ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : Η ΜΕΓΑΛΗ “ΜΠΙΖΝΑ” ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ … ΤΙ ΘΑ ΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 4 Φεβ 2020 - 19:54
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Κάτοχοι παλαιῶν (;) αὐτοκινήτων ἑτοιμαστῆτε γιά νέα χαράτσια ἀπό τούς νεροκουβαλητάδες τῶν ἐντολῶν τῆς <ξεδοντιασμένης> μετά τό ΜΠΡΕΞΙΤ ΕΕ. Ἑτοιμάζονται νά μᾶς φορολογήσουν ἂγρια ἐπειδή… ρυπαίνουμε μέ διοξείδιο τοῦ ἂνθρακος (CO2) τήν ἀτμόσφαιρα, ὣστε νά μᾶς πείσουν ὃτι ἡ κλιματική ἀλλαγή εἶναι ὁ μεγάλος κίνδυνος γιά τήν ἀνθρωπότητα.

Ναί, κλιματική ἀλλαγή ὑπάρχει, ὃπως ὑπῆρξε ἐπί τῆς Γῆς ἀμέτρητες φορές ἐπί ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια χρόνια στό παρελθόν καί θά ὑπάρξουν πολλές στό μέλλον. Τά αἲτια εἶναι κυρίως ἀστροφυσικά. Τό διοξείδιο τοῦ ἂνθρακος ὂχι μόνο δέν εἶναι δηλητήριο, ἀλλά ἀπεναντίας, εἶναι εὐλογία Θεοῦ, διότι θά καταστήσει πιό πράσινο τόν πλανήτη καί θά αὐξήσει τήν γεωργική παραγωγή, ὃπως ὐποστήριξαν οἱ 500 ἐπιστήμονες ἀπό ὃλο τόν κόσμο, πού ἒστειλαν ἐπιστολή τόν Γενικό Γραμματέα τοῦ ΟΗΕ καί ζητοῦσαν παγκόσμια σύσκεψη γιά τό κλιματικό στίς ἀρχές τοῦ τρέχοντος ἒτους, ὣστε νά ἀκουσθοῦν ὃλες οἱ ἀπόψεις. Ἀλλά φαίνεται ὃτι ἡ ἐπιστολή αὐτή πῆγε στίς καλένδες.

Ἡ κλιματική ἀλλαγή, ὃπως μᾶς τήν πλασάρουν μέ τρομοκρατικό τρόπο καθημερινά αὐτοί πού κυβερνοῦν τόν πλανήτη, φανερά ἢ ἀφανῶς, δέν ἀποτελεῖ παρά μία καλοστημένη <μπίζνα>. Ἐπιστρατεύονται οἱ πάντες γιά νά πεισθεῖ ἡ παγκόσμια κοινή γνώμη ὃτι ὁ πλανήτης ὑπερθερμαίνεται λόγω ἐκπομπῶν CO2, ἐνῶ πρίν 40.000 χρόνια, ὃπως γράφει στό βιβλίο του <Ὁ πλανήτης Γῆ> ὁ Ἀμερικανός γεωφυσικός Τζ. Γκάμοου, ὁ πλανήτης ἦταν θερμότερος ἀπό σήμερα, μολονότι δέν ὑπῆρχε ἀνθρώπινη δραστηριότητα γιά τήν ἒκκλυση διοξειδίου τοῦ ἂνθρακος. Τό CO2 εὐθύνεται γιά τό φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου, πού καί αὐτό εἶναι δῶρο Θεοῦ, διότι ἂν δέν ὑπῆρχε, τήν ἡμέρα οἱ ωκεανοί θά ἒβραζαν καί τήν νύχτα θά πάγωναν. Τήν ὑπερθέρμανση τήν προκαλοῦν οἱ ὑδρατμοί καί τό φαινόμενο τῆς ὑπερθέρμανσης παρατηρεῖται ἐπειδή διανύουμε μία μεσοπαγετώδη ἐποχή μετά τήν τελευταία Βούρμιο περίοδο τῶν παγετώνων, πού ἂρχισε πρίν 100.000 χρόνια καί φαίνεται νά ἒληξε μέ λυώσιμο τῶν πάγων πρίν ἀπό 10.000 χρόνια. Καί συνεχίζεται σήμερα, ἐνῶ σιγά σιγά ὁδεύουμε σέ μία νέα παγετώδη περίοδο. Ἀλλά ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τῆς Γῆς δέν συμβαδίζει …ἡλικιακά μέ τίς γεωλογικές ἐξελίξεις. Ἒτσι ἐπιστρατεύθηκαν οἱ πάντες γιά νά πεισθεῖ ὁ κόσμος ὃτι θά λυώσουν οἱ πάγοι, θά ἀνέλθει ἡ στάθμη τῶν θαλασσῶν καί θά ἐξαφανισθοῦν πολλές παράλιες περιοχές στίς ἠπείρους.

Κι ὃμως ἐκδίδονται χιλιάδες ἂδειες παγκοσμίως γιά τήν ἀνέγερση παραλιακῶν πολυορόφων ξενοδοχειακῶν ἐγκαταστάσεων. Τί θά γίνουν αὐτές; Θά ἐξαφανισθοῦν στό ἐγγύς μέλλον. Ἀκόμη καί τό…< Ἑλληνικό>, ὃπου ἐπίκειται ἡ ἀνέγερση οὐρανοξυστῶν μεγάλων ξενοδοχειακῶν ἐγκαταστάσεων;

Ἐπιστρατεύθηκε ἀκόμη καί ἡ μικρή οἰκο-μανιακή Γκρέτα, πού ἀντί νά πηγαίνει στό σχολεῖο της νά μορφωθεῖ, βλεφαρίζει μέ μίσος ἐπιστήμονες μέ ἂσπρα μαλλιά καί κουνάει σ᾽αὐτούς τό δάκτυλο.

Καί τό ἂλλο ποῦ τό βάζετε; Τό κατήγγειλε ἀπό τήν συχνότητα τῶν <Παραπολιτικῶν FM> ὁ ἐπίκουρος καθηγητής Φυσικῆς κ. Ἀντ. Φώσκολος, λέγοντας ὃτι ὁ Σόρος ἐπενδύει τώρα σέ…ἀνθρακωρυχεῖα! Ὃταν μάλιστα τά ὀρυκτά καύσιμα πᾶνε νά καταργηθοῦν (δῆθεν) διά ροπάλου. Καί ἀντί νά δώσουν ἠλεκτρισμό στούς φτωχούς λαούς τῆς Ἀφρικῆς πού καῖνε σβουνιές γιά νά μαγειρέψουν καί μαστίζονται ἀπό ἀσθένειες καί λιμούς ἢ ἀντί νά συντονίσουν τίς προσπάθειές τους γιά νά ἐκμεταλευθοῦν μέ τήν σύντιξη τό δευτέριο τῶν ὠκεανῶν γιά παραγωγή ἂφθονης καί καθαρῆς ἐνέργειας, μᾶς τιμωροῦν μέ ἂγρια φορολογία ἐπειδή…ρυπαίνουμε τόν πλανήτη μέ τά αὐτοκίνητα <παλαιᾶς> τεχνολογίας, πού ἐξακολουθοῦν ἀκόμη καί σήμερα νά προσφέρουν καί νά διαφημίζουν μάλιστα στό ἐμπόριο οἱ αὐτοκινητοβιομηχανίες πουλῶντας αὐτοκίνητα που καῖνε συμβατικά καύσιμα. Μά τά αὐτοκίνητα ἀγοράζονται μέ προοπτική τουλάχιστον δεκαετίας. Γιατί νά ἀγοράσουν σήμερα οἱ χρῆστες τέτοια αὐτοκίνητα; Γιά νά τά πετάξουν αὒριο λόγω ὑψηλῆς φορολογίας;

Ἡ μεγάλη <μπίζνα> τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς ἀκούει στόν κωδικό <πράσινη ἀνάπτυξη>, <πράσινα σπίτια>, <πράσινα αὐτοκίνητα>, <πράσινες λάμπες> καί κάθε τί <πράσινο> πού εἶναι καί πανάκριβο. Οἱ Ἓλληνες δέν θά μπορέσουν ποτέ νά ἀλλάξουν τά αὐτοκίνητά τους, ὃσα κίνητρα κι ἂν τούς δώσουν. Τούς ἒχουν ἀφαιμάξει.

Καί ἀς ποῦμε ὃτι τά βενζινοκίνητα καί τά πετρελαιοκίνητα αὐτοκίνητα (μέ τούς καταλύτες) ρυπαίνουν τήν ἀτμόσφαιρα μέ CO2. Ἂλλα ὃμως ἀπό αὐτά κάνουν 50.000 χιλιόμετρα τόν χρόνο κι ἂλλα μόνο 5.000 χιλιόμετρα. Τό ἲδιο <ρυπαίνουν>; Δέν πρέπει νά ὑπάρξει διαχωρισμός;

Καί τά πλοῖα; Δέν ρυπαίνουν αὐτά; Δεκάδες χιλιάδες ἐμπορικά πλοῖα ἂνω τῶν 1.000 κόρων καί πολεμικά πλοῖα πού διαπλέουν τούς ὠκεανούς καί τίς θάλασσες, καῖνε φιούελ καί ντῆζελ ὂϊλ, δηλαδή πετρέλαιο. Τά πλοῖα ἀπό 1)01)2020 εἶναι ὑποχρεωμένα νά καῖνε πετρέλαιο μέ χαμηλῆς περιεκτικότητος σέ θείο (δέν μιλοῦν ἐδῶ γιά CO2 ἀλλά γιά sulphour (θειάφι), μέχρι τό 2050. Τά πλοῖα λοιπόν πού καῖνε τά ἂντερά τους μέ τίς θηριώδεις μηχανές πού διαθέτουν, δέν ρυπαίνουν μέ διοξείδιο τοῦ ἂνθρακος τήν ἀτμόσφαιρα; Ἀλλά μέ ἂλλα μόνο δηλητηριώδη ὀξείδια; Καί τά ἑκατοντάδες χιλιάδες τῶν μικροτέρων πλοίων ἀνά τόν κόσμο χωρητικότητος κάτω τῶν 1.000 κόρων καί κάτω τῶν 100 κόρων, ὃπως θαλαμηγοί, ψαράδικα, μικρά ἀκτοπλοϊκά καί πορθμεῖα, ψαρόβαρκες κλπ., τί θά καῖνε; Ὃλα αὐτά τά πλοῖα θά γίνουν…ἠλεκτροκίνητα; Ὑβριδικά;

Καί τά ἀεροπλάνα, ἐπιβατηγά καί πολεμικά, πού κατά χιλιάδες ὀργώνουν τήν τροπόσφαιρα, τί καῖνε; Πετρέλαιο πιό εὒφλεκτο δέν εἶναι ἡ κηροζίνη;

Ἀς ἀφήσουν λοιπόν τίς πλακίτσες τους οἱ κυβερνῶντες τήν οἰκουμένη (καί οἱ δικοί μας ἐντολοδόχοι) καί ἂς κοιτάξουν πῶς θά διαχειρισθοῦν καλλίτερα τήν κλιματική ἀλλαγή.

Ἀλλά θά ἐπανέλθουμε μέ περισσότερα στοιχεῖα στό θέμα αὐτό. Ἁπλῶς, οἱ δικοί μας φοροεισπράκτορες ἀς κοιτάξουν νά μή προκαλέσουν ἂλλο τόν Ἑλληνικό λαό, πού ἒχει πρό πολλοῦ ξεπεράσει τά ὃριά του.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr