ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Μετρᾶ ἀντίστροφα ὁ χρόνος γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο! Ὅλοι πλέον τοῦ δείχνουν τὴν πόρτα τῆς ἐξόδου… Οἱ πρόσφατες ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας …

ΕΚΚΛΗΣΙΑ. - 12 Μαΐ 2019 - 16:15

… ἀπογοήτευσαν αὐτοὺς πού ἐπέμεναν νὰ «ἐπενδύουν» στὴν πολιτική του

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς

Ἡ ἀντίστροφη μέτρηση γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο ξεκίνησε μὲ τὸν πλέον ἐπίσημο τρόπο ἀπὸ τὸν Μάρτιο καὶ συγκεκριμένα ἀμέσως μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν τῆς ἔκτακτης Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας. Κι αὐτὸ γιατί ὅλοι αὐτοί, δηλαδὴ ἐκκλησιαστικὰ καὶ πολιτικὰ πρόσωπα, ποὺ συνέχιζαν νὰ «ἐπενδύουν» πάνω του, πιστεύοντας ὅτι ἂν καὶ ὁριστικὰ ἔχασε τὸ

κύρος του, ὡς Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὸν ἑλληνικὸ λαό, θὰ τὸ διατηροῦσε τουλάχιστον στοὺς κόλπους τῆς Ἱεραρχίας διαπίστωσαν πῶς ἔκαναν λάθος ἐκτίμηση καὶ παταγωδῶς διαψεύστηκαν.

Ἡ ἄθεη κυβέρνηση Τσίπρα λ.χ. εὐελπιστοῦσε πὼς τελικὰ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, ὁ ὁποῖος πάντοτε μὲ τὴν παρασκηνιακὴ στήριξη καὶ τὶς ἐνισχυτικὲς δηλώσεις του ἀποτελοῦσε τὸ κρυφὸ στήριγμά του, θὰ κατάφερνε νὰ περάσει, ἔστω καὶ μὲ δυσκολία τὴν περιβόητη συμφωνία τῆς 6ης Νοεμβρίου, ὅπως τούς εἶχε ὑποσχεθεῖ. Δηλαδή, θὰ πετοῦσε ἀπὸ τὸ Δημόσιο τούς ἱερεῖς, ἀνοίγοντας διάπλατα τὸν δρόμο γιὰ 10.000 προεκλογικὲς προσλήψεις στὸ Δημόσιο… Πιθανὸν ὁ ἄθεος πρωθυπουργὸς νὰ εἶχε λάβει τὶς ἀνάλογες διαβεβαιώσεις, οἱ ὁποῖες συνέβαλαν, οὕτως ὥστε ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Κ. Γαβρόγλου νὰ μιλᾶ μὲ σιγουριὰ γιὰ 15.000 προσλήψεις στὴν Ἐκπαίδευση καὶ οἱ ἐφημερίδες νὰ γράφουν ὅτι ἤδη ἡ ἐγκύκλιος ἦταν ἕτοιμη νὰ ἀνακοινωθεῖ στὰ μέσα τοῦ Μαρτίου!!! Αὐτὸ ἐξηγεῖ καὶ τὴν ἔντονη πικρία τοῦ ἐν λόγω ὑπουργοῦ, ἡ ὁποία ἐκφράστηκε μὲ ποικίλους τρόπους τὸ τελευταῖο διάστημα. Μίλησε μεταξὺ ἄλλων γιὰ «δυσάρεστη ἐξέλιξη» καὶ διαμήνυσε ὅτι ὁ διάλογος Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας δὲν μπορεῖ νὰ συνεχιστεῖ μὲ τὶς «κόκκινες γραμμὲς» ποὺ ἔθεσε ἡ Ἱεραρχία. «Ἂς λέει ὅτι θέλει ὁ Ὑπουργὸς κι ἐμεῖς λέμε τὰ δικά μας. Ἔχει ὁ Θεός», ἀπάντησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν ὁμιλία του στὴν Σύνοδο ἐπέρριψε εὐθύνες, στὴν Ἱεραρχία γιὰ τὶς κόκκινες γραμμὲς ποὺ ἔχει θέσει καὶ ἔκανε λόγο γιὰ «ἀσφυκτικοὺς περιορισμοὺς στὸ διάλογο». Ἡ πολιτικὴ ἐξουσία τοῦ τόπου κατόπιν αὐτῶν γνωρίζει ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ βασίζεται σὲ ἕναν παντελῶς «ἀδύναμο» Ἀρχιεπίσκοπο καὶ ἤδη, ὅπως ὑποστηρίζουν ἐκκλησιαστικοὶ κύκλοι, ἔχουν ἀρχίσει νὰ ἐξετάζουν καὶ νὰ ἐρευνοῦν τὴ διάδοχη κατάσταση.

Τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ τὸ σύνολο σχεδὸν τῶν ἱερέων ἀντιμετωπίζει τὴ συμφωνία Τσίπρα-Ἱερωνύμου μὲ τὰ ἴδια ἀκριβῶς κριτήρια ποὺ ἀντιμετωπίζει καὶ τὴν προδοτικὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καὶ οἱ Ἱεράρχες πλέον κατανοοῦν ὅτι οἱ συνέπειες καὶ οἱ ἐπιπτώσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς πολιτικῆς τοῦ Ἱερωνύμου ἔχουν μεγάλο ἀντίκτυπο καὶ στοὺς ἴδιους. Ἡ ἀπώλεια ἐμπιστοσύνης λοιπὸν κλήρου καὶ λαοῦ πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου οὐσιαστικά τούς ἀνοίγει τὴν πόρτα τῆς ἐξόδου. Ὡς ἐκ τούτου τὰ σενάρια περὶ ἐπικείμενης ἀλλαγῆς του μέσα στὸ τρέχον ἔτος δίνουν καὶ παίρνουν σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες τοῦ ἱεροῦ κλήρου, ἐνῶ οἱ ἐπίδοξοι διεκδικητὲς τοῦ θρόνου τῆς Ἁγίας Φιλοθέης ἤδη ἔχουν ἀρχίσει νὰ ἑτοιμάζονται γιά τήν τελική διεκδίκηση.

Αὐτὸ φαίνεται νὰ ἔχει ἀρχίσει νὰ συνειδητοποιεῖ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, ὁ ὁποῖος ὡς εἶναι φυσικὸ θὰ ἐπιθυμοῦσε γιὰ πολλοὺς λόγους νὰ ἐλέγξει, ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο τὴ διάδοχη κατάσταση.

Ὡστόσο, οἱ ἀποφάσεις καὶ τὰ ἀποτελέσματα στὶς ἐκλογὲς νέων Ἱεραρχῶν κατὰ τὴν πρόσφατη ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας δείχνουν πόσο δύσκολο εἶναι στὴν πράξη ἡ ἐπιθυμία του αὐτή. Πέραν τῆς ὁριστικῆς ἀπόρριψης τῆς συμφωνίας του μὲ τὸν Τσίπρα, τὴν ὁποία ἐπιχείρησε νὰ ἐνισχύσει μέσα ἀπὸ τὴν εἰσηγητική του ὁμιλία κατανόησε ἀπὸ τὴν «ἀμφισβητούμενη» ἀπὸ πολλοὺς ἐκλογὴ νέου Μητροπολίτη Γλυφάδας, ὅτι δύσκολα τὰ καταφέρνει πλέον στὸ τομέα ἐπηρεασμοῦ τῆς Ἱεραρχίας. Ἐξ ἀνάγκης λοιπὸν καὶ προκειμένου νὰ σταθεῖ ὅσο περισσότερο δύναται στὸν Ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο ἀναζητᾶ σέ μία ἀπέλπιδα προσπάθεια νέα στηρίγματα καὶ συμμάχους καὶ ρίχνει ἄμεσα ἢ ἔμμεσα γέφυρες εἴτε πρὸς τὴν πλευρὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἴτε πρὸς τὴν πλευρὰ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης!

Συγκεκριμένα ἡ Ἱεραρχία οὐσιαστικὰ «ἄδειασε» τὸν Ἀρχιεπίσκοπο σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν περιβόητη –ἀπαράδεκτη συμφωνία του μὲ τὸν πρωθυπουργό, ὄχι μόνο στὸ θέμα τῆς μισθοδοσίας τοῦ ἱεροῦ κλήρου ἀλλὰ καὶ στὸ ζήτημα τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Ἀποφάσισε λοιπὸν νὰ ἐντάξει στὸ διάλογο μὲ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τὸ θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας σὲ βάση τελείως διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴ ποὺ εἶχε τεθεῖ στὸ προσχέδιο τῆς συμφωνίας τῆς 6ης Νοεμβρίου, μεταξύ του πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου.

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι στὴν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τῆς Ἱεραρχίας στὴν ὁποία καθορίζει τὰ θέματα διαλόγου μὲ τὴν κυβέρνηση ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων «τὴν ἀποζημίωση γιὰ τὴν ἀπαλλοτριωθεῖσα ἐκκλησιαστικὴ περιουσία ἕως τὸ 1939, τὴ διαχείριση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας μετὰ τὶς συμβάσεις τῆς 18.9.1952»! Κυβερνητικοὶ παράγοντες τονίζουν ὅτι ἡ θέση αὐτὴ ἀλλάζει τὴ βάση τοῦ ἀρχικοῦ πλαισίου συμφωνίας, ἡ ὁποία ἀναφορικὰ μὲ τὴν συμφωνία τοῦ 1939 προέβλεπε τὰ ἑξῆς: «Ἡ Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει ὅτι μετὰ τὴ συμφωνία αὐτὴ παραιτεῖται ἔναντι κάθε ἄλλης ἀξίωσης γιὰ τὴν ἐν λόγω ἐκκλησιαστικὴ περιουσία». Ὡστόσο, πλέον μιλᾶ γιὰ ἀποζημίωση γιὰ τὴν ἀπαλλοτριωθεῖσα ἐκκλησιαστικὴ περιουσία ἕως τὸ 1939. Ἡ Ἱεραρχία «προσδιορίζει ἔτι περαιτέρω τὰ θέματα, στὰ ὁποῖα θὰ συνεχισθεῖ ὁ διάλογος μὲ τὴν Πολιτεία, ἤτοι τὶς ὀργανικὲς θέσεις τῶν Κληρικῶν καὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων, τὴν ἀποζημίωση γιὰ τὴν ἀπαλλοτριωθεῖσα ἐκκλησιαστικὴ περιουσία ἕως τὸ 1939, τὴ διαχείριση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας μετὰ τὶς Συμβάσεις τῆς 18.9.1952», ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ τὸ σχετικὸ ἀνακοινωθέν.

Ἐπιπλέον ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἐπεσήμανε τὴν πλήρη ἀντίθεσή της στὴν ἐπιχειρούμενη ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος καὶ ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα πώς ἡ ἑπόμενη «Ἀναθεωρητικὴ Βουλὴ δὲν θὰ καταργήσει ἢ ἀλλοιώσει τὰ ἄρθρα τοῦ Συντάγματος, ποὺ ἀναφέρονται στὴν πολιτισμικὴ καὶ κοινωνικὴ ἰδιοπροσωπεία τοῦ Ἔθνους μας καὶ τὴν προστασία τῆς οἰκογένειας, ποὺ εἶναι τὸ κύτταρο τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ». Γιά νά ἐπιτευχθεῖ ὅμως κάτι τέτοιο χρειάζεται ἡ Ἐκκλησία νά διαθέτει ἰσχυρό καί θαρραλέο Προκαθήμενο, προσόντα πού στήν πράξη ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι δέν διαθέτει ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος.

Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τέλος τὴν πλήρωση τῶν τριῶν κενῶν Μητροπόλεων Σισανίου, Γλυφάδας καὶ Περιστερίου τὸ ἐνδιαφέρον εἶχε ἐπικεντρωθεῖ στὴ δεύτερη. Κι αὐτὸ διότι γιά τὴν πλήρωση τῆς Μητρόπολης Σισανίου καὶ Σιατίστης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος γνώριζε ἐκ τῶν προτέρων πώς δὲν θὰ εἶχε κανένα νόημα νὰ προτείνει κάτι διαφορετικό, ἀπὸ τὸν προτεινόμενο ἀπὸ τὸν Καστορίας Σεραφεὶμ πρωτοσύγκελο του ἀρχιμανδρίτη Ἀθανάσιο Γιαννουσᾶ. Κάτι τέτοιο ἄλλωστε θὰ ἀποδυνάμωνε ἀκόμη περαιτέρω τὴν πρότασή του νὰ προωθήσει γιὰ πολλοὺς-πολλοὺς λόγους στὴ Γλυφάδα τὸν Ἐπίσκοπο Σαλώνων Ἀντώνιο, τὸν ὁποῖο εἶχε πολλάκις ἐμμέσως «προαναγγείλει» ὡς διάδοχο τοῦ θανόντος Μητροπολίτη Παύλου. Ἡ πλήρωση ἄλλωστε τῆς Μητροπόλεως Περιστερίου ἦταν μία τυπικὴ διαδικασία λόγου τῆς μετακίνησης σ’ αὐτὴν τοῦ Ἐπισκόπου Μεθάνων Κλήμεντος, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἡ πρώτη ψηφοφορία, ποὺ δὲν ἐπιφύλασσε ἐκπλήξεις ἀφοροῦσε λοιπὸν τὴ Μητρόπολη Σισανίου καὶ Σιατίστης, στὴν ὁποία  νέος Μητροπολίτης μὲ 71 ψήφους ἐξελέγη ὀ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  Καστορίας, π.  Αθανάσιος Γιαννουσᾶς.

Τὸ Τρίπροσωπο ἀποτέλεσαν οἱ:

-π. Ἀθανάσιος Γιαννουσᾶς, Πρωτοσύγκελος Ἱερᾶς Μητροπόλεως  Καστορίας μὲ 73  ψήφους

-π. Ἐφραὶμ Τριανταφυλλόπουλος, Πρωτοσύγκελος  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σισανίου καὶ Σιατίστης μὲ 32 ψήφους καὶ

– π. Χριστόφορος Ἀγγελόπουλος, Πρωτοσύγκελος  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίων καὶ  Κοζάνης μὲ 14 ψήφους.

Ἀκολούθησε ἡ πλήρωση τῆς Μητροπόλεως Γλυφάδας, ἡ ὁποία ὅπως ἐξελίχθηκε ἔφερε στὴ μνήμη πολλῶν τὸν τρόπο ποὺ ἐπικράτησε στὴν Μητρόπολη Νέας Ἰωνίας ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντῖνος, ἡ ἐκλογὴ τοῦ ὁποίου ἀποτελοῦσε, ὅπως εἶχε γραφεῖ τότε διακαῆ πόθο τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου καὶ τῆς συζύγου του Δήμητρας Λιάνη.

Συγκεκριμένα ἐνῶ ἡ ἀρχικὴ καταμέτρηση τῶν ψήφων εἶχε δώσει πρωτιὰ στὸν Ἀρχιμ. Ἀλέξιο Ψωΐνο, μὲ 38 ψήφους ἔναντι 37 τοῦ Ἐπισκόπου Σαλώνων,  ἡ δεύτερη καταμέτρηση ἔδωσε ἰσοψηφία 38-38, γιὰ τὴ θέση τοῦ νέου Μητροπολίτη στὴ Γλυφάδα. Ὁ Ἐπίσκοπος Σαλώνων ἐξελέγη ἐπειδὴ εἶχε τὰ πρεσβεία τῆς ἱεροσύνης. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι κλῆρος καὶ λαός καὶ οἱ τοπικοὶ δήμαρχοι τῆς περιοχῆς εἶχαν ἐκφράσει μὲ ἐπιστολὲς τους τὴν στήριξη στὴν ἐκλογὴ τοῦ πρωτοσύγκελου ἀρχιμ. Ἀλέξιου Ψωΐνου. Καὶ γι’ αὐτὸ πανηγύρισαν ἀρχικὰ μὲ κωδωνοκρουσίες τῶν ναῶν στὸ ἄκουσμα τοῦ ἀποτελέσματος τῆς πρώτης καταμέτρησης. Ἡ χαρὰ τους ὅμως κράτησε μόλις γιὰ 20 λεπτά, ἀφοῦ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος κατάφερε μὲ τὴ δεύτερη καταμέτρηση νὰ περάσει τελικὰ τὴ δική του πρόταση ἔστω καὶ μὲ δυσκολία μίας μὴ καταμετρημένης σωστὰ ψήφου! Κάποιοι ἐκ τῶν τοπικῶν ἀρχόντων προσέφυγαν στὸ  Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας  γιὰ νὰ προσβάλλουν τὴν ἐκλογή, ἀλλὰ εἶναι παντελῶς ἀπίθανο νὰ πετύχουν κάτι οὐσιαστικὸ ἐκτὸς φυσικὰ ἑνὸς …θαύματος!

Γιὰ τὴν ἱστορία τὸ τριπρόσωπο γιὰ τὴν Μητρόπολη Γλυφάδας εἶχε ὡς ἑξῆς:

-Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Ψωΐνος, Πρωτοσύγκελος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας μὲ 52 ψήφους

-Ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἀντώνιος μὲ 50 ψήφους
-Ἀμφιλόχιος Ρουσάκης μὲ 21 ψήφους

Χωρὶς ἐκπλήξεις ὅπως ἀναφέραμε διεξήχθη ἡ ψηφοφορία για τὴν πλήρωση τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Περιστερίου, στὴν ὁποία νέος Μητροπολίτης ἐξελέγη ὀ  Επίσκοπος Μεθώνης Κλήμης (κατὰ κόσμον Δημήτριος) Κοτσομύτης, μὲ 63 ψήφους.

Τὸ τριπρόσωπο εἶχε ὡς ἑξῆς:
-Ἐπίσκοπος Μεθώνης Κλήμης μὲ 68 ψήφους
-Ἀρχιμανδρίτης Πλάτων Κρικῆς μὲ 9 ψήφους
-Ἀρχιμανδρίτης Γεράσιμος Καραμολέγκος μὲ 8 ψήφους

Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

Διαβάστε όλο το άρθρο

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr
Loading…

Για άμεση ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter