ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΟΜΠΑΜΑ – Γιατί τά Σκόπια δέν εἶναι Μακεδονία

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 15 Μαρ 2019 - 12:26
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΤΩΝ 332 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΜΠΑΜΑ

Αὐτό τό ἂρθρο εἶναι γραμμένο γιά ὃλους τούς Ἓλληνες μέ τήν πραγματική καί τήν ἱστορική σημασία τῆς λέξεως.

Εἶναι ἓνα ἂρθρο γεμάτο ἐπιστημονική ἐπιχειρηματολογία, πού ἀποδεικνύει ΓΙΑΤΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ καί γιατί τά Σκόπια ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Πρόκειται γιά τό ἂρθρο-καταπέλτης τῶν 332 κορυφαίων παγκοσμίων ἐπιστημόνων, Ἑλλήνων καί ξένων, πού ἒθεσε πρό τῶν εὐθυνῶν της τήν Ἀμερικανική ἡγεσία στό θέμα τῆς ὀνοματολογίας τῆς γειτονικῆς χώρας.

Εἶναι ἡ γνωστή ἐπιστολή, πού οἱ ἐπιστήμονες αὐτοί ἒστειλαν στίς 18 Μαΐου 2009 στόν τότε Ἀμερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ὀμπάμα, πού εἶχε ἒλθει καί στήν Ἀθήνα τοῦ Περικλέους, τοῦ Θεμιστοκλέους, τοῦ Μιλτιάδου, τοῦ Κίμωνος, τοῦ Ἀριστοτέλους, τοῦ Θουκυδίδου, τοῦ Δημοσθένους καί μᾶς μίλησε περί δημοκρατίας.

Ἡ ἐπιστολή τῶν ἐπιστημόνων, Βυζαντινολόγων, Ἀνθρωπολόγων, τῆς Κλασικῆς Φιλοσοφίας, Φιλολόγων, Ἀρχαιολόγων, Γλωσσολόγων, Προϊστοριολόγων, Ἱστορικῶν, Οἰκονομολόγων καί γενικῶς τό ἀπόσταγμα τῆς σύγχρονης ἐπιστημονικῆς σκέψης πού διδάσκεται σέ ὃλα τά πανεπιστήμια τοῦ κόσμου ἀπό τούς ἲδιους, πρέπει ὂχι μόνο νά τηρηθεῖ στό ἀρχεῖο σας, ἀλλά νά διαδοθεῖ ἠλεκτρονικά, καί ἀκόμη νά ἐκτυπωθεῖ καί νά πλαστικοποιηθεῖ, γιά νά ἒχομε πάντα κατά νοῦν τήν ἐπιστημονική ἐπιχειρηματολογία, ἒτσι ὃπως προκύπτει ἀπό τήν Ἱστορία, τήν ὁποία θά ἐπικαλούμεθα ὁσάκις ντόπιοι καί ξένοι ἀνθέλληνες προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν ὃτι τό χιόνι εἶναι μαῦρο καί ὃτι ὁ ἣλιος λαμποκοπᾶ τήν νύχτα.

Γιά τήν λεπτομερή καί ἀναλυτική τεκμηρίωση τῆς ἐπιχειρηματολογίας τῶν καθηγητῶν μπορεῖτε νά καταφεύγετε στόν σύνδεσμο:

http: macedoniaevidence.org/documentationgr.html

Καί ἰδοῦ τί ἐπισημαίνουν περιληπτικά οἱ ἐπιστήμονες πρός τήν Ἀμερικανική ἡγεσία, ἡ ὁποία δυστυχῶς ἐκώφευσε.

<Ἡ ἐν λόγω περιοχή, μέ τήν σύγχρονη πρωτεύουσά της τά Σκόπια, ὀνομαζόταν στήν ἀρχαιότητα Παιονία. Τά ὂρη Βαρνούς καί   Ὂρβηλος (πού σχηματίζουν σήμερα τά βόρεια σύνορα τῆς Ἑλλάδος) ἀποτελοῦν ἓνα φυσικό ὂριο πού χώριζε καί χωρίζει τήν Μακεδονία ἀπό τή ν βόρεια γείνονά της. Ἡ μόνη πραγματική σύνδεση βρίσκεται κατά μῆκος τοῦ Ἀξιοῦ/Βαρδάρη ποταμοῦ, ἀλλά ἀκόμη καί αὐτή ἡ κοιλάδα <δέν σχηματίζει μία δίοδο ἐπικοινωνίας, γιατί τέμνεται ἀπό χαράδρες>.Ἂν καί εἶναι ἀλήθεια ὃτι οἱ Παίονες ὑποτάχθηκαν στόν Φίλιππο Β´, πατέρα τοῦ  Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, τό 358 π.Χ., δέν ἦσαν Μακεδόνες καί δέν ζοῦσαν στήν Μακεδονία. Παρομοίως, γιά παράδειγμα, οἱ Αἰγύπτιοι πού κατακτήθηκαν ἀπό τόν Ἀλέξανδρο, μπορεῖ μέν νά κυβερνοῦνταν ἀπό τούς Μακεδόνες, συμπεριλαμβανομένης καί γνωστῆς Κλεοπάτρας, ἀλλά δέν ὑπῆρξαν ποτέ οἱ ἲδιοι Μακεδόνες καί ἡ Αἲγυπτος δέν ὀνομάσθηκε ποτέ Μακεδονία.

Ἀντίθετα, ἡ Μακεδονία καί οἱ Μακεδόνες  Ἓλληνες βρίσκονταν γιά τουλάχιστον 2500 χρόνια ἐκεῖ ἀκριβῶς ὃπου εἶναι ἡ σύγχρονη ἑλληνική περιφέρεια τῆς Μακεδονίας. Ἀκριβῶς ἡ ἲδια σχέση ἰσχύει γιά τήν Ἀττική καί τούς Ἀθηναίους  Ἓλληνες, τό Ἂργος γιά τούς Ἀργείους Ἓλληνες, τήν Κόρινθο γιά τούς Κορινθίους  Ἓλληνες κ.ο.κ.

Δέν κατανοοῦμε πῶς οἱ σύγχρονοι κάτοικοι τῆς ἀρχαίας Παιονίας, πού μιλοῦν Σλάβικα, μιά γλῶσσα πού εἰσήχθη στά Βαλκάνια περίπου μία χιλιετία μετά τόν θάνατο τοῦ Ἀλεξάνδρου, μποροῦν νά διεκδικοῦν τόν Ἀλέξανδρο γιά ἐθνικό τους ἣρωα. Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἦταν ἐξ ὁλοκλήρου καί ἀδιαμφισβήτητα Ἓλληνας. Ὁ πρό- πρό- προπάππος του, Ἀλέξανδρος Α´, ἀγωνίσθηκε στούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες, ὃπου ἡ συμμετοχή ἐπιτρεπόταν μόνο σέ  Ἓλληνες.

Ἀκόμη καί πρίν ἀπό τόν Ἀλέξανδρο Α´οἱ Μακεδόνες τοποθετοῦσαν τίς προγονικές τους ρίζες στό Ἂργος καί πολλοί ἀπό τούς βασιλεῖς τους χρησιμοποιοῦσαν τήν κεφαλή τοῦ Ἡρακλέους, τοῦ κατ᾽ ἐξοχήν  Ἓλληνα ἣρωα, στά νομίσματά τους.

Ὁ Εὐὐριπίδης, πού πέθανε καί ἐτάφη στήν Μακεδονία, ἒγραψε τό ἒργο του <Ἀρχέλαος> πρός τιμήν τοῦ μεγάλου θείου τοῦ Ἀλεξάνδρου, καί τό ἒγραψε στά ἑλληνικά. Ὃσο βρισκόταν στήν Μακεδονία, ὁ Εὐριπίδης ἒγραψε ἀκόμη τίς <Βάκχες>, ἐπίσης στά ἑλληνικά. Κατά συνέπεια, τό Μακεδονικό κοινό μποροῦσε νά καταλάβει τί ἒγραψε καί τί ἂκουγαν.

Ὁ πατέρας τοῦ Ἀλεξάνδρου, ὁ Φίλιππος, κέρδισε ἀρκετές νίκες σέ ἱππικούς ἀγῶνες στήν Ὀλυμπία καί στούς Δελφούς, τά δύο πιό ἑλληνικά ἀπό ὃλα τά ἱερά τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, ὃπου δέν ἐπιτρεπόταν σέ μή  Ἓλληνες νά ἀγωνισθοῦν. Ἀκόμη πιό σημαντικό, ὁ Φίλιππος ὀρίσθηκε διοργανωτής τῶν Πυθίων Ἀγώνων στούς Δελφούς τό 346 π.Χ. Μέ ἂλλα λόγια, ὁ πατέρας τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καί οἱ πρόγονοί του ἦσαν ἐξ ὁλοκλήρου Ἓλληνες. Ἡ Ἑλληνική γλῶσσα ἦταν ἡ γλῶσσα πού χρησιμοποιοῦσε ὁ Δημοσθένης καί ἡ πρεσβεία του ἀπό τήν Ἀθήνα, ὃταν ἐπισκεπτόταν τόν Φίλιππο τό 346 π.Χ.

Ἓνας ἂλλος Ἓλληνας τοῦ Βορρᾶ, ὁ Ἀριστοτέλης, πῆγε νά σπουδάσει γιά περίπου 20 χρόνια στἠν Ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνος. Στήν συνέχεια, ἐπέστρεψε στήν Μακεδονία καί ἒγινε ὁ δάσκαλος τοῦ Ἀλεξάνδρου Γ´. Μιλοῦσαν Ἑλληνικά στήν σχολή πού σώζεται ἀκόμη καί σήμερα κοντά στήν Νάουσα στήν Ἑλληνική Μακεδονία.

Ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε μαζί του σέ ὃλες τίς ἐκστρατεῖες τήν ἒκδοση τοῦ Ἀριστοτέλους τῆς Ἰλιάδος τοῦ Ὁμήρου. Ὁ Ἀλέξανδρος διέδωσε τήν Ἑλληνική γλῶσσα καί τόν πολιτισμό σέ ὁλόκληρη τήν αὐτοκρατορία του, ἱδρύοντας πόλεις καί ἐγκαθιστῶντας ἐκπαιδευτικά κέντρα. Ἐξ οὗ καί βρίσκουμε ἐπιγραφές πού ἀφοροῦν χαρακτηριστικούς θεσμούς, ὃπως εἶναι τό γυμνάσιο, τόσο μακριά ὃσο τό Ἀφγανιστάν. Εἶναι ὃλες γραμμένες στά Ἑλληνικά.

Προκύπτουν οἱ ἑξῆς ἐρωτήσεις: Γιατί ἦταν ἡ Ἑλληνική γλῶσσα ἡ lingua franca σέ ὃλη τήν ἐπικράτεια τοῦ Ἀλεξάνδρου ἂν αὐτός ἦταν <Μακεδόνας>; Γιατί γράφτηκε ἡ Καινή Διαθήκη στά Ἑλληνικά;

Οἱ ἀπαντήσεις εἶναι ξεκάθαρες: Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἦταν  Ἓλληνας, ὂχι Σλάβος, καί οἱ Σλάβοι καί ἡ γλῶσσα τους δέν σχετίζονταν μέ τόν Ἀλέξανδρο ἢ τήν πατρίδα του, παρά 1000 χρόνια ἀργότερα. Αὐτό μᾶς φέρνει πίσω στήν γεωγραφική περιοχή πού ἦταν γνωστή στήν ἀρχαιότητα ὡς Παιονία. Γιατί οἱ ἂνθρωποι πού κατοικοῦν στήν περιοχή αὐτή ἀποκαλοῦν σήμερα τούς ἑαυτούς τους Μακεδόνες καί τήν χώρα τους Μακεδονία; Γιατί νά κλέψουν μία ἀπόλυτα Ἑλληνική μορφή γιά ἐθνικό τους ἣρωα;

Οἱ ἀρχαῖοι Παίονες μπορεῖ νά ἦταν ἢ νά μήν ἦταν  Ἓλληνες, πάντως σίγουρα ἒγιναν ἑλληνίζοντες, καί δέν ὑπῆρξαν ποτέ Σλάβοι. Ἐπίσης δέν ἦταν Μακεδόνες. Ἡ ἀρχαία Παιονία ἦταν ἓνα μέρος τοῦ Μακεδονικοῦ κράτους, ὃπως ἦταν ἡ Ἰωνία καί ἡ Συρία καί ἡ Παλαιστίνη καί ἡ Αἲγυπτος καί ἡ Μεσοποταμία καί ἡ Βαβυλωνία καί ἡ Βακτρία καί πολλές ἂλλες περιοχές. Μπορεῖ λοιπόν νά ἒγιναν προσωρινά <Μακεδονικές>, ἀλλά καμμία δέν ἦταν ποτέ <Μακεδονία>. Ἡ κλοπή τοῦ Φιλίππου καί τοῦ Ἀλεξάνδρου ἀπό μία χώρα πού δέν ἦταν ποτέ ἡ Μακεδονία δέν μπορεῖ νά δικαιολογηθεῖ.

Ο παραδόσεις τῆς ἀρχαίας Παιονίας ὡστόσο θά μποροῦσαν νά υἱοθετηθοῦν ἀπό τούς τωρινούς κατοίκους τῆς γεωγραφικῆς περιοχῆς μέ ἀρκετά αἰτιολογικά. Ἡ ἐπέκταση τοῦ γεωγραφικοῦ ὃρου <Μακεδονία> ὣστε νά καλύπτει τήν νότια Γιουγκοσλαβία δέν μπορεῖ. Ἀκόμη καί στό ὓστερο 19ο αἰῶνα, αὐτή ἡ λάθος χρήση ὑπονοοῦσε μή ὑγιεῖς ἐδαφικές βλέψεις.

Τό ἲδιο κίνητρο βρίσκεται καί σέ σχολικούς χάρτες, πού δείχνουν τήν ψευδο-μεγάλη Μακεδονία νά ἐκτείνεται ἀπό τά Σκόπια μέχρι τόν Ὂλυμπο καί νά ἐπιγράφεται στά Σλαβικά. Ὁ ἲδιος χάρτης καί οἱ διεκδικήσεις του βρίσκεται στά ἡμερολόγια, αὐτοκόλλητα αὐτοκινήτων, χαρτονομίσματα κλπ πού κυκλοφοροῦν στό νέο κράτος, ἀπό τότε πού διακήρυξε τήν ἀνεξαρτησία του ἀπό τήν Γιουγκοσλαβία τό 1991. Γιατί νά ἐπιχειρεῖ μία τέτοια ἱστορική ἀνοησία μία φτωχή νέα χώρα, ἐσωτερική καί περικυκλωμένη ἀπό στεριά; Γιατί νά κοροϊδεύει θρασύτατα καί νά προκαλεῖ τήν γείνοτά της;

Ὃπως καί νά θέλει κανείς νά χαρακτηρίσει μία τέτοια συμπεριφορά, σίγουρα δέν πρόκειται γιά πίεση οὒτε γιά ἱστορική ἀνακρίβεια οὒτε γιά σταθερότητα στά Βαλκάνια. Εἶναι λυπηρό ὃτι οἱ ΗΠΑ ἒχουν ἐνισχύσει καί ἐνθαρρύνει τέτοια συμπεριφορά,

Στρεφόμαστε σέ Ἐσᾶς, Κύριε Πρόεδρε, γιά νά ξεκαθαρίσετε στήν κυβέρνηση τῶν Σκοπίων ὃτι δέν μπορεῖ νά εἰσέλθει στήν οἰκογένεια τῶν χωρῶν τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ, ὃσο ἐπιχειρεῖ νά οἰκοδομήσει τήν ἐθνική της ταυτότητα εἰς βάρος τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας. Ἡ κοινωνία μας ἀπό κοινοῦ δέν μπορεῖ νά ἐπιβιώσει ὃταν ἡ ἱστορία ἀγνοεῖται, πολύ λιγότερο δέ ὃταν ἡ ἱστορία κατασκευάζεται γιά νά ἐξυπηρετήσει ἀμφίβολα κίνητρα>.

Αὐτά τά συγκλονιστικά γράφουν οἱ ἐπιστήμονες πρός τόν κ. Ὀμπάμα.

Γιά τήν ἀντιγραφή

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Διαβάστε όλο το άρθρο

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΟιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΩΡΑ

 

 

Loading…