ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός : Ἐπίσκοποι Ἐκκλησίας ἤ Ἐπίσκοποι Ὑγείας; (Βίντεο) Νέα ἐνημέρωση!!!

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΜΑΡΙΑ. - 25 Δεκ 2020 - 10:12

Ὁ Ὑπουργός Ὑγείακ. Κικίλιας ἀνακοίνωσε τήν καθολική Ἐκστρατεία ὑπέρ τῶν ἐμβολίων πού θέλουν νά κάνουν σέ ὅλο τόν Ἑλληνικό λαό!

Ἐμβόλια τά ὁποῖα ὑποκριτικά δέν θά εἶναι ὑποχρεωτικά… ἀλλά διά τῆς πλαγίας, πονηρᾶς καί ἀνειλικρινοῦς ὁδοῦ θά εἶναι τελικῶς ἐπιβεβλημένα, μιά πού μία μακρά λίστα κοινωνικῶν δραστηριοτήτων τῶν πολιτῶν πού θά ξετυλιχθεῖ βαθμηδόν ἐν καιρῷ δέν θά μπορεῖ νά διεκπεραιώνεται χωρίς παραστατικό covid-pass ὅπως· μετακινήσεις σέ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς-ταξίδια ἐντός κι ἐκτός Ἑλλάδος, ἐγγραφή τῶν ἀνηλίκων παιδιῶν στά ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα, προτεραιότητα στήν ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.ἄ.!

Μέσα σέ αὐτήν τήν Ἐκστρατεία ὁ κ. Κικίλιας ἀνακοινώνει ὡς συμμετέχοντες ἅπαντες!

Ὅλα τά κόμματα, ὅλη τήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση, τούς Ἰατρικούς καί Φαρμακευτικούς Συλλόγους, τά Ἐπιστημονικά Ἐπιμελητήρια κ.λ.π…., τίς Μ.Κ.Ο. (αὐτές εἰδικά προσφέρουν τόσα καί τόσα στήν πατρίδα μας μέχρι βαθμοῦ ἀναιμάκτου ἐθνικῆς ἁλώσεως…) καί φυσικά τήν Ἐκκλησία, μάλιστα τήν τελευταία στίς πρῶτες θέσεις ἀναφορᾶς!

Ἀκοῦστε στό παρακάτω βίντεο,  ἰδιαιτέρως ἀπό τό 0:50 καί μετά:

Ἐδῶ καταντήσαμε.

Ἡ ἐκκλησιαστική ἡγεσία νά γίνει ἕνας κοσμικός φορέας «κατηχήσεως» ὑπέρ σωματικῆς ὑγείας καί μάλιστα ἐν μέσῳ μίας ἀμφιλεγόμενης πανδημίας πού ἔχει διχάσει τήν παγκόσμια ἰατρική κοινότητα κι ἄλλες κοινωνικές ὁμάδες καί ὑπέρ ἑνός ἀμφιλεγόμενου ἐμβολίου γιά τό ὁποῖο ὑπάρχει πλῆθος ἐπιστημονικῶν ἐνστάσεων σχετικά μέ τό περιεχόμενό του, τήν ἠθική του καί τίς ἐνδεχόμενες παρενέργειές του, ἰδιαιτέρως δέ διότι δέν δοκιμάσθηκε γιά 5-10 χρόνια πού εἶναι τό σύνηθες στίς περιπτώσεις ἐμβολίων.Ἐνδεικτικά παραθέτω ἕνα ἐλάχιστο δεῖγμα αὐτῶν τῶν ἐνστάσεων:

«Τρίτος Κόσμος θα γίνουμε; Η Pfizer κατηγορήθηκε από τη Νιγηρία, για φερόμενη διεξαγωγή παράνομων δοκιμών σε παιδιά ενός φαρμάκου κατά της μηνιγγίτιδας που τα σκότωσε ή τα έκανε ανάπηρα. H Nιγηρία διεκδίκησε 7 δις δολάρια αποζημίωση»:

https://dimpenews.com/2020/12/03/%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B8%CE%B1-%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%B7-pfizer-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AE%CE%B8/

Δεῖτε τήν Πρόεδρο Ἑλλήνων Ἰατρῶν τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου πού δέν θέλει νά βάλει τό ἐμβόλιο γιατί ὑπάρχουν «γκρίζες ζῶνες» καί γιατί ἔχει ἠθική ὑποχρέωση στούς ἀσθενεῖς της, ἐδῶ:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10224983907011739&id=1438586641

Δεῖτε τί λέει παγκοσμίου φήμης γιατρός στό βίντεο ἀπό ἐδῶ:

http://greeknewsondemand.com/2020/11/17/%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%AD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%B5/

Οἱ ἐκκλησιαστικοί μας ἡγέτες εἶναι ἐντεταλμένοι ἀπό τόν Θεό γιά νά εὐαγγελίζονται τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ σέ ὅλο τόν κόσμο (λαϊκούς καί κοσμικούς) κατηχῶντας ὀρθοτομοῦντες τόν Λόγο τῆς Ἀληθείας κι ἐπιστρέφοντας ψυχές,  γιά νά τελοῦν τά Μυστήρια τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀκατάπαυστη Λατρεία Του καί γιά νά ὁδηγοῦν τό ποίμνιό τους στήν σωτηρία.

Ἐμεῖς οἱ λαϊκοί δέ, ὀφείλουμε νά πειθόμεθα στούς ἐκκλησιαστικούς μας ἡγέτες καί νά τούς ὑπακοῦμε, ὑπό τήν προϋποθέση νά ἐργάζονται ἐπαγρυπνοῦντες νυχθημερόν ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΜΑΣ, κατά τό·

«Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καί ὑπείκετε· αὐτοί γάρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπέρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες» (Ἑβρ. 13, 17).

Ἡ ψυχή μας εἶναι αἰώνια, σώζεται ἤ κολάζεται. Ὁδηγεῖται στήν κόλαση ἤ στόν Παράδεισο.

Ἡ ὑγεία μας εἴτε εἶναι καλή εἴτε εἶναι κακή, θά ὁδηγήσει τό σῶμα μας στόν τάφο.

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ἀνθρώπινο κατασκεύασμα ὥστε νά προεξάρχει σέ ἐπίγειες καμπάνιες καί μάλιστα χρηματοδοτούμενες ἀπό νεοταξίτες καί τούς κολοσσούς τους τύπου Γκέητς, Σόρος, Ρόκφελλερ κ.λ.π., οὔτε ὑφίσταται γιά νά προωθεῖ καί νά ἐξυπηρετεῖ ὕποπτες ἀτζέντες τῆς Παγκόσμιας Νέας Τάξης Πραγμάτων τύπου μείωση τοῦ πληθυσμοῦ, ἀπόλυτος ἠλετρονικός ἔλεγχος, ψηφιακή σκλαβωμένη κοινωνία, μετανθρωπισμός κ.λ.π.!

Πῶς οἱ ἐκκλησιαστικές μας ἡγέτες ἀναλαμβάνουν τήν εὐθύνη νά κάνουν ἐκστρατεία ὑπέρ ἑνός ἐμβολίου πού δέν γνωρίζουν τί περιέχει καί ποῦ στοχεύει καί μετά ἀπό τόσα σκοτεινά σημεῖα πού ἦλθαν στό φῶς κι ὀφείλουν νά προβληματίσουν τήν κοινή λογική;

Καί πῶς κάνουν τυφλή ὑπακοή σέ πολιτικούς ἡγέτες καί «εἰδικούς» πού κλείνουν τίς Ἐκκλησίες, κωλύουν τήν Λατρεία τοῦ Θεοῦ μέ ἀπαγορευτικό μετοχῆς ὅλων τῶν πιστῶν, βλασφημοῦν τά θεῖα ποικιλοτρόπως (π.χ. ἀπαγόρευση ἀσπασμοῦ εἰκόνων, λειψάνων κ.ἄ.) καί κυρίως πολεμοῦν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ;

Ὅταν ἡ ὑπηρεσία τῆς ὑγείας τοῦ σώματος βλάπτει τήν ὑγεία τῆς ψυχῆς καί κυρίως προσβάλλει τόν ἴδιο τόν Θεό, τότε ὁ Χριστιανός πρέπει νά κάνει τήν ἐπιλογή του·

«Τί γάρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐάν τόν κόσμον ὅλον κερδήση, τήν δέ ψυχήν αὐτοῦ ζημιωθῆ;» (Ματθ. 16, 26).

Ἀπό τήν Καθημερινή, τί εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος γιά τά ἐμβόλια:

«…Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος είπε «ένα μεγάλο ευχαριστώ» προς το διοικητικό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του «Ευαγγελισμού» και ανέφερε ότι συζήτησαν με τον κ. Κικίλια για την πορεία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και όλος ο πλανήτης ώστε αυτό το κακό να σμικρυνθεί.

«Ο εμβολιασμός είναι ένα από τα μέσα αυτά. Δε θα μπορούσε νομίζω, είναι η προσωπική μου άποψη, αλλά πιστεύω και η πλειοψηφία της Ιεραρχίας και οι κληρικοί μας, να μην υποστηρίξει αυτή τη στιγμή την ανάγκη να συνεργαστούμε με την Πολιτεία για τον εμβολιασμό των ανθρώπων. Αυτή τη μέρα, το ξεκίνημα, που είναι και ένας συμβολισμός, δεν θα ήθελα η Εκκλησία να μην είναι παρούσα. Γι’ αυτό, κάποιος από τους Αρχιερείς μας θα είναι. Πιστεύω ότι και αυτού είναι ίδιες οι θέσεις ως προς τον εμβολιασμό του πληθυσμού. Δεν ξέρω ποιος θα είναι, αλλά πιστεύω ότι στις 27 του μηνός θα είμαστε κι εμείς εκεί», επεσήμανε».

Πηγή:

https://www.kathimerini.gr/society/561204040/ieronymos-paroysa-i-ekklisia-stoys-emvoliasmoys/

Νέα ἐνημέρωση!!!

Οἱ Ἱεροί Ναοί ἀπό Οἶκοι Θεοῦ

κέντρα ἐμβολιασμοῦ,

“κέντρα διερχομένων”…

Ἀπό τήν γνωστή ἐκπομπή τοῦ κ. Νίκου Εύαγγελάτου (παπαγαλάτου…)

upd: 24-12-20!

Το πράσινο φως για τη λειτουργία των ναών ως εμβολιαστικών κέντρων έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ανακοινώνοντας την απόφασή του να θέσει τις εκκλησίες στη διάθεση της Πολιτείας.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει οργανωθεί από την Αρχιεπισκοπή το σχέδιο “εμβολιασμοί σε ναούς” και τις επόμενες ημέρες θα γίνει πράξη. Σύμφωνα με το Βήμα Ορθοδοξίας, ετοιμάζονται να λειτουργήσουν ως εμβολιαστικά κέντρα οι ναοί της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και εκκλησίες σε αρκετές Μητροπόλεις όπως: Σύρου, Ν. Ιωνίας, Χίου, Ναυπάκτου, Ιωαννίνων!

https://kaiomenivatos.blogspot.com/2020/12/blog-post_76.html

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr