ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : ΗΡΟΔΟΤΟΣ Ο ΑΠΙΘΑΝΟΣ Πῶς ἡ βασιλοπούλα στό πορνεῖο ἃρπαξε τό…κομμένο χέρι ἑνός πεθαμένου!…

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 24 Οκτ 2022 - 18:30

Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ

ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΗΘΩΝ

Ἡ ἑλληνική κοινωνία μένει ἐμβρόντητη ἀπό τίς σεξουαλικές διαστροφές (παιδεραστίες, βιασμοί ἀνηλίκων, μαστροπίες κλπ.), πού τά κανάλια προβάλλουν καθ᾽ὑπερβολή, προκαλῶντας ἠθικό ἂλγος σέ ὃλη την ἐπικράτεια, ἡ ὁποία μένει μέ τήν ἐντύπωση ὃτι ἡ κοινωνία μας εἶναι διεφθαρμένη μέχρι μυελοῦ ὀστέων, ἐνῶ οἱ διεστραμμένοι αὐτοί ἀποτελοῦν ἀπειροελάχιστη ποσότητα σεξουαλικῆς διαστροφῆς. Τό χειρότερο ὃμως εἶναι ὃτι αὐτοί οἱ πορνοβοσκοί ἐνεργοποιοῦν ἐκτεταμένη διαφθορά μέχρι καί σέ ὂργανα τῆς δημόσιας διοίκησης. Καί ἀκόμη, ξεπερνοῦν σέ διαστροφή ἀκόμη καί τούς βαρβαρικούς λαούς τῆς ἀρχαιότητος.

Ὁ ἀρχαῖος κόσμος  ἒχει πολλά να μᾶς ἐπιδείξει, χάρη στήν γραφίδα τῶν ἱστορικῶν, καί ἰδιαίτερα τοῦ πατέρα τῆς Ἱστορίας ῾Ηροδότου τοῦ Ἀλικαρνασέως, τά ὁποῖα ξεπερνοῦν κάθε φαντασία.

Ὁ Καμβύσης, γιός τοῦ Κύρου, τά ἒβαλε μέ τόν φαραώ τῆς Αἰγύπτου Ἂμασι ἐπειδή τόν ἐξαπάτησε σέ γυναικοδουλειά. Ὁ Ἂμασις ὃμως πέθανε, ταριχεύτηκε καί ἐτάφη. Ὁ Καμβύσης πῆγε στό σπίτι τοῦ βασιλιᾶ, ἒδωσε προσταγή νά τόν ξεθάψουν, νά τοῦ τόν φέρουν, νά μαστιγώσουν τόν νεκρό, νά τοῦ ξερριζώσουν τά μαλλιά, νά τόν χτυποῦν καί νά ἐξευτελίζουν τό πτῶμα μέ κάθε τρόπο. Αὐτός ὁ Καμβύσης ἐρωτεύθηκε τίς δύο ἀδελφές του καί τίς παντρεύτηκε. Τήν νεώτερη ἀπό τίς δύο τήν σκότωσε. Προηγουμένως τήν ἒρριξε κάτω καί τήν ποδοπάτησε. Ἡ γυναίκα ὃμως ἦταν ἒγκυος, ἀπέβαλε καί πέθανε. Μερικοί λένε πώς ὁ Καμβύσης ἦταν σοβαρά ἂρρωστος ἐκ γενετῆς στό μυαλό. Ἒπασχε ἀπό τήν <<ἱερή νόσο>>.

Στήν Αἲγυπτο τίς ὂμορφες καί ἐπώνυμες γυναῖκες πού πέθαιναν δέν τίς ἒδιναν ἀμέσως στούς ταριχευτές, ἐπειδή αὐτοί συνουσιάζονταν μέ τά πτώματα, καί περίμεναν νά περάσουν μερικές ἡμέρες. Κι αὐτό γιατί ἒπιασαν στά πράσα ἓνα ταριχευτή νά συνουσιάζεται μέ τέτοια γυναῖκα πού μόλις πέθανε.

Κάποιοι ἰνδικοί λαοί σκότωναν τίς ἂρρωστες γυναῖκες καί τίς ἒτρωγαν. Αὐτοί οἱ λαοί, λέει ὁ Ἡρόδοτος, συνουσιάζονταν φανερά, ὃπως τά ζῶα. Τό σπέρμα τῶν ἀνδρῶν πού πέφτει στίς γυναῖκες δέν εἶναι λευκό, ὃπως τῶν ἂλλων ἀνθρώπων, ἀλλα μαῦρο σάν τό χρῶμα τους.

Οἱ Νασαμῶνες ἒχουν καθένας τους πολλές γυναῖκες, ὃπως καί οἱ Μασαγέτες. Ὃταν ἓνας ἂντρας θέλει νά πλαγιάσει μέ μία γυναίκα, στήνει τό κοντάρι του στό μέρος πού διάλεξε. Ὃταν ἓνα Νασαμώνας παντρεύεται γιά πρώτη φορά, ὑπάρχει ἒθιμο σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ὃλοι οἱ καλεσμένοι πρέπει νά συνουσιασθοῦν τήν πρώτη νύχτα μέ τήν νύφη, δίνοντας ὁ καθένας ἓνα δῶρο.

Οἱ γυναῖκες τῶν Γινδάνων φοροῦν στά πόδια κρίκους ἀπό δέρμα πού ὃπως λέγεται σημαίνει τό ἑξῆς: Γιά κάθε ἂνδρα πού συνουσιάσθηκε ἡ γυναίκα φοράει κι ἓνα κρίκο κι ὃποια ἒχει τούς περισσότερους θεωρεῖται ἡ καλύτερη, ἀφοῦ ἀγαπήθηκε ἀπό περισσότερους ἂνδρες.

Οἱ Αὐσεῖς ἒχουν κοινοκτημοσύνη στίς γυναῖκες, δέν δημιουργοῦν οἰκογένεια καί συνουσιάζονται σάν τά κτήνη. Ὃταν μιά γυναίκα γεννήσει ἓνα παιδί ὑγιές, τότε μαζεύονται τόν τρίτο μῆνα ὃλοι οἱ ἂνδρες καί σ᾽ὃποιον μοιάζει τό παιδί, αὐτόν θεωροῦν ὡς πατέρα του.

Οἱ πρῶτοι πού ἒθεσαν ὡς θρησκευτικό κανόνα νά μή συντελεῖται συνουσία μέσα σέ ναούς ἢ νά μή μπαίνει κανείς σέ ναό μετά τήν συνουσία εἶναι οἱ Αἰγύπτιοι. Ὃλοι οἱ ἂλλοι ἂνθρωποι σχεδόν, πλήν τῶν Αἰγυπτίων καί τῶν Ἑλλήνων, συνουσιάζονται μέσα στούς ναούς καί ἀκόμη σηκώνονται ἂπλυτοι, ὓστερα ἀπό τήν συνουσία καί μπαίνουν στούς ναούς, θεωρῶντας ὃτι οἱ ἂνθρωποι εἶναι ζῶα, ἐπειδή βλέπουν εἲτε τά ζῶα εἲτε τά πουλιά νά συνουσιάζονται μέσα στούς ναούς τῶν θεῶν.

Οἱ Λυδοί εἶχαν τήν πορνεία σάν τρόπο ζωῆς. Ἓνα σπουδαῖο ἒργο στήν χώρα τους ἦταν ὁ τάφος τοῦ Ἀλυάτη, πατέρα τοῦ Κροίσου. Τό ἒργο του ἒγινε ἀπό ἀνθρώπους τῆς ἀγορᾶς, τούς ἐργάτες καί τίς πόρνες. Ἀπό τήν σύγκριση τῶν ἐπιγραφῶν ἒβγαινε πώς τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ μνημείου τό εἶχαν φτιάσει οἱ ἱερόδουλες. Στούς Λυδούς ὃλα τά κορίτσια τοῦ λαοῦ πορνεύονται γιά νά μαζέψουν τήν προῖκα τους ὣσπου νά παντρευτοῦν καί βρίσκουν μόνες τους τόν γαμπρό. Τά ἒθιμα τῶν Λυδῶν μοιάζουν μέ τά ἑλληνικά, ἐκτός ἀπό τό ἒθιμο τῆς παραδόσεως τῶν κοριτσιῶν τους στήν ἐκπόρνευση.

 

                                ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΣΤΕΛΕΝΕΙ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΟΡΝΕΙΟ…

 

Ὁ Ἡρόδοτος μᾶς ἀφηγεῖται στό βιβλίο Β 121 τήν παρακάτω ἀπίθανη ἱστορία, πού θά μποροῦσε ἓνας σύγχρονος Χίτσκοκ ἢ Πολάνσκι νά τήν κάνει κωμική ταινία γκράν γκινιόλ. Ἓνας βασιλιάς τῆς Αἰγύπτου μέ τό ὂνομα Ραμψίνιτος ἀπέκτησε τεράστια πλούτη σέ ἂργυρο, τόσα πού κανείς ἀπό τούς διαδόχους δέν μπόρεσε νά ἀποκτήσει οὒτε καί νά πλησιάσει. Θέλοντας νά ἐξασφαλίσει τά πλούτη του σέ ἂργυρο φώναξε μηχανικό καί τοῦ ἒχτισε ἓνα θησαυροφυλάκιο πού εἶχε ἓνα ἐξωτερικό τοῖχο στό παλάτι του. Ὁ μηχανικός ὃμως σκαρφίστηκε τό ἑξῆς κόλπο, καθώς εἶχε βάλει στό μάτι τόν θησαυρό. Ἒβαλε μία ἀπό τίς πέτρες τοῦ τοίχου ἒτσι ὣστε νά εἶναι εὒκολο νά μετακινηθεῖ ἀπό δύο ἢ καί ἀπό ἒνα ἂνθρωπο μόνο του. Ὃταν τελείωσε τό οἰκοδόμημα, ὁ βασιλιάς ἒβαλε μέσα τόν θησαυρό του. Πέρασαν τά χρόνια κι ὁ μηχανικός ἒφθασε στά τελευταῖα του. Κάλεσε τότε τά δύο παιδιά του καί τούς εἶπε τό μυστικό γιά νά γίνουν πλούσια μπάζοντας καί βγάζοντας τόν μεγάλο λίθο. Τούς τόνισε πώς ἂν κρατήσουν καλά τό μυστικό, θά ἒχουν στήν διάθεσή τους τόν θησαυρό τοῦ βασιλιᾶ.

Ὃταν πέθανε ὁ μηχανικός, τά παιδιά του πῆγαν νύχτα στό παλάτι, βρῆκαν στόν τοῖχο τήν πέτρα, τήν μετακίνησαν εὒκολα καί πῆραν ἀρκετά ἀσημένια νομίσματα. Ὃμως ὁ βασιλιάς Ραμψίνιτος μπήκε τήν ἑπομένη στό θησαυροφυλάκιό του καί εἶδε πώς τοῦ ἒλλειπαν χρήματα. Δέν μπόρεσε νά σκεφθεῖ κλοπή γιατί οἱ σφραγίδες ἦσαν ἀκέραιες καί τό οἲκημα καλά κλεισμένο, Πήγε ἀκόμη δυό-τρεῖς φορές καί εἶδε νά τοῦ λείπουν κι ἂλλα χρήματα, καθώς οἱ κλέφτες σήκωναν διαρκῶς. Τότε πρόσταξε νά κατασκευασθοῦν παγίδες δίπλα ἀπό τά δοχεῖα μέ τά χρήματα. Οἱ κλέφτες συνηθισμένοι πιά ξαναπῆγαν καί ὁ ἓνας μπῆκε στό θησαυροφυλάκιο, ἀλλά καθώς προχωροῦσε σέ ἓνα δοχεῖο , τόν ἒπιασε ἡ παγίδα. Φωνάζει ἀμέσως τόν ἀδελφό του καί τόν προστάζει νά τόν ἀποκεφαλίσει, γιατί ἂν τόν ἒβεπαν, θά τόν ἀναγνώριζαν καί θά χανόντουσαν καί οἱ δύο. Ἒτσι ἒκανε ὁ ἀδελφός του τό μοιραῖο καί γύρισε στό σπίτι μέ τό κεφάλι τοῦ ἀδελφοῦ του.

Τό πρωί μπαίνει ὁ βασιλιάς στό θησαυροφυλάκιο καί σάστισε βλέποντας ἓνα ἀκέφαλο πτῶμα πιασμένο στήν παγίδα. Μή ξέροντας τί ἂλλο νά κάνει, διέταξε νά κρεμάσουν σέ δημόσια θέα τό πτῶμα, προστάζοντας νά συλλάβουν ὃποιον ἐνδιαφερθεῖ καθώς θά τόν ἒβλεπαν νά κλαίει ἢ νά πενθεῖ. Ἡ μητέρα τοῦ νεκροῦ ὑπέφερε τρομερά καί ζήτησε ἀπό τόν ἂλλο γιό της νά ξεκρεμάσει μέ κάθε τρόπο τό σῶμα τοῦ ἀδελφοῦ του καί νά τῆς τό φέρει, ἀλλοιῶς θά πήγαινε στόν βασιλιᾶ καί θά τοῦ τά μαρτυροῦσε ὃλα. Ὁ ἐπιζών ἀδελφός προσπάθησε νά τῆς ἀλλάξει τά μυαλά, ἀλλά ἡ μητέρα ἐπέμενε. Τότε αὐτός σκέφθηκε τό ἑξῆς κόλπο: Ἑτοίμασε μερικά γαϊδούρια φορτωμένα μέ ἀσκούς γεμάτους κρασιά καί ξεκίνησε. Ὃταν ἒφθασε στό σημεῖο πού οἱ φρουροί φύλαγαν τό ἀκέφαλο πτῶμα, ἒλυσε δυό-τρεῖς ἀσκούς καί τό κρασί ἂρχισε νά χύνεται. Αὐτός ἒκανε τόν…τρελλό καί φώναζε ἐπειδή ἒχανε τό κρασί του. Τότε οἱ φρουροί ἒτρεξαν ὁ καθένας μέ ἓνα ἀγγεῖο καί συνέλαγαν τό κρασί πού χυνόταν, εὐχαριστημένοι πού θά τό ἒπιναν δωρεάν, ὃμως αὐτός τούς ἒβριζε προσποιούμενος τόν θυμωμένο. Οἱ φρουροί προσπάθησαν νά τόν παρηγορήσουν, ἀλλά αὐτός γιά πολλή ὣρα ἦταν μουτρωμένος. Τελικά ἒπιασε κουβέντα μέ τούς φρουρούς, τό ἒρριξε στό ἀστεῖο καί ἂρχισαν νά γελοῦν. Τούς χάρισε λοιπόν ἓνα ἀσκί κι αὐτοί κάθισαν κατά γῆς κι ἂρχισαν νά πίνουν, προσκαλῶντας τον μάλιστα νά πιεῖ μαζί τους. Σέ λίγο τούς χάρισε καί δεύτερο ἀσκί, οἱ φρουροί μέθυσαν καί κοιμήθηκαν βαθειά. Τότε αὐτός, καθώς εἶχε πέσει πιά ἡ νύχτα, κατέβασε τό κορμί τοῦ ἀδελφοῦ του καί ξύρισε τό δεξί μάγουλο κάθε φρουροῦ γιά νά δείξει ὃτι τούς ξεγέλασε, φόρτωσε τό πτῶμα στά γαϊδουρια καί ἒφυγε.

Ὃταν πληροφόρησαν τόν βασιλιᾶ γιά τά συμβάντα, θύμωσε τόσο πού, ὣστε ἒκανε τό ἑξῆς (<<πού ἐγώ δέν τό πιστεύω>> λέει ὁ Ἡρόδοτος). Ἒβαλε τήν κόρη του σέ ἓνα πορνεῖο καί τήν πρόσταξε νά δέχεται ὃλους τούς ἂνδρες, ἀλλά πρίν τούς ἀφήσει νά τήν ἐγγίσουν, νά ζητᾶ ἀπό τόν καθένα νά τῆς ἀφηγηθεῖ ποιά εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἐξυπνάδα καί ἡ μεγαλύτερη ἀτιμία πού ἒκανε στόν βίο του. Ὃποιος ἒλεγε ὃσα εἶχε κάνει ὁ κλέφτης, νά τόν πιάσει καί νά τόν ἐμποδίσει νά φύγει. Ἡ κόρη ἒπραξε σύμφωνα μέ τήν προσταγή τοῦ πατέρα της, ἀλλά ὁ κλέφτης τό ἒμαθε καί θέλοντας νά ξεπεράσει τόν βασιλιᾶ σέ πονηριά, μηχανεύθηκε τό ἑξῆς: Ἒκοψε ἀπό τόν ὢμο τό χέρι ἑνός πρόσφατου νεκροῦ, τό ἒκρυψε κάτω ἀπό τόν χιτῶνα του καί πῆγε στό πορνεῖο τῆς κόρης τοῦ βασιλιᾶ, ἡ ὁποία καί τόν ρώτησε ὃ,τι ρωτοῦσε τούς ἂλλους. Τῆς διηγήθηκε τότε ὃτι τό πιό ἀνόσιο πρᾶγμα πού εἶχε κάνει στήν ζωή του, ἦταν τό κόψιμο τοῦ κεφαλιοῦ τοῦ ἀδελφοῦ του, ὃταν τόν εἶχε πιάσει μία παγίδα μέσα στό θησαυροφυλάκιο τοῦ βασιλιᾶ καί τό πιό ἒξυπνο ὃτι μέθυσε τούς φρουρους καί ξεκρέμασε τό πτῶμα τοῦ ἀδελφοῦ του. Ἀκούγοντας αὐτά ἡ βασιλοπούλα θέλησε νά τόν πιάσει, ἀλλά ἐκεῖνος μέσα στό σοτάδι, τῆς ἒδωσε τό χέρι τοῦ πεθαμένου, κι αὐτή τό ἒπιασε νομίζοντας ὃτι κρατάει τό χέρι τοῦ κλέφτη. Αὐτός τῆς τό ἂφησε καί τό ἒσκασε γρήγορα ἀπό τήν πόρτα.

Ὃταν τό ἒμαθε κι αὐτό ὁ βασιλιάς σάστισε ἀκόμη περισσότερο μέ τήν ἐφευρετικότητα καί τήν τόλμη τοῦ ἀνθρώπου καί ἒστειλε κήρυκες σέ ὃλες τίς πόλεις νά διακηρύξουν πώς ἂν ὁ κλέφτης παρουσιαστεῖ μπροστά του, ὂχι μόνο δέν θά τόν τιμωρήσει, ἀλλά θά τοῦ ἒδινε καί μεγάλα δῶρα. Ὁ κλέφτης τόν πίστεψε καί παρουσιάστηκε στόν Ραμψίνιτο, ὁ ὁποῖος τόν θαύμασε τόσο πολύ, ὣστε τοῦ ἒδωσε τήν κόρη του, ἐπειδή τόν θεώρησε τόν ἐξυπνότερο ἀπό ὃλους τούς ἀνθρώπους.

Μέ αὐτά τά ἀπίθανα καί συναρπαστικά ἱστορήματα ἐμπλουτίζει τήν ἱστορία του ὁ Ὴρόδοτος, φωτίζοντας ἒτσι πολλές σκοτεινές πλευρές καί σεξουαλικές διαστροφές τῶν ἀρχαίων βαρβάρων λαῶν. Σήμερα πού θεωρούμαστε πολιτισμένοι, ἐξακολουθοῦμε νά συμπεριφερόμαστε σεξουαλικά καί ἠθικά χειρότερα καί ἀπό τούς βαρβάρους τῆς ἀρχαιότητος. Μία αὐστηρότατη νομοθεσία εἶναι ἐπιβεβλημένη γιά νά λείψουν ἀπό τήν κοινωνία τά ἀνθρωπόμορφα τέρατα πού διαταράσσουν μέ τήν συμπεριφορά τους τήν κοινωνία.

 

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Loading...

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr