ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ερημίτης : Ἡ πεμπτουσία τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΕΡΗΜΙΤΗΣ. - 15 Ιούλ 2019 - 21:15
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Μὴ σταματᾶς τὴν ἐπικοινωνία μαζί Μου γιατί πράγματι εἶναι ἡ εὐχή Μου καὶ ὅταν λέμε εὐχὴ ἐννοοῦμε κάτι καλὸ ποὺ θέλουμε νὰ συμβεῖ, νὰ τὸ μάθουμε ἐκ τῶν προτέρων καὶ νὰ εὐχαριστηθοῦμε ἀλλὰ καὶ τὴν πίστη μας νὰ αὐξήσουμε πολὺ πρὸς τὸν πάντων Ποιητή.

Λοιπὸν αὐτὴ ἡ ἐπικοινωνία καλό Μου παιδὶ νὰ ξέρεις ὅτι πολὺ σὲ ὠφελεῖ ἀφοῦ τὴν ψυχή σου ἠρεμεῖ σκεπτόμενος ἢ μή, ὅτι σὲ συλλογίζομαι, σὲ πληροφορῶ καὶ κυρίως σὲ ἀγαπῶ, γιατί αὐτὸ εἶναι πολὺ ἁπλὸ ἀφοῦ ἐσὺ καὶ ὁ καθεὶς λέει τὸ μυστικό του φυσικὰ στὸν ἄνθρωπο ποὺ ἀγαπᾶ κι ἔτσι τοῦ ἀνοίγει τὴ δική του τὴν καρδιά.

Εἶναι μεγάλο θέμα αὐτὴ ἡ ἐμπιστοσύνη καὶ μαζὶ καὶ ἡ ἀγάπη ποὺ ἀνοίγει τὴν ψυχή του καὶ ὁμιλεῖ καὶ τὰ πάντα μπορεῖ νὰ λαλεῖ.

Ἔτσι παιδιά Μου καὶ Ἐγὼ ἐνεργῶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔχω ἐμπιστοσύνη καὶ τοὺς ἀγαπῶ, ἐπειδὴ γνωρίζω τὸ ἱστορικό τους καὶ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό τους καλύτερα ἀπὸ ὅτι αὐτοὶ τὸ ψυχικό τους.
Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ τοὺς πληροφορῶ γιὰ νὰ τοὺς ὁδηγῶ, γιὰ νὰ τοὺς διδάσκω, γιὰ νὰ τοὺς καθοδηγῶ κι αὐτοὶ μὲ τὴ σειρά τους νὰ ἐνεργοῦν γιὰ τὸ καλὸ τὸ γενικὸ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ καλὸ γιὰ τὸν κάθε ἀδελφὸ γιὰ νὰ τὸν ξυπνήσουν καὶ κοντὰ σέ Ἑμένα νὰ τὸν ὁδηγήσουν.
Ὅτι σοῦ δίδεται καὶ ὅτι δίδεται σὲ κάθε τέκνο Μου ἀγαπητὸ βάζω τὴ σφραγῖδα Μου Ἐγὼ, εἶναι γιὰ νὰ γίνεται καλὸ σὲ κάθε ἀδελφό σου (σας) γιὰ νὰ ἀφυπνιστεῖ καὶ κοντά Μου (σιμά Μου) νὰ βρεθεῖ, ὄχι μόνο σωματικῶς ἀλλὰ κυρίως ψυχικῶς καὶ πνευματικῶς.

Σοῦ (σᾶς) ἐπαναλαμβάνω λοιπὸν ὅτι ὁ Λόγος, ἡ ἀποκάλυψη, ἡ ἴαση, ἡ κάθε καλὴ πληροφορία ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία εἶναι ὕψιστη ἐργασία, δίδεται μόνο σὲ μερικοὺς (ἐκλεκτοὺς)· πάνω σὲ αὐτὴ νὰ ἐργαστοῦνε καὶ Ἐμᾶς (τὴν Ἁγία Τριάδα) νὰ εὐχαριστοῦνε ἀφοῦ κάθε μία ψυχὴ μπορεῖ νὰ σωθεῖ μὲ τὴν ἐπέμβαση αύτή.

Εἶναι ἔργο μοναδικό, ἀπερίγραπτο στὴν ἀξία καὶ θεϊκὸ ἀφοῦ ἡ ψυχὴ αὐτὴ κοντά Μας θὰ ‘ρθεῖ καὶ αἰώνια θὰ Μᾶς ὑμνεῖ καὶ θὰ Μᾶς εὐχαριστεῖ.

Ὅταν ἕναν ἄνθρωπο τὸν ἐξυμνοῦμε καὶ εὐχαριστοῦμε κοσμικὰ σημαίνει ὅτι ἔχει γεμίσει τὴ δική μας τὴν καρδιὰ ἀπὸ χαρὰ καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ σωστοί, οἱ σώφρονες καὶ δίκαιοι τὸ ἔχουν αὐτὸ μέσα εἰς τὴν καρδία ὅσο ὑπάρχουν καὶ ἀναπνέουν στὴ γῆ μὲ μεγάλη εὐχαριστία.

Τώρα ἔρχομαι σὲ Ἐμένα τὸ Θεό. Μπορεῖ νὰ γίνει ἀντιληπτὸ αὐτὸ ποὺ ἀκολουθεῖ ἀμέσως εὐθύς; Δηλαδή, ἀφοῦ ἐποίησα τὸν καθένα ἀπὸ ἐσᾶς, τοῦ ἐδώρισα ζωή, τὴ δική του τὴν πνοὴ ἀλλὰ καὶ τόσα ἄλλα εἰς αὐτὴν τὴν γῆ· ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς, δηλαδὴ ἡ ψυχή του, ποὺ ἔπραξε καλὰ καὶ θὰ ἐλεηθεῖ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ Θεὸ τὶ ἀπερίγραπτη χαρὰ θὰ ζεῖ καθημερινά, αἰωνίως ἐδῶ εἰς τὸν Οὐρανὸ, ἀφοῦ μέσα της θὰ ἔχει αἰωνίως ἀνεξίτηλη τὴν εὐχαριστία γιὰ τὰ δῶρα τὰ μεγάλα καὶ πολλὰ ποὺ ἔλαβεν εἰς τὴ γῆν καὶ αὐτὰ θὰ ἐνεργήσουν στὴν ὑμνολογία καὶ εὐχαριστία πρὸς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία !

Αὐτὴ θὰ εἴναι μία κατάστασις διαρκής, ἀτελείωτη χαρισμένη ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ γιὰ νὰ χαίρεται ἡ κάθε μία ψυχὴ ἐδῶ εἰς τὸν Οὐρανὸ, στὸν Παράδεισο αὐτὸ κάθε στιγμή, κάθε λεπτό.
Ἔγινε ἀντιληπτὸ αὐτὸ, τὶ μέγεθος χορηγίας ἀπὸ αὐτὴ τὴν εὐχαριστία καὶ τὴν ὑμνολογία θὰ ἔχει κάθε μία ψυχὴ ἀτομικὰ καὶ διαχρονικὰ στὸν Οἶκο τοῦ Θεοῦ ἀφοῦ ἐδῶ εἰς τὸν Οὐρανὸ εἶναι ὁ Οἶκος ὁ δικός Μου καὶ θὰ σᾶς τὸν παραχωρήσω καὶ αὐτὸν ὅπως παραχώρησα γιὰ δικό σας κυρίως οἶκο τὴν γῆ, τὴν πεπερασμένη αὐτή.

Αὐτὰ εἶχα νὰ σᾶς πῶ τοῦτο τὸ βραδινό· νὰ εὐχαριστηθεῖτε πολὺ γι’ αὐτὴ τὴν πληροφορία. Καθῆστε, μελετῆστε καὶ σκεφτεῖτε ὅσα ἐλέχθησαν ἐδῶ ἐτοῦτο τὸ βραδινὸ καὶ Εἶμαι σίγουρος ὅτι θὰ καταλάβετε, θὰ αἰσθανθεῖτε καὶ θὰ δεῖτε πολὺ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἐγράφησαν ἐδῶ καὶ θὰ ἀντιληφθεῖτε τὴν μεγίστη χορηγία τῆς Τριάδας τῆς Ἁγίας.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Θεῷ Δόξα

Ἐρημίτης

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σουΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΩΡΑ

 

Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, η μεγαλύτερη εθνική και κοινωνική μάστιγα.

Loading…