ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : Ποιός ἦταν ὁ Ἰουστινιανός καί ποιός εἶναι ὁ Ἐρντογάν

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 11 Ιούλ 2020 - 12:13
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Η ΠΑΝΣΟΦΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΜΕ ΤΗΝ…ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ!

Ἀπό τό σύνδρομο τοῦ Μωάμεθ τοῦ Πορθητῆ διακατέχεται ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν. Μέσα στό DNA του ὑπάρχει ἡ <<ἀνάμνηση>> ὃτι αὐτός ὁ Σουλτάνος ἐγκατέστησε στήν Ριζούντα τήν φυλή ἀπό τήν ὁποία κατάγεται ὁ Ἒρντογάν, τήν φυλή Μπαγκλατίογλου. Καί ὁ λαζικῆς καταγωγῆς Ἐρντογάν, ὁ παπούς τοῦ ὁποίου εἶχε τό ἐπώνυμο Μπαγλάτογλου, ἀφοῦ μορφώθηκε μέ…μαθήματα ἀπό θρησκευτικές σχολές (Imam Hatiz), δουλεύοντας καί στούς δρόμους γιά νά κερδίσει κάποια χρήματα, ἀκόμη καί μπαίνοντας στήν δούλεψη Ἓλληνα ἐπιχειρηματία, τί νομίζετε ὃτι σπούδασε;

Διοίκηση ἐπιχειρήσεων. Αὐτή εἶναι ἡ μόρφωσή του.

Τήν ἲδια ἐπιστήμη σπούδασε καί ὁ ἐν δυνάμει ἀντίπαλος στήν ἀπέναντι ὂχθη τοῦ Αἰγαίου πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης. Διοίκηση ἐπιχειρήσεων (ἀλλά στό Χάρβαρντ), ἀφοῦ πρῶτα σπούδασε στό κολλέγιο Ἀθηνῶν.

Αὐτός λοιπόν ὁ ἀσημάντου μορφώσεως <<νεοσουλτάνος>> (τουλάχιστον ὁ Μωάμεθ ὁ Πορθητής μιλοῦσε ἀπταίστως τέσσερις γλῶσσες, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τήν Ἑλληνική), ἦλθε σήμερα νά ἁλώσει γιά δεύτερη φορά μετά ἀπό 567 χρόνια, τό ἐξαίσιο δημιούργημα τοῦ Ἰουστινιανοῦ (482-565 μ.Χ.), τόν Ναό τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας.

Καί ποιός ἦταν ὁ Ἰουστινιανός, πού στά 38 χρόνια τῆς βασιλείας του στέριωσε τό Βυζάντιο καί τήν Ὀρθοδοξία;

Ἀκοῦστε καί θαυμάστε: Ἦταν μηχανικός, νομικός, ποιητής, συγγραφέας καί θεολόγος. Εἶχε σπουδάσει ὁλόκληρη τήν ἀρχαιοελληνική φιλοσοφία καί παιδεία. Πραγματοποίησε πλῆθος δημοσίων ἒργων, μέ κορωνίδα τόν ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας, στήν ὁποία ὑποκλίνεται θρησκευτικά καί πολιτισμικά ἡ πολιτισμένη ἀνθρωπότητα καί θλίβεται βαθύτατα γιά τόν νεοβαρβαρισμό τοῦ Ἐρντογάν: Νοσοκομεῖα, γηροκομεῖα, βρεφοκομεῖα, πτωχοκομεῖα, πλῆθος μοναστηρίων, ὀρφανοτροφεῖα, ξενῶνες. Κι ὃλα αὐτά ἐν μέσω τρομερῶν στερήσεων, θεομηνιῶν, λοιμοῦ, πολέμων καί ἀπειλῶν.

Ἐπί βασιλείας Ἰουστινιανοῦ στέριωσε ἡ βυζαντινή τέχνη παίρνοντας τήν ὁριστική της μορφή, αὐτή πού θέλει καί πάλι ὓστερα ἀπό 567 χρόνια νά <<ἀσβεστώσει>>, ἢ νά <<σοβαδίσει>>, ἢ τέλος πάντων νά βάλη <<φερετζέ>> καί πάλι ὁ ἐξ ἀνατολῶν βάρβαρος Ἐρδογάνης Α´.

Τά ἃγια τοῖς κυσοῖ!

Ἦθος ἐθνικό, χαρακτῆρας ἀδάμαστος, μέ ἀνεπτυγμένο τό αἲσθημα τῆς αὐτοθυσίας, ὁ Ἰουστινιανός συνεκρότησε κράτος μέ ὁριστική κατίσχυση τῆς Ὀρθοδοξίας καί κυριάρχησε μέ τόν στόλο του σέ ὁλόκληρη τήν Μεσόγειο, θέτοντας ἑδραία βάση γιά νά προστατευθεῖ τό μαλακό ὑπογάστριο τῆς Εὐρώπης ἐπί 1.000 χρόνια ἀπό τίς ὀρδές τοῦ Ἰσλάμ. Τώρα αὐτή ἡ Εὐρώπη ἀνέχεται τό ἀνοσιούργημα.

Συγκρίνετε τώρα ἐσεῖς τό πνευματικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο τοῦ Ἰουστινιανοῦ καί τό δημιουργικό του πάθος, μέ τούς σημερινούς διαχειριστές τῆς ἐξουσίας, ἁπανταχοῦ τοῦ κόσμου, πού ἒχουν ὡς πνευματικό τους ἐφόδιο τήν…διοίκηση ἐπιχειρήσεων. Ἀλλά ἒτσι πού κατάντησε τά κράτη τόν 21ο αἰῶνα ἡ παραπαίουσα ἠθικά, πνευματικά καί πολιτιστικά ἀνθρωπότητα, δηλαδή σέ τεράστια <<μαγαζιά>>, μέ ὑπαλλήλους καταναλωτές καί ψηφοφόρους τούς λαούς πού δέν διακυβερνοῦν, ἀλλά διαβουκολεύουν οἱ διαπλεκόμενες <<δημοκρατικές>> κυβερνήσεις, νομίζω ὃτι δέν χρειάζεται ἂλλη μόρφωση. Ἡ <<διοίκηση ἐπιχειρήσεων>> φθάνει καί περισσεύει. Γιά νά διαχειρισθεῖ τήν κλοπή τοῦ δημοσίου χρήματος, τήν ἐξαπάτηση τῶν λαῶν, τήν διαφθορά καί τήν ήθική κατάπτωση τῶν ἠθῶν καί τῶν ἀξιῶν.

Καί τώρα;

Τώρα ὁ Ἑλληνισμός καί ἡ ἀπανταχοῦ Ὀρθοδοξία καί ὁ Χριστιανισμός γενικότερα, θά ἀκούει τήν στριγγιά ὑψηλῶν ντεσιμπέλ παντελῶς ἂμουση φωνή τοῦ ἰμάμη, πού θά μολύνει ἠχητικά καί αἰσθητικά τό ἀγλάϊσμα τῶν αἰώνων, τά ὑπέροχα καί ἀνεπανάληπτα ψηφιδωτά, ὃσα διασώθησαν ἀπό τά σοβαδίσματα τῶν παλαιοτέρων βαρβαρικῶν χρόνων, κι αὐτά πού θά κρυφθοῦν πίσω ἀπό…παραβάν!

Ἂν εἶναι δυνατόν, οἱ βάρβαροι λαρυγγισμοί τοῦ ἰμάμη καί οἱ ἰαχές τῶν νεοβαρβάρων πού θά πέφτουν μπρούμητα στό καλλιμάρμαρο δάπεδο καί θά προσεύχονται, νά συγκριθοῦν μέ τήν φανταστική μελωδία τοῦ Ἀκαθίστου Ὓμνου, πού γιά πρώτη φορά ἐψάλη μέσα στήν Ἁγία Σοφία. Αὐτή πού μετέτρεψε ἂλλη μία φορά σέ τζαμί ὁ Ἐρδογάνης Α´(καί τελευταῖος, γιατί δεύτερος δέν θά ὑπάρξει), μετά τόν Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ, πού εὐθύς μετά τήν ἃλωση τῆς Βασιλεύουσας, πάτησε στήν Ἁγία Τράπεζα καί ἱεροπράκτησε, ἀφήνοντας γιά τρεῖς ἡμέρες τά στίφη του νά λεηλατοῦν, νά καῖνε καί νά σφάζουν μέσα στήν Κωνσταντινούπολη. Πέθανε ὁ Πορθητής σέ ἡλικία 49 ἐτῶν καί πολλοί ἱστορικοί καί μελετητές πιστεύουν ὃτι δηλητηριάσθηκε, γι᾽ αὐτό καί δέν ἂνοιξε ποτέ ὁ τάφος του γιά νά διαπιστωθεῖ ἡ ἱστορική ἀλήθεια.

Ἀς κλαῖτε μέ τό θλιβερό αὐτό κατάντημα ὃλοι οἱ ἀτόφιοι Ἓλληνες. Ὃσοι ἒχετε ἀπομείνει. Καί ἀς ἐτοιμάζεσθε γιά τά δεινότερα πού ἒρχονται.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Loading…