ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ – ΓΗ: ΜΙΑ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΧΑΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 23 Φεβ 2020 - 12:57
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Πέντε άρθρα από τον ΚΩΣΤΑ ΔΟΥΚΑ γιά τήν κλιματική ἀλλαγή .

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ;

ΤΟ ΟΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ 2050

Ἡ ἀλήθεια γιά τήν κλιματική ἀλλαγή

ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ <ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ>

1ον

ΓΗ: ΜΙΑ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΧΑΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Τά μάθατε τά νέα; Ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει, δέν προλαβαίνει νά προσαρμοσθεῖ μέσα στό τρέχον ἒτος στήν ὁδηγία της ΕΕ γιά τήν φορολογία τῶν παλαιῶν καί νέων αὐτοκινήτων, Ἒτσι, τά νέα τέλη κυκλοφορίας θά διαμορφωθοῦν μέσα στό 2021, ὣστε οἱ κάτοχοι αὐτοκινήτων νά μάθουν πόσο…ρυπαίνουν τήν ἀτμόσφαιρα τοῦ πλανήτη μας καί πόσο θά πρέπει νά πληρώσουν… ἐπιτίμιο γιά τό <ἁμάρτημά> τους αὐτό.

Ἒτσι καί τοῦ χρόνου τά αὐτοκίνητα θά φορολογηθοῦν μέ τήν ἰσχύουσα κλίμακα τῶν τελῶν κυκλοφορίας, ἐνῶ τήν ἲδια στιγμή ἑκατομμύρια νέων αὐτοκινήτων λανσάρονται ἀπό τίς αὐτοκινητοβιομηχανίες, πού κινοῦνται μέ βενζίνη ἢ πετρέλαιο. Βλέπουμε ἂλλωστε καθημερινά τίς διαφημίσεις τους στήν τηλεόραση.

Ἒχομε γράψει καί σέ ἂλλο ἂρθρο μας γιά τήν ἀπάτη τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς (πρώην ὑπερθέρμανσης ἢ super hitting) καί τί κρύβεται τελικά πίσω ἀπό τίς δύο αὐτές λέξεις. Ὡστόσο ὁ πολύς κόσμος δέν ξέρει τί ἀκριβῶς συμβαίνει, διότι δέν ἒχει γνώσεις. Ζεῖ καί ἀναπνέει πάνω στόν πλανήτη Γῆ, χωρίς νά γνωρίζει πῶς λειτουργεῖ ἡ ἀτμόσφαιρα, πῶς λειτουργεῖ τό ὃλο οἰκοσύστημα, πῶς ἀλληλοσυνδέονται οἱ ἒμβιοι ὀργανισμοί μέ αὐτό (μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ ἂνθρωπος) καί πόσο μποροῦν οἱ ἒμβιοι οργανισμοί νά ἐπιδράσουν στήν λεγομένη κλιματική ἀλλαγή, πού <ἐν χορδαῖς καί ὀργάνοις> ἐπικαλοῦνται ὃλες οἱ κυβερνήσεις τοῦ κόσμου (ἢ ἒστω οἱ περισσότερες). Καί ἡ ἀτμόσφαιρα πρέπει νά ἒλθει στά…συγκαλά της μέχρι τό ἒτος ὁρόσημο 2050. Ἀλλοιῶς, θά ἐπέλθουν δραματικές μεταβολές στήν βιόσφαιρά μας ἀπό τήν βιαιότητα τῶν κλιματολογικῶν φαινομένων, ἀπό τήν ἀνομβρία, ἀπό τήν ἂνοδο τῆς στάθμης τῶν θαλασσῶν πού θά ἐξαφανίσουν μεγάλες παράλιες πόλεις καί περιοχές, ἀπό ξηρασία, ἀπό ἐρημοποιήσεις καί δέν ξέρω πόσες ἀκόμη ἂλλες πληγές τοῦ Φαραώ.

Εἶναι προφανές ὃτι ὁ κόσμος τελεῖ σέ πλήρη ἂγνοια, καθώς μάλιστα δέν εἰσακούονται πιά οὒτε οἱ φωνές τῶν…ἀντιφρονούντων ἐπιστημόνων. Ἀκούγεται μόνο τό σενάριο ἐκείνων, πού ἐκμεταλλεύονται τήν πράγματι ὑπάρχουσα κλιματική ἀλλαγή καί τήν βρίσκουν σάν μία πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιά νά κερδοσκοπήσουν καί νά ξεζουμίσουν οἰκονομικά τό ἀνθρώπινο γένος. Καί καλά θά τοῦ κάνουν, ἀφοῦ συμπεριφέρεται ὂχι σάν ἒμφρων ἂνθρωπος, ἀλλά σάν βιολογική μάζα, καί ἐνημερώνεται, ὃπως λέει καί ὁ Θουκυδίδης ἐς τό παραχρῆμα, ἢτοι ἀπό τίς διαδόσεις. Καί σάν βιολογική μάζα, ὑφίσταται τίς συνέπειες σάν θῦμα τῆς ἀλυσίδας τῶν γεωλογικῶν καί κλιματικῶν ἀλλαγῶν καί ὂχι σάν έν μέρει ρυθμιστής καί διαχειριστής τῶν ἐξελίξεων, πρός ἀποφυγή τῶν δυσμενεστέρων συνθηκῶν σέ βάρος της.

Στά ἂρθρα πού θά ἀκολουθήσουν, θά γίνει μία ἀντικειμενική καί ἐπιστημονική ἀνάλυση τοῦ τρόπου μέ τόν ὁποῖο λειτουργεῖ τό οἰκοσύστημά μας, καθώς ἡ Γῆ, ἀπό θεϊκή τύχη καί μόνο, βρέθηκε σέ κατάλληλη ἀπόσταση ἀπό τόν Ἣλιο, μετέτρεψε τήν ἀρχική <ἀναγωγική> της ἀτμόσφαιρα (δηλαδή μή ἀναπνεύσιμη καί δηλητηριώδη) σέ ἀζωτοῦχο καί ὀξυγονοῦχο, κατάλληλη γιά τήν δημιουργία καί ἀνάπτυξη ζωῆς, δημιούργησε ἀσπίδα προστασίας ἀπό τόν κοσμική καί τήν ἡλιακή ἀκτινοβολία μέ τό ὂζον (γιά τήν δημιουργία τοῦ ὁποίου χρειάσθηκαν 500 ἑκατομμύρια χρόνια), προσέφερε ὠκεανούς καί στεριές καί ἒθεσε ὡς φύση τούς κανόνες ἀλληλεξάρτησης τῶν εἰδῶν, ζωικῶν καί φυτικῶν. Μέ λίγα λόγια, ὁ πλανήτης μας ἒγινε ἓνας παράδεισος σέ μία συμπαντική μοναξιά, ἀκολουθῶντας καί στριφογυρίζοντας γύρω ἀπό τόν Ἣλιο, πού κι αὐτός ἀνήκει στόν σπειροειδῆ Γαλαξία <μας>, πραγματοποιῶντας μία πλήρη στροφή κάθε…250.000 χρόνια καί ἀκολουθῶντας τον στό μονότονο ταξίδι του μέσα στά ἀνεξερεύνητα χάη τῆς αἰωνιότητας. Ὃλο αὐτό τό συγκρότημα τοῦ Γαλαξία <μας>, πού περιλαμβάνει περί τά 150 δισεκατομμύρια ἂστρα (δηλαδή ἡλίους), ἒχει συνασπισθεῖ μέ καμμιά δεκαριά ἢ καί περισσοτέρους Γαλαξίες τῆς <γειτονιᾶς> μας, μέ πιό γνωστούς ἐκείνους τῆς Ἀνδρομέδας καί τῶν Νεφῶν τοῦ Μαγγελάνου, ἀποτελοῦντες μία <τοπική ὁμάδα>, πού στήν ἀστρονομία ὀνομάζεται <συστροφή> γαλαξιῶν, ἐνῶ στό ὁρατό σύμπαν ὑπάρχουν τουλάχιστον 150 δισεκατομμύρια γαλαξίες. Ἂραγε πόσοι γεώδεις πλανῆτες (ἐξωπλανῆτες) ὑπάρχουν στά γαλαξιακά αὐτά συγκροτήματα; Καί σέ πόσους ἀπό αὐτούς μπορεῖ νά ὑπάρχει νοήμων ζωή; Καί πόσοι ἀνισόχρονοι πολιτισμοί μπορεῖ νά ὑπάρχουν, πού δέν μποροῦν νά ἐπικοινωνήσουν λόγω ἀνυπερβλήτων ἀποστάσεων;

Ἂπειροι!

Πρῶτος τό ἐπεσήμανε πρίν ἀπό 2.500 χρόνια ὁ Μητρόδωρος ὁ Χίος, ὃταν ρωτήθηκε ἂν ὑπάρχει ζωή στό σύμπαν. Δέν εἶναι δυνατόν, εἶπε,νά σπείρεις ἒνα χωράφι μέ κεχρί καί νά φυτρώσει μόνο ἓνας σπόρος.

Γιά νά πάρουμε μία ἰδέα τοῦ χάους πού μᾶς περιβάλλει, καί τοῦ ὁποίου γνωρίζουμε μόνο τό 4% τῆς συστάσεώς του (τό ὑπόλοιπο 96% τό λένε οἱ ἐπιστήμονες <σκοτεινή ἣλη> καί <σκοτεινή ἐνέργεια>), ἀρκεῖ νά σκεφθῆτε τό ἑξῆς: Ἂν ὁ Ἣλιος μίκραινε στό μέγεθος ἐνός πορτοκαλιοῦ καί ἐτοποθετεῖτο στό κέντρο τῆς πλατείας Ὁμονοίας, ὁ κοντινότερο πλανήτης, ὁ Ἑρμῆς, θά εἶχε τροχιά ὃσο ἡ πλατεία Ὁμονοίας καί ὁ τελευταίος, ὁ Πλούτων, θά ἀπεῖχε ὃσο τὀ δημαρχεῖο Ἀθηναίων.

Ὁ κοντινότερος ἀπλανής ἀστέρας, ὁ Σείριος, πού ἀπέχει 5 ἒτη φωτός ἀπό ἐμᾶς, θά ἀπεῖχε ἀναλογικά ὃσο ἡ ἀπόσταση μεταξύ Ἀθηνῶν καί Λονδίνου.

Μέσα σ᾽αὐτό τό χονδρικό πλαίσιο τῆς ἀστρικῆς μας θέσεως καί ὑπάρξεως, ἀς ἐντοπίσουμε τό ἐνδιαφέρον μας στόν μικρό ἀσήμαντο γαλάζιο παράδεισό μας πού λέγεται Γῆ, χωρίς ποτέ νά ξεχνᾶμε ὃτι ὁ μικρόκοσμός μας δέν παύει νά ἒχει τίς ἰδιότητες καί τήν συμπεριφορά ἑνός γαιώδους πλανήτη, μέ τήν τροχιά του, τό μαγνητικό του πεδίο, τήν λεγομένη ζώνη Βάν Ἂλεν, τόν ἂξονα περιστροφῆς του πού κάνει ἓνα σωρό κινήσεις γιά νά χαιρόμαστε τίς ἐποχές, τούς σεισμούς του, τίς ἀτμοσφαιρικές συνθῆκες, πού ὑπακούουν σέ συγκεκριμένους φυσικούς νόμους, τά δάση του, τίς ἐρήμους του, τήν ἡφαιστειακή του δραστηριότητα, τούς πάγους του, τά ὂρη του καί…τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι, γραπωμένοι σάν σκουριά πάνω στήν ἐπιφάνειά του, καί χωρίς νά γνωρίζουν τήν κόλαση πού βρίσκεται κάτω ἀπό τά πόδια τους καί πάνω ἀπό τό κεφάλι τους, φθάνουν στό σημεῖο σήμερα νά ὑπερεκμεταλλεύονται τούς πόρους του, ρουφῶντας …<μέ το καλαμάκι> ἀκόμη καί τόν ὑποθαλάσσιο ὀρυκτό πλοῦτο, μέ πλοῖα γεωτρύπανα, γιά ν᾽ἀποκτήσουν ἐνέργεια καί τροφή, δηλαδή ζῶντας ἀπό τά ὑπολείμματα ἂλλων προγενεστέρων ὀργανισμῶν, πού πέθαναν καί ἒγιναν πετρέλαιο καί φυσικό ἀέριο.

Ἀλλά ὡς πότε θά κρατήσει αὐτός ὁ φαῦλος κύκλος ἢ καλλίτερα αὐτό τό γαϊτανάκι τῆς διαρκοῦς αὐξήσεως τροφίμων καί ἐνέργειας γιά τήν συντήρηση ἑνός ὑπερπληθυσμοῦ 7 δισεκατομμυρίων ψυχῶν, καί αὒριο πολύπερισσοτέρων, καθώς ἡ ἀνθρωπότητα αὐξάνεται μέ γεωμετρική πρόοδο, ἐξαντλῶντας τούς φυσικούς πόρους τοῦ πλανήτη.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

(Συνεχίζεται)

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Loading…