ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : Ῥεχθέν δέ τέ νήπιος ἒγνω … ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 20 Σεπ 2020 - 17:35
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Ὁ Ὃμηρος ἀναφέρει συχνά στήν Ἰλιάδα: Ῥεχθέν δέ τέ νήπιος ἒγνω. Δηλαδή, κάτι πού ἒχει γίνει τό καταλαβαίνει καί ἓνας κουτός.

Ἐμεῖς, ἐδῶ στήν Ἑλλάδα, ὃπου ζοῦμε χιλιάδες χρόνια καί ἒχομε φωτίσει τήν οἰκουμένη μέ τό πνεῦμα καί τόν πολιτισμό μας, τί δέν καταλαβαίνουμε ἀπό τήν παρούσα κατάσταση καί τήν ἐξέλιξη τῶν γεγονότων, καθώς καί γιά τίς διαγραφόμενες ζωφερές προοπτικές σέ βάρος τῆς ἱστορικῆς μας χώρας;

Ποιός <νήπιος> δέν ἀντιλαμβάνεται ἂραγε ὃτι μεθοδεύονται καί ἐφαρμόζονται καλομελετημένα σενάρια προοδευτικῶς ὑλοποιούμενα, μέ μία καί μόνο κατάληξη; Δηλαδή τήν ἱκανοποίηση τῶν παραλόγων καί παρανόμων ἀξιώσεων τοῦ Ἐρντογάν;

Ἡ κυβέρνηση <ἀφυδατώνει> τίς πειρατικές ἐνέργειες τῶν Τούρκων, ἀφήνοντας νά γίνεται ἓνα πολυήμερο σεργιάνι μέ μία παράνομη NAVTEX, ἀπό τό πλωτό γεωτρύπανο πάνω στήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπίδα καί τό <Ὀρούκ Ρέϊς> παίρνει ἂφεση ἁμαρτιῶν, ἐπειδή τάχα ἒπλεε σέ διεθνῆ ὓδατα. Λίγο ἢθελε γιά νά κάνει ἀκτοπλοΪκά δρομολόγια σάν τό <Μπλού Στάρ Φέρρυ>, ἂν δέν ἀποσυρόταν μέ μία προσχηματική δικαιολογία, πού δέν σημαίνει καθόλου ἀπόσυρση καί μέ μόνιμη ἐπιδίωξη τήν ἂσκηση πιέσεως γιά νά συρθεῖ ἡ Ἑλλάδα στό τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων, μέ τούς Τούρκους νά ἀξιώνουν τά πάντα. Παρεμπιπτόντως, ἡ ἀδελφή τοῦ πρωθυπουργοῦ δηλώνει ὃτι ἀδιαφορεῖ γιά τό τί κάνουν οἱ Τοῦρκοι στόν βυθό τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπίδος.

Κανείς δέν καταλαβαίνει, ὃτι δέν πρόκειται ἡ Εὐρώπη νά ἐπιβάλει κυρώσεις στόν ἀσύδοτο Ἐρντογάν, καθώς ἑκατοντάδες εἶναι οἱ ἐπιχειρήσεις τῶν Γερμανῶν, τῶν Ἂγγλων, τῶν Γάλλων, τῶν Ἱσπανῶν, τῶν Ἰταλῶν καί ἂλλων στήν Τουρκία;

Ἀφοῦ ἢδη τοῦ δώσανε γύρω στά 7 δισεκατομμύρια εὐρώ γιά τό μεταναστευτικό, μέ συμμετοχή καί…τῆς Ἑλλάδος, τώρα ἐκδηλώνουν φόβους ὃτι θά κλονισθῆ τό τραπεζικό σύστημα στήν Εὐρώπη ἂν κακοπάθουν οἱ ἐπιχειρήσεις τους στήν Τουρκία. Ἀκόμη καί ἡ Κίνα <μπούκωσε> τήν Τουρκία μέ κάποια δισεκατομμύρια δολάρια γιά νά στηρίξει τήν καταρρέουσα τουρκική λίρα καί ν᾽ ἀποφύγει τό ΔΝΤ.

Ποιός δέν καταλαβαίνει ὃτι ὁ Ἐρντογάν καί τό βαθύ κράτος πού κρύβεται πίσω του δέν πρόκειται νά ὑποχωρήσει οὒτε κατ᾽ ἐλάχιστον στίς παράνομες ἀξιώσεις του;

Γιατί κανείς δέν ἐπικρίνει τόν Πούτιν, πρῶτον γιά τήν χλιαρή ἀντίδρασή του στήν ἰσλαμοποίηση τῆς Ἁγίας Σοφίας καί δεύτερον γιά τήν κατασκευή στήν Τουρκία τριῶν πυρηνικῶν σταθμῶν ἠλεκτροπαραγωγῆς, πού ἐκτός ἀπό τήν μόνιμη ἀπειλή τοῦ πλανήτη ἀπό τήν λειτουργία τους, θά βοηθηθεῖ ἡ Τουρκία νά γίνει πυρηνική δύναμη ἀποκτῶντας πυρηνικό καύσιμο, καί ἐν συνεχεία περιφερειακή, μέ ὃ,τι αὐτό συνεπάγεται γεωπολιτικά;

Γιατί δέν προβάλλεται τό γεγονός ὃτι μετά τήν ἱστορική συμφωνία Ἰσραήλ, Αἰγύπτου, Σαουδικῆς Ἀραβίας καί Ἐμιράτων μέ τήν παρουσία τοῦ Τράμπ, ἡ Ἑλλάδα ἀποκτᾶ ἀνέλπιστα μία τεράστια συμμαχία 250 ἑκατομμυρίων άνθρώπων, πού εἶναι τό ἀντίπαλο δέος γιά τόν Ἐρντογάν καί τήν Μουσουλμανική ᾽Αδελφότητα πού ὑποστηρίζει;

Γιατί ὁ τουρκόφιλος γενικός γραμματέας τοῦ ΝΑΤΟ πῆρε τέτοια πρωτοβουλία <γιά διάλογο ἐπί τεχνικοῦ ἐπιπέδου> μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας καί ποιός τόν ἐξουσιοδότησε γι᾽ αὐτό;

Ἐάν ἐπρόκειτο νά ἐπιβληθοῦν κυρώσεις στόν Ἐρντογάν γιά τήν πειρατική του συμπεριφορά, κατά παράβαση τοῦ διεθνοῦς δικαίου, καί γιά τίς ἀπειλές πολέμου κατά τῆς Ἑλλάδος, γιατί δέν κατεβαίνει ἐπί τέλους τό ἀεροπλανοφόρο <Σάρλ Ντεγκώλ> στό Αἰγαῖο; Ἡ διπλωματία εἶναι ἐντελῶς ἀνίσχυρη ἂν δέν συνοδεύεται μέ πολεμική ἰσχύ. Ἂραγε θά παραστεῖ τελικά ἀνάγκη νά…ροβολήσει πρός τά κάτω τό γαλλικό πυρηνοκίνητο ἀεροπλανοφόρο, ἢ ὃλα τελικά θά τακτοποιηθοῦν μέ <διάλογο> καί δικαστικές ἀποφάσεις;

Ῥεχθέν δέ τέ νήπιος ἒγνω.

Ἀλλά οἱ νοήμονες πού καταλαβαίνουν τί παίζεται στόν κόσμο μέ ἐπίκεντρο τήν Ν.Α. Μεσόγειο καί τό Αἰγαῖο, ὀφείλουν νά γνωρίζουν καί τίς ἑξῆς πληροφορίες γιά νά ἐκτιμήσουν τήν κατάσταση.

* Ὁ ἀγωγός <Νόρθ Στρήμ 2> πού θά μεταφέρει ἀπ᾽ εὐθείας φυσικό ἀέριο ἀπό τήν Ρωσία στήν Γερμανία, περνῶντας ἀπό τήν Βαλτική καί παρκάμπτοντας Οὐκρανία καί Τουρκία, ἀρχίζει ἢ ἂρχισε ἢδη νά λειτουργεῖ, παρά τήν ἀντίδραση τοῦ Τράμπ, πού δέν θέλει τήν ἐνεργειακή ἐξάρτηση τῆς Γερμανίας καί τῆς Εὐρώπης ἀπό τήν Ρωσία, γιά νά πουλάει τά δικά του προϊόντα.

* Οἱ μεγάλες ἑταιρίες πετρελαίου πού δραστηριοποιοῦνται στήν Ν.Α. Μεσόγειο καί στό Αἰγαῖο, σταμάτησαν τίς γεωτρήσεις ἐπειδή γνωρίζουν ὃτι ἐπί τοῦ παρόντος τά ἀνακαλυφθέντα κοιτάσματα δέν εἶναι ἐκμεταλλεύσιμα, παρά τά περί ἀντιθέτου λεγόμενα. Σήμερα ἡ τιμή τοῦ πετρελαίου βρίσκεται σέ πολύ χαμηλά ἐπίπεδα, γύρω στά 34 δολάρια τό βαρέλι (ἀσχέτως τῆς ὑπερβολικῆς τιμῆς τῆς βενζίνης πού πληρώνουμε οἱ Ἓλληνες, λόγω ὑψηλῆς φορολογίας). Ἡ χαμηλή τιμή τοῦ πετρελαίου, πού ἐπηρεάζει καί τήν τιμή τοῦ ἀερίου, θά παραμείνει ἐπί μακρόν σέ χαμηλά ἐπίπεδα. Αὐτό ἀποτελεῖ ἀντικίνητρο γιά τίς μεγάλες ἑταιρίες πετρελαίου νά ἐξάγουν ὑδρογονάνθρακες στήν Ἀν. Μεσόγειο διότι δέν θά κερδίσουν ὃσα θέλουν, ὂχι μόνο λόγω χαμηλῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου, ἀλλά καί λόγω μειωμένης ζητήσεως. Πράγματι, ἡ ἀνθρωπότητα δέν κινεῖται λόγω κορωναϊοῦ, τά ἀεροπλάνα δέν πετοῦν, τά αὐτοκίνητα δέν κινοῦνται καί ὁ κόσμος περιορίζεται στίς μετακινήσεις του ἀπό τίς κυβερνήσεις, ἐνῶ καί τά στρατηγικά ἀποθέματα τῶν κρατῶν εἶναι ἐπαρκῆ. Ἒτσι οἱ ἑταιρίες ἀφήνουν τά κοιτάσματα νά παραμένουν καλά κρυμμένα στά βάθη τῆς θάλασσας, ὃπου βρίσκονται ἑκατομμύρια χρόνια, περιμένοντας οἱ λαοί νά λύσουν τίς διαφορές τους, μέ τά πολυποίκιλα συμφέροντα πού ἒχουν.

Ὁ Πούτιν ἀπό τήν ἂλλη τρίβει τά χέρια του γιά τίς διαλυτικές τάσεις πού ἐπικρατοῦν στό <κλινικά νεκρό ΝΑΤΟ> κατά τόν Γάλλο πρόεδρο κι ἒτσι ὁ Τοῦρκος ἀποθρασύνεται διαρκῶς καί περισσότερο ἀπειλῶντας τούς πάντες καί τά πάντα καί χτἰζει ἀνώγεια καί κατώγεια ἀντιστάσεως μή οὒσης, καθώς δέν ὑπάρχει πολιτική καί στρατιωτική δύναμη νά τόν σταματήσει.

Τώρα, τί θά κάνει ἡ Ἑλλάδα, ὁ Θεός κι ἡ ψυχή της. Φέρεται νά ρυμουλκεῖται ἀπό τίς ἐξελίξεις πού μεθοδεύονται ἀπό συγκεκριμμένο κέντρο λήψεως ἀποφάσεων. Τό γερμανικό.

Τήν ἲδια στιγμή τήν ἒχουν ζώσει τά προβλήματα:

Άφόρητες, ἀναιδεῖς, χυδαῖες καί καθημερινές προκλήσεις καί ὓβρεις τῶν Τούρκων. Βαθύτατο οἰκονομικό πρόβλημα λόγω περιορισμῶν γιά τόν κορωναϊό.

Ἀνύπαρκτη ὁμόθυμη ἀντίδραση ἀπό ἓνα πολιτικό προσωπικό ἀμφισβητουμένης ἀποτελεσματικότητος.

Παλινωδίες ὡς πρός τήν ἀντιμετώπιση τῆς λεγομένης πανδημίας μέ σοβαρές ἐπιπτώσεις στήν οἰκονομία.

Ἀδιέξοδο μέ τό μεταναστευτικό πού πυροδοτεῖ ἒντονες ἐσωτερικές ἀντιδράσεις.

Μόνο οἱ Ἒνοπλες Δυνάμεις μέ τό ὑψηλό τους φρόνημα δίνουν ἓνα αἲσθημα ἀσφάλειας στόν ἐπί χρόνια ταλανιζόμενο Ἑλληνικό λαό. Εἶναι ὃμως μόνο αὐτό ἀρκετό;

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Loading…