ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Καί πόλεμος…καί εἰρήνη! ΜΕ ΣΟΚ ΚΑΙ ΔΕΟΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 22 Οκτ 2017 - 17:55
Loading...

Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Ὁλόκληρος ὁ πλανήτης περνᾶ μία ἒντονη περίοδο ἀναταραχῆς. Πολλοί
μιλοῦν γιά ἐπικείμενο Γ´παγκόσμιο πόλεμο. Οἱ ἑστίες σοβαρῆς ἀναταραχῆς
εἶναι πολλές: Βόρειος Κορέα, Συρία, Ἰσλαμικό κράτος, ΙΣΙΣ, Βαλκάνια,

Αἰγαῖο κ.ἂ. Ἡ Γῆ ἒχει μετατραπεῖ σέ τεράστια σκακιέρα μέ ἀμοιβαῖες
ἀπειλές καί ἀμοιβαῖες ἂμυνες πιονιῶν-λαῶν. Τά συμφέροντα πολύπλοκα καί
ἀλληλοσυγκρουόμενα. Ὁ ἀναδειχθείς μοναδικός πλανητάρχης τῆς Ἀμερικῆς
μετά τήν κατάρρευση τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, ὑποχρεώθηκε νά <μοιρασθῆ>
τό <ἐκ δόγματος> ἀξίωμά του μέ ἂλλους. Τώρα ὃλος ὁ κόσμος ξέρει πώς
δέν ὑπάρχει ἓνας καί μόνο πλανητάρχης. Ὑπάρχουν ἂλλοι δύο ἀκόμη. Ὁ
ἓνας σταυροκοπιέται μέ ὀρθόδοξο τρόπο καί ἒχει πίσω του μία μεγάλη
πολεμική μηχανή καί τεράστια πυρηνικά ἀποθέματα γιά νά χτυπήση ἂν
χρειασθῆ.

Ὁ ἂλλος πιστεύει σ᾽ ἓνα συνδυασμό Ταοϊσμοῦ, κομφουκιανισμοῦ καί
Βουδδισμοῦ, ἀλλά πιό πολύ στηρίζεται στό 1,3 δισ. ψυχῶν, στόν τεράστιο
στρατό του, στήν προωθημένη τεχνολογία του καί στό μεγάλο μερίδιο
κερδῶν ἀπό τήν παγκόσμια ἀγορά, χάρη στήν μετάλλαξη τοῦ Κομμουνισμοῦ
σέ μασκαρεμένο Καπιταλισμό. Ἂλλωστε πάντοτε κομμουνισμός καί
καπιταλισμός ἦσαν οἱ δύο ὂψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος. Καί ὃταν ἀκόμη
ὑπῆρχε ἡ ΕΣΣΔ, ἡ Ρωσία καί ἡ Ἀμερική ὂχι μόνο δέν ἦσαν ἐχθροί, ἀλλά
ἀπεναντίας βρέθηκαν σύμμαχοι στούς δύο πολέμους, γιατί δέν μποροῦσε νά
ὑπάρξη ὁ ἓνας χωρίς τήν…ἀπειλή τοῦ ἂλλου.

Σήμερα ἡ κατάσταση ἒχει περιπλακεῖ στό ἒπακρο. Γι᾽ αὐτό εἶναι καί
συγκεχυμένες οἱ ἐκτιμήσεις τῶν διεθνῶν ἀναλυτῶν.
Πολέμος ἢ εἰρήνη τελικά;
Μᾶλλον <Πόλεμος καί Εἰρήνη> ὃπως εἶπε ὁ μέγας Τολστόϊ.

Οἱ μηχανισμοί τῶν ὑπερδυνάμεων κάνουν ὃ,τι μποροῦν γιά νά ὑπονομεύσουν
ὁ ἓνας τόν ἂλλον γιά τήν τελική ἐπικράτηση.
Ἀλλά θά φθάσουν τελικά στόν Γ´Παγκόσμιο πόλεμο;

Στό Β´Παγκόσμιο πόλεμο εἲχαμε 60 ἑκατομμύρια νεκρούς.
Ἀπό τήν λήξι του μέχρι σήμερα, χωρίς νά ἒχουμε παγκόσμιο πόλεμο,
εἲχαμε περίπου 20 ἑκατομμύρια νεκρούς στούς τοπικούς πολέμους (Κορέα,
Βιετνάμ, Ἀφγανιστάν, Ἰράκ, Λιβύη, Συρία, χῶρες Ἀφρικῆς. διάφορες
<ἀνοίξεις> κ.ἂ.

Ἀπό τό τέλος του ΒΠΠ ἒχουν περάσει σχεδόν 80 χρόνια. Σπάνια στήν
ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας ὑπῆρξε τόσο μακρά περίοδος εἰρήνης. Μπορεῖ
κατ᾽ ἐπίφαση νά ὑπάρχει παγκόσμια εἰρήνη, ἀλλά τί εἰρήνη εἶναι αὐτή μέ
τόσους πολλούς νεκρούς, τραυματίες, ἀναπήρους κλπ.;
Τό θέμα λοιπόν δέν εἶναι ἂν θά γίνη Τρίτος Παγκόσμιος πόλεμος, γιατί
γίνεται ἢδη.
Τό θέμα εἶναι ἂν θά γίνη Γ´ Παγκόσμιος πυρηνικός πόλεμος.
Καί ὃπως ἐκτιμᾶται, δέν θά γίνη, συνειδητά τοὐλάχιστον. Ἐκτός ἂν
κάποιος τρελλός ἀνοίξει τήν πόρτα τοῦ φρενοκομείου, ἢ ἐκ λάθους.
Δέν εἶναι δυνατόν νά ἐπίκειται πόλεμος, καί οἱ πιό ἒξυπνοι
ἐπιχειρηματίες στόν κόσμο, οἱ Ἓλληνες καί οἱ ξένοι ἐφοπλιστές, νά
παραγγέλουν πλοῖα, ὃταν ἡ πλεονάζουσα χωρητικότητα πιέζει τήν
ναυλαγορά πρός τά κάτω. Αὐτοί βλέπουν ἐκεῖ πού δέν βλέπουμε ἐμεῖς.
Σημειωτέον ὃτι τό 90% τῶν παγκοσμίων ἐμπορικῶν συναλλαγῶν
πραγματοποιεῖται διά θαλάσσσης.

Καί γιατί οἱ ὀλιγάρχες, οἱ πολυεθνικές πού κυβερνοῦν τόν κόσμο καί
ἂλλοι μεγιστάνες τοῦ χρήματος καί τῶν ἀγορῶν, κάνουν ἐπενδύσεις; Γιά
νά καταστραφοῦν ἀπό τά πυρηνικά ὃπλα;
Ἀπό τότε πού ὁ <καταραμένος> ἐπιστήμων Τέλλερ παρέδωσε στούς
ἐξουσιαστές τήν βόμβα ὑδρογόνου, παρά τίς ἒντονες ἀντιρρήσεις τῆς
μεγάλης πλειοψηφίας τῶν ἐπιστημόνων, οἱ <μεγάλες δυνάμεις> διαθέτουν
πυρηνικό ἐξοπλισμό 25.000 θερμοπυρηνικῶν βομβῶν καί κεφαλῶν. Μία
πυρηνική βόμβα τύπου Χιροσίμα ἰσοδυναμεῖ μέ 20.000 συμβατικές βόμβες
καί μία θερμοπυρηνική βόμβα ἰσοδυναμεῖ μέ 20.000 ἀτομικές βόμβες.
Ἀρκετές γιά νά καταστρέψουν τόν πλανήτη. Ὃμως οἱ μεγάλες δυνάμεις
εἶναι πολύ διστακτικές στήν χρησιμοποίηση τοῦ ὑπερόπλου αὐτοῦ.
Ἂν γίνη τέτοιος θερμοπυρηνικός πόλεμος, (ὂχι συνειδητός, ἀλλά ἀπό
λάθος), ὂχι ἁπλῶς θά γυρίσουμε σέ μεσαίωνα, ἀλλά θά καταστραφοῦν καί
ὃλες οἱ ὑποδομές τῶν πολυεθνικῶν καί τῶν παραφυάδων τους, πού
διαφεντεύουν τόν πλανήτη.

Σέ ποιά πελατεία θά πωλοῦσεἡ Μονσάντο τούς μεταλλαγμένους σπόρους της,
μέσα στόν πυρηνικό χειμῶνα πού θά ἀκολουθήση, καθώς δέν θά γίνεται
φωτοσύνθεση γιά πολλά χρόνια;
Καί μέ ποιές μέλισσες θά γινόταν ἡ ἐπικονίαση; Ὁ λιμός θά πέθαινε
ὃσους θά εἶχαν ἐπιζήσει ἀπό τόν Ἀρμαγεδῶνα. Ὁ Ἀϊνστάϊν ἒχει πεῖ ὃτι,
ἂν ἐκλείψουν οἱ μέλισσες, τό ἀνθρώπινο γένος θά πεθάνη μέσα σέ δύο
χρόνια.
Ποῦ θά πωλοῦσαν οἱ <Ἑπτά Ἀδελφές> τά πετρελαϊκά τους καί πῶς θά τά
ἀντλοῦσαν ἀπό τήν ρημαγμένη Γῆ;
Πῶς θά διαφέντευε ἡ <Γουόλτ Ντίσνεϊ> τούς νέους, πλασάροντας τά
<κινούμενα τερατάκια> της καί τά πρότυπα <λούκ> καί μουσικῆς τῆς
νεολαίας;
Πῶς οἱ δισεκατομμυριοῦχοι τῶν ὑπολογιστῶν θά ἐξέλισσαν τά φιλόδοξα
προγράμματά τους γιά τόν πλήρη ἠλεκτρονικό ἒλεγχο τῆς παραπαίουσας
ἀνθρωπότητας;
Πῶς θά μποροῦσε ἡ ΝΑΣΑ νά ὑλοποιήση τίς τεράστιες ἐπενδύσεις της στό
διάστημα, καθώς ἐπίσης ἡ Ρωσία, ἡ Κίνα, ἡ Ἰαπωνία καί ἂλλες χῶρες, πού
ἒχουν <λυσάξει> νά ἀνακαλύψουν ἐξωπλανῆτες γιά μετανάστευση τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους;

