ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : ΑΡΧΑΙΟΣ ΛΟΙΜΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 13 Μαρ 2020 - 20:50
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Τί λέει ὁ Θουκυδίδης πού ἀρρώστησε καί γλύτωσε, ὂχι ὃμως καί ο Περικλῆς.

Ὃταν τό 430 π.Χ., στό δεύτερο ἒτος τοῦ Πελοποννησιακοῦ Πολέμου, ὁ λοιμός ἒπληξε τήν Ἀθήνα καί ἂλλες τῆς Ἑλλάδος, ἀνάμεσα στίς ὁποῖες καί ἡ Λῆμνος, ὁ τότε ἑλληνικός πληθυσμός αἰφνιδιάστηκε καί τρόμαξε ἀπό τήν ἀγριότητα καί τήν ἐπιθετικότητα τῆς ἀρρώστειας καί τήν ταχεία μετάδοσή της. Ἡ Ἀθήνα τότε ἒχασε ἒνα μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ της.

Ὁ λοιμός αὐτός παραμένει ἀκόμη ἓνα μυστήριο, παρά τήν λεπτομερῆ περιγραφή τῶν συμπτωμάτων ἀπό τόν Θουκυδίδη, ὁ ὁποῖος προσεβλήθη καί ὁ ἲδιος, ἀλλά γλύτωσε. Ὂχι ὃμως καί ὁ ὀλύμπιος Περικλῆς.

Ἀπό μία ἀνασκαφή πού ἒγινε τό 1990 στόν Κεραμεικό, βρέθηκε ὁμαδικός τάφος μέ ἀφρόντιστους νεκρούς, κυρίως παιδιά, ἀλλά καί μεγάλους. Φαίνεται ὃτι ὁ ἐνταφιασμός ἒγινε ἐσπευσμένα γιά ἐπείγουσα ἀνάγκη ἐξ αἰτἰας τῶν πολλῶν νεκρῶν καί οἱ ἀρχαιολόγοι κατέληξαν στό συμπέρασμα ὃτι ὃλοι ἦσαν θύματα τοῦ λοιμοῦ πού εἶναι γνωστός καί ὡς <σύνδρομο τοῦ Θουκυδίδου>.

Οἱ ἐπιστήμονες πῆραν ἀπό τρία διαφορετικά κρανία νεαρῶν ἀτόμων δόντια, ἐξέτασαν τόν μουμιοποιημένο πολφό τῶν δοντιῶν πού ἒχει ἀντοχή στούς αἰῶνες. Διαπίστωσαν ὃτι ὃλοι εἶχαν πεθάνει ἀπό τήν ἲδια αἰτία, τόν λοιμό, καί προσπάθησαν νά ἀνιχνεύσουν τί εἲδους ἀσθένεια ἦταν αὐτός ὁ λοιμός.Καί κατέληξαν σέ μία σειρά 12 πιθανῶν ἀσθενειῶν, ἐπικρατέστερες τῶν ὁποίων ἦταν ὁ τυφοειδής πυρετός (πού δέν ἒχει καμμία σχέση μέ τόν τύφο) ὁ ἒμπολα καί ἡ ἰλαρά.

Ἀρκετά ἀπό τά συμπτώματα μοιάζουν μέ τά βαρειά περιστατικά τοῦ κορωναϊοῦ, ὃπως εἶναι ἡ ἀρχική λοίμωξη τοῦ άνωτέρου ἀναπνευστικοῦ, ὁ ὑψηλός πυρετός, ὁ βῆχας ὁ πταρνισμός, ὁ πονοκέφαλος καί τό εὐάλωτο τῶν ἡλικιωμένων καί μάλιστα ἐκείνων πού ἒπασχαν καί ἀπό ἂλλες ἀσθένειες. Τά ἂτομα αὐτά κατέληγαν ὓστερα ἀπό 7 ἓως 9 ἡμέρες ἀπό τήν ἐμφάνιση τῶν πρώτων συμπτωμάτων, καί ὓστερα ἀπό πολλούς βασανισμούς πού μᾶς περιγράφει μέ κάθε λεπτομέρεια ὁ Θουκυδίδης τοῦ Ὀλόρου, ὁ Ἀλιμούσιος.

Ἓνα σύνδρομο πού ἐπιταχύνει τήν μεταδοτικότητα τοῦ κορωναϊοῦ, εἶναι ἡ συγκέντρωση μεγάλων πληθυσμῶν στίς πόλεις. Αὐτό εἶχε συμβεῖ καί στό 430 π.Χ., καθώς οἱ κάτοικοι τῆς ὑπαίθρου, λόγω τῶν ἐπιθέσεων τῶν Σπαρτιατῶν, κατέφυγαν στή πόλη-κράτος τῆς Ἀθήνας, μέ ἀποτέλεσμα νά δημιουργηθεῖ ὑπερπληθυσμός. Δεδομένου ὃτι ἓνας τέτοιος πληθυσμός ἦταν σχεδόν ἀδύνατον νά ἐξυπηρετηθεῖ μέ ἀπόλυτη τήρηση τῶν κανόνων ὑγιεινῆς (ἀποχετεύσεις, πόσιμο νερό, τροφοδοσία ἀποκλειστικά ἀπό τόν Πειραιᾶ κλπ), ὁ λοιμός πῆρε μεγάλες διαστάσεις, μέ ἀποτέλεσμα τά πτώματα νά ἐγκαταλείπονται στούς δρόμους. Τά ὂρνια καί οἱ σκύλοι πού ἒτρωγαν τά πτώματα, πέθαναν κι αὐτά, καθώς μειώθηκε πολύ ὁ πληθυσμός τους.

Ἀπό τότε ἒχουν κυλήσει πολλοί αἰῶνες, ἡ ἀνθρωπότητα ἒχει προοδεύσει, ἀλλά καί ἒχει πολλαπλασιασθεῖ ἀσύμμετρα, οἱ γενετιστές καί οἱ ἰολόγοι ἒχουν βρεῖ πολλά ἀντίδοτα ὃλων σχεδόν τῶν ἀσθενειῶν (πλήν τοῦ κορωναϊοῦ, ἀκόμη), ἀλλά τό δίδαγμα πού βγαίνει ἀπό τήν σύγκριση τῆς μικροβιακῆς ἐπιθέσεως τότε καί σήμερα, δέν δείχνει ὃτι ὁ ἂνθρωπος εἶναι σέ θέση νά ἀντιμετωπίσει ὃλες τίς λοιμώδεις νόσους καί τούς ἰούς πού μεταλλάσσονται ἐδῶ καί…δισεκατομμύρια χρόνια, ὡς πρῶτοι κάτοικοι τοῦ πλανήτη, χωρίς νά παίρνουν τήν ἂδεια μας. Ταυτόχρονα βοηθοῦνται ἀπό τά πειράματα μικροβιακοῦ πολέμου, πού ἀπασχολεῖ ἐπί μονίμου βάεως τίς πολεμοχαρεῖς χῶρες, μολονότι ὁ πόλεμος αὐτός, ὃπως ἂλλωστε καί ὁ χημικός, εἶναι ἀπαγορευμένοι.

Καί πρός ἐπιβεβαίωση τῶν φόβων περί βιολογικοῦ πολέμου, θά παραθέσουμε τήν ἂποψη τοῦ διακεκριμένου Ἀμερικανοῦ ἐπιστήμονος δρος Francis Boyle, εἰδικοῦ στά βιολογικά ὃπλα, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ συντάκτης τοῦ ἀντιτρομοκρατικοῦ νόμου τῶν ΗΠΑ, πού ὑποστηρίζει ὃτι κορωναϊός ἀποτελεῖ Biological Warfare Weapon, ἢτοι βιολογικό πολεμικό ὃπλο. Καί γιἀ τούς ἀγγλομαθεῖς, παραθέτω ἀπόσπασμα ἀπαντήσεως τοῦ καθηγητοῦ σέ ἐρώτηση πού τοῦ ἒκαναν. Εἶπε:

So it does seam to me that the Wuhan BSG-4 is the source of the coravirus. My guess is that they were researching SARS, and they weaponise it further by giving it a gain of function properties, which means it could be more lethal.

Ὁ βιολογικός πόλεμος τύποις βέβαια εἶναι ἀπαγορευμένος, διότι ὁ ἂνθρωπος δέν μπορεῖ ποτέ νά συνειδητοποιήσει ὃτι ἀπεργάζεται τήν καταστροφή του μέ τούς διαρκεῖς πολέμους γιά κέρδος καί κυριαρχία.

Ἐν πάσει περιπτώσει σήμερα οἱ ἐπιστήμονες καί οἱ κυβερνήσεις ἂλλες ἒγκαιρα, ἂλλες καθυστερημένα, ἒχουν δώσει ὁδηγίες καί ἒχουν λάβει κλιμακηδόν μέτρα γιά νά ἐλαττώσουμε τήν ποσότητα τῶν ξενιστῶν τοῦ κορωναϊοῦ. Τί ἲδιο ἒχει κάνει καί ἡ Ἑλλάδα, πού ὃμως ἒχει τήν ἀτυχία νά περιβάλλεται ἀπό λαθρομετανάστες παντοδαπούς, χωρίς κανείς νά γνωρίζει ἂν καί πόσοι πάσχουν ἀπό τόν νέο αὐτόν λοιμό.

Ἐμεῖς ἒχομε ὑποχρέωση, καί ἰδιαίτερα οἰ πιό ἡλικιωμένοι πού εἶναι καί οἱ πιό εὐάλωτοι, νά τηρήσουμε κατά γράμμα τίς ὁδηγίες τῶν ἐπιστημόνων, τοῦ κράτους καί τῆς Ἐκκλησίας. Καί ἐπειδή ἀπό τά ΜΜΕ πληροφορούμεθα ὃτι πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι πού ἀδιαφοροῦν, ἐνῶ εἶναι ἐπιρρεπεῖς πρός τόν θάνατο ἂν προσβληθοῦν ἀπό τόν θανατηφόρο ἰό, θά σᾶς παραθέσω κατωτέρω τά κύρια σημεῖα τῆς συμπτωματολογίας τοῦ Θουκυδίδου γιά τόν λοιμό τῶν Ἀθηνῶν, πού ἀρρώστησε καί γλύτωσε, καί μᾶς περιγράφει στήν πολύκροτη καί πάντα ἐπίκαιρη ἱστορία του τά συμπτώματα μέ κάθε λεπτομέρεια, μήπως καί…τρομοκρατηθοῦν κάποιοι ἀδιάφοροι ἢ πλημμελῶς ἐνημερωμένοι καί μποῦν σέ ἐθελοντική καραντίνα στά σπίτια τους, κατά τίς ὁδηγίες τῶν ἐπιστημόνων. Διότι οἱ συνθῆκες μέν ἒχουν ἀλλάξει ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Θουκυδίδου, ἀλλά τά μικρόβια δέν ἀστειεύονται. Κι αὐτά, ἀς μή τό ξεχνοῦμε ποτέ, ζοῦν στόν πλανήτη μας δισεκατομμύρια χρόνια πρίν ἀπό ἐμᾶς καί ἡ χρονολογική περίοδος ἀπό τήν ἐποχή τοῦ λοιμοῦ τῶν Ἀθηνῶν μέχρι στήν σημερινή τοῦ κοροναϊοῦ, εἶναι βιολογικά ἓνα ἀνοιγοκλείσιμο τοῦ ματιοῦ, χωρίς αὐτό νά σημαίνει βέβαια ὃτι ὑπάρχει κάποια σχέση μεταξύ τῶν δύο ἀσθενειῶν. Νά λοιπον τί γράφει ὁ παθών Θουκυδίδης:

<<Ὃσοι ἦσαν ὑγιεῖς, χωρίς καμμία φανερή αἰτία, προσβάλλονταν αἰφνιδίως ἀπό πονοκέφαλο μέ ἰσχυρό πυρετό, ἐρυθήματα καί φλόγωση τῶν ματιῶν. Ὁ φάρυγγάς τους κοκκίνιζε καί ἡ ἐκπνοή ἦταν ἀφύσικα δυσώδης. Ἀκολουθοῦσαν βραχνάδα (δηλαδή ποσβαλλόταν τό ἀνώτερο ἀναπνευστικό) καί σέ λίγο τό κακό κατέβαινε στό στῆθος (δηλαδή στούς πνεύμονες) συνοδευόμενο ἀπό ἰσχυρό βῆχα. Καθώς προσέβαλε τό στομάχι, προλακλοῦσε ναυτία καί ἀκολουθοῦσαν ἐμετοί χολῆς μέ μεγάλη ταλαιπωρία. Σέ ἂλλους ἀμέσως, σέ ἂλλους ἀργότερα, παρουσιαζόταν τάση πρός ἐμετό πού δέν σταματοῦσε, προκαλῶντας ἰσχυρό σπασμό, πού σέ ἂλλους σταματοῦσε κάποια στιγμή καί σέ ἂλλους ἐξακολουθοῦσε γιά πολύ.

Τό σῶμα ἐξωτερικῶς δέν παρουσιαζόταν πολύ θερμό στήν ἁφή, οὒτε ἦταν ώχρό, ἀλλά ὐπέρυθρο, πελιδνό καί παρουσιάζονταν ἐξανθήματα μικρῶν φλυκταινῶν καί ἑλκῶν. Ἐσωτερικά ὃμως οἱ ἀσθενεῖς θερμαίνονταν πολύ, ὣστε δέν μποροῦσαν νά δεχθοῦν ό παραμικρό ροῦχο ἐπάνω τους καί ἒπεφταν εὐχαρίστως μέσα σέ κρὐο νερό. Εἶχαν δίψα ἂσβεστη. Δἐν μποροῦσαν νά ἀναπαυθοῦν καί βασανίζονταν διαρκῶς ἀπό ἀϋπνία. Οἱ περισσότεροι πέθαιναν σέ 7 ἢ 8 ἡμέρες ἀπό τήν ἐκδήλωση τῶν συμπτωμάτων. Πολλοί ἒκοβαν τά μέλη τους, χέρια καί πόδια καί ἂλλοι ἒβγαζαν τά μάτια τους γιατί τά θεωροῦσαν αἰτία τοῦ κακοῦ. Ἂλλοι πού θεραπεύονταν πάθαιναν ἀμνησία καί δέν ἀνεγνώριζαν οὒτε τούς συγγενεῖς τους. Παρά τήν ἐπιμελεστάτη νοσηλεία, αὐτή ἦταν ἀνεπαρκής καί δέν ὑπῆρχε κανένα φάρμακο. Οἱ ἀσθενεῖς μόλις προσεβάλλοντο, ἒπεφταν σέ ἀπελπισία, δέν ἐπικοινωνοῦσαν μέ κανένα κι εὓρισκαν τόν θάνατο. Ὃσοι γλύτωναν, πάθαιναν ἀνοσία, γιατί ἡ νόσος δέν προσέβαλε δεύτερη φορά τόν ἲδιο ἂνθρωπο. Κι ὃσοι γλύτωναν, ἒλεγαν περιχαρεῖς ὃτι δέν θά πεθάνουν ἀπό καμμία ἂλλη ἀρρώστεια>>.

Σήμερα βέβαια ἒχομε τήν δυνατότητα καί τά φάρμακα γιά νά ἀποφύγουμε τέτοιες τρομερές καταστάσεις. Ὡστόσο τό τελικό ἀποτέλεσμα εἶναι πού μετράει. Κι αὐτό εἶναι ὁ θάνατος ἀπό πολυοργανική ἀνεπάρκεια. Ἡ πανδημία τοῦ κορωναϊοῦ βρίσκει πρόσφορο ἒδαφος στίς πολυπληθεῖς πόλεις, ὃπως καί στήν ἀρχαία Ἀθήνα, στήν ἒλλειψη τοῦ καταλλήλου ἐμβολίου καί στήν πλημμελῆ πειθαρχία τῶν λαῶν στίς ὑποδείξεις ἐπιστημόνων καί κυβερνήσεων.

Τοὐλάχιστον ἀς φερθοῦμε πιό ἒξυπνα ἀπό τά…μικρόβια. Ἡ καταπολέμησή τους μέ ἀντισιπτικά, μάσκες καί συστηματικό πλύσιμο χεριῶν, καθώς καί ἡ ἀποφυγή συνωστισμῶν εἶναι ἀρκούντως ἀσφαλεῖς μέθοδοι μέχρι νά βρεθεῖ τό ἀντίδοτο, ἢ τουλάχιστον νά παρασκευασθεῖ σέ μεγάλες ποσότητες γιά νά ἐμβολιασθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα. Γιατί φαίνεται ὃτι ὁ δρόμος πού ἒχομε νά ἀκολουθήσουμε κάνοντας…σλάλομ ἀνάμεσα στόν μικροσκοπικό καί ἀόρατο ἐχθρό φαίνεται νά εἶναι ἀρκετά μεγάλος.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΟιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΩΡΑ

 

 

Loading…