ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 5 Οκτ 2019 - 20:32
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Φωτογραφία igata.gr

Τό διοξείδιο τοῦ ἂνθρακος δέν εἶναι ρύπος, ἀλλά εὐλογία.

Εἲχαμε γράψει στίς 6 Ἰουνίου 2017 στίς στῆλες αὐτές γιά τήν μεγάλη ἀπάτη τῆς ὐπερθέρμανσης τοῦ πλανήτη μέ τόν τίτλο: <Σκάει ἡ φούσκα τῆς ὑπερθέρμανσης τοῦ πλανήτη>.

Ἒπρεπε νά περάσουν δύο χρόνια γιά νά ἐπαληθευθοῦμε σήμερα, ὃταν 500 ἐπιστήμονες κύρους ἀπό ὃλο τόν κόσμο ἀπηύθυναν ἐπιστολή στόν γενικό γραμματέα τοῦ ΟΗΕ Ἀντόνιο Γκουτέρες μέ τόν τίτλο Εὐρωπαϊκή Κλιματική Διακήρυξη, ὃπου πολύ ἁπλά καί κατηγορηματικά ὑποστηρίζουν, ὃτι ἡ κλιματική ἀλλαγή δέν ὑπάρχει.

Ἡ ἐπιχειρηματολογία πού εἲχαμε ἀναπτύξει τότε, περιορισμένη λόγω χώρου, ἐνισχύεται ἀπό πλῆθος ἂλλων ἐπιχειρημάτων, ἀπό τά ὁποία προκύπτει ὃτι ἡ κλιματική ἀλλαγή εἶναι μία ὑπερβολή καί μία γιγαντιαία <μπίζνα>: Πράσινη οἰκονομία, ἰβριδικά ἢ ἠλεκτρικά αὐτοκίνητα, πράσινοι λαμπτῆρες πανάκριβοι σέ σχέση μέ τούς συμβατικούς, πράσινα σπίτια μέ θερμομονώσεις κλπ.

Ἀπό τήν ἐπιστολή πού ἒστειλαν στόν Γ.Γ. του ΟΗΕ οἱ 500 επιστήμονες, ἐκπρόσωποι ὃλων τῶν χωρῶν τοῦ κόσμου, προκύπτει ὃτι τό διοξείδιο τοῦ ἂνθρακος (CO2) πού κατηγορεῖται γιά ὃλα τά δεινά τοῦ πλανήτη μας, ὂχι μόνο δέν εἶναι δηλητήριο, ἀλλά εἶναι εὐλογία Θεοῦ, διότι αὐξάνει τήν φυτική βιομάζα, βελτιώνει τήν γεωργία καί αὐξάνει τήν παραγωγή γεωργικῶν προϊόντων.

Ἒτσι, εἶναι προφανές ὃτι ἡ μέτρηση καί ἐπιβολή προστίμων σέ αὐτοκίνητα πού ἐκπέμπουν περισσότερο CO2, εἶναι ὂχι μόνο παράλογη, ἀλλά καί ἂδικη.

Οἱ ὁδηγοί, σύμφωνα μέ τήν περιβαλλοντική ὑστερία πού ἒχει δημιουργηθεῖ, πρέπει νά αἰσθάνονται… ἒνοχοι ὃταν βάζουν τό κλειδί τῆς μηχανῆς τοῦ αὐτοκινήτου τους, ἐπειδή…ρυπαίνουν τόν πλανήτη, ἐμπλουτίζοντάς το μέ CO2, ἐνῶ οἱ ἲδιοι κατασκευαστές αὐτοκινήτων ἀκόμη καί σήμερα διαφημίζουν ἀπό τήν τηλεόραση βενζινοκίνητα αὐτοκίνητα, τήν στιγμή πού γενικεύεται ἡ ἐπιβολή ἰβριδικῶν ἢ ἠλεκτρικῶν αὐτοκινήτων. Δηλαδή μέ ποιά προοπτική θά πρέπει νά ἀγοράσει ὁ σημερινός καταναλωτής βενζινοκίνητα αὐτοκίνητα; Γιά νά τά…πετάξει αὒριο;

Οἱ 500 ἐπιστήμονες λένε στήν βαρυσήμαντη ἐπιστολή τους ὃτι τά μοντέλα τῶν ὁπαδῶν τῆς ὑπερθέρμανσης ἀγνοοῦν τό γεγονός πώς ὁ ἐμπλουτισμός τῆς ἀτμόσφαιρας μέ CO2 εἶναι εὐεργετικός. Ἡ Γῆ ἒχει ἀλλάξει ἑκατομμύρια φορές τό κλῖμα της στό παρελθόν καί θά τό ἀλλάξει ἂλλες τόσες στό μέλλον. Δέν εἶναι μόνο οἱ ἀνθρωπογενεῖς παράγοντες πού μεταβάλλουν τό κλῖμα, ἀλλά ὑπάρχουν καί φυσικά αἲτια.

Μόλις πρίν ἀπό τρεῖς ἑκατονταετίες ἒληξε ὁριστικά ἡ τελευταία παγετώδης περίοδος, πού ἂρχισε πρίν 10.000 χρόνια καί κορυφώθηκε στήν ρωμαϊκή περίοδο. Πρίν 40.000 χρόνια ὁ πλανήτης μας ἦταν πιό θερμός ἀπό σήμερα, χωρίς νά ἐκπέμπεται διοξείδιο τοῦ ἂνθρακος ἀπό ἀνθώπινη δραστηριότητα. Σέ βορειότατα πλάτη, ὃπως στήν Σπιτσβέργη καί τήν Ἀλάσκα, ὃπως λέει ὁ καθηγητής τῆς Φυσικῆς στό Πανεπιστήμιο τοῦ Κολοράντο Τζώρτζ Γκάμοου στό βιβλίο του <Ὁ πλανήτης τῆς Γῆς>, στίς προσχώσεις τῆς ἐποχῆς αὐτῆς σχηματίσθηκαν πολυάριθμα ἀπολιθώματα φοινίκων καί ἂλλων φυτῶν, πού εἶναι άδύνατον νά ἀναπτυχθοῦν σήμερα σέ τέτοια πλάτη. Στήν Ἀμερική βρέθηκαν ἀπολιθωμένα φύλλα μανόλιας στίς βορεινές πολιτεῖες τοῦ Ὂρεγκον καί τῆς Οὐάσιγκτον. Στήν Ἀλάσκα, τήν Γροιλανδία καί τήν Σπιτσβέργη φύτρωναν τότε δρῦες, καστανιές καί πλατάνια, ἐνῶ τά τυπικά βόρεια φυτά, ὃπως ἡ νάνος σημύδα, εὐδοκιμοῦσαν σέ πλάτη, ὃπου σήμερα δέν ὑπάρχει καθόλου βλάστηση.

Οἱ 500 ἐπιστήμονες ἐπισημαίνουν ὃτι τά μέτρα μετριασμοῦ τοῦ CO2 εἶναι ἐξ ἲσου ἐπιζήμια καί δαπανηρή. Γιά παράδειγμα, οἱ ἀνεμογεννήτριες πού σκοτώνουν πουλιά καί νυχτερίδες καί οἱ φυτίες φοινικελαίου πού καταστρέφουν τήν βιοποικιλότητα τῶν δασῶν.

Οἱ ἐπιστήμονες προτείνουν νά συγκληθεῖ ἀμέσως, στίς ἀρχές τοῦ 2020 διεθνές συνέδριο, γιά νά δοῦμε τί σημαίνει ὃλος αὐτός ὁ τεχνητός πανικός, πού ξεκίνησε ἀπό τόν Ἀλ Γκόρ καί ὑποστηρίχθηκε ἀπό τούς παγκοσμιοποιητές.

Γιά νά ξέρουν οἱ ἀναγνῶστες μας περισσότερα γιά τήν ὑπερθέρμανση, θά παραθέσουμε μερικές ἐπιστημονικές ἀπόψεις. Ἡ θερμική ἰσορροπία στήν ἐπιφάνεια τῆς Γῆς ρυθμίζεται ὁλοκληρωτικά ἀπό τό ποσόν τῆς ἠλιακῆς ἐνέργειας πού πίπτει πάνω σ᾽αὐτήν. Οἱ παράγοντες που μποροῦν νά ἀσκήσουν ἐπίδραση στήν προσπίπτουσα ἡλιακή ἐνέργεια εἶναι οἱ ἑξῆς:

1) Αὐξομείωση τοῦ βαθμοῦ τῆς διαφάνειας τῆς γήινης ἀτμόσφαιρας.

2) Περιοδικές μεταβολές τῆς ἡλιακῆς δραστηριότητας, καί

3) Ἀλλαγές ὡς πρός τήν περιφορά τῆς Γῆς γύρω ἀπό τόν Ἣλιο.

Ἡ καθαρή ἀτμοσφαιρική ἐξήγηση τῆς μεταβλητότητας τοῦ κλίματος στηρίζεται στήν ὑπόθεση ὃτι, γιά τόν ἓνα ἢ γιά τόν ἂλλο λόγο, τό ποσό τοῦ διοξειδίου τοῦ ἂνθρακος στήν ἀτμόσφαιρά μας ὑπόκειται μέ τόν χρόνο σέ περιοδικές διακυμάνσεις, σέ συνάρτηση μέ τόν χρόνο. Ἀφοῦ τό συστατικό αὐτό τοῦ ἀέρος συντελεῖ, σέ μεγάλο βαθμό, στήν ἀπορρόφηση τῆς θερμικῆς ἀκτινοβολίας, μία σχετικά ἐλάττωση τῆς περιεκτικότητος τῆς ἀτμόσφαιρας σέ διοξείδιο τοῦ ἂνθρακος, μπορεῖ νά προκαλέσει μία σημαντική πτώση τῆς θερμοκρασίας τῆς ἐπιφανείας Γῆς, μέ ἀποτέλεσμα τήν ὑπέρμετρη ἀνάπτυξη πάγων πού χαρακτήριζε τίς περιόδους τῶν παγετώνων. Πάντως θά πρέπει νά ληφθεῖ ὑπ᾽ὂψιν ὃτι, μ᾽`ὃλο πού μιά τέτοια ἐξήγηση εἶναι πολύ πιθανή αὐτή καθ᾽ἑαυτῆ, ὁ λόγος πού θά μποροῦσε νά προκαλέσει τίς ὑποτιθέμενες αὐτές περιοδικές διακυμάνσεις τῆς συνθέσεως τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος δέν εἶναι καθόλου σαφεῖς. Ἐπί πλέον κανείς δέν μπορεῖ νά ὑποστηρίξει ἐπιστημονικά ὃτι ἡ ἐπέκταση τῶν παγετώνων, πού σημειώθηκε ἐπανειλημμένα στό παρελθόν, συνδεόταν πραγματικά μέ μία μεταβολή τῆς περιεκτικότητος τῆς ἀτμόσφαιρας σέ διοξείδιο τοῦ ἂνθρακος.

Σήμερα συμβαίνει τό ἀντίθετο. Ἒχουμε μεγαλύτερες ἐκπομπές διοξειδίου τοῦ ἂνθρακος λόγω τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητος. Τό ἀέριο αὐτό κατηγορήθηκε ὃτι ἀποτελεῖ ρύπο καί ὃτι εὐθύνεται γιά τήν ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη ἐνῶ εἶναι οἱ ὑδρατμοί πού αὐξάνουν την θερμοκρασία. Ἀλλά τό CO2 δέν εἶναι ρύπος. Συμβάλλει μόνο στό φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου, πού εἶναι εὐεργετικό γιά τόν πλανήτη, διότι, ἂν δέν ὑπῆρχε αὐτό, οἱ ὠκεανοί τήν ἡμέρα θά ἒβραζαν καί τήν νύχτα θά πάγωναν.

Δηλαδή, δέν θά ὑπῆρχε ζωή ἐπί τῆς Γῆς ὃπως τήν ξέρουμε σήμερα. Οἱ 500 λοιπόν ἐπιστήμονες λένε στήν ἐπιστολή τους ὃτι ὁ ἐμπλουτισμός τῆς ἀτμόσφαιρας μέ CO2 εἶναι εὐεργετικός, διότι ἀποτελεῖ τροφή γιά τά φυτά, πού ἀποτελοῦν τήν βάση τῆς ζωῆς στήν Γῆ. Εἶναι ἀπαραίτητο γιά τήν Γῆ. Ἡ φωτοσύνθεση ἀποτελεῖ εὐλογία. Ἡ αὒξηση τῶν ἐπιπέδων τοῦ CO2 εἶναι εὐργετική γιά τήν φύση καί βοηθᾶ τήν Γῆ νά γίνεται πιό πράσινη.

Οὒτε ἡ παγκόσμια θέρμανση (καί ὂχι ὑπερθέρμανση, ὃπως ίσχυρίζονται οἱ καταστροφολόγοι) ἒχει αὐξήσει τίς φυσικές καταστροφές, λένε οἱ 500 ἐπιστήμονες. Δέν ὑπάρχει στατιστικό στοιχεῖο πού νά ἀποδεικνύει ὃτι ἡ θέρμανση τοῦ πλανήτη ἒχει ἐντείνει τούς τυφῶνες, τίς πλημμύρες, τίς ξηρασίες καί παρόμοιες φυσικές καταστροφές, ἢ τίς ἒχει κάνει πιό συχνές.

Ἀς αφήσουν λοιπόν τήν παραπληροφόρηση, πίσω ἀπό τήν ὁποία κρύβεται τό ὑπερταμεῖο γιά τό περιβάλλον, πού θ᾽ἀπορροφήσει πολλά τρισεκατομμύρια ἀπό ὃλα τά κράτη τοῦ κόσμου. Ἢδη ἀνακοινώθηκε ὃτι κάθε Γάλλος πρέπει νά ἐπιβαρυνθεῖ με 1.000 εὐρώ (σέ πρώτη φάση) γιά τήν δημιουργία τοῦ ταμείου τούτου. Δέν ἦταν ἀφελής ὁ πρόεδρος Τράμπ πού ἀπεχώρησε ἀπό τήν διεθνῆ συμφωνία γιά τό περιβάλλον.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σουΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΩΡΑ

 

Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, η μεγαλύτερη εθνική και κοινωνική μάστιγα.

Loading…