ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : Μᾶς τά παίρνουν γιά νά… ρεφάρουν ἀπό τίς ἀτυχεῖς ἐπιλογές τους στό ἐνεργειακό

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 1 Σεπ 2022 - 20:37

Ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια πού κρύβεται πίσω ἀπό τήν νέα κρίση τῆς ἀνθρωπότητος (καί τῆς Ἑλλάδος φυσικά), ἡ ὁποία εἶχε προαγγελθεῖ πολύ πρίν ἀρχίσει ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία; Πῶς μᾶς προέκυψαν ὃλες αὐτές οἱ θηριώδεις ἀνατιμήσεις τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, τοῦ πετρελαίου καί τῶν τροφίμων μέ ἂμεση ἀπειλή γιά τό ξέσπασμα παγκόσμιας ἐπισιτιστικῆς κρίσης;

Πολλά λέγονται, πολλά ἀκούγονται καί πολλά γράφονται, ἀλλά ἡ ἀλήθεια εἶναι μία καί μοναδική. Ἡ νέα κρίση, πού δέν ξέρουμε πόσο θά κρατήσει καί πόσο θά χειροτερεύσει, εἶναι δημιούργημα τῶν ἀνικάνων πολιτικῶν ἡγεσιῶν τῆς Εὐρώπης, οἱ ὁποῖες, ἀντί νά λύνουν προβλήματα, δημιουργοῦν προβλήματα. Τώρα βλέπουν ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων καί ἐκ τῶν προβλέψεων ὃτι οἱ λαοί θά ἐπαναστατήσουν, ὃτι ἒχασαν τά χρήματά τους κάνοντας ἐπενδύσεις στίς ΑΠΕ (Ἀνανεώσιμες Πηγές Ἐνέργειας) καί δημιούργησαν τήν ἀκρίβεια τῶν πάντων γιά νά πάρουν πίσω τά λεφτά τους ἀπό…τούς λαούς, τούς ὁποίους ὂχι μόνον ὑπερφορολογοῦν, ἀλλά τούς θεωροῦν ἐσαεί σάν ἀγελάδα πού πρέπει νά ἀπομαστεύεται διαρκῶς. Οἱ λαοί λοιπόν καί θά πληρώσουν τώρα τό μάρμαρο.

Κανείς δέν εἶπε στίς πολιτικές ἡγεσίες ὃτι ἒπρεπε νά συνδεθεῖ χρηματιστηριακῶς τό πανάκριβο φυσικό ἀέριο μέ τήν παραγωγή ἠλεκτρικοῦ ρεύματος. Κανείς δέν τούς εἶπε νά ἐπιβάλλουν κυρώσεις στήν Ρωσία λόγω τῆς ρωσικῆς εἰσβολῆς στήν Οὐκρανία, ὃταν γνώριζαν πολύ καλά ὃτι ἐξαρτῶνται ἐνεργειακά ἀπό τό φυσικό ἀέριο τοῦ ἀπρόβλεπτου Πούτιν, πού μεταφέρεται σχεδόν ἀδαπάνως, πέραν τοῦ πραγματικοῦ του κόστους, μέ ἀγωγούς καί ὂχι μέ πλοῖα, πού διασχίζουν τόν Ἀτλαντικό γιά νά μεταφέρουν σέ ἑξαπλάσια τιμή τό ἀμερικανικό φυσικό ἀέριο ἀπό σχιστόλιθο. Καί ἰδοῦ τά ἀποτελέσματα: Λόγω τοῦ ὑψηλοῦ κόστους τῆς ἐνέργειας, ἀρχίζουν νά κλείνουν ἐργοστάσια στήν Γερμανία καί τό φαινόμενο αὐτό θά ἐπεκταθεῖ καί σέ ἂλλες χῶρες τοῦ κόσμου.

Ὃταν τά ἐργοστάσια τοῦ κόσμου σταματήσουν νά παράγουν, τότε ὁ πληθωρισμός καί οἱ ἐλλείψεις ἀγαθῶν θά ἀγγίσουν τόν οὐρανό καί ὁ ἐπαπειλούμενος Ἀρμαγεδδών θά πλήξει ὃλους τούς λαούς τοῦ πλανήτη.Ἓνας ψύχραιμος παρατηρητής τῶν ραγδαίων δυσμενῶν ἐξελίξεων δέν θά δυσκολευθεῖ νά ἀντιληφθεῖ ὃτι βρισκόμαστε ἀκόμη στό μέσον τῆς κρίσης. Αὐτή τουλάχιστον εἶναι ἡ γνώμη τῶν ναυτιλιακῶν κύκλων, οἱ ὁποῖοι φοβοῦνται ἐπέκταση τῆς κρίσης καί στήν ναυτιλία. Ὃλοι ἀντιλαμβάνονται  ὃτι χειρότερες ἡμέρες ἒρχονται και ἂν δέν ληφθοῦν ρεαλιστικές ἀποφάσεις ὁλόκληρος ὁ πλανήτης θά ἐξεγερθεῖ. Ὃλοι καταλαβαίνουν ὃτι ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία θά λήξει ὃταν τό ἀποφασίσει ὁ πρόεδρος Πούτιν. Καί ὃλοι ἐλπίζουν ὃτι ἡ Εὐρώπη τελικά θά ὑποχρεωθεῖ νά ἃρει ὁρισμένες τουλάχιστον κυρώσεις πού ἒχει ἐπιβάλλει στήν Ρωσία. Προκειμένου νά ἐξασφαλίσει τίς ροές φυσικοῦ ἀερίου γιά νά μή παγώσουν οἱ λαοί καί γιά νά μή σταματήσουν νά λειτουργοῦν τά ἐργοστάσια.

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ <ΕΠΤΑ ΑΔΕΛΦΕΣ

ΚΑΙ ΟΙ ΣΕΪΧΗΔΕΣ;

Ἂς τό ποῦμε ὃμως κι ἀλλοιῶς: Ἀφοῦ ἒχει ἀποφασισθεῖ νά σταματήσει μέχρι τό 2050 κάθε καύση ὀρυκτοῦ καυσίμου (πετρελαίου, φυσικοῦ ἀερίου, γαιάνθρακα), τότε γιατί ὃλοι τρυποῦν τούς βυθούς τῶν θαλασσῶν γιά νά ρουφήξουν μέ…τό καλαμάκι τά τεράστια ἀποθέματα πού ὑπάρχουν ἐκεῖ;

Πῶς θά ἐξαφανισθοῦν ὡς διά μαγείας ὃλες οἱ πετρελαϊκές <ἀδελφές>; Θά ἀλλάξουν ἐπάγγελμα;

Τί θά γίνουν τά πλοῖα γεωτρύπανα, τά τάνκερς, τά πλοῖα μεταφορᾶς ὑγροποιημένου ἀερίου; Θά παραδοθοῦν στήν σφύρα τοῦ διαλυτοῦ;

Τί θά γίνουν οἱ χῶρες τοῦ ΟΠΕΚ; Θά φτωχύνουν καί θά συντηροῦνται ἀπό τίς ΑΠΕ; Θά ἐκλείψουν τά ἀξιώματα τῶν σεΐχηδων καί βασιλιάδων τῶν πετρελαιοπαραγωγῶν χωρῶν; Αὐτῶν πού ἒχουν μετατρέψει τίς χῶρες τους σέ διαστημικές ὑπερπόλεις καί σέ γήϊνους παραδείσους τίς ἐρήμους των, ἀρδεύοντας μέ ἀφαλατωμένο νερό καί δαπανῶντας ἓνα σκασμό λεφτά πού κερδίζουν ἀπό τόν ἐνεργειακό πλοῦτο τῆς γῆς τους;

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ

ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΟΥΜΕ

Ὃλοι πιά καταλαβαίνουν ὃτι μεγάλα κερδοσκοπικά παιχνίδια παίζονται εἰς βάρος τῶν λαῶν ὃλου τοῦ κόσμου μέ τό πρόσχημα τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς καί τῆς πράσινης ἀνάπτυξης, πού θά δημιουργήσουν νέες δυναστίες δισεκατομμυριούχων γιά νά διαφεντεύουν τόν πλανήτη.

Πρίν φθάσουν οἱ πολιτικές ἡγεσίες στήν λήψη τῶν δραματικῶν ἀποφάσεών τους γιά τό ἐνεργειακό, θά ἒπρεπε νά εἶχαν ἐξασφαλίσει ἂλλες πηγές, ὃπως ὁ Ἣλιος, πού παράγει 170 δισεκατομμύρια μεγαβάττ. Μιλᾶμε γιά τό 2050 καί νομίζουμε ὃτι θά μποροῦμε νά παράγουμε ρεῦμα μόνο ἀπό τόν Ἣλιο. Ἀλήθεια, ποιό ποσοστό τῆς ἡλιακῆς ἐνέργειας χρησιμοποιοῦμε σήμερα γιά νά ὑποστηρίζουμε τήν πλήρη ἀπεξάρτηση ἀπό τίς ΑΠΕ; Δῆτε ποῦ πηγαίνει ἡ κολοσσιαία αὐτή ἐνέργεια: Τό 40% τῆς προσπιπτούσης ἐνέργειας ἀντανακλᾶται ἢ ἀπορροφᾶται ἀπό τά σύννεφα. Τό 15% ἀπορροφᾶται ἀπό τήν ἀτμόσφαιρα πρίν φθάσει στήν ἐπιφάνεια τοῦ πλανήτη. Ἒτσι στήν Γῆ προσπίπτει τό 45% τῆς ὁλικῆς ἡλιακῆς ἐνέργειας, δηλαδή 75 δισεκατομμύρια μεγαβάττ πού ἀπορροφῶνται ἀπό τήν ξηρά καί τούς ὠκεανούς.

Το ¼ τῆς ἐνέργειας αὐτῆς, δηλαδή περί τά 20 δισ. μεγαβάττ, καταναλίσκονται καθημερινά γιά τήν ἐξάτμιση 1000 δισεκατομμυρίων τόννων νεροῦ, κυρίως ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῶν ὠκεανῶν. Περί τά 2 δισ. μεγαβάττ καταναλίσκονται γιά τήν συντήρηση τῶν ἀνέμων καί τῶν ὠκεανίων ρευμάτων, πού μεταφλερουν τό 15% τῆς παραγομένης θερμότητος ἀπό τίς τροπικές περιοχές. Περί τά 7 δισ. μεγαβάττ ἀπορροφῶνται ἀπό τά φυτά καί μόνο τό 0,5% τοῦ ποσοῦ αὐτοῦ, δηλαδή 0,3% δισεκατομμύρια μεγαβάττ χρησιμοποιεῖται κατά τήν διαδικασία τῆς φωτοσυνθέσεως. Τό ὑπόλοιπο τῆς προσαγομένης ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας ἀκτινοβολεῖται καί πάλι στό διάστημα.

Ἐμεῖς ἂραγε τί ποσοστό τῆς ἡλιακῆς ἀκτινοβολίας ἀπορροφοῦμε μέ τά φωτοβολταϊκά καί τίς ἀνεμογεννήτριες; Μηδαμηνό. Κάποιες δεκάδες χιλιάδες μεγαβάττ. Τό ἲδιο συμβαίνει καί μέ τήν αἰολική ἐνέργεια καί μέ τίς γεωθερμικές πηγές. Ἀκόμη καί ἡ ὑδροηλεκτρική ἐνέργεια πού ξεκινάει κατ᾽ εὐθείαν ἀπό τόν κεντρικό ἀγωγό τῆς ἡλιακῆς ἐνέργειας καί μεταφέρει ἐνέργεια 20.000 ἓως 30.000 μεγαβάτ. παριστᾶ τήν ἐνέργεια πού προέρχεται ἀπό ὑδροηλεκτρικές ἐγκαταστάσεις.

Μέ αὐτά τά νούμερα προχωροῦν οἱ πολιτικές ἡγεσίες τοῦ κόσμου πλησίστιες γιά νά καταργήσουν τό πετρέλαιο καί τό φυσικό ἀέριο. Εἶναι καλά οἱ ἂνθρωποι; Ὃσοι θά ζοῦν τό 2050, θά διαπιστώσουν ὃτι οἱ γήινες πηγές ἐνέργειας μέ τό ἀποτύπωμα τοῦ ἂνθρακος θά ἐξακολουθοῦν νά χρησιμοποιοῦνται. Καί τό κλίμα τῆς Γῆς θά έξακολουθήσει νά διαμορφώνεται ὃπως θέλει ὁ πλανήτης καί οἱ νόμοι τοῦ διαστήματος. Καί θά χρησιμοποιοῦνται (ἐκτός ἂν βρεθεῖ μία ἀξιόπιστη ἐναλλακτική λύση) γιατί ἀλλοιῶς θά ἐπικρατήσει μεσαίωνας. Πού ἢδη ἀρχίζει νά σκάει μύτη μετά τίς συστάσεις γιά ἐξοικονόμηση ἐνέργειας, καί τίς ἐξαγγελίες γιά τό τέλος τῆς ἀφθονίας.

Κ. ΔΟΥΚΑΣ

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr