ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΚΟΣ : Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΚΟΣ. - 20 Ιούν 2021 - 21:18
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Ενώ γιορτάζουμε το τριήμερο (Ψυχοσάββατο – Πεντηκο στή – του Αγίου Πνεύματος), ζούμε σε μια απνευμάτιστη εποχή του παραλόγου χωρίς ουσιαστικά θρησκευτική πίστη. Στο κατά (Ιωάν.ευαγ.ιδ΄1β) ο Χριστός υποσχέθηκε στους μαθητές του <<Θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα στείλει Άλλο Παράκλητο. Όταν έλθει ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θα σας στείλω από τον Πατέρα, το Πνεύμα της αληθείας, το Οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα, Εκείνος θα δώσει μαρτυρία για μένα>>.

Κατά τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων(ΙΣΤ, σελ.477)<<Ένα και μόνο είναι το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος. Και όπως είναι Ένας ο Θεός ο Πατέρας και δεν υπάρχει δεύτερος Πατέρας, ή όπως ακριβώς Ένας είναι ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και δεν έχει αδελφό, έτσι είναι και το Άγιο Πνεύμα, ένα μόνο και δεύτερο πνεύμα ισότιμο με αυτό δεν υπάρχει. Είναι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, κάτι το θείο και ανεξιχνίαστο. Αυτό είναι που φωτίζει τις ψυχές των δικαίων, αυτό λαλεί δια των Προφητών, των Αποστόλων και της Καινής Διαθήκης>>.

Ο διάσημος Σαρτρ έλεγε: << Μήπως η απώλεια της θρησκευτικής πίστης κάνει τον κόσμο να φαίνεται παράλογος, χωρίς νόημα και αφαιρεί τα θεμέλια της ηθικής>>.Ενώ ένας άλλος μαρκήσιος ο ντε Σανέ έλεγε: <<Κάντε άθεο και διεφθαρμένο τον λαό που θέλετε να υποτάξτε. Όσο καιρό δεν έχει άλλα ήθη από τα δικά του, θα είστε πάντα αφέντης του>>. Έτσι τα Μ.Μ.Ε.( τα μέσα μαζικής εκμετάλλευσης) ως τα πλέον σύγχρονα κατηχητικά μας ανέλαβαν αυτή την αποστολή του διαβόλου. Μάλιστα αν μορφώσεις ανθρώπους χωρίς θρησκεία, θα τους κάνεις έξυπνους διαβόλους. Πόσο παραστατικός ήταν εκείνος ο Ουέλιγκτων που επαναλάμβανε συχνά: <<αφαιρέστε από τις έδρες και τα θρανία τον Θεό και θα έχετε συγκομιδή από διαβόλους>>.Η μεγαλύτερη επιτυχία του Σατανά είναι να παρουσιάσει τις απόψεις του σαν χριστιανικές. Μπορεί η αθεία του παρελθόντος να ήταν αρρώστια της διάνοιας, η τωρινή όμως αθεϊα είναι αρρώστια της ψυχής.

Μπορεί να ζητάμε όλοι ψιθυριστά τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Περιμένουμε ν΄ακούσουμε μέσα στα γεγονότα το βήμα του Θεού. Διψάμε για ουρανό. Ζητάμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά μας, απελπισμένοι από την αλλοτριωμένη και άπιστη εποχή μας.  ‘Oλοι έχουμε την ανάγκη Του  ακόμη και αυτοί που τον αγνοούν. Καμία εποχή δεν αισθάνθηκε όσο η δική μας την καταλυτική δίψα μιας υπερφυσικής σωτηρίας. Ως Πατέρας μας ο Θεός,δεν είναι ξένος ή απόμακρος. Είναι κοντά μας προστατευτικά αποκαλύπτεται και ως αγάπη και ως προστασία και ως ειρήνη. Η αίσθηση που έχουμε οι άνθρωποι είναι ότι δεν είμαστε ξεχασμένοι πάνω στη γη, ότι έχουμε ισχυρή προστασία, ότι η κοινωνία μας με τον ουράνιο Πατέρα μας, είναι πηγή δύναμης, ελπίδας και χαράς. Ο μεγάλος δάσκαλος και φιλόσοφος της αρχαιότητας Αριστοτέλης έλεγε:<<Έχουμε χρέος να θεωρούμε το Θεό ως πνεύμα, πανίσχυρο αθάνατο και τέλειο. Διότι αν και αόρατος για τα μάτια των ανθρώπων, παρ΄όλα αυτά φανερώνεται με τα έργα του>>.Κατά την συνάντηση του Χριστού με την Σαμαρείτιδα στο φρέαρ του Ιακώβ της τόνισε:<<Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν, εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν(Ιωάν.4,24)>>.Ο Θεός είναι πνεύμα και αυτοί που τον προσκυνούν, πρέπει να τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία.

Η Αγία Τριάς, ο Τριαδικός Θεός συνίσταται από τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Και στην καθημερινή μας ζωή πολλές φορές προσευχόμαστε και παρακαλούμε τον Θεό, τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους που θεωρούμε πως μας προστατεύουν, κανείς δεν απευθύνει την έκκληση του προς το Άγιο Πνεύμα, αν και υπάρχει στα εικονίσματα μας, όπως στη Βάπτιση και την Πεντηκοστή. Και στην μεν Βάπτιση εμφανίζεται ως περιστέρι για να δείξει το ειρηνικό του χαρακτήρα, στην δε Πεντηκοστή εμφανίζεται ως φλόγα για να δείξει τα χαρακτηριστικά του πυρός, που είναι καθαρτικό.

Το Άγιο Πνεύμα με την καθαρτική του ιδιότητα διώχνει το ρύπο των αμαρτιών μας και αποκαθιστά τον άνθρωπο στην αρχική του λαμπρότητα

Το Άγιο Πνεύμα είναι η σφραγίδα με την οποία ο Θεός αποθέτει στη ψυχή μας την εικόνα της θείας Του φύσεως και την αγιότητα.

Το Άγιο Πνεύμα ανήκει στην <<άκτιστη πραγματικότητα Του Θεού>>Το Θεόδοτο αγαθό της χάριτος του Παρακλήτου.

Και ενώ μέχρι την Πεντηκοστή οι μαθητές εφοβούντο από τους Ιουδαίους και εκρύβοντο γιατί δεν είχαν παρρησία τόλμη και αφοβία που είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Μόλις οι πύρινες γλώσσες εκάθησαν επί των κεφαλών των Αποστόλων αποκαλύφθηκε η τεράστια δύναμη του Αναστάντος Ιησού Χριστού. Και<<ενδύθησαν δύναμιν εξ ύψους…και ώφθησαν αυτοίς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ωσεί πυρός, εκάθισέ τε εφ΄ένα έκαστον αυτών και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρξαντο λαλείν ετέραις γλώσσαις…>>(Πράξ. β΄1-41) και έδωσε σε αυτούς τους (αμόρφωτους και αγροίκους αλιείς), το  θάρρος, το πνεύμα, την πίστη και την δύναμη του λόγου σε διαφορετική γλώσσα στον καθένα και τους έκανε πανσόφους. Και όπως τονίζει ο Απόστολος των Εθνών και ιδρυτής της Ελληνικής εκκλησίας Παύλος, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι: <<η αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότητα, αγαθοσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια>>. Και στο σύμβολο της Πίστεως που συντάχθηκε στη Β΄Οικουμενική Σύνοδο λέμε: <<Και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο,το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών…>>

Πράγματι ο προφήτης Ιωήλ είχε προφητεύσει πριν εκατοντάδες χρόνια από την γέννηση του Χριστού ότι: <<μετά την έλευση του Μεσσία Χριστού στον Κόσμο, ο Θεός θα μοίραζε τα χαρίσματα του Πνεύματος σε όλους τους ανθρώπους>>. Μόνο στην σύγχρονη αλλοτριωμένη εποχή μας οι πνευματικοί ταγοί μας ξέχασαν την αποστολή τους. Έτσι το Άγιο Πνεύμα σκηνεύει πλέον μόνο σε αυτούς που έχουν απλό λόγο και απλό βίο, στους ταπεινούς και σ΄εκείνους που έχουν θερμή πίστη και καθαρή καρδιά <<εν πνεύματι και αληθεία>>. Είθε το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίζει όλους και καθένα χωριστά και δι αυτών(των αποστόλων) την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξα Σοι.-

Ιούνιος 2021                  Ιωάννης   Καλάκος

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Loading…