Ἡ λογική λοιπόν λέει ὃτι οἱ τοπικοί πόλεμοι καί οἱ πόλεμοι τῶν
μυστικῶν ὑπηρεσιῶν θά συνεχισθοῦν μέ ἐντεινόμενο ρυθμό, καθώς καί οἱ
τοπικοί πόλεμοι τῶν <λεπτῶν ἰσορροπιῶν> καί τῶν <ἀμοιβαίων
συμφερόντων>. Καί ὁ κυβερνοπόλεμος εἶναι κι αὐτός στό πρόγραμμα, πού
εἶναι πηγή ἀνησυχίας τοῦ Στῆβεν Χώκινγκ.

Ἐκεῖνο πού ἐπιδιώκεται μέ ὃλο αὐτό τό περίπλοκο κλῖμα τρόμου καί
ἀπειλῶν Ἀρμαγεδῶνος, εἶναι ἡ καταπτόηση τῶν λαῶν, οἱ ὁποῖοι πρέπει νά
μάθουν νά ζοῦν μέ τά ἐντελῶς ἀπαραίτητα, νά βρίσκονται διαρκῶς κάτω
ἀπό σόκ καί δέος, νά ἐλέγχονται ἠλεκτρονικά καί πλήρως ἀπό τούς
ἐξουσιαστές, πού ἒχουν πλέον στά χέρια τους ὃλα τά μέσα γιά νά
ποδηγετήσουν καί νά μειώσουν ὃσο μποροῦν τόν ὑπερπληθυσμό, νά χωρίσουν
τόν κόσμο σέ ἐλεγχόμενες σφαῖρες ἐπιρροῆς καί νά καταστήσουν τήν
συντριπτική πλειοψηφία τῶν λαῶν σέ ὑποτελῆ ἐργατικά μυρμήγκια τῆς
παγκοσμιοποίησης, μέ κατάργηση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν, μέ ὑποδούλωση στό
λογισμικό τῆς νέας τεχνολογίας καί μέ ὑποταγή σέ νέα θρησκειακά,
πολιτιστικά καί <αἰσθητικά> πρότυπα.

Ἀλλά ὃλα αὐτά δέν εἶναι ἂραγε ὁ Γ´Παγκόσμιος πόλεμος; Ἢ μήπως κάνω λάθος;.
Ὁ τρελλο-Τέλλερ, πού εἶχε μεγάλη ἰδέα γιά τήν ὑδρογονοβόμβα του, εἶχε
συναντήσει τήν βασίλισσα Φρειδερίκη (κατά μαρτυρία τοῦ ἀστροφυσικοῦ
Κάρλ Σέϊγκαν) καί τῆς πρότεινε ἓνα σχέδιο γιά τήν ἐξαφάνιση
ἐνοχλητικῶν βουνῶν καί ἂλλων ἐκτάσεων. Ἡ βασίλισσα ἀπέρριψε τήν
προσφορά του λέγοντας: <Εὐχαριστῶ, κ. Τέλλερ, ἀλλά ἡ Ἑλλάδα ἒχει ἢδη
πολλά ἀρχαῖα ἐρείπια>.
Τό ἲδιο ἰσχύει καί σήμερα. Ἒχουμε ἢδη πολλά ἐρείπια, γιά νά ἀνεχθοῦμε
καί ἓνα θερμοπυρηνικό πόλεμο.
Μόνο ἂν ἒχη κακή τύχη ἡ ἀνθρωπότητα ἀπό λάθος θερμοκέφαλου ἢ τρελλοῦ.
Κατά τά ἂλλα, ὁ Γ´Παγκόσμιος πόλεμος καλά κρατεῖ.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Διαβάστε όλο το άρθρο

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Loading…ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr
Loading…

Για άμεση ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter