ Ποιητῆ καὶ νὰ ἀπεμπολοῦν αὐτὰ τοῦ ἐξολοθρευτῆ.

Ὅλα αὐτὰ ποὺ λέγονται ἐτούτη τὴ στιγμὴ, αὐτὴ τὴν ὥρα τὴν εὐλογημένη τὴν καλὴ, πρέπει νὰ τὰ ἐνστερνιστεῖτε παιδιά Μου καλά, πρέπει νὰ τὰ βάλετε βαθιὰ μέσα στὴν δική σας τὴν καρδιὰ, δὲν θὰ μπορέσετε δυστυχῶς ἐὰν δὲν τὰ βάλετε αὐτὰ πολὺ βαθιὰ, καὶ δὲν τὰ πιστέψετε ἀκράδαντα αὐτά, ἁπλὰ δὲν θὰ μπορέσετε νὰ προχωρήσετε καὶ Ἐμένα τὸ Χριστὸ νὰ ἀκολουθήσετε, ἕως ἐκείνη τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ ἔρθει ἡ Ἀναλαμπή.

Εἶναι πολὺ σημαντικὸ αὐτό, γι’ αὐτὸ ὁπλιστεῖτε, ὁπλιστεῖτε μὲ τὰ ἐφόδια αὐτὰ τὰ ἱερά, αὐτὰ τὰ πνευματικά. Αὐτὰ τὰ ἐφόδια τοῦ Θεοῦ τὰ καλὰ. Ἐγὼ σᾶς τὰ παρέχω ἐσεῖς ἀνοῖξτε τὴν ψυχή σας καὶ βάλτε τα ἐντός σας καὶ τότε Ἐγὼ ὁ ἴδιος ὁ Θεός σας δὲν πρόκειται νὰ σᾶς ἐγκαταλείψω, Ἐγὼ δὲν πρόκειται νὰ φύγω ἀπὸ κεῖ ἂν μὲ βάλετε ἐκεῖ μέσα σας ἐντός σας, Ἐγὼ ἐκεῖ θὰ Εἶμαι πάντοτε ὁ ἴδιος ὁ Θεός σας.

Αὐτὸ νὰ ἔχετε κατὰ νοῦν, νὰ εἶστε σίγουροι γι’ αὐτὸ, Ἐγὼ δὲν προδίδω τὰ δικά Μου τὰ παιδιὰ σὲ καμία περίπτωση, οὔτε καὶ πρόδωσα ποτὲ κανένα παιδί Μου εἰς τὴν γῆ, ἂς βρεθεῖ ἔστω καὶ ἕνα νὰ τὸ πεῖ.

Αὐτὸς εἶναι κανόνας, ὁ δικός Μου κανόνας, ἀπαράβατος εἶναι αὐτός, δὲν ἀφήνω ποτὲ κανένα Μου παιδὶ ἐὰν μὲ ἔχει ἐνστερνιστεῖ, δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ τὸ ἀφήσω ἔτσι καὶ νὰ χαθεῖ, νὰ τὸ ἁρπάξει ὁ λύκος ὁ ἄγριος καὶ κακὸς ἔξω ἐκεῖ καὶ νὰ τὸ κατασπαράξει.

Γι’ αὐτὸ νὰ εἶστε σίγουροι γιὰ τὸ λόγο ποὺ λέγεται ἐτούτη τὴ στιγμὴ καὶ νὰ ἔχετε ἤρεμη κατάσταση πνευματικὴ, ἤρεμη κατάσταση νοητική, ἤρεμη κατάσταση ψυχική, ἤρεμη κατάσταση ψυχολογική, ἤρεμη κατάσταση γενικῶς αὐτὴν ποὺ παρέχω μόνον Ἐγὼ ὁ Τριαδικὸς Θεός.

Αὐτὸ τὸ τελευταῖο κρατεῖστε τὸ πιστὰ μέσα στὴν δική σας τὴν καρδιά.

Ὅλα αὐτὰ ποὺ ἐλέχθησαν, ἐπαναλαμβάνω καὶ πάλι αὐτὴ τὴ φορά, εἶναι πολὺ σημαντικὰ γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσετε τὸν ἐπικείμενο ἐχθρό, αὐτὸν τὸν μιαρὸ καὶ μοχθηρό.

Λάβετε θάρρος, λάβετε δύναμη ἀπὸ τὴν Ἁγία Τριάδα τὴν γλυκιά, λάβετε δύναμη ἀπὸ τὴν Παναγία τὴν Μητέρα τὴν Ἁγία, λάβετε δύναμη ἀπὸ τοὺς Μάρτυρες, λάβετε δύναμη ἀπὸ τοὺς Ἁγίους, λάβετε δύναμη ἀπὸ τοὺς Δικαίους, λάβετε δύναμη ἀπὸ τοὺς ἁπλοὺς ἀνθρώπους ἐκεῖ ποὺ ἐργάζονται μυστικὰ καὶ κρατοῦν πολὺ βαθιὰ μέσα στὴν καρδιὰ τὸ μυστήριο τὸ μεγάλο, τὸ μυστήριο τὸ μεγάλο τῆς πίστης, τῆς ἀγάπης, τῆς δημιουργίας, τῆς ἀναδημιουργίας, ὅλης τῆς καλῆς κατάστασης ποὺ θέλουν νὰ γενεῖ κι αὐτὴ εἶναι μεγάλη ἐπιθυμία στὴν δική τους τὴν ψυχή.

Ἄνθρωποι λοιπὸν τέτοιοι ὑπάρχουν ἀρκετοὶ γι’ αὐτὸ καὶ Ἐγὼ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς παίρνω θάρρος καὶ προχωρῶ μπροστὰ καὶ γι’ αὐτὸ θὰ γίνει αὐτὸ ποὺ θὰ γενεῖ γιατί ὑπάρχουν τέκνα Μου καλὰ στὰ ὁποῖα θὰ βασιστῶ πάνω σε αὐτὰ καὶ ὅλη ἡ πλάση θὰ ἀναγεννηθεῖ καὶ ὅλη ἡ πλάση θὰ ἀναδημιουργηθεῖ.

Γι’ αὐτὸ θαρσεῖτε, τὸ λόγο Μου ποιεῖτε, τὸ λόγο Μου ποτὲ μὴν λησμονεῖτε, πορεύεστε πάντα μὲ αὐτὸν καὶ ποτὲ μὴν τὸν ἀθετεῖτε.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Θεῷ Δόξα

Ερημίτης

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σουΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΩΡΑ

 

Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, η μεγαλύτερη εθνική και κοινωνική μάστιγα.

Loading…