ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΜΙΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ : ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ… ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ… ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ;

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΜΙΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ. - 16 Ιούλ 2020 - 19:56
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Ως γνωστόν η Αγία Γραφή ή αλλιώς Βίβλος είναι το ιερό βιβλίο για εμάς τους χριστιανούς. Την τοποθετούμε στην Αγία Τράπεζα των ναών, διαβάζουμε αποσπάσματά της στη Θεία Λειτουργία, αλλά και σ’ όλες τις Ιερές Ακολουθίες, τη φυλάσσουμε στο σπίτι μας και τη μελετούμε.

Η Αγία Γραφή αποτελείται από δύο μέρη: Την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη, που αναφέρονται στην αποκάλυψη του Θεού μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Δεν πρόκειται για ανθρώπινο έργο αλλά για θείο.

Ο όρος “Διαθήκη” στη βιβλική γλώσσα σημαίνει “συνθήκη”, “συμμαχία”, “σύμβαση”, ή “συμφωνία”. Μεταξύ ποίων; Μα μεταξύ Θεού και ανθρώπων βεβαίως!

Δυστυχώς, παρατηρείται το (όχι καινούργιο φαινόμενο) να υπάρχει γενικώς μια (παρα)φιλολογία και μια αμφισβήτηση της Παλαιάς Διαθήκης από κάποιους και γι’ αυτό το λόγο η Τρικλοποδιά προς αποκατάστασιν της αλήθειας δημοσίευσε αυτές τις μέρες κείμενα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίου με τίτλο:

“H ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ”
Αλλά και ο ίδιος ο Ιησούς στην Καινή Διαθήκη έχει κάνει αναφορές στην Παλαιά και προφανώς “ξεκαθαρίζει” τα πράγματα:
Κατά Ματθ. 5,17-19:
“Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.”
Παρόλα αυτά, παρατηρούμε διαφορές στο “Νόμο” μεταξύ Π.Δ. και Κ.Δ. και ίσως αυτό να προκαλεί σύγχυση. ΄Ενα παράδειγμα παραθέτω συνοπτικά παρακάτω ενώ αναλυτικά μπορείτε να δείτε εδώ:

http://users.sch.gr/aiasgr/Kainh_Diathikh/Kata_Mathaion_Euaggelio/Kata_Mathaion_Euaggelio_kef.5.htm

Ματθ. 5,21 Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη τοῖς ἀρχαίοις, οὐ φονεύσεις· ὃς δ᾿ ἂν φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει.

Ματθ. 5,22 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῆ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ᾿ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ᾿ ἂν εἴπῃ μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ματθ. 5,27 Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη τοῖς ἀρχαίοις, οὐ μοιχεύσεις.

Ματθ. 5,28 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸν ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.

Ματθ. 5,31 Ἐῤῥέθη δέ· ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον.

Ματθ. 5,32 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχᾶσθαι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσει, μοιχᾶται.

Ματθ. 5,33 Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη τοῖς ἀρχαίοις, οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ Κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου.

Ματθ. 5,34 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως· μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶ τοῦ Θεοῦ…

Ματθ. 5,38 Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη, ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος·

Ματθ. 5,39 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ᾿ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπὶ τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·

Ματθ. 5,43 Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου.

Ματθ. 5,44 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς.

Ματθ. 5,48 Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστιν.

Τι παρατηρούμε εδώ; Προφανώς το “πληρώσαι”, που αναφέρεται στο κατά Ματθ. 5,17-19: Ο Χριστός δεν καταργεί το Νόμο, που δόθηκε στην Π.Δ. αλλά τον συμπληρώνει, τον επεξηγεί, τον τελειοποιεί! Και δική μας ευθύνη είναι, όχι μόνο να τον τηρήσουμε χωρίς να αλλάξουμε ένα γιώτα ή μία κεραία αλλά και να τον διδάξουμε σωστά στους άλλους ανθρώπους! Φανταστείτε λοιπόν την ευθύνη που έχουμε, όταν παρασύρουμε τους άλλους σε κακοδοξίες, πλάνες ή ακόμα χειρότερα αιρέσεις!
(Ας θυμηθούμε και την εμπειρία εννιάχρονου παιδιού, που συμπεριέλαβα σε πρόσφατο άρθρο μου, το οποίο “ξεναγείται” από άγγελο στον άλλο κόσμο και βλέπει τον αιρεσιάρχη ΄Αρειο στην Κόλαση…)

Τότε για ποιο λόγο υπάρχουν διαφορές στο νόμο μεταξύ Π.Δ. και Κ.Δ.; Δε θα έπρεπε αυτός να είναι αιώνιος και αναλλοίωτος και να μη χρειάζεται προσθήκες ή διορθώσεις;

Προσωπική μου άποψη: Επειδή καθεμιά δόθηκε σε διαφορετική χρονική περίοδο, είχε διαφορετικό ρόλο και απευθυνόταν σε διαφορετικό πνευματικό επίπεδο ανθρώπων.

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΄Ηταν η πρώτη συμφωνία Θεού και ανθρώπων, που έγινε μετά την πτώση του ανθρώπου από τον Παράδεισο. Δόθηκε στο απαίδευτο και νηπιακής πνευματικής κατάστασης ισραηλιτικό έθνος, ένα έθνος, που παρά την καθοδήγηση των Πατριαρχών και Προφητών του πολλές φορές έχασε την πίστη του, πολλές φορές έγινε έθνος αμαρτωλών και απίστων! ΄Ενα από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα το χρυσό μοσχάρι, που κατασκεύασαν και προσκύνησαν ως Θεό οι Ισραηλίτες, όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος Σινά, για να παραλάβει τις λίθινες πλάκες με τις δέκα εντολές.

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΄Ηταν η δεύτερη συμφωνία Θεού και ανθρώπων, που δόθηκε μετά την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου. Απευθύνεται στους μ. Χ. ανθρώπους, που είχαν ζήσει και δει τη ζωή και τα θαύματα του Θεανθρώπου (ή διαβάσει οι επόμενες γενιές), επομένως ανέβηκαν κατά ένα πνευματικό σκαλί (καθένας ανάλογα με την αποδοχή του).
Το όνομά της μάλιστα το έδωσε ο ίδιος ο Κύριος κατά τη βραδιά του μυστικού δείπνου λέγοντας: «Τούτο γαρ εστί το αίμα μου το της καινής διαθήκης το περί πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών». Πράγμα που σημαίνει, ότι την Καινή αυτή Διαθήκη ο Ιησούς την υπογράφει με το τίμιο αίμα του.

Ποιο το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας;

Εκείνος έρχεται στη γη καί γίνεται άνθρωπος, διδάσκει, θαυματουργεί καί θυσιάζεται πάνω στο σταυρό για τη σωτηρία μας.
Και τι ζητά από εμάς; Να πιστεύσουμε βαθιά στο απολυτρωτικό του έργο, να τον αποδεχθούμε και να τον αγαπήσουμε ως Σωτήρα και να ζήσουμε μια ζωή φωτισμένη από το πνεύμα του Ευαγγελίου, ώστε, να αξιωθούμε της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε μόνο μέσα από τη συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας και τον προσωπικό μας αγώνα.
==========================================================
΄Ωστε η Καινή Διαθήκη είναι εκείνη με την οποία θα πορευτεί ο άνθρωπος μέχρι τη συντέλεια του κόσμου;
Πιθανότατα όχι, αν εκλάβουμε ως θεόπνευστες τις 48 ενότητες από τις ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ:
(΄Εχω αναφέρει επανειλημμένως, ότι η στάση μας απέναντι στις προφητείες σύγχρονων γερόντων -που δεν έχουν αγιοποιηθεί, ώστε, να είμαστε σίγουροι για τη φώτισή τους- είναι: “Μη δέχου, μη απορρίπτει”, που σημαίνει: τις διαβάζουμε, εφόσον δεν περιέχουν κάτι που παραπέμπει σε αίρεση αλλά διακατέχονται από Ορθόδοξο πνεύμα και τηρούμε στάση αναμονής, για να δούμε εάν τελικά θα επαληθευθούν. Αυτήν τη στάση κρατούσε πάντα και το ιστολόγιο “Ανάργυρος”, που συχνά πυκνά δημοσίευε προφητείες σύγχρονων γερόντων και δη του καλόγερου Εφραίμ, καθώς και όλα τα χριστιανικά ιστολόγια.)

Ας δούμε λοιπόν τις ενότητες, που αναφέρονται στην επερχόμενη Τελική Διαθήκη:
ΕΝΟΤΗΤΑ 27
Η ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ, ΛΙΓΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΔΙΣΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ Β’ ΠΑΡΟΥΣΙΑ …
ΘΑ ΔΙΑΔΟΘΕΙ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΟΡΙΣΕΙ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ,ΤΑ ΟΡΙΑ, ΤΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΟΥΣ …
ΟΣΑ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΔΩΣΕ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΦΩΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΤΩΡΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΝΟΜΟΥΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΥΣ …

ΕΝΟΤΗΤΑ 28
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΘΑ ΚΛΗΘΕΙ Ο ΠΡΟΦΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΝΣΑΡΚΩΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ!!!
Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΑ 9 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: “ΕΓΩ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΟΥ”…

ΕΝΟΤΗΤΑ 30
ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ,ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΜΩΣ ΘΑ ΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ “ΑΡΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΑΜΑΤΑ”…
ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΑΦΟΥ ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ …
ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΨΟΥΝ ΟΜΩΣ ΟΙ ΧΑΡΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΑΛΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ …
ΠΟΛΛΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΟΜΩΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ..

ΕΝΟΤΗΤΑ 37
ΤΟ ΗΘΟΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΠΡΩΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΔΟΜΗ …
ΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ “ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ” …
ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΘΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ …

ENOTHTA 38
Η ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΘΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ …
ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΚΥΛΟΥΝ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΞΑΣΙΕΣ …
ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΟΣ ΤΗ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΗΓΕΤΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΕΙ ΕΠΑΞΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΙΣ 50 …
ΟΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΕΣ ΘΑ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΙΕΡΕΙΣ, ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΟΥΣ …

ΕΝΟΤΗΤΑ 39
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΘΑ ΤΡΕΞΕΙ ΜΕ ΑΡΓΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (33 ΑΡΘΡΑ ΘΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΩΝΟΥΝ) ΠΟΥ ΘΑ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ …
ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ, ΟΥΤΕ ΘΑ ΑΥΤΟΑΝΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ …
ΗΘΙΚΟΙ, ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟ, ΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΑ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΡΑ “ΑΓΑΘΑ”, ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ …

ΕΝΟΤΗΤΑ 41
Η ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ, ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΕΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ …
ΘΑ ΔΙΑΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΩΡΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΣΕ ΠΟΤΕ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΝ ΟΙ ΧΙΛΙΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑ ΙΩΑΝΝΗ …
Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΝΣΑΡΚΩΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΕΝΑ ΚΑΛΑ ΟΧΥΡΩΜΕΝΟ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΤΟΣΟ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ …

Γιατί όμως θα χρειαστεί και Τελική Διαθήκη;
Πάλι κατά την ταπεινή μου άποψη, επειδή οι συνθήκες θα είναι διαφορετικές. Το ίδιο και οι άνθρωποι: ΄Ηδη ζούμε σε μια εποχή, που ο “καταραμένος δαίμονας έχει βγει από το καυκί του” και χορεύει τον κόσμο στο ταψί. Αιρέσεις, απιστία, αθεϊα, σατανολατρεία, έκλυση ηθών, προώθηση του ανωμάλου ως ομαλού, του ανήθικου ως ηθικού, νομιμοποίηση εκτρώσεων, εμπορία οργάνων, παιδερ@στία, πόλεμοι, … Το σατανικό συνεχές σε όλο του το μεγαλείο.

΄Ομως θα έρθει η στιγμή, που θα ξεκαθαρίσει η ήρα από το σιτάρι με βίαιο τρόπο (Γ’ ΠΠ) και ο εναπομείνας κόσμος θα κληθεί να κάνει επανεκκίνηση και να ξεκινήσει μάλιστα από το μηδέν αναζητώντας τις αρχές και αξίες με τις οποίες θα πρέπει, να βαδίσει αλλά πάνω από όλα την Αλήθεια του Χριστού και της Ορθοδοξίας.

Και διαβάζουμε στην Ενότητα 27 ότι η Τελική Διαθήκη θα δοθεί από τον Ιησού κατά την επόμενη αναγκαία Οικουμενική Σύνοδο λίγο μετά το τέλος του πολέμου. Και ερωτώ: Υπάρχει κάποιος άγιος, που να μας επιβεβαιώνει, ότι έπεται και άλλη Οικουμενική Σύνοδος;

Και απαντώ: Ω, ναι! Ο ΄Αγιος Σεραφείμ του Σαρώφ, που λέει:
«Μια τελευταία και όγδοη Οικουμενική Σύνοδος θα γίνει για να πραγματευτεί τις διαφορές με τις Αιρέσεις και να ξεχωρίσει το σιτάρι από το άχυρο. Ο σκοπός της θα είναι να ενώσει και να επανενώσει όλες τις Αγίες Εκκλησίες του Χριστού κατά μίας αυξανόμενης αντιχριστιανικής τάσης. Και κάτω από μία μόνο κεφαλή, τον Χριστό τον Σωτήρα, και κάτω από ένα μόνο Πέπλο Προστασίας, αυτό της Παναγίας Μητέρας Του, να δώσει ένα ύστατο ανάθεμα κατά όλου του τεκτονισμού και όλων των παρακλαδιών του”.

Και ο ΄Αγιος Νείλος ο Μυροβλύτης:
«…Πριν από τη γέννηση του Αντιχρίστου, θα πρέπει να έχει συσταθεί η 8η Οικουμενική Σύνοδος για όλες τις Εκκλησίες υπό μία κεφαλή, τον Χριστό, και υπό το Πέπλο της Προστασίας της Μητέρας του Κυρίου.”
https://simeiakairwn.wordpress.com/2018/01/02/%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CE%B3%CE%B4%CE%BF%CE%B7-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83/

Και φυσικά ούτε ο ΄Αγιος Σεραφείμ του Σαρώφ ούτε ο ΄Αγιος Νείλος ο Μυροβλύτης αναφέρονταν στην ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου, που θα γραφτεί με μελανά γράμματα στην ιστορία της Εκκλησίας, όπως ακριβώς και η ψευδοσύνοδος της Φερράρας – Φλωρεντίας.
΄Αλλωστε και σε προφητεία του 1053 μ.X σε βιβλιοθήκη Μονής Αγίου Oρους αναφέρεται η αναμενόμενη ΄Ενωση των Εκκλησιών υπό το Χριστό (και όχι υπό τον Αντίχριστο, όπως διακαώς επιθυμούν οι Οικουμενιστές, να συμβεί μέσω της Πανθρησκείας):

17. Μάχη επτά κρατών εις Κωνσταντινούπολι. Τρία ημερονύκτια σφαγή. Νίκη ενός μεγαλυτέρου κράτους κατά έξ κρατών.

18. Συμμαχία έξ κρατών κατά του εβδόμου