ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : AΡΧΑΙΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΤΑΚΕΡΑΥΝΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΟΝΕΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ <ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ>

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΙΣΤΟΡΙΑ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 1 Οκτ 2018 - 20:17
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Ὃταν ἓνας ἀσθενής πάσχει ἀπό μία ἀσθένεια πού δύσκολα διαγιγνώσκεται, ὁ γιατρός διατάζει ἐξετάσεις για να βρεθεῖ ἡ αἰτία τῆς νόσου. Το ἲδιο συμβαίνει καί μέ τά Βαλκάνια, πού πάσχουν ἀπό χρόνια ἀσθένεια αἰώνων. Και αὐτή ἡ ἀσθένεια ἀνατροφοδοτεῖται κατά καιρούς ἀπό το ἲδιο το DNA τῶν λαῶν πού κατοικοῦν την Βαλκανική.

Στις ἐξάρσεις τῆς νόσου, ἐκρήγνυνται παγκόμιοι πόλεμοι, ὃπως οἱ δύο τελευταῖοι. Στά μεσοδιαστήματα

ἐκδηλώνονται τοπικοί πόλεμοι, πάντα με τόν δάκτυλο και τίς κανονιοφόρους τῶν μεγάλων δυνάμεων. Σήμερα ἡ βαλκανική νόσος βρίσκεται πάλι σέ ἒξαρση και δέν ἀποκλείεται να προκαλέσει ἀκόμη και θερμό παγκόσμιο πόλεμο, διότι ὁ οἰκονομικός πόλεμος ἒχει ἢδη ἀρχίσει πρό πολλοῦ.

Σήμερα βλέπουμε τά συμπτώματα τῆς νόσου, ἀλλά μία σοβαρή ἐξέταση τοῦ <αἳματος> τοῦ μεγάλου ἀσθενοῦς καταδεικνύει, ὃτι βασική αἰτία τῆς αἰώνιας διαταραχῆς εἶναι ἡ φυλετική καταγωγή τῶν λαῶν και ἡ προσπάθεια πού ἒγινε τούς τελευταίους αἰῶνες νά διαταράξουν τόν ἐνιαῖο αὐτόν πελασγικό ἀρχαιοελληνικό χῶρο. Αὐτό δείχνουν οἱ <αἱματολογικές> ἐξετάσεις τοῦ μεγάλου ἀσθενοῦς. Ἂν δεν εἶχε διαταραχθεῖ ἡ φυλετική αὐτή ἰσορροπία ἢδη ἀπό τούς ἀρχαίους χρόνους, σήμερα τά Βαλκάνια θα ἀποτελοῦσαν ὂαση εἰρήνης και εὐημερίας.

Βέβαια οἱ αἰῶνες κουβαλοῦν και τήν ἱστορία τῶν καιρῶν τους. Εἰσβολές ἐχθρικῶν και βαρβάρων λαῶν γιά τήν κατάληψη ἐδαφῶν, ἒχουν διαμορφώσει νέα δεδομένα, πού ἰσχύουν στήν ἐποχή τους, χωρίς ὃμως να διαταραχθεῖ ἡ φυλετική συνοχή τῶν λαῶν. Ὡστόσο οἱ εἰσβάλλοντες λαοί διαταράσσουν την Βαλκανική εὐρωπαϊκή ὁμοφυλία, πού γενετικά, πολιτισμικά, γλωσσικά και ἐθνολογικά στηρίζονται στην πελασγική-ἀρχαιοελληνική ὁμοφυλία.

Οἱ σύγχρονοι λαοί τοῦ 21ου αἰῶνα, με τά ποικίλα και ἀλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα και τίς ἰμπεριαλιστικές τους ἐπιδιώξεις, λειτουργοῦν σάν <κομπογιανίτες γιατροί> τῆς χρόνιας βαλκανικῆς ἀσθένειας, διότι δέν λαμβάνουν ὑπ᾽ ὂψη τους την Ἱστορία, το μοναδικό και ἀναμφισβήτητο δεδομένο, πού θα μποροῦσε νά ἒλυνε το μεγάλο πρόβλημα τῆς νόσου. Ἒτσι, ἡ κακή διάγνωση ἐξακολουθεῖ να προκαλεῖ παρενέργειες.

Μετά το ἂκυρο δημοψήφισμα στά Σκόπια, οἱ κομπογιανίτες ἐξακολουθοῦν να πιστεύουν στήν λανθασμένη διάγνωσή τους. Ἐνθαρρύνουν τόν Ζάεφ καί τόν Τσίπρα νά προχωρήσουν στήν κατάπτυστη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, χωρίς να λαμβάνουν ὑπ᾽ ὂψη τήν βούληση τῶν λαῶν, και ἰδιαίτερα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Στόχος τῶν ξενομπάτηδων ὑπερατλαντικῶν και Βορειοευρωπαίων στόν χῶρο τῶν Βαλκανίων εἶναι νά ἀνακόψουν τήν ἐνεργειακή ἐξάρτηση τῆς Εὐρώπης ἀπό την Ρωσία, να βάλουν τά Σκόπια στό ΝΑΤΟ καί νά δημιουργήσουν μία σοβαρή νατοϊκή αἰχμή ἀπειλητικοῦ δόρατος πρός τήν Ρωσία καί τήν Κίνα, δημιουργῶντας ἓνα κρατίδιο μέ τό πλαστό ὂνομα τῆς <Μακεδονίας>, τῆς <μακεδονικῆς γλώσσας> και τῆς <μακεδονικῆς ἐθνότητας>, ὠθῶντας ἒτσι τὀν ἀλβανικό μεγαλοϊδεατισμό να ἐκδηλώσει ἀλυτρωτικές ἀξιώσεις πρός Σερβία και Ἑλλάδα, σέ συνεργασία με την Τουρκία γιά τήν δημιουργία διαφόρων προβλημάτων στήν Ἑλλάδα, τήν ὁποία οἱ Ἀμερικανοί θά ἐκβιάζουν μέ τήν ὀνομασία τῆς Μακεδονίας.

Και ἐδῶ ἀκριβῶς βρίσκεται τό μικρόβιο τῆς χρόνιας ἀσθένειας τῶν Βαλκανίων. Οἱ κομπογιανίτες συμφεροντολόγοι γιατροί τῶν λεγομένων μεγάλων δυνάμεων, ἒπρεπε νά ἑστιάσουν στην Ἱστορία ὃσον ἀφορᾶ τήν ἀληθινή Μακεδονία καί νά μή τήν ἐμπλέξουν στά ἰμπεριαλιστικά τους σχέδια. Δεν θα εἶχαν παρά να ρίξουν μιά ματιά στούς ἀρχαίους Ἓλληνες ἱστορικούς, τόν Ἡρόδοτο, τόν Θουκυδίδη, τόν Διόδωρο, τόν Ἑλλάνικο κ.ἂ. Δυστυχῶς, το 7ο βιβλίο τοῦ Στράβωνος, τό ἀφιερωμένο στήν Μακεδονία, ἒχει χαθεῖ, καθώς και τά συγγράμματα τοῦ Μαρσύα (Μακεδονικές Ἱστορίες) καί τοῦ Θεαγένη (Μακεδονικά Πάτρια).

Ποια εἶναι, λοιπόν, ἡ Μακεδονία για ὃσους ἐθελοτυφλοῦν;

Σύμφωνα με τόν Ἡσίοδο, ἡ καταγωγή τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων ἀνάγεται στόν Μακεδόνα, πού μαζί μέ τόν Μάγνητα, γενάρχη τῶν Θεσσαλῶν, ἦσαν παιδιά τοῦ Δία καί τῆς Θυΐας, κόρης τοῦ Δευκαλίωνος καί ἀδελφῆς τοῦ Ἓλληνος.

Ἀπό μία πληροφορία τοῦ Ἡροδότου, οἱ ἀρχαῖοι Μακεδόνες ἐκδιώχθηκαν ἀπό τούς Καδμείους κατά τίς μετακινήσεις τῶν Δωριαίων καί κατοίκησαν τήν Πίνδο μέ τό ὂνομα Μακεδνοί.

Ὁ Ἡρόδοτος στό 7ο βιβλίο του χρησιμοποιεῖ τόν ὃρο <Μακεδονίς γῆ> γιά νά ὁρίσει τήν περιοχή ὃπου κατοικοῦσαν οἱ Μακεδόνες, πρίν ἀπό τήν ἳδρυση τοῦ Μακεδονικοῦ βασιλείου. Ὁ ἲδιος ἱστορικός μᾶς πληροφορεῖ ὃτι τό σμίξιμο στην ἲδια κοίτη τῶν ποταμῶν Λουδία και Ἀλιάκμονος και ὁ κοινός ροῦς τῶν δύο ποταμῶν, ἀποτελοῦσε τήν γῆ τῶν Μακεδόνων στά νότια καί τήν γῆ τῶν Βοττιαίων στά βόρεια. Ὁ Ἡρόδοτος μᾶς πληροφορεῖ ἐπίσης ὃτι στά τέλη τῆς δεύτερης ἢ στίς ἀρχές τῆς πρώτης προχριστιανικῆς χιλιετίας, στήν περιοχή νότια ἀπό τόν Ἀλιάκμονα, τό νότιο τμῆμα τῆς Ἠμαθίας (δηλαδή ἡ πιό εὒφορη πεδιάδα τῶν Μακεδόνων ἀνάμεσα στό Πάϊκο στά βόρεια, τό Βέρμιο στά δυτικά καί τά Πιέρια ὂρη στά νότια) κατοικοῦσαν οἱ Μακεδόνες.

Πολλές ἱστορικές μαρτυρίες, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ Ἡροδότου, χρησιμοποιοῦν τόν ὃρο Μακεδονία γιά νά δηλώσουν πιά το συγκροτημένο βασίλειο, πού ἱδρύθηκε γύρω στόν 7ο αἰῶνα π.Χ. στίς βόρειες παρυφές τῶν Πιερίων, μέ πρωτεύουσα τίς Αἰγές. Στά ἀρχικά αὐτά ὃρια, πού συμπίπτουν μέ τήν σημερινή Ἑλληνική Κεντρική Μακεδονία, σύντομα ἐντάχθηκαν γειτονικές περιοχές τῆς σημερινῆς Ἀνατολικῆς καί Δυτικῆς Μακεδονίας.

Ποῦ βρίσκονταν τότε οἱ πρόγονοι τῶν σημερινῶν Σλάβων <Πουγουμουδίτες>;

Αὐτοί γενετικά προῆλθαν ἀπό τό Τουράν και εἰσέβαλαν πολλούς αἰῶνες ἀργότερα, τον 6ο ἢ 7ο π.Χ. αἰῶνα, ἀποσπασθέντες ὡς δυσαρεστημένες ἢ ἐκδιωχθεῖσες πατριές ἀπό τόν Ἀσπαρούχ και τόν Τζεγκίς Χάν. Και ὃμως, ὃλοι αὐτοί, ἐνθαρρυνόμενοι ἀπό τούς ἀλμπάνηδες Ἀμερικανούς και Εὐρωπαίους <γιατρούς>, ἀπέβαλαν ἀμέσως, καί πρό τοῦ ἀκύρου δημοψηφίσματος, τό προσωπεῖο τοῦ βορειομακεδόνα πού τούς χαρίστηκε, καί αὐτοαποκαλοῦνται διά τοῦ Ζάεφ <Μακεδόνες>, σκέτο.

Στήν προσπάθειά τους οἱ νεοεισβολεῖς τῆς Βαλκανικῆς, πού ἐνθαρρύνουν κάθε ἀλυτρωτική τάση στούς διαφοροποιηθέντες λαούς τῆς Βαλκανικῆς, ξεχνοῦν καί τήν σημερινή πραγματικότητα.

Πῶς λέγονται οἱ κάτοικοι τῆς Νέας Ὑόρκης;

Νεοϋορκέζοι, καί ὂχι Ὑορκέζοι.

Πῶς λέγονται οἱ κάτοικοι τῆς Νέας Ζηλανδίας;

Νεοζηλανδοί, και ὂχι Ζηλανδοί.

Μέ ποιό δικαίωμα οἱ ἀποκτήσαντες τό ὂνομα τῆς Βόρειας Μακεδονίας erga omnes αὐτοαποκαλοῦνται Μακεδόνες;

Ποιός και πότε θά τούς τραβήξει τό αὐτί;

Οἱ λαοί ἀς ξυπνήσουν καί ἀς τιμωρήσουν τούς ἂφρονες ἡγέτες τους, πού καθοδηγοῦνται ἀπό τούς ἀλμπάνηδες γιατρούς.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Διαβάστε όλο το άρθρο

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σουΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Για τον Άγγελο της Καρδιάς μας.- Θέλω να ζήσω, είμαι γεμάτος ζωή. Η κραυγή απόγνωσης ενός Έλληνα Χριστιανού.

Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, η μεγαλύτερη εθνική και κοινωνική μάστιγα.

Loading…