ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : «Πόλεμος» καί «εἰρήνη»… Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΑΝΤΩΣ ΠΗΡΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 18 Μάι 2021 - 19:29

Πολλά γίνονται καί λέγονται καθημερινά γιά τήν προκλητικότητα τοῦ Ἐρντογάν καί τῶν ἀξιωματούχων του σέ βάρος τῆς Ἑλλάδος, τῶν Ἑλλήνων καί τῶν πολιτικῶν πού τούς διακυβερνοῦν. Καί πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι πού «φοβοῦνται» θερμό ἐπεισόδιο ἢ καί πολεμική ἀκόμη ἐμπλοκή. Κι ὃλα αὐτά συμβαίνουν ἐνῶ ἑορτάζουμε τά 200 χρόνια ἀπό τήν ἀποτίναξη τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ ἀπό κάποιους ἀνδριωμένους Ἓλληνες, πού δέν ἒχουν βέβαια καμμία σχέση μέ τούς σημερινούς καλοπερασάκηδες. Αὐτοί πού δέν δίστασαν νά τά βάλουν μέ μία ὁλόκληρη αὐτοκρατορία, τήν ὀθωμανική, καλά ἐγκατεστημένη στά Βαλκάνια καί τήν Εὐρώπη καί πανίσχυρη (τότε), γιά νά διακωμωδηθοῦν ἀπό κάποιους σύγχρονους περιθωριακούς, συμεριλαμβανομένων καί κάποιων πολιτικῶν, αἰωνίως ὑπολόγων στήν ἱστορία (γιατί οἱ νόμοι «τους» δέν τούς πιάνουν). Οἱ ἐπαναστάτες τοῦ 21 δέν θυσίασαν μόνο τήν ζωή τους, ἀλλά καί τίς προσωπικές τους περιουσίες, πού εἶχαν δημιουργήσει ἀπό τήν ναυτιλία καί τό ἐμπόριο. Ἀλλά γιά κάποιους ἦσαν « ἀγράμματοι χωριάτες πού δέν ἢξεραν οὒτε ἑλληνικά νά μιλοῦν».

Ἡ σημερινή πολιτική ἡγεσία, πέρα ἀπό τίς φιέστες ἀλλά καί τίς ἐκδηλώσεις ντροπῆς ὑπέρ κάποιων περιθωριακῶν μειονοτήτων πού λοιδωροῦν τούς ἀγωνιστές τοῦ 21 καί ἂλλοι πού καθημερινά τρομοκρατοῦν τήν μεταλλαγμένη κοινωνία τῶν Ἑλλήνων, ἡ ὁποία ἀντιμετωπίζει ὁρατό κίνδυνο νά γίνει μειονότητα στόν τόπο της λόγω τῆς ἐργαλειοποίησης τοῦ μεταναστευτικοῦ ἀπό τούς Τούρκους καί πολλούς Εὐρωπαίους μέ προεξάρχοντες τούς Γερμανούς, προσπαθεῖ νά πείσει τούς Ἓλληνες ὃτι ὑπάρχουν «κόκκινες γραμμές» γιά τό θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις.

Κατά τήν ἐκτίμηση ὃμως ἐγκύρων διεθνολόγων καί γιά τό δυνάμενο νά προβλεφθεῖ μέλλον (σ ἓνα κόσμο πού ἒχει χάσει τόν μπούσουλα ἐξ αἰτίας τῶν ἀλληλοσυγκρουομένων γεωπολιτικῶν συμφερόντων ὃλα εἶναι πιθανά), στρατιωτική ἀναμέτρηση μεταξύ δύο συμμάχων χωρῶν δέν πρόκειται νά συμβεῖ, διότι ὁ Ἐρντογάν ἒχει ἢδη πάρει ὃσα ἢθελε, ἐφ᾽ὃσον ἡ Ἑλλάδα δέν ἐπεκτείνει τά χωρικά της ὓδατα στό Αἰγαῖο στά 12 μίλια.

Συνεπῶς θά βλέπουμε καί στό μέλλον τά ἲδια πράγματα: Παραβιάσεις τοῦ ἑλληνικοῦ ἐναερίου καί θαλασσίου χώρου, προκλητικές ἐνέργειες στήν θάλασσα τοῦ Αἰγαίου καί διαρκῆ φραστική ὂξυνση λόγω τοῦ μεγαλοϊδεατισμοῦ τοῦ σουλτάνου, ὁ ὁποῖος θά ἐξακολουθήσει νά σουλατσάρει θαλασσίως καί ἐναερίως στόν ἐθνικό μας χῶρο πού θεωρεῖ καί…δικό του.Καί στό βάθος Χάγη!…

Γιά ποιό λόγο νά προκαλέση θερμό ἐπεισόδιο ὁ Ἐρντογάν; Γιά νά χάσει ἐνδεχομένως αὐτά πού κέρδισε μέ τούς ἐκβιασμούς καί τά τετελεσμένα του καί μέ τίς ἀπειλές πολέμου; Ὃταν μάλιστα βλέπει ὃτι ἡ πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας δέν εἶναι διατεθειμένη νά συγκρουσθεῖ μαζί του, διατυμπανίζοντας κάθε τόσο:Τί θέλετε; Νά κάνουμε πόλεμο μέ τούς Τούρκους;

Ἀλλά ἀς ποῦμε τά πράγματα κι ἀλλοιῶς. Εἶναι δεδομένο ὃτι ἡ ἀναταραχή μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας, γίνεται γιά τούς ὑδρογονάνθρακες τοῦ Αἰγαίου. Ἐμεῖς διακηρύσσουμε σέ κάθε εὐκαιρία ὃτι ἒχομε ἰσχυρή συμμαχία μέ τό Ἰσραήλ καί μέ τήν Αἲγυπτο. Τό ἲδιο διακηρύσσουν καί οἱ ἡγέτες τῶν χωρῶν αὐτῶν σέ κάθε εὐκαιρία. Ὡστόσο κατά καιρούς διαρρέουν πληροφορίες ὃτι ὑπάρχουν καί μυστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ τῶν δύο αὐτῶν χωρῶν μέ τήν Τουρκία. Καί γιατί αὐτό; Γιά ἒνα ἁπλούστατο λόγο. Ποῦ θά πουλήσουν τό ἀέριο (καί ἀργότερα τό πετρέλαιο) τό Ἰσραήλ καί ἡ Αἲγυπτος; Ἀσφαλῶς στήν Εὐρώπη. Ἀλλά μέ ποιό τρόπο; Ἀσφαλῶς μέ ἀγωγό. Καί ὃλοι λογαριάζουν ὃτι αὐτό θά συμβεῖ μέσω τοῦ ἀγωγοῦ EastMed.

Πρόσφατα ἀναζωπυρώθηκαν οἱ ἐλπίδες ὃτι ὁ ἀγωγός αὐτός θά κατασκευασθεῖ τελικά, μετά τήν τριμερή συνάντηση Σίσι, Μητσοτάκη καί Νετανιάχου. Ἀλλά ἡ παραγματικότητα ἲσως νά εἶναι διαφορετική. Τό κόστος τοῦ ἀγωγοῦ εἶναι πολύ μεγάλο, ὑπερβαίνοντας τά 11 δισεκατομύρια δολάρια (ἂλλοι κάνουν λόγο γιά 15 δισ.) καί θά καθυστερήσει ἡ κατασκευή του. Τό Ἰσραήλ θεωρεῖ κι αὐτό ὃτι τό κόστος τοῦ ἀγωγοῦ, πού θά περνᾶ ἀπό τήν Κύπρο καί τήν Ἑλλάδα, εἶναι τεράστιο καί θά καθυστερήσει ἡ κατασκευή του. Ἐπίσης ὁ ἀγωγός δέν φαίνεται νά εἶναι στίς προτεραιότητες τῆς ΕΕ. Ἡ Εὐρώπη δέν φαίνεται νά δείχνει οὐσιαστικό ἐνδιαφέρον γιά τήν ὑλοποίησή του. Ἀκόμη δέν ἒχουν γίνει οὒτε οἱ μελέτες. Στό μεταξύ ἡ Γερμανία ἒχει «βολευτεῖ», ἀφοῦ ὑπολογίζεται ὃτι σέ 6 μῆνες θά λειτουργήσει ἓνας ἂλλος ἀγωγός, ὁ NordMed, πού θά συνδέει ἀπ᾽ εὐθείας τήν Γερμανία μέ τά κοιτάσματα φυσικοῦ ἀερίου τῆς Ρωσίας, κάτι πού κάνει τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες νά…βγάζουν σπυράκια, διότι δέν θέλουν μέ κανένα τρόπο (οὒτε ὁ Μπάϊντεν θέλει οὒτε καί ὁ Τράμπ ἢθελε) τήν ἐνεργειακή ἐξάρτηση καί αὐτάρκεια τῆς Γερμανίας ἀπό τήν Ρωσία.

Ἀπό τήν ἂλλη, γιά νά λειτουργήσει κερδοφόρα ὁ EastMed, χρειάζεται νά παραχθοῦν πολλαπλάσιες ποσότητες ὑδρογονανθράκων στό Αἰγαῖο. Ὃλοι αὐτοί οἱ προβληματισμοί ἀποτελοῦν ἀφορμή νά γίνονται διαβουλεύσεις καί μυστικές διαπραγματεύσεις, πού διαφέρουν ἀπό τίς πολιτικές μεγαλοστομίες καί θριαμβολογίες περί συμμαχιῶν, πού θά ὑποχρεώσουν δῆθεν τόν Ἐρντογάν νά ὑποχωρήσει ἀπό τίς παράνομες ἀξιώσεις του. Τό βαθύ κράτος τῆς Τουρκίας θά βρίσκεται πάντα ἐκεῖ γιά πολλά ἀκόμη χρόνια καί θά μᾶς ταλαιπωρεῖ.

Καί ἰδοῦ οἱ διαπιστωμένες παραγωγές φυσικοῦ ἀερίου τῶν ἐμπλεκομένων κρατῶν:

Στήν αἰγυπτιακή ΑΟΖ ἀνεκαλύφθησαν κοιτάσματα φυσικοῦ ἀερίου 90 τρισ. κυβ. ποδῶν στήν περιοχή Ἀλ Νόρ, 90 τρισ. κ.π. ἀερίου στό κοίτασμα Νόρ, 5 τρισ. κ.π. στό κοίτασμα Σαλαμάτ 5 καί ἂλλα 5 τρισ. κ.π. στό κοίτασμα Ἀττόλ 1.

Στήν ΑΟΖ τοῦ Ἰσραήλ ἀνεκαλύφθησαν 3,5 τρσ. κ.π. στό κοίτασμα Καρίς καί Τανβί, 21,4 τρισ. κ.π. στό κοίτασμα Λεβιάθαν, 8 τρισ. κ.π. στό κοίτασμα Ταμάρ καί 0,8 τρισ. κ.π. στό κοίτασμα Νταλίτ.

Στήν κυπριακή ΑΟΖ ἀνεκαλύφθησαν 7 τρισ. κ.π. στό κοίτασμα Καλυψώ, 7-8 τρισ. κ.π. στό κοίτασμα Γλαῦκος καί 4,5 τρισ. κ.π. στό κοίτασμα Ἀφροδίτη.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr