ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Η ώρα της αστραπής.

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. - 21 Σεπ 2022 - 20:42
Χαίρεται
Αστραπή ονομάζεται ο τεράστιος ηλεκτρικός σπινθήρας που δημιουργείται ανάμεσα σε δύο διαφορετικά νέφη ή μεταξύ δύο διαφορετικών τμημάτων του ίδιου νέφους ή ανάμεσα σε ένα νέφος και στο έδαφος, οπότε και ειδικότερα ονομάζεται κεραυνός,
 
Ματθ. 24,27       ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·
 
Η κάθε επέμβαση του Χριστού στην ανθρώπινη  ιστορία  είναι  αστραπιαία και απροσδόκητη  ,Κάθε παγκόσμιος πόλεμος είναι μία  επέμβαση του .Όπως θα είναι και η τελευταία  αστραπιαία και απροσδόκητη  παρουσία του 
Η ημέρα της κρίσεως ,με την δευτέρα  παρουσία του ως υιός του ανθρώπου.
Η δευτέρα του παρουσία δεν θα είναι επέμβαση αλλά  τελική κρίση , θα μας αποκαλυφθεί ,θα τον δούμε όλοι  νεκροί και  ζωντανοί  ,  ἐρχόμενον ἐν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς.
 
Λουκ. 3,17         οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.
 
Ο Χριστός  μέσα στην ανθρώπινη ιστορία  ως  υιός του Θεού όμως εργάζεται και  επεμβαίνει την κατάλληλη στιγμή ,κατά τόπους  και διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ. 
Ξεχωρίζει  τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ   ενώ το άχρηστο  ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.
ο Πατήρ μου έως άρτι εργάζεται, καγώ εργάζομαι.
 
Ο Χριστός ως άνθρωπος κάθεται εκ δεξιών του πατρός ,ως Θεός όμως ,δημιουργός  ,είναι πανταχού παρών και εργάζεται στην κάθε ψυχή ,προσελκύοντας την, με ανεξερεύνητούς τρόπους   .
Εγώ ο άνθρωπος είμαι ελευθερός να επιλέξω  ,αυτόν τον πανταχού παρών ή να τον αποστραφώ ,ενώ με καταδιώκει με το ΕΛΕΟΣ του ,να μου συγχωρέσει τα πάντα .
Όταν τελικά τον αποστραφώ ,άδειος  ,απροστάτευτος,  είμαι εύκολή λεία στα πνευματικά  όντα της πονηρίας ,για να γεμίσω με αυτά τα πνεύματα και να κινούμαι σαν υπερήφανη μαριονέτα από αυτά .
Την ημέρα όμως της τελικής κρίσεως  ,θα έχω επιλέξει το ΦΩΣ ή το σκοτάδι .
 
Εφ. 6,12            ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.
 
Γύρω από τον καθένα μας διεξάγεται ένας αφανής ,κρυφός πνευματικός,  υποσυνείδητος  αόρατος πόλεμος  .
Το επίκεντρο του πολέμου είναι η κάθε ψυχή ,που  τις δίνεται η ελευθερία να αποφασίσει τι θέλει .
Από την μία είναι ο Χριστός  με την Υπεραγία Θεοτόκο και τους αγίους του , τους αγγέλους, το ΦΩΣ  η ειρήνη και από την άλλη το σκότος  ,η πλάνη ,η διαστροφή χωρίς επιστροφή ,ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων .
 
Ματθ. 12,20       κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει, ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν·
Ο Χριστός  παρακολουθεί τον καθένα από εμάς και όλη μαζί την ανθρωπότητα ,στην ελευθερία δεν επεμβαίνει 
Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν.
Δεν ζητά να αρνηθούμε τον εαυτό μας    ,αλλά να απαρνηθούμε τον σατανά που μας κυριεύει και έγινε ο εαυτός μας ,για να ξαναγίνουμε ο εαυτός μας ,με την ελευθερία του Χριστού 
 
Ελευθερία είναι …
 
Ο Χριστός δεν επιβάλει ,προτείνει και όταν  το καταλάβω τότε δεν ξεκολλάω ,γιατί αυτό είναι ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
Ελευθερία είναι να ακολουθώ αυτόν που μου προτείνει ,αυτόν που ότι λέει είναι ΑΛΗΘΕΙΑ μου αρέσει δεν μου αρέσει  
Εγώ όμως ακολουθώ  αυτόν που έμμεσα  πνευματικά ,με πλανά ,με  κοροιδεύει ,με εκβιάζει,  μέχρι να με δέσει και στο τέλος αποδεικνύονται όλα αυτά που μου έλεγε ψέματα .
 
Τότε έχω ανάγκη και θα εκτιμήσω την ΑΣΤΡΑΠΗ 
Εργάζεται μαζί με τον πατέρα στις ψυχές μας ,μας προτείνει ,μας στηρίζει  ,μας εμψυχώνει ,μας καταδιώκει  για να μας προσφέρει ΕΛΕΟΣ ,αν δείξουμε ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Έχει άπειρο ΕΛΕΟΣ  ,δεν υπάρχει αμαρτία που δεν μπορεί να την σβήσει ,αν έχω ΜΕΤΑΝΟΙΑ 
Μας περιμένει και μας βλέπει  διαλυμένους  έτοιμους  να σβήσουμε από την αμαρτία και τα αποτελέσματα της  ως  κάλαμον συντετριμμένον  και λίνον τυφόμενον 
 
Α Ιω. 3,8          εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου.
 
Δεν έρχεται να μας συντρίψει ,να μας  σβήσει ,αλλά να μας λύσει ,να μας θεραπεύσει .
Έρχεται  αοράτως και ορατώς με δικούς του  και μας προτείνει  να μας ελευθερώσει 
Να μας λύσει από τα αόρατα πνευματικά  όντα που και αυτά αοράτως αλλά και ορατώς με τα όργανα τους μας  δένουν στην αμαρτία ,την πλάνη ,την διαστροφή .
 
ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν  .
 
Όταν τα γεγονότα θα τρέχουν  πολύ γρήγορα ΑΣΤΡΑΠΙΑΙΑ ,όταν το μυαλό ,το σώμα θα έχουν λυγίσει από τον φόβο των γεγονότων ,θα μετράει η “καρδιά ” και το περιεχόμενο της .
οι άνθρωποι θα καταρρέουν  ,οι καρδιές θα  σπάνε ,υπό το βάρος της θλίψης  χωρίς την χάρη του Θεού να τις ενδυναμώνει να τις εμψυχώνει .
Ούτε οι καταθέσεις ,ούτε ο περιουσίες ,ούτε οι γνώσεις ,ούτε τα αξιώματα ,θα μετράνε όταν θα πέσει η αστραπή .
τότε  αοράτως  έχουμε  επέμβαση  του υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου.
 
Τότε   μέσα το φόβο Θεού ,μου δίνεται η Ευκαιρία  για  ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν…
ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου….
διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ….
 
Ναι, έρχου, Κύριε Ιησού Χριστέ 
 
Η επέμβαση του Χριστού  μέσα στην ιστορία ,είναι γεγονότα που συντάραξαν και θα συνταράσουν έως  συντελείας  την ανθρώπινη ιστορία .
Είναι γεγονότα που θα μας δείχνουν πόσο γυμνοί και ανίσχυροι είμαστε μπροστά του ,αλλά και πόσο ελεήμων και φιλάνθρωπος είναι  αντίθετα με τον ανθρωποκτόνο διάβολο .
Είναι γεγονότα που αποδεικνύουν την ΑΓΑΠΗ του Θεού ,πριν καταστραφεί το πλάσμα του .
 
Ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ
 
Αυτός τα παραχωρεί ,τα επιτρέπει  και όσο και άσχημα να φαίνονται  ,αυτός μόνο μπορεί να κρίνει την ώρα που θα γίνουν ,ζυγίζοντας ,μετρώντας ,τον καθένα μας ξεχωριστά και όλους μαζί .
Αυτός ξέρει το αποτέλεσμα πριν  από το καθετί ,γιατί είναι άχρονος ,άπειρος ,χωρίς αρχή και τέλος , ενώ εμείς ορισμένοι και έρχεται ή ώρα που τα όρια εξαντλούνται , όταν εμείς επιλέξουμε ,ο Θεός μπορεί να μας περιμένει εις τον αιώνα , όμως  ξέρει και ποτέ έχουμε κάνει την τελική μας επιλογή .
 
Όταν τελειώνει το ΕΛΕΟΣ έρχεται η ώρα της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ,η ώρα της αστραπής ,η ώρα της διαλογής.
 
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
 
Γ.Μ 
Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr