ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Μαχόμενος Ορθόδοξος Έλληνας : Εὖ ποίησον εὐσεβεῖ….

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ. - 30 Νοέ 2019 - 20:25
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Πόσες φορές δεν είμαστε σε δίλημμα αν θα πρέπει να προσφέρουμε ή όχι σε κάποιον “ελεημοσύνη ” βοήθεια κάθε είδους .
Υλική ή πνευματική ,γιατί και η “ελεημοσύνη ” είναι ένα κομμάτι ψωμί ,ένα κέρμα ή ένας παρηγορητικός ,παραινετικός ,συμβουλευτικός ,λόγος .

Πότε όμως πρέπει να διαθέτουμε το “έλεος” μας σε κάποιον συνάνθρωπο μας ,για να μην πάει χαμένο ή γυρίσει εναντίον μας ;

Αν έχετε δική σας γνώμη ,δικαίωμα σας να την έχετε .
Αν όμως πιστεύεται στον ΘΕΟ ,αφήστε τον να σας καθοδηγήσει ,να σας “αναπαύσει ,να σας ειρηνεύσει ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ με την σοφία του και τις συμβουλές του ,που βρίσκονται στις γραφές .

Μας καθοδηγεί ο ΛΟΓΟΣ του θεού και η σοφία του ,ας τον διαβάσουμε ,ας το σκεφθούμε ,ας το δεχθούμε ,γιατί είναι ο ΛΟΓΟΣ του ΘΕΟΥ και κάτι παραπάνω ξέρει ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ από το πολυαγαπημένο πνεύμα “κτίσμα” του.

Πολλοί από εμάς ,δεν ασχολούμαστε με την Παλαιά Διαθήκη και κάμουμε λάθος .
Παρακάτω θα δείτε ,μια οδηγία για την “διάκριση ” που χρειάζεται η ελεημοσύνη στην “Σοφία Σειράχ” .

Η Παλαιά Διαθήκη είναι πολύτιμος οδηγός για κάθε άνθρωπο ,που θέλει να ζει την ευθεία οδό και να διατηρεί την εσωτερική του Ειρήνη ..το ” Ειρήνη υμίν “.

Η παλαιά διαθήκη είναι οι “κανόνες ” η καινή διαθήκη είναι για αυτούς που έχουν καταλάβει τους κανόνες και προχωράνε στο “πνεύμα ” των κανόνων .Σε ανώτερο “πνευματικό ” επίπεδο . Στην “Εν Χριστώ” πλέον ζωή .

Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεν μπόρεσαν να κάνουν αυτή την απαραίτητη μετάβαση .
Όπως και πολλοί “σύγχρονοι ” που αποσχίστηκαν “δογματικά “

Όπως θα δείτε παρακάτω ,σαφείς οδηγίες διάκρισης ,ποιόν να ευεργετούμε (όχι αυτόν που θα μας φέρει στο “κεφάλι ” το πιάτο ,που θα μας βρίσει επειδή του μιλήσαμε ,θα μας πετάξει το κέρμα πίσω κ.α )
Αυτόν πρέπει να τον αφήσουμε στην παιδαγωγία του ΘΕΟΥ για να τον συνεφέρει ,η προσπάθεια μας θα πάει χαμένη είναι “αδιάκριτη ” “άσκοπη” είναι ΕΓΩΙΣΤΙΚΗ και δεν του κάνει καλό ,αλλά κακό .

Εκδηλώνει τον κακό του εαυτό ,μας δηλητηριάζει πνευματικά και δηλητηριάζεται και αυτός .
Επί της ουσία του κάνουμε “κακό ” αλλά και σε εμάς και δεν αφήνουμε τον ΘΕΟ να τον παιδαγωγήσει .

Όσον αφορά τους “λάθρο ” ,προσφυγές ,μετανάστες και εκεί χρειάζεται “διάκριση ” και σοφία .
Υπάρχουν περιπτώσεις που από το ΥΦΟΣ καταλαβάίνεις αν πρέπει ή δεν πρέπει να βοηθήσεις ή να αποστραφείς για να προστατευθείς και να προστατέψεις .

Ο ΘΕΟΣ ΑΣ ΜΑΣ ΦΩΤΙΖΕΙ .Σε κάθε περίπτωση ,είμαστε πνεύματα ,σκοτιζόμαστε ή φωτιζόμαστε από δυνάμεις ανώτερες από εμάς .Το μόνο που κάνουμε είναι επιλογή “φόρτωσης “του κατάλληλου πνεύματος .

Είμαστε ΠΝΕΥΜΑ και δεχόμαστε επίθεση του φωτός και του σκότους ,εμείς διαλέγουμε από τι θα “γεμίσουμε “..

Σοφία Σειράχ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12- ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΣΙΕΣ.

Σοφ. Σειρ. 12,1 Ἐὰν εὖ ποιῇς, γνῶθι τίνι ποιεῖς, καὶ ἔσται χάρις τοῖς ἀγαθοῖς σου.
Σοφ. Σειρ. 12,1 Εάν κάμνης ευεργεσίας, πρόσεχε εις ποίον τας κάμνεις, και θα εύρης τότε ευχαρίστησιν δι’ αυτάς.

Σοφ. Σειρ. 12,2 εὖ ποίησον εὐσεβεῖ, καὶ εὑρήσεις ἀνταπόδομα καὶ εἰ μὴ παρ᾿ αὐτοῦ, ἀλλὰ παρὰ Ὑψίστου.
Σοφ. Σειρ. 12,2 Ευεργέτησε τον ευσεβή, άνθρωπον δηλαδή που αξίζει να ευεργετηθή, και θα εύρης από αυτόν ευγνώμονα ανταπόδοσιν. Αλλά και αν δεν εύρης από εκείνον, θα εύρης την ανταπόδοσιν του αγαθού από τον Θεόν.

Σοφ. Σειρ. 12,3 οὐκ ἔστιν ἀγαθὰ τῷ ἐνδελεχίζοντι εἰς κακὰ καὶ τῷ ἐλεημοσύνην μὴ χαριζομένῳ.
Σοφ. Σειρ. 12,3 Δεν είναι ορθόν και δίκαιον να ευεργετήται άνθρωπος, ο οποίος ισχυρογνωμόνως επιμένει στο κακόν. Οπως επίσης και εκείνος, ο οποίος, ενώ ημπορεί, δεν κάμνει ποτέ ελεημοσύνην.

Σοφ. Σειρ. 12,4 δὸς τῷ εὐσεβεῖ καὶ μὴ ἀντιλάβῃ τοῦ ἁμαρτωλοῦ.
Σοφ. Σειρ. 12,4 Δώσε την ελεημοσύνην σου στον ευσεβή και μη έρχεσαι εις βοήθειαν του αμετανοήτου αμαρτωλού.

Σοφ. Σειρ. 12,5 εὖ ποίησον τῷ ταπεινῷ καὶ μὴ δῷς ἀσεβεῖ· ἐμπόδισον τοὺς ἄρτους αὐτοῦ καὶ μὴ δῷς αὐτῷ, ἵνα μὴ ἐν αὐτοῖς σε δυναστεύσῃ· διπλάσια γὰρ κακὰ εὑρήσεις ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς, οἷς ἂν ποιήσῃς αὐτῷ.
Σοφ. Σειρ. 12,5 Ευεργέτησε τον ταπεινόν άνθρωπον και μη δώσης την ευεργεσίαν σου στον πωρωμένον ασεβή. Κράτησε τους άρτους σου, μη τους δίδης στον ασεβή, δια να μη σε καταδυναστεύση εκείνος με αυτούς. Διότι θα εύρης από αυτόν όχι ευγνωμοσύνην, αλλά διπλάσια κακά από τα αγαθά, τα οποία του έκαμες.

Σοφ. Σειρ. 12,6 ὅτι καὶ ὁ Ὕψιστος ἐμίσησεν ἁμαρτωλοὺς καὶ τοῖς ἀσεβέσιν ἀποδώσει ἐκδίκησιν.
Σοφ. Σειρ. 12,6 Διότι και αυτός ούτος ο Υψιστος μισεί και αποστρέφεται τους αμαρτωλούς. Και θα ανταποδώση στους ασεβείς την δικαίαν τιμωρίαν.

Σοφ. Σειρ. 12,7 δὸς τῷ ἀγαθῷ καὶ μὴ ἀντιλάβου τοῦ ἁμαρτωλοῦ.
Σοφ. Σειρ. 12,7 Πρόσφερε, λοιπόν, την βοήθειαν και ευεργεσίαν σου στον αγαθόν και μη έρχεσαι εις βοήθειαν του αμαρτωλού.

Στην “ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ ” θα βρούμε τον ΛΟΓΟ του ΘΕΟΥ και οδηγίες ,συμβουλές για να ζούμε ” Εν ειρήνη “για κάθε περίσταση της ζωής μας .

Σας προτείνω και τις “ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ” θα δείτε πολλά πράγματα που τα έχετε στην καθημερινή σας ζωή σαν γνωμικά .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΚΕΦ. 1: Η ΕΥΛΑΒΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΟ ΠΗΓΗ ΣΟΦΙΑΣ – Ο ΘΕΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΕΦ. 2: Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΘΕΟ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

ΚΕΦ. 3: ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΚΕΦ. 3: Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ – Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΚΕΦ. 4: Η ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΤΩΧΟ

ΚΕΦ. 4: ΣΟΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ – Η ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

ΚΕΦ. 5: ΠΛΟΥΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΨΙΑ – ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

ΚΕΦ. 6: Η ΦΙΛΙΑ – Η ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΚΕΦ. 7: ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ – Η ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΚΕΦ. 7: Η ΕΥΛΑΒΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ Η ΤΙΜΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ

ΚΕΦ. 7: Η ΣΤΟΡΓΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΛΙΒΟΜΕΝΟΥΣ

ΚΕΦ. 8: ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ – ΦΡΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΦ. 9: Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

ΚΕΦ. 10: Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ – ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑΣ

ΚΕΦ. 10: ΟΙ ΑΞΙΟΙ ΤΙΜΗΣ – Η ΜΕΤΡΙΟΦΡΟΣΥΝΗ

ΚΕΦ. 11: ΜΗ ΠΑΡΑΣΥΡΕΣΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΚΕΦ. 11: ΣΥΝΕΣΗ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΙΑΣΥΝΗ – Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΘΕΟ

ΚΕΦ. 11: ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΚΕΦ. 12: ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΣΙΕΣ – ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΚΑΙ ΨΕΥΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΙ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΚΕΦ. 13: Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΜΟΙΟΥΣ ΤΟΥ

ΚΕΦ. 13: ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΥ

ΚΕΦ. 14: Η ΑΓΑΘΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ – Η ΖΗΛΟΦΘΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ

ΚΕΦ. 14: Η ΚΑΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΧΘΟΥ

ΚΕΦ. 14: Η ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ

ΚΕΦ. 15: ΜΟΝΟ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΤΗ ΣΟΦΙΑ – Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΚΕΦ. 16: ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΣΕΒΩΝ – Η ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΗΣ

ΚΕΦ. 16: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΚΕΦ. 17: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΚΕΦ. 17: Ο ΘΕΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΝΟΙΑ

ΚΕΦ. 18: ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Η ΜΗΔΑΜΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΚΕΦ. 18: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΚΕΦ. 18: ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΚΕΦ. 19: ΣΥΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

ΚΕΦ. 19: ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΔΟΛΙΟ

ΚΕΦ. 20: ΣΥΝΕΤΗ ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ – ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΥΝΕΤΟΥ

ΚΕΦ. 21: Η ΑΜΑΡΤΙΑ – Ο ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΟΗΤΟΣ

ΚΕΦ. 22: Ο ΤΕΜΠΕΛΗΣ – ΤΑ ΑΠΑΙΔΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΕΦ. 22: ΦΡΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΟΗΣΙΑ – Η ΦΙΛΙΑ

ΚΕΦ. 23: ΔΕΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΟ

ΚΕΦ. 23: ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ- ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΟΡΚΩΝ, ΥΒΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΟΓΩΝ

ΚΕΦ. 23: ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΑΡΚΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ

ΚΕΦ. 24: ΕΓΚΩΜΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΟΦΙΑ – Η ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΚΕΦ. 25: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΛΗΨΙΑ

ΚΕΦ. 25: ΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ – Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – Η ΚΑΚΗ ΣΥΖΥΓΟΣ

ΚΕΦ. 26: ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΚΕΦ. 27: ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ – Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

ΚΕΦ. 28: Η ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑ – ΟΙ ΦΙΛΟΝΙΚΙΕΣ – ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΕΦ. 29: Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ – Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ – Η ΕΓΓΥΗΣΗ – Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΟΛΙΓΑΡΚΙΑΣ

ΚΕΦ. 30: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

ΚΕΦ. 30: ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΚΕΦ. 31: ΤΑ ΚΑΚΑ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣΤΙΑΣ

ΚΕΦ. 31: Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΚΕΦ. 32: ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

ΚΕΦ. 32: Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

ΚΕΦ. 33: Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

ΚΕΦ. 33: ΟΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ – Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

ΚΕΦ. 33: ΠΕΡΙ ΔΟΥΛΩΝ

ΚΕΦ. 34: Η ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ – Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

ΚΕΦ. 34: Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ – ΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΘΥΣΙΕΣ

ΚΕΦ. 35: ΟΙ ΕΥΑΡΕΣΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΟ ΘΥΣΙΕΣ – Η ΘΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΚΕΦ. 36: ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

ΚΕΦ. 36: ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΚΕΦ. 37: ΟΙ ΨΕΥΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΙ – ΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΚΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΚΕΦ. 37: Η ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ

ΚΕΦ. 38: ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ – ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ

ΚΕΦ. 38: ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΚΕΦ. 39: Ο ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΟΦΟΣ

ΚΕΦ. 39: ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

ΚΕΦ. 40: ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦ. 40: ΓΝΩΜΙΚΑ – ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΓΑΘΑ – Η ΕΠΑΙΤΕΙΑ

ΚΕΦ. 41: ΠΕΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΣΕΒΩΝ

ΚΕΦ. 41: Η ΝΤΡΟΠΗ

ΚΕΦ. 42: Η ΝΤΡΟΠΗ

ΚΕΦ. 42: Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ – ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΕΦ. 42: Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

ΚΕΦ. 43: Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

ΚΕΦ. 44: ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ (ΕΝΩΧ, ΝΩΕ, ΑΒΡΑΑΜ, ΙΣΑΑΚ, ΙΑΚΩΒ)

ΚΕΦ. 45: ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ (ΜΩΥΣΗΣ, ΑΑΡΩΝ, ΦΙΝΕΕΣ)

ΚΕΦ. 46: ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ (ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ, ΧΑΛΕΒ, ΚΡΙΤΕΣ, ΣΑΜΟΥΗΛ)

ΚΕΦ. 47: ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ (ΔΑΒΙΔ, ΣΟΛΟΜΩΝ)

ΚΕΦ. 48: ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ (ΗΛΙΑΣ, ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ, ΕΖΕΚΙΑΣ, ΗΣΑΪΑΣ)

ΚΕΦ. 49: ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ (ΙΩΣΙΑΣ, ΙΕΡΕΜΙΑΣ, ΙΕΖΕΚΙΗΛ, ΔΩΔΕΚΑ ΠΡΟΦΗΤΕΣ, ΖΟΡΟΒΑΒΕΛ, ΝΕΕΜΙΑΣ)

ΚΕΦ. 50: ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ (Ο ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΣΙΜΩΝ)

ΚΕΦ. 50: ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΣΕ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΚΕΦ. 51: ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΥΜΝΟΣ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

Καλή Φώτιση σε όλους μας.

“Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ”

Μαχόμενος Ορθόδοξος Έλληνας
«Αγρυπνείτε και προσεύχεσθε»

” ΜΑΧ.Ο.Μ.Ε “
Μαχόμενη .Ορθόδοξη . Μητέρα. Ελλάδα

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Loading…