ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΘΕΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΩΣ, ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΣΕΩΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ!

ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. - 13 Ιαν 2021 - 10:15
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΚΥΡΙΟΥ  ΓΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΙΕΙΤΕ ΕΠΙ ΓΗΣ, ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙΤΕ, ΚΙ ΕΤΣΙ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΄ΡΘΕΙΤΕ

✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Καλά Μου Παιδιὰ τὸ θέμα αὐτὸ ποὺ σᾶς ἀπασχολεῖ ὄντως εἶναι σοβαρό, εἶναι πολὺ σοβαρὸ καὶ εἶναι καὶ πολὺ καθοριστικό.

Ἐσεῖς νὰ ἀκολουθεῖτε Ἐμένα καὶ ὅσα ἔχουν εἰπωθεῖ ἀπὸ ὅλους αὐτούς, Προφῆτες, Ἁγίους καὶ λοιπούς, τοὺς ὁποίους ἔχουμε εἰπεῖ κατὰ καιρούς.

Ἐσεῖς νὰ ἀκολουθεῖτε τὶς Ἱερὲς Γραφές Μου καὶ νὰ μὴν σᾶς ἐνδιαφέρει τί κάνει ὁ διπλανός, ὅπου καὶ νὰ εὑρίσκεται αὐτός.

Δὲν εἴσαστε ὑπεύθυνοι ἐσεῖς τί κάνει ὁ διπλανός σας ἢ τί θὰ κάνει ὁ διπλανός σας, ἐσεῖς εἴσαστε ὑπεύθυνοι μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό σας, ἔναντι Ἐμοῦ τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ γνωρίζετε καλὰ τί πρέπει νὰ ποιεῖτε καὶ στὴν περίπτωση αὐτή, γιὰ νὰ Μὲ Εὐχαριστεῖτε.

Τὸ καταλαβαίνω, πιστεύω, πιστεύω ὅτι τὸ καταλαβαίνετε πάρα πολὺ καλά, ποιὸ εἶναι τὸ ὀρθὸ καὶ τὸ σωστὸ ἄσχετα μὲ τὸ τί κάνει ὁ διπλανός, ποιὸ ἀλήθεια πρέπει νὰ ἀκολουθεῖτε στὴν περίπτωση αὐτή, πῶς νὰ εἰσέρχεστε εἰς τὸν Ναό, πῶς νὰ προσεύχεστε, πῶς νὰ συμπεριφερθεῖτε καὶ στὸ τέλος πῶς νὰ κοινωνεῖτε τὸ Σῶμα Μου καὶ τὸ Αἷμα Μου, Αὐτὸ τὸ ὕψιστο ἀγαθὸ ποὺ σᾶς Ἔχω προσφέρει Ἐγὼ ὁ Κύριος ὑμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Ὅταν αὐτὰ τὰ αἰσθάνεστε καλῶς καὶ ἀκριβῶς μέσα εἰς τὴν καρδία τότε νὰ εἴσαστε σίγουροι ὅτι ἔχετε καὶ πηγαίνετε στὴν σωστὴ πορεία, στὴν πορεία τὴν δική Μου, στὴν πορεία ποὺ ἔχω χαράξει Ἐγὼ μὲ τὸ δρόμο ποὺ ἀκολούθησα, ὅταν κατέβηκα ἐπὶ γῆς καὶ πέρασα τόσα πολλά, πολλὰ ἦταν πραγματικά.

Ἐὰν αὐτὰ τὰ ἀναλογιστεῖτε πραγματικὰ θὰ ἐκμανεῖτε γιατί ἦταν πάρα πολλά, πάρα πολλὰ ταπεινωτικὰ ἀλλὰ καὶ πάρα πολὺ σοβαρά.

Ἔδειξα λοιπὸν μὲ ὅλα αὐτὰ πὼς καὶ ἐσεῖς πρέπει νὰ προχωρεῖτε γιὰ νὰ κερδίσετε αὐτὴν τὴν Αἰώνια Βασιλεία γιὰ τὴν ὁποίαν ἔχουμε Ὁμιλήσει τόσες πολλὲς φορὲς γιατί εἶναι ἄξια Ὁμιλίας ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ εἶναι καὶ ἄξια λαμπρῆς ἀσχολίας καὶ πνευματικῆς ἐργασίας.

Μὴν ἔχετε λοιπὸν καμμία ἀμφιβολία ἐὰν πραγματοποιεῖτε αὐτὸ ποὺ εἶναι εἰς τὰς Γραφᾶς Μου καὶ εἰς τὰς Παραδόσεις τὶς Χριστιανικές, τότε νὰ εἴσαστε σίγουροι ὅτι Ἐμένα ἀκολουθεῖτε καὶ μὲ Ἐμένα πορεύεστε καλὰ καὶ Ἐγὼ τελικὰ θὰ ἀνταμείψω τὴν δική σας τὴν καρδιά.

Δὲν θὰ τὴν ἀνταμείψει κανένας ἄλλος οὔτε ὁ διπλανός σας οὔτε ὁ μακρινός σας, οὔτε ὁ συγγενής σας, οὔτε κανένας ἀπὸ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀντικρυστὰ πρὸς τὴ δική σας τὴν ψυχή, τὴ δική σας τὴν καρδιά.

Δὲν εἶναι παράλληλοι πρὸς ἐσᾶς, δὲν βαδίζετε παράλληλα, ἀλλὰ ἔχετε εἰς τὴν ψυχή σας ἄλλα διαφορετικὰ καὶ κάποτε θὰ συγκρουστεῖτε, αὐτὸ νὰ τὸ θυμηθεῖτε.

Ἐσεῖς νὰ πορεύεστε σύμφωνα μὲ Ἐμένα τὸν Τριαδικὸ Θεὸ τὸν Μόνο Ἀληθινό.

Τὸ ἐπαναλαμβάνω καὶ πάλι, ὅσα ἔχουν γραφεῖ ἐκεῖ ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔχουμε εἰπεῖ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ τελευταῖα αὐτὰ γραπτὰ ποὺ ἔχουν δοθεῖ, ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή, αὐτὰ νὰ ἀκολουθεῖτε καὶ αὐτὰ νὰ ποιεῖτε καὶ νὰ εἴσαστε σίγουροι ὅτι αὐτὰ εἶναι τὰ σωστά, αὐτὰ εἶναι ποὺ ἐπιθυμῶ Ἐγώ, αὐτὰ πρέπει νὰ ποιεῖτε καὶ νὰ Μὲ δοξολογεῖτε ἀλλὰ ἐπίσης καὶ ἡ πίστη σας πρέπει νὰ δυναμώσει πολὺ καὶ ἡ προσευχή σας νὰ αὐξηθεῖ πάρα πολὺ ἐτούτη τὴν ἐποχή.

Εἶναι δύσκολη Ἐποχή, σᾶς τὸ Ἔχω εἰπεῖ καὶ ἄλλη φορά, ὅτι θὰ πολεμήσετε στῆθος μὲ στῆθος, καταλαβαίνετε τί σημαίνει αὐτό;

Δὲν εἶναι μικρὸ πρᾶγμα αὐτό, εἶναι πρᾶγμα φοβερό, χρειάζεται δύναμη καὶ χρειάζεστε Ἐμένα τὸν Τριαδικὸ Θεὸ γιατί Ἐγὼ θὰ πολεμήσω, δὲν θὰ πολεμήσετε ἐσεῖς, ἐσεῖς θὰ ἔχετε τὴν διάθεση μέσα στὴν ψυχή σας ἀλλὰ τὴν μάχη θὰ τὴν ἀναλάβω Ἐγὼ καὶ θὰ καταποντίσω τὸν ἐχθρό.

Αὐτὸ νὰ πιστεύετε, νὰ ἔχετε βαθειὰ μέσα εἰς τὴν καρδία, καὶ τότε ὅλα θὰ εἶναι καλὰ τελικά.

Δὲν θὰ εἶναι εὔκολα, τίποτα δὲν θὰ εἶναι εὔκολο, ὅλα θὰ εἶναι δύσκολα πολύ, σκληρὰ θὰ εἶναι ὅλα αὐτὰ ἀλλὰ ὅταν ἔχετε τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία ὅπως ἔχουμε εἰπεῖ μέσα εἰς τὴν καρδία τότε σὲ ὅλα θὰ ὑπάρχει μία γλύκα μέσα στὴν δική σας τὴν καρδία καὶ ὅλα θὰ ἁπαλυνθοῦνε καὶ στὸ τέλος σὲ καλὸ θὰ βγοῦνε.

Γι’ αὐτὸ Πίστη ἀπόλυτη, ἀπόλυτη, ἀκράδαντη καὶ Ἐμπιστοσύνη, ἐμπιστοσύνη, ἐμπιστοσύνη σὲ Ἐμένα τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ ΟΛΑ, ὅλα σωστὰ θὰ προχωρήσουν.

Μπορεῖ, μπορεῖ νὰ ἔχετε μερικὲς ἀμφιβολίες ἀλλὰ τότε νὰ καθῖστε στὰ γόνατα καὶ ἂν δὲν μπορεῖτε ἔστω καὶ ἐπάνω σε ἕνα καθισματάκι καὶ νὰ προσευχηθεῖτε μέσα ἀπὸ τὴν ψυχή σας καὶ τότε θὰ ἔρθει ἡ ἀπάντηση, ἡ ἀπάντηση ἀπὸ Ἐμένα τὸν Τριαδικὸ Θεὸ τὸν Κύριο ὑμῶν Ἰησοῦ Χριστό.

Ἡ ἀπάντηση θὰ εἶναι Καθαρὴ τί νὰ ποιήσετε καὶ Ἐμένα νὰ κερδίσετε καὶ Ἐμένα νὰ εὐχαριστήσετε. Θὰ πρέπει καὶ Ἐμένα νὰ Μὲ εὐχαριστήσετε γιατί Ἔχω κάνει τόσα καὶ Ἐγώ, τόσα καὶ Ἐγὼ γιὰ ἐσᾶς.

Ἀνέβηκα ἐπάνω στὸ Σταυρὸ καὶ ἔχυσα τὸ ἴδιο Μου τὸ αἷμα τὸ σωματικό.

Δὲν θέλω νὰ κάνετε αὐτὸ ἀνταποδοτικὰ ἀλλὰ τὸ θέλω νὰ εἶναι μέσα ἀπὸ τὴ δική σας τὴν καρδιά, δὲν μιλάω γιὰ ἀνταπόδοση, μιλάω γιὰ εὐόδωση.

Ἔτσι ἂν ἔχετε μέσα σας αὐτὴν τὴν εὐαισθησία, μέσα εἰς τὴν καρδία, τότε πραγματικὰ θὰ κερδίσετε σὲ κάθε βῆμα ποὺ θὰ ἀνέρχεστε ψηλά, καὶ θὰ φτάσετε μέχρι σὲ Ἐμένα τὸν Θεὸ τὸν Βασιλιά.

Ἐπαναλαμβάνω καὶ πάλι νὰ ἀκολουθεῖτε τὶς Ἱερὲς Γραφές Μου, αὐτὲς εἶναι Μοναδικές, εἶναι καὶ Σοφές, εἶναι καὶ ἀπὸ Ἐμένα τὸ Θεὸ ὅλα αὐτὰ εἰπωμένα, εἶναι εἰπωμένα καὶ γραμμένα.

Ἀκολουθεῖτε λοιπὸν αὐτὰ καὶ μὴν μεταβάλλετε ὅπως ἔχουμε εἰπεῖ οὔτε ἕνα γραμματάκι, οὔτε μία τελίτσα, ἀλλὰ νὰ πορεύεστε σύμφωνα μὲ τὰ κείμενα αὐτά, μὲ τὰ Ἱερὰ Αὐτὰ Γραπτά.

Τότε θὰ εἶστε Εὐλογημένοι, τότε θὰ ἔχετε Ἐμένα τὸν Θεὸ Προστάτη καὶ Ὁδηγὸ καὶ δὲν θὰ ἔχετε καμμία ἀμφιβολία ὅτι πορεύεστε καλὰ καὶ ἴσια πρὸς Ἐμένα τὸν Θεὸ καὶ θὰ εἶστε ἀκριβῶς στὴν εὐθεία ποὺ ἔχω χαράξει Ἐγὼ γιὰ τὴν δική σας τὴ ζωὴ ἐδῶ στὴν ἐπίγεια τὴν προσωρινὴ ζωή.

Ἀλλὰ αὐτὴ ὅμως ἡ εὐθεία δὲν θὰ σᾶς ὁδηγήσει μόνο στὴν ζωή σας ἐπὶ γῆς, θὰ σᾶς ὁδηγήσει στὴν παντοτεινὴ πορεία, στὴν παντοτεινὴ ζωή, στὴν Οὐράνια Βασιλεία.

Γι’ αὐτὸ Πίστη πάλι Παιδιά Μου σᾶς Λέγω, Πίστη Παιδιά Μου Καλά, Πίστη Παιδιά Μου Καλὰ ἀλλὰ συγχρόνως καὶ Ὁμολογία γιὰ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Εἶναι ἡ ἐποχή, τὸ Ἔχουμε εἰπεῖ αὐτό, τὸ ἔχουμε ξαναπεῖ, τὸ ἔχουμε ξαναπεῖ, ὁμολογεῖστε Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, Τριαδικὸ Θεὸν τὸν Μόνον Ἀληθινὸν καὶ τότε κανένας δὲν θὰ μπορεῖ νὰ σᾶς πειράξει, κανένας δὲν θὰ μπορεῖ νὰ σᾶς κάνει ἔστω καὶ τὸ παραμικρὸ κακὸ γιατί Ἐμένα θὰ ἔχετε Βοηθό, Προστάτη καὶ Χειραγωγό.

Μὴν ἀνησυχεῖτε λοιπόν, μὴν ἀνησυχεῖτε, πράττετε τὰ Ἔργα αὐτά, τὰ Ἔργα τὰ δικά σας νὰ εἶναι σύμφωνα μὲ αὐτὰ τὰ Ἱερὰ Γραπτὰ ποὺ Εἴπαμε καὶ πρὶν καὶ τότε ἡ ψυχή σας στὸν Οὐρανὸ θὰ ἀνεβεῖ.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα

oimos-athina

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΟιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΩΡΑ

 

 

Loading…