ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Καλός άνθρωπος ή καλός χριστιανός ;

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. - 20 Σεπ 2022 - 8:14
Χαίρεται
Ματθ. 12,37       ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ.
Η αυτοσυνειδησία .το αυτεξούσιο  ,η ελευθερία επιλογής  μου είναι κάτι βαθύτερο ,δεν είναι κάτι επιφανειακό.
Με τι θα γεμίσω το δοχείο της ψυχής μου , τι θα ρίξω στις μυλόπετρες του πνεύματος μου ,είναι καθαρά δική μου εσωτερική και βαθιά επιλογή .
Οι σκέψεις μου ,τα λόγια μου και οι πράξεις μου είναι αποτελέσματα ,καρποί  αυτής της επιλογής,
Είμαι αυτή η βαθιά ,κρυφή και αόρατη επιλογή .
 
Ματθ. 12,35       ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά.
Αν σε ένα ποτήρι  ρίξω στο βάθος  χώμα ,βρωμιές  , όταν το γεμίσω νερό  ,λάσπη  θα  είναι ότι και να κάνω .
Ο κόσμος αυτός ρίχνει συνεχώς μέσω των αισθήσεων  γεμίζει  το δοχείο της ψυχής μου ,βρωμιές ,ακαθαρσίες  .
Ότι  και να σκεφτώ , ότι και να πώ, ότι και να κάνω , οτι βγαίνει από μέσα μου  βρωμιά και λάσπη θα είναι .
Ματθ. 23,26       Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν.
 
Σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα βαθιάς  και άγνωστης   ακαθαρσίας  για αυτούς που την έχουν   ο Χριστός ,πρώτα  κατηγορεί τους  ιερείς της εποχής τους  ἐπὶ τῆς Μωσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι.
Πρώτα κρίνει αυτούς που ανέλαβαν να διαδώσουν τον νόμο και τον Λόγο του Θεού και μετά τους υπόλοιπους  ,τον λαό  .
Λουκ. 6,44         ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται.
 
Η ψυχή  περιβάλλει ,ζωοποιεί το σώμα ,όταν η ψυχή χωριστεί από το σώμα ,τότε το σώμα γίνεται  παθαίνει άψυχο .
Η κατάσταση της ψυχής  ,η ενέργεια της ψυχής , η ψυχή είναι ο  κρυμμένος  Θησαυρός  κάθε ανθρώπου .
Η ψυχή είναι το ατομικό θησαυροφυλάκιο ,που η αυτοσυνειδησία ,το αυτεξούσιο ,είναι το κλειδί και το πόμολο που εγώ και μόνο  υποσυνείδητα ανοίγω  γεμίζω 
Το συνειδητό ,τις σκέψεις ,τα λόγια της πράξεις μου ,η κατάσταση μου ,είναι οι καρποί αυτού του θησαυρού ,που εγώ επιλέγω πως θα γεμίσω .
 
Χρηστός ή άχρηστος ;
 
Έχω  μόνο δύο επιλογές  , δεν υπάρχουν ενδιάμεσες οδοί και επιλογές  ,για την ακρίβεια εχω μόνο μία επιλογή .
Με τον Χριστό  ,καθαρίζω την ακαθαρσία ,γεμίζω με χάρη και φτάνω να γίνω φίλος του .αδερφός του ,τέκνο Θεού ,με ταπείνωση και υπακοή στην διαδικασία της μαθητείας .
χωρίς αυτόν  . κάνω ότι νομίζω εγώ σωστό  , από το μυαλό μου  ,από τον εαυτό μου  ,νομίζοντας ότι μπορώ να βγάλω από μέσα μου κάτι καλό ,χωρίς να είναι από τον Χριστό καθαρισμένο ,αγαθό .
Μπορεί να είμαι ένας “καλός άνθρωπος ” αλλά στο βάθος είμαι καλός για να ακούω τα μπράβο και όχι από ανιδιοτέλεια ,χωρίς βαθύτερη  κρυφή ανάγκη δόξας.
 
Ιω. 12,25           ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν.
 
Από τον θησαυρό που κρύβω βαθιά μέσα μου ξεκινούν όλα ,αν πρώτα  ξεσκόνισα , άδειασα το μπαούλο ,το γέμισα Χριστό  ,θα εκβάλει το αγαθό στην σκέψη ,στα λόγια ,στις πράξεις 
Αν μέσα  στο μπαούλο δεν καθαρίσω τις αυτοπεποιθήσεις μου , την υπεραξία που νομίζω ότι έχω ,δεν ταπεινωθώ Αν δεν ταπεινώσω την αυτοσυνειδησία μου ,να την παραδώσω στον Χριστό ,οτιδήποτε  που θα βγαίνει από εκεί ως καρπός θα είναι  πονηρό ,όσα και χρυσόχαρτα να το τυλίξω.
 
Ιω. 12,24           ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.
Ο   πεσὼν εἰς τὴν γῆν  είναι ο καθένας από εμάς που έρχεται στην ζωή ,αλλά και ο σαρκωθείς Υιός και Λόγος του Θεού ,που έγινε άνθρωπος .
Με το  ἀποθάνῃ  μας ζητάει να νεκρώσουμε το θέλημα μας , αν δεν το νεκρώσουμε και κάνουμε του κεφαλιού μας αὐτὸς μόνος μένει  ζούμε αυτή μόνο την ζωή  ως σάρκες .
Αν όμως    ἀποθάνῃ   ,αποσυνδεθεί η ψυχή μας από τα κελεύσματα του κόσμου ,από το  θέλημα μου και κάνει το θέλημα του Θεού ,θα θησαυρίσει , πολὺν καρπὸν φέρει.
Κρύβουμε όλοι έναν θησαυρό μέσα στο θησαυροφυλάκιο της ψυχής μας 
Εμείς ο καθένας ξεχωριστά  αποφασίζουμε  ποιόν θα βάλουμε μέσα να τον διαχειριστεί ,να τον γεμίσει ,να τον πληρώσει  με Φως ή σκοτάδι .
 
Η αίσθηση του άδη 
 
Όταν  πέθανε ο Λάζαρος και τον ανέστησε ο Χριστός  ,δεν  ξαναγέλασε ποτέ και έτρωγε  με τα πάντα ζάχαρη ,γιατί του είχε μείνει η πίκρα  του άδη μόνιμα ,στην γεύση .
Μα κυρίως είδε τις αμαρτίες του , ανατράπηκε η νομική αυτοδικαίωση που δίδασκαν οι φαρισαίοι ,είδε την ανθρώπινη αδυναμία  να σωθεί χωρίς την επέμβαση του Χριστού ,είδε, την  δαιμονική άρνηση  μας ,να δεχθούμε τον Χριστό ως μόνη  οδό διαφυγής από τον Άδη .
Όλα αυτά είναι δύσκολο να τα δεχθεί το ΕΓΩ μας .
 
 
κ τοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ..
 
Η παραχωρώ  τον Θησαυρό μου στον Χριστό  και πολὺν καρπὸν φέρει.   
Η δεν τον παραχωρώ  και αὐτὸς μόνος μένει άδειος και άχρηστος 
 
Η κόλαση είναι γεμάτοι καλούς ανθρώπους που η καλοσύνη τους είναι ιδιοτελής ,ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά.
ο παράδεισος είναι γεμάτος καλούς και  πραγματικούς  χριστιανούς,  που η καλοσύνη τους είναι ανιδιοτελής 
 ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά .
 
 
Ο Χριστός  στην  καρδιά  του  ανθρώπου , μέσα στον κρυμμένο θησαυρό  του κάθε ανθρώπου ,αυτός είναι που κάνει ανιδιοτελή τον άνθρωπο.
 
 
Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
 
Γ.Μ 
Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr