ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : ΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 14 Μάι 2022 - 20:43

Η ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ 10% ΒΥΘΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ

ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ CO2, ΑΛΛΑ ΣΕ ΑΣΤΡΙΚΑ ΑΙΤΙΑ.

ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΑ ΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Ἀς ὑποθέσουμε ὃτι τό 2050 (τότε ἐμεῖς θά εἲμαστε ἀστρόσκονη κι αὐτοί πού μᾶς κυβερνοῦν, ὃσοι θά ζοῦν, θά βρίσκονται σέ βαθύ γῆρας) τότε λοιπόν ὁ πλανήτης μας θά…ἀνασάνει, διότι ἡ ἀνθρώπινη σκουριά πού ἒχει γραπωθεῖ στήν ἐπιφάνειά της θά ἒχει ὑλοποιήσει τήν ἀπόφαση (τοῦ 2022) τῶν ἀνθρώπων τῆς <<πράσινης>> ἐνέργειας, χωρίς …<<τό ἀποτύπωμα τοῦ διοξειδίου τοῦ ἂνθρακος>>, τοῦ <<καταραμένου ἀερίου>> πού εὐθύνεται γιά τήν… ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη.

Τότε θά συμβεῖ τό…game over!

Δηλαδή τό πετρέλαιο καί τό φυσικό ἀέριο ὑποτίθεται ὃτι θά…ταπωθοῦν στά ἒγκατα τῆς Γῆς καί στούς βυθούς τῶν ὠκεανῶν καί δέν θά χρησιμοποιηθοῦν πιά.

Ἀλλά ἀφοῦ τραβᾶμε σταθερά καί ἀμετακίνητα πρός αὐτή τήν κατεύθυνση, ἀκόμη καί ὁ πιό ἀφελής ἂνθρωπος διερωτᾶται: Γιατί οἱ Μεγάλοι σκοτώνονται σήμερα γιά τό πετρέλαιο καί τό φυσικό ἀέριο μέ τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία, καί δέν ξέρω αὒριο ποῦ ἀλλοῦ θά μποροῦσε νά εἶχε ἐπεκταθεῖ; Καί γιατί παρεμπιπτόντως ἀπειλεῖται μέ πυρηνικό ὂλεθρο ἡ ἀνθρωπότητα;

Καί γιατί ἓνας ἀπό τούς πλουσιώτερους ἀνθρώπους στόν κόσμο, ὁ Ἀμερικανός Γουῶρεν Μπάφετ, καθώς καί ἂλλοι μεγιστάνες τοῦ πλούτου, ἐπενδύει 51 δισ. δολάρια σέ πετρελαϊκές ἑταιρίες, καθώς καί ὃλα τά funds πού διαχειρίζονται τίς συντάξεις τῶν Ἀμερικανῶν, καί ὂχι στίς ἀνανεώσιμες πηγές ἐνέργειας; Καί γιατί οἱ Κινέζοι ἀνασκάπτουν νέα ὀρυχεῖα κάρβουνου;

Φαίνεται ὃτι κάτι σαθρό ὑπάρχει στό βασίλειο τῆς Δανιμαρκίας. Μήπως θά ἒπρεπε ὁ σημερινός Ἓλληνας νά ἐξετάσει βαθύτερα καί ἀντικειμενικώτερα τά ὃσα συμβαίνουν σήμερα γύρω του, πού τόν ἒφεραν στήν φτώχεια καί στήν ἀκρίβεια ἐνέργειας καί τροφίμων μέ ἀπειλουμένη μία ἐπισιτιστική κρίση; Μήπως δέν εἶναι ὁ Ἓλληνας ἀντικειμενικά ἐνημερωμένος ὡς πρός τά αἲτια πού ὁδήγησαν τήν Ἑλλάδα στήν σημερινή καταστροφή, ἐνῶ οἱ πολιτικοί μέ τά ΜΜΕ πού ἐλέγχουν τοῦ παρουσιαζουν μία εἰκονική πραγματικότητα, πού ἂν δέν τήν ἀντιληφθεῖ καί δέν ἀντιδράσει, θά δεῖ τήν χώρα του κατεστραμένη πολύ γρήγορα;

Ἀς ἀρχίσουμε λοιπόν ἀπό τήν ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη. Ὑπάρχει πράγματι ὑπερθέρμανση; Καμμία ὑπερθέρμανση δέν ὑπάρχει λέει ὁ καθηγητής Ὀρυκτῶν Πόρων κ. Ἀντ. Φώσκολος. Τά τελευταῖα 50 χρόνια ἡ θερμοκρασία τοῦ πλανήτη ἀνέβηκε κατά δύο δέκατα τοῦ ἑνός βαθμοῦ, ὃπως λένε τά στοιχεῖα τῶν σταθμῶν καί ὂχι ὁ τύπος. Καί φυσικά αὐτή ἡ ὑπερθέρμανση δέν ὀφείλεται στίς ἐκπομπές διοξειδίου τοῦ ἂνθρακος, πού κατηγορεῖται γιά ὃλα τά δεινά τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς.

Ὁ Ἀμερικανός καθηγητής τῆς Φυσικῆς στό Πανεπιστήμιο τοῦ Κολοράντο στό πολύκροτο βιβλίο του <<Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ>> ἀποκαλύπτει ὃτι πρίν 40.000 χρόνια ἡ Γῆ ἦταν θερμότερη ἀπό σήμερα, χωρίς νά ὑπάρχει βέβαια ἐκπομπή CO2 ἀπό τούς …Νεάντερταλς. Ἀλλά ἂν κοιτάξουμε ἀκόμη πιό πίσω, πρίν 60.000 χρόνια, ὁ πλανήτης βρέθηκε στήν κατάψυξη καί οἱ παγετῶνες εἶχαν κατάβει μέχρι τά νοτιώτερα κράσπεδα τῆς Εὐρώπης.

Στήν Ἀμερική καί στίς προσχώσεις πρίν 40.000 χρόνια βρέθηκαν πολυάριθμα ἀπολιθώματα φοινίκων καί ἂλλων φυτῶν, πού εἶναι ἀδύνατον νά ἀναπτυχθοῦν σήμερα σέ τέτοια πλάτη. Στήν Ἀλάσκα, στήν Γροιλανδία καί στήν Σπιτσβέργη φύτρωναν τότε δρῦες, καστανιές καί πλατάνια.

Κλιματική ἀλλαγή ὑπῆρξε ἂπειρες φορές στό παρελθόν, ὑπάρχει σήμερα (ζοῦμε σέ θερμή ἐποχή καί ὂχι σέ παγετώδη πού ἒληξε πρίν 10.000 χρόνια καί θά ὑπάρξει ἂπειρες φορές στό μέλλον. Κι αὐτό τό φαινόμενο ὀφείλεται δέ καθαρῶς ἀστρικά αἲτια.

Ἂλλο ἐρώτημα: Γιατί οἱ δύο τελευταῖες κυβερνήσεις, ἡ παροῦσα τοῦ κ. Μητσοτάκη καί ἡ προηγούμενη τοῦ κ.Τσίπρα, δέν ἒκαναν καμμία προσπάθεια νά ἐκμετλλευθοῦν τά τεράστια ἀποθέματα ὑδρογονανθράκων πού διαθέτει ἡ χώρα μας (ἐκτός τοῦ Αἰγαίου λόγω κάζους μπέλι) στό Ἰόνιο καί στή Νότια Κρήτη; Καί γιατί ἀπεχώρησαν ἀπό τό Ἰόνιο ἡ ἰταλική ΕΝΙ καί ἡ γαλλική Total;

Σύμφωνα με τόν καθηγητή κ. Φώσκολο ἡ Ἑλλάδα διαθέτει στίς περιοχές αὐτές 27 κοιτάσματα μέ μεγάλη ἀφθονία πετρελαίου καί φυσικοῦ ἀερίου, ἐξαίρετης ποιότητος. Εἰδικότερα τό τεράστιο κοίτασμα τῆς Κυπαρισίας (μπλόκ 10) εἶναι έξαιρετικῆς ποιότητος. Τά ἀποθέματα σέ ἀξία ἀποτιμῶνται σήμερα σέ 110 δισ. δολάρια, ἀπό τά ὁποῖα τό 20% θά πήγαινε στό δημόσιο. Μέ τήν συνεργασία ξένων ἑταιριῶν πετρελαίου πού διαθέτουν τήν δέουσα τεχνολογία, θά μποροῦσαν νά εἶχαν δημιουργηθεῖ 20.000 θέσεις ἐργασίας στόν πρωτογενῆ τομέα καί 80.000 θέσεις στόν δευτερογενῆ γιά 50 χρόνια, χωρίς νά ὐπολογίζονται τά πλούσια ἀποθέματα τῆς Κρήτης, πού εἶναι μεγαλύτερης θερμαντικῆς ἱκανότητος ἀπό τά ἀμερικάνικα.

ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΟΛΑΡΙΟΥ

Ἓνα ἂλλο ἐρώτημα πού προκύπτει ἀπό τήν τρέχουσα ἐνεργειακή κρίση καί τήν ἀκρίβεια τῶν πάντων πού πλήττει τά ἑλληνικά νοικοκυριά, εἶναι ἡ ἰσοτιμία δολαρίου καί εὐρώ. Τό εὐρωπαϊκό νόμισμα ἒχει ὐποτιμηθεῖ δραστικά ἒναντι τοῦ δολαρίου καί ἡ ἰσοτιμία τῶν δύο νομισμάτων τίνει νά γίνει ἓνα πρός ἒνα. Τό εὐρώ ἒχει χάσει ἓνα μεγάλο μέρος τῆς ἀξίας του καί, σέ συνδυασμό μέ τόν πληθωρισμό πού ἒχει φθάσει τό 10%, δυσκολεύει ἀφάνταστα τήν ζωή τῶν Ἑλλήνων, πού βρίσκονται σέ πλήρη ἀδυναμία νά ἐξοφλήσουν τίς ὑποχρεώσεις τους λόγω ὑπερφορολόγησης, ἀκρίβειας καί ἐπιδοματικῆς πολιτικῆς.

Ὃλα αὐτά ξεκινοῦν ἀπό τό ἐνεργειακό καί τήν παραγωγή ἐνέργειας ἀπό ἀνανεώσιμες πηγές, κάτι πού πιστεύουν μόνο οἱ Εὐρωπαῖοι καί…οἱ Ἓλληνες, οἱ ὁποῖοι φτωχοποιοῦνται, ἐνῶ ὃλος ὁ ἂλλος κόσμος ἀδιαφορεῖ. Τελικά οἱ πιό φτωχοί λαοί εἶναι αὐτοί πού πιστεύουν στήν ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη καί οἱ πιό πλούσιοι εἶναι ὃσοι δέν συζητοῦν καθόλου γιά τήν κλιματική ἀλλαγή.

Ὁ πρωθυπουργός κ.Μητσοτάκης ὑποσχέθηκε ὃτι ὃταν ἐπιστρέψει ἀπό τό ταξίδι του στήν Ἀμερική καί συναντηθεῖ μέ τόν πρόεδρο Μπάϊντεν, θά ἀνακοινώσει στήν Βουλή τά σχέδιά του γιά τήν ἐνεργειακή πολιτική. Οἱ γνωρίζοντες τά πράγματα ὑποστηρίζουν ὃτι θά πρέπει νά κατασκευασθεῖ ὁ ἀγωγός EastMed πού ματαίωσε χωρίς νά ἒχει κανένα δικαίωμα ὁ πρόεδρος Μπαϊντεν. Αὐτός ὁ ἀγωγός θά μποροῦσε νά λύσει τό ἐνεργειακό πρόβλημα τῆς Εὐρώπης, ἡ ὁποία εἶναι ἡ μόνη χαμένη ἀπό τήν ἀπόφασή της νά ἀπεξαρτηθεῖ ἀπό τό ρωσικό πετρέλαιο καί τό ρωσικό ἀέριο, ἀφοῦ ὁ ἀγωγός θά μποροῦσε νά μεταφέρει γιά πολλά χρόνια τό ἀέριο τῆς Αἰγύπτου, τοῦ Ἰσραήλ, τῆς Κύπρου καί τῆς Ἑλλάδος καί νά καλύψει ὃλες τίς ἐνεργειακές ἀνάγκες τῆς Εὐρώπης.

Ἀντ´ αὐτοῦ παρατηρήθηκε μία διαδοχική ἐπίσκεψη τῶν ὑπουργῶν ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ καί τῆς Ρωσίας κκ Μπλίγκεν καί Λαβρώφ, μέ διαφορά μιᾶς ἑβδομάδας, στήν Ἀλγερία, μέ τήν ἐντολή νά ἐπιβραδύνη ἢ νά μειώσει τίς ἐξαγωγές ὑγροποιημένου φυσικοῦ ἀερίου πρός τήν Εὐρώπη, τήν μεγάλη χαμένη ἀπό τήν ἐνεργειακή κρίση, ὣστε νά προωθηθεῖ τό ἐκ σχιστολίθου παραγόμενο φυσικό ἀέριο τῆς Ἀμερικῆς σέ ἐξαπλάσια ἀξία ἀπό τό ἀνεκμετάλλευτο ἑλληνικό, μέ κέρδη πού θά ἀποκομίσουν ἡ Ἀμερική καί οἱ ἐφοπλιστές πού διαθέτουν τά πανάκριβα πλοῖα LNG. Τέτοια πλοῖα ὑπάρχουν μόνο 500 σέ ὃλο τόν κόσμο, ἀπό τά ὁποῖα τά 200 ἀνήκουν σέ Ἓλληνες ἐφοπλιστές.

Εἶναι προφανές ὃτι τὀ στοίχημα στίς ἐπικείμενες ἐκλογἐς θά εἶναι ἡ ἀκρίβεια. Ὁ ἑλληνικός λαός ἀρχίζει νά καταλαβαίνει ὃτι ἒχει πέσει θῦμα τῆς φαντασίωσης κάποιων πού πιστεύουν ὃτι τό πετρέλιο θά μειωθεῖ δραστικά ἀπό τήν ζωή μας μέχρι τό 2030 καί ὁριστικά μέχρι τό 2050, μέ τήν <<καθαρή>> ἐνέργεια, ἢτοι τό ἀκριβό ρεῦμα τῶν ἀνεμογεννητριῶν καί τῶν φωτοβολταϊκῶν, πού ἒχουν ἐγκατασταθεῖ ἀκόμη καί στίς λίμνες , ἀντί νά γίνει ἐκμετάλλευση τῶν ὑδατοπτώσεων μέ πολλά φράγματα, καθώς καί μέ τήν κατασκευή πυρηνικῶν σταθμῶν ἠλεκτροπαραγωγῆς, μέ ὃλους τους συνεπαγόμενους κινδύνους γιά τό περιβάλλον.

Πολλοί φοβοῦνται ὃτι καί μετά τό 2050 τό πετρέλαιο, τό ἀέριο καί τό κάρβουνο θά ἐξακολουθήσουν νά χρησιμοποιοῦνται, λόγω καί τῆς ἀναμενομένης μεγαλυτέρας δημογραφικῆς ἐκρήξεως καί τῶν νέων ἀναγκῶν σέ ἐνέργεια γιά νά μή καταλήξουμε σέ ἓνα Μεσαίωνα. Ἂν ὡς τότε βρεθεῖ τρόπος μετατροπῆς τοῦ δευτερίου τῶν ὠκεανῶν (ὑδρογόνου) σέ ἣλιον, δηλαδή ἡ σύντηξη, τότε μέ 3.000 τόννους νερό ἡ παγκόσμια βιομηχανία θα μποροῦσε νά καλύψει ὃλες τίς ἀνάγκες της γιά ἓνα χρόνο καί νά συντηρήσει ἓνα τεχνολογικό πολιτισμό πολύ ἀνώτερο τοῦ σημερινοῦ. Αὐτό εἶχε προβλέψει τό 1960 ὁ μεγάλος ἀστροφυσικός σέρ Φρέντ Χόϊλ στό βιβλίο του <<ΤΑ ΔΕΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ, ὃπου προβλέπει ἐπίσης ἢδη ἀπό τήν ἐποχή ἐκείνη ὃτι ὁ Μεσαίωνας πού θα συμβεῖ στόν πλανήτη ἀπό ἒλλειψη ἐνέργειας θά συμβεῖ τό 2025.

Δηλαδή αὒριο.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr