ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : “Σεισάχθεια” σηματοδοτεῖ ἡ μετακορωναϊκή ἐποχή; ΕΠΙ ΞΥΡΟΥ ΑΚΜΗΣ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 22 Μαρ 2020 - 19:27
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Ὁ κορωναϊός ἲσως ὁδηγήσει σέ μία νέα Σολώνεια <<σεισάχθεια>>. Πληθαίνουν ὂχι μόνο τά κρούσματα καί οἱ θάνατοι ἀπό τήν νέα ἀρρώστεια, ἀλλά καί οἱ φωνές τῶν σκεπτομένων ἀνθρώπων, ὃτι ἡ ἀνθρωπότητα τῶν 7 δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων καί τῶν 300 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ἐτήσιο τζίρο καί συναλλαγῶν, δέν εἶναι δυνατόν νά συνεχίσει νά λειτουργεῖ μέ τόν ἲδιο τρόπο καί στήν <<μετακορωναϊκή ἐποχή>>.

Μέ παγκόσμια καραντίνα καί κατασταλτικά μέτρα τῶν ἀρχῶν, μέ τήν δραστική ἀνατροπή τῶν οἰκονομικῶν δεδομένων τοῦ ἰσοζυγίου παραγωγῆς καί κατανάλωσης, μέ ἀστρονομικά χρέη χωρῶν, ὃπου τόν χορό σέρνουν οἱ ΗΠΑ ξεπερνῶντας τά 30 τρισεκατομμύρια δολαρίων, μέ τήν παγκόσμια παραγωγική μηχανή νά ἀγκομαχᾶ καί τήν παγκόσμια κατανάλωση νά μειώνεται, εἶναι προφανές ὃτι κάτι τρομερό πρόκειται νά συμβεῖ στήν παγκόσμια οἰκονομία.

Στήν ἲδια δεινή κατάσταση, τηρουμένων βέβαια τῶν ἀναλογιῶν, εἶχε βρεθεῖ καί τό κράτος-πόλη τῆς Ἀθήνας τοῦ Σόλωνος. Οἱ τοκογλύφοι καταπίεζαν τούς ὀφειλέτες τους, ἀπαράλλακτα ὃπως γίνεται σήμερα, πού δανείζονταν, βάζοντας ἐγγύηση τό σῶμα τους καί τά σώματα τῶν οἰκείων τους. Δηλαδή γίνονταν δοῦλοι. Ὁ σοφός Σόλων δέν διέγραψε ὃλα τά χρέη γιά νά μή διαταράξει τό οἰκονομικό σύστημα, ἀλλά μείωσε τήν περιεκτικότητα τῆς δραχμῆς σέ ἂργυρο κατά 27,5%, ὣστε οἱ 100 νέες δραχμές νά περιέχουν ὃσο ἂργυρο 72,5 παλιές. Ἒτσι διευκόλυνε τήν ἐξόφληση τῶν χρεῶν καί κατάργησε τά χρέη ἰδιωτῶν πρός ἰδιῶτες.

Ἡ σύγχρονη ἀνθρωπότητα ἒχει φθάσει στό μή περαιτέρω. Ποῦ βρέθηκαν, ἀλήθεια, τέτοια κολοσσιαῖα ποσά ἐν ριπῆ ὀφθαλμοῦ, γιά νά μή διαταραχθεῖ ἡ σχέση κατανάλωσης-παραγωγῆς; Καί πόσο μπορεῖ νά κρατήσει αὐτό; Πῶς ξαφνικά ἀγνοήθηκαν παντελῶς τά σύμφωνα σταθερότητος καί ἡ ΕΕ ἂνοιξε (ἐπιλεκτικά) τό πουγκί της σέ πληττόμενες ἀπό τόν κορωναϊό χῶρες, ὃπως π.χ. ἡ Ἑλλάδα; Μήπως βαίνομε πρός ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας; Μήπως πρόκειται νά γίνει παγκόσμια διαγραφή χρεῶν, δηλαδή μία νέα <<σεισάχθεια>>, κάτι πού θά ὠφελοῦσε ἰδιαίτερα τίς ΗΠΑ;

Ἀλλά ἂν συμβεῖ κάτι τέτοιο, τότε μοιραῖα θά συγκρουσθοῦν οἱ δύο ὑπέρτατες ἀρχές, πού ἂν καί δροῦν ἐκ τοῦ παρασκηνίου εἶναι παγκοσμίως γνωστές: Ἡ Παγκοσμιοποίηση τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων καί ἡ Παλαιά τάξη Πραγμάτων, πού ὑποστηρίζει ἐπιστροφή στήν φυσική οἰκονομία. Πολλοί προβλέπουν ὃτι οἱ νεοταξίτες παγκοσμιοποιητές, πού θέλουν παγκόσμια κυβέρνηση, παγκόσμιο φορολογικό σύστημα καί ἀνώνυμους ἀνθρώπους ἀπολύτως ἐλεγχομένους ἀπό τό κράτος μαμμούθ, σύμφωνα μέ τό <<1984>> τοῦ Ὂργουελ, κινδυνεύουν νά χάσουν τόν πόλεμο ἀπό τήν παλαιά τάξη πραγμάτων.

Θά ἦταν ἀστεῖο νά φανταστεῖ κανείς ὃτι ἡ παραγωγή <<φανταστικῶν χρημάτων>> χωρίς ἀντίκρυσμα, πού δέν εἶναι κάν δυνατόν νά ἐκτυπωθοῦν σέ χαρτί, θά ἒλυνε τό οἰκονομικό πρόβλημα τοῦ κόσμου. Ἀντιθέτως, ἡ ἐπιστροφή στήν φυσική οἰκονομία, ἂν καί φαντάζει λίγο…μεσαιωνική, ἀλλά ὂχι καί κατ᾽ἀνάγκη πληκτική, θά ἐπέτρεπε στά κράτη μέ τό δικό τους νόμισμα καί τήν δική τους παραγωγή, τά δικά τους ἢθη καί ἒθιμα, τήν δική τους ἱστορία, τίς δικές τους ἀξίες, τήν δική τους ἠθική, τήν δική τους θρησκεία, νά ἀναζωογονήσουν τόν πλανήτη πού παραπαίει, ἓρμαιο φυσικῶν καταστροφῶν, κατάχρησης ἐξουσίας, θυματοποίησης στούς νομεῖς τῶν ἀΰλων ὑπερκερδῶν, διά τῶν ὁποίων ὁ πλανήτης τελεῖ ὑπό συνεχές σόκ καί δέος, εἶναι διαρκῶς καταχρεωμένος καί οἱ χῶρες χάνουν τόν ἐθνικό τους πλοῦτο, καταχρεώνονται διαρκῶς στούς…πεντακοσιομέδιμνους, ζοῦν ὑποβαθμισμένα καί γενικά, μέ τήν πρώτη πανδημία, θυματοποιοῦνται στά κελεύσματα ἀοράτων ἡγεσιῶν, πού νέμονται τόν παγκόσμιο πλοῦτο μέ τίς παραφυάδες τους. Κάτι, πού ὁδηγεῖ αὐτόματα στήν ἀρχαία σκέψη τοῦ Σόλωνος. Τήν σεισάχθεια.

Ἀς περιμένουμε λοιπόν τήν…μετακορωναϊκή ἐποχή. Δέν θ᾽ἀργήσει νά ἒλθει. Ἀλλά τίποτε δέν θά εἶναι ὃπως πρῶτα. Ὁ κόσμος δέν μπορεῖ νά κλεισθεῖ στά σπίτια του ἀπ᾽ἀόριστον. Ἡ παραγωγική μηχανή πρέπει νά ξαναρχίσει νά δουλεύει καί ἡ ἀγοραστική ἱκανότητα πρέπει νά ἐπανέλθει σέ κανονικούς ρυθμούς. Ἢδη τά πράγματα σέ πλανητικό ἐπίπεδο ἒχουν ἐπικίνδυνα περιπλακεῖ. Ἓνας ἰός, ὃσο ἐπκίνδυνος κι ἂν εἶναι, δέν μπορεῖ νά ὐποβαθμίσει τά πραγματικά προβλήματα τῆς ἀνθρωπότητος, πού εἶναι ὁ ὑπερπληθυσμός, ἡ ἒλλειψη φυσικῶν πόρων καί ποσίμου νεροῦ, καί ἡ ἀνεπάρκεια ἐνέργειας.

Στήν μικρή διαδρομή τῶν σημερινῶν γενεῶν θά συμβοῦν πολλά. Οἱ γεροντώτεροι δέν θά προλάβουν νά τά βιώσουν Οἱ νεώτερες ὃμως γενεές θά γνωρίσουν ραγδαῖες ἐξελίξεις.

<<Στό χέρι τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἂν θά ὀδηγήσει τόν πλανήτη σέ ἓνα λαμπρό μέλλον ἢ σέ πλήρη ἐκμηδένιση>>, γιά νά θυμηθοῦμε τήν προειδοποίηση τοῦ Βρεταννοῦ ἀστροφυσικοῦ σέρ Φρέντ Χόϋλ, τοῦ ἀνθρώπου πού ἒδωσε τό ὂνομα στίς <<μαῦρες τρύπες>>, ὁ ὁποῖος στήν δεκαετία του ᾽60 εἶχε προβλέψει ὃτι ὁ πλανήτης Γῆ τό 2025 θά ἐπιστρέψει σέ ἓνα μεσαίωνα ἂν δέν βρεῖ φθηνή καί καθαρή ἐνέργεια καί δέν ἀναχαιτίσει τό τσουνάμι τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ.

Καί τό 2025 βρίσκεται πολύ κοντά μας.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΟιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΩΡΑ

 

 

Loading…