ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΚΑΝΕΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 5 Απρ 2018 - 19:09
Loading...

ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΟΥΜ 

Πλαστογραφοῦν τήν ἱστορία τῶν Ἑλλήνων καί φαντάζονται ὃτι ἀκόμη καί Μινωικός Πολιτισμός ἦταν…μογγολικός! Πλαστογράφοι τῆς ἱστορίας δέν εἶναι μόνο οἱ Σκοπιανοί, οἱ ἀρχαῖοι Παίονες, ἐχθρικός λαός τῶν Μακεδόνων, οἱ ὁποῖοι ἒκυπταν τήν κεφαλή πρό τῆς μακεδονικῆς σάρισας μόλις ὁ Φίλιππος Β´ἀντιλαμβανόταν τίς κατακτητικές βλέψεις τῶν βορείων γειτόνων του πρός νότον ὃταν αὐτός ἒλειπε σέ ἐκστρατεῖες. Πλαστογράφοι τῆς ἱστορίας εἶναι καί οἱ Τοῦρκοι, οἱ ὁποῖοι στεροῦνται τουρκικῆς ἐθνικῆς

ὀντότητας. Κι αὐτό τούς ἐνοχλεῖ πολύ. Ἀρέσκονται, ὃπως οἱ Σκοπιανοί σέ ἀνεπιστημονικές μυθιστορίες γιά νά δικαιολογήσουν τήν δῆθεν μακροτάτη παρουσία τους στήν Μ. Ἀσία.

Ἒχει περάσει ἓνας σχεδόν αἰῶνας ὃταν ὁ Κεμάλ Ἀτατούρκ, τόν ὁποῖο σήμερα βδελύσσεται διπλωματικά καί πολιτικά ὁ <σουλτάνος> Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος εἶχε δηλώσει σέ ξένους δημοσιογράφους, ὃτι οἱ σημερινοί Τοῦρκοι εἶναι γηγενεῖς τῆς Μ. Ἀσίας, πού εἶχε πάνω ἀπό 70 ἑκατομμύρια ψυχῶν στήν ἐποχή τοῦ Βυζαντίου. Δηλαδή, ποιοί ἦσαν οἱ Μικρασιατικοί λαοί τότε;. Δέν ἦσαν ἀπόγονοι ἀρχαίων Ἑλληνικῶν φύλων; Δέν ἦσαν Πελασγοί, Ἀχαιοί (Ἀχιγιάβα), Ἀρκάδες (Ἀρζάβα) Ἲωνες (Γιουνάν), Τρῶες, Αἰγαιοκρῆτες; Οἱ Τρῶες ἦσαν κι αὐτοί Μογγόλοι; Εἶναι μογγολικά ὀνόματα τά Πάρις, Ἀλέξανδρος, Πρίαμος. Ἓκτωρ, Ἀντήνωρ; Εἶναι μογγολικῆς ὁμοιογλωσσίας τά ἀναφερόμενα στήν Ἰλιάδα νησιά Ρόδος, Λέσβος, Χίος, Ψαρρά, Σαμοθράκη, Ἲμβρος, Τένεδος κλπ.; Γιατί δέν ἒδωσαν οἱ …<πανάρχαιοι> Τοῦρκοι ἀπό τότε δικά τους ὀνόματα πού μνημονεύει ὁ Ὃμηρος;

Δέν ὑπάρχει σήμερα καμμία ἀνθρωπολογική διαφορά μεταξύ Ἑλλήνων καί Τούρκων, γιά τόν ἁπλούστατο λόγο ὃτι οἱ πρόγονοι τῶν Τούρκων, οἱ Ὀσμανίδες καί οἱ Σελτζουκίδες, δέν ὑπερέβαλαν τόν 13ο μ.Χ. αἰῶνα, πού ἐμφανίσθηκαν ὡς ὁροφύλακες τοῦ Βυζαντίου τίς 3.000 ἓως 4.000 σκηνίτες, οἱ ὁποῖοι ἐξεδιώχθησαν ἀπό τίς στέππες τῆς Μογγολίας τοῦ Τζεγκίς Χάν καί, φυλετικῶς, ἀπορροφήθηκαν πρό αἰώνων ἀπό τήν Ἀρία φυλή, καί δέν ὑπάρχει οὒτε ἲχνος μογγολοειδοῦς χαρακτηριστικοῦ. Εἶναι φυλετικῶς ἀνύπαρκτοι.

Πρόφθασαν ὃμως οἱ Ὀσμανίδες καί οἱ Σελτζουκίδες, κι αὐτό εἶναι πρός τιμή τους, καί δημιούργησαν κράτος, ἐξισλαμίζοντας τά πανάρχαια τουρκοφωνήσαντα ἒκτοτε ἑλληνικά φῦλα, δι᾽ ἀλλεπαλλήλων παιδομαζωμάτων.

Ἀποροῦν οἱ ἱστορικοί καί οἱ ἀνθρωπολόγοι περί τῆς φυλετικῆς καταγωγῆς τῶν σημερινῶν Τούρκων, οἱ ὁποῖοι ἒχουν διαρκῶς κατά νοῦν τήν <Ταρίχ>, δηλαδή τά συμπεράσματα μιᾶς Ἐπιτροπῆς Ἒρευνας τῆς Τουρκικῆς Ἱστορίας, πού ἀπό τό 1932 ὑποστηρίζει ὃτι οἱ σημερινοί Τοῦρκοι εἶναι λαός… ἀρχαιότατος, τῆς 4ης καί τῆς 5ης π.Χ, χιλιετηρίδας, κάτοικοι τῆς Μ. Ἀσίας, τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου καί τῆς…Κρήτης ἀκόμη, ὃτι ὁ Κρητικός πολιτισμός τῆς Κνωσοῦ ὑπῆρξε ἒργο τῶν Τούρκων ἐκείνων, πού συνάπτονται, ὃπως ἰσχυρίζονται, φυλετικῶς μέ τούς…Χιττίτες καί τούς Σουμερίους!

Δηλαδή θέλουν νά μᾶς ποῦν ὃτι οἱ προϊστορικοί κάτοικοι τῆς Νοτιοδυτικῆς Ἀσίας καί τῆς Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης ἦσαν…Μογγόλοι ἢ Μογγολοειδεῖς, προελθόντες τάχα ἀπό τήν Κεντρική Ἀσία; Τούς λείπει ἡ Τουρανική φυλετική ἑνότητα καί γι᾽ αὐτό οἱ σημερινοί Νεότουρκοι εἶναι προσκολλημένοι στήν <Ταρίχ> καί θέλουν νά πιστεύουν ὃτι τά θαυμάσια ἀριστουργήματα τῶν ἀνακτόρων τῆς Κνωσοῦ εἶναι δημιουργήματα τῶν προϊστορικῶν Τουρανίων προγόνων τους. Καί κάνοντας προϊστορικές ἀκροβασίες, πιστεύουν ὃτι οἱ Τοῦρκοι ἀνήκουν στόν Ἀλπικό τύπο, πού ἐπεξετάθη δῆθεν ἀπό τό Παμίρ ὡς τήν Δυτική Εὐρώπη.

Οἱ Τοῦρκοι δέν πρέπει νά ξεχνοῦν ὃτι ἡ Μ. Ἀσία ἀνέκαθεν κατοικεῖτο ἀπό τήν ἀρχαιοελληνική ὁμοφυλία. Στήν περίοδο τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ Κυπριακοῦ ἀγῶνος, οἱ πάντοτε κακόπιστοι Ἂγγλοι ὡς πρός τήν συσκότιση τῶν πραγμάτων, προέβησαν σέ αἱματολογικές ἒρευνες στήν Κύπρο. Ἐξέτασαν τό αἷμα 7.363 Ἑλλήνων καί 2.304 Τουρκοκυπρίων καί ἒβγαλαν τό συμπέρασμα, ὃτι οἱ συχνότητες Α, Β, Ο τῶν δύο κυρίων φυλετικῶν ὁμάδων στήν Κύπρο ἦσαν τόσο ὃμοιες, ὣστε νά δίνεται ἡ ἐντύπωση τῆς κοινῆς ἐθνικῆς καταγωγῆς πρός τήν γειτονική Ἀσιατική ἢπειρο, θέλοντας μέ αὐτό νά ὑπονοήσουν ὃτι οἱ Κύπριοι (καί ὃλος ὁ Ἑλληνισμός) ὑπάγονται στίς προϊστορικές ἀκροβασίες τῆς <Ταρίχ>, ὃτι δηλαδή καί οἱ Κύπριοι ὑπῆρξαν…μογγολικῆς καταγωγῆς.

Ξεχνοῦν βέβαια ὃτι στόν Τρωικό πόλεμο – ὃπως ἀναφέρεται στήν Ἰλιάδα- ὁ βασιλιάς τῆς Κύπρου Κινήρας ἒστειλε περίτεχνο δῶρο στόν Ἀγαμέμνονα, ὑπονοῶντας ὃτι βρίσκεται στό πλευρό του. Ἦταν θώρακας περίτεχνος πού φοροῦσε ὁ ἀρχιστράτηγος Ἀγαμέμνων σέ ὃλη τήν διάρκεια τοῦ Τρωικοῦ πολέμου καί περιγράφει μέ κάθε λεπτομέρεια ὁ Ὃμηρος στήν ραψωδία Λ τῆς Ἰλιάδος. Ποῦ ἦσαν τότε, πρίν 3.500 τουλάχιστον χρόνια, οἱ Τοῦρκοι; Ὁ Ἀγαμέμνων μάλιστα εἶχε φιλοξενηθεῖ ἀπό τόν Κινήρα. Οἱ Τοῦρκοι δέν διστάζουν νά ἰδιοποιηθοῦν ἀκόμη καί τόν Ἀγαμέμνονα, λέγοντας ὃτι τό ὂνομά του σημαίνει Ἀγά μενούν (ὁ ἡρεμος ἀγᾶς), ὁ Ἀπόλλων εἶναι ὁ Ἂλπ ὀγλάν (τό παιδί τοῦ βουνοῦ), ὁ Ὃμηρος εἶναι ὁ Ὀμέρ, ὁ Ἡρόδοτος εἶναι Τοῦρκος ἐπειδή γεννήθηκε στήν Ἀλικαρνασό, λές καί ἡ Ἀλικαρνασός ὑπῆρξε τουρκικό δημιούργημα, καί ἂλλες τέτοιες γελοιωδίες. Ἀκόμη καί οἱ ἑλληνικές ἀρχαιότητες τῆς Ἐφέσου καί τῶν ἂλλων ἀρχαιοελληνικῶν πόλεων, μέ τίς ὁποῖες κερδίζουν λεφτά ἀπό τόν τουρισμό, ἀκόμη καί οἱ ἑλληνικές ἐπιγραφές, βαφτίζονται ὡς… ρωμαϊκές.

Αὐτή ἀκριβῶς ἡ ἒλλειψη τῆς ἐθνικῆς συνοχῆς τῆς σημερινῆς Τουρκίας, τήν ἒχει μεταβάλλει σέ ἃρπαγα τῶν γειτονικῶν χωρῶν, μέ ἰδιαίτερα στραμένες τίς ἁρπακτικές της διαθέσεις πρός τήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ἀτύχησε νά ἒχει πολιτικές ἡγεσίες μετριωτάτου ἀναστήματος, ἀλλά καί πρός τήν Κύπρο, ὑποκρυπτομένη μέσα στά 80 ἑκατομμύρια τοῦ ἐξισλαμισθέντος καί τουρκοφωνήσαντος ἑλληνικοῦ στοιχείου. Ἡ Τουρκία τοῦ Ὀθωμανισμοῦ, πού δέν διστάζει νά προσβάλλει ἀκόμη καί τά ἱερά καί τά ὂσια τῆς Ὀρθοδοξίας μαγαρίζοντας ἀκόμη καί τήν Ἁγία Σοφία, ἐνθυμουμένη καί τήν πάλαι ποτέ αἲγλη της ὡς Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία, τήν ὁποία ἐνεπιστεύθη σέ ἀκατάλληλους φίλους, οἱ ὁποῖοι καί τήν διέλυσαν τελικά, ἒχει φθάσει σήμερα, λόγω τῆς περίπλοκης διεθνοῦς καταστάσεως, ὂχι μόνο νά εἰρωνεύεται, ἀλλά καί νά ἀπειλεῖ εὐθέως τήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία εἶναι συνηθισμένη ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων καί σέ ἀπειλές καί σέ πολέμους ἀπό τόν ἲδιο γεωπολιτικό χῶρο.

Λησμονεῖ ὁ Ἐρντογάν ὃτι ἡ οἰκονομική κατάσταση τῆς χώρας του εἶναι ἀθλία, ἐνῶ ἡ πολιτική της ἡγεσία εἶναι βουτηγμένη στήν διαφθορά. Οἱ μισθοί κυμαίνονται γύρω στά 200 εὐρώ, ὁ λαός δυστυχεῖ, ἡ ἐθνική περιουσία ἒχει ξεπουληθεῖ ἀφ᾽ ὃτου πέρασε πρόσφατα τό ΔΝΤ, τό ἐξωτερικό χρέος ἀνέρχεται σέ 480 δισ. εὐρώ, ἡ τουρκική λίρα βρίσκεται σέ ἐλεύθερη πτώση, καί ἀξιώνει ἐκβιαστικά πολλά δισεκατομμύρια εὐρώ ἀπό τούς Εὐρωπαίους μέ τήν ἀπειλή τοῦ μεταναστευτικοῦ, τά ὁποῖα ἐπενδύει σέ ἐξοπλισμούς γιά νά γίνει περιφερειακή δύναμη, διολισθαίνοντας ὃμως πρός τήν δικτατορία, μέ γεμάτες τίς φυλακές ἀπό ἀντιφρονοῦντες, δεδομένου ὃτι ὁ μισός καί πλέον πληθυσμός εἶναι ἐναντίον τῶν πολιτικῶν του ἐπιλογῶν. Καί ὑποπίπτει στό ὀλέθριο σφάλμα τοῦ δημογραφικοῦ της πλεονεκτήματος καί τῆς ὑπεροπλίας του, ἐνῶ γνωρίζει ὃτι οἱ Ἓλληνες οὐδέποτε ὑπεχώρησαν ἐνώπιον πολυαριθμοτέρου ἐχθροῦ. Τό ἀπέδειξαν ἱστορικά στόν Μαραθώνα, στίς Θερμοπύλες, στήν Σαλαμῖνα, στίς Πλαταιές, στήν διάρκεια τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας πού ἐπί 1.000 χρόνια ἀναχαίτιζε τίς ὀρδές τοῦ Ἰσλάμ. Τό ἀπέδειξε τό ᾽21 καί στούς δύο τελευταίους παγκοσμίους πολέμους καί δέν θά διαστάσει νά τό ἀποδείξει ἐκ νέου ἂν χρειασθεῖ, ἒστω καί μέ αὐτές τίς ἀνίκανες πολιτικές ἡγεσίες πού διαθέτει.

Κομπορρημονεῖ ὁ Γιλντιρίμ, τό ὂνομα τοῦ ὁποίου σημαίνει <κεραυνός> ὃτι ἡ Ἑπτάλοφος ἒχει 13 ἐκατομμύρια κατοίκους, ἐνῶ ὃλη ἡ Ἑλλάδα ἒχει 11 ἐκατομμύρια λαό, καί ὃτι ἀποτελεῖ…βιλαέτι τῆς Τουρκίας. Καί τί μ᾽ αὐτό; Καί ὁ Ξέρξης, ὃταν ἦλθε νά ξεπατώσει τήν Εὐρώπη ἀρχίζοντας ἀπό τήν Ἑλλάδα, εἶχε 1.200 πλοῖα καί 5.000.000 στρατό καί βοηθητικό προσωπικό, ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα, κατά τόν Αἰσχύλο πού πολέμησε τούς βαρβάρους, διέθετε μόλις 310 πλοῖα καί μερικές χιλιάδες στρατό. Καί ὁ Ξέρξης ἠττήθη κατά κράτος ἐπιστρέφοντας προτροπάδην στόν Βόσπορο καί τήν Ἀνατολία. Τώρα, ἂν ἡ Τουρκία θελήσει νά ἀνοίξει τήν <πόρτα τοῦ φρενοκομείου>, ὃπως εἶπε κάποτε ὁ Γεώργιος Παπανδρέου, ἂς τό κάμει. Μπουγιουρούμ.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Διαβάστε όλο το άρθρο

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Loading…ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr
Loading…

Για άμεση ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter