Κύπρος εναντίων Τουρκίας ή Δαυίδ εναντίων Γολιάθ

«Πρέπει να ξέρετε ότι με την ελευθερία, αν την υπερασπιστούμε και την διαφυλάξουμε, εύκολα θ᾽ … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κύπρος εναντίων Τουρκίας ή Δαυίδ εναντίων Γολιάθ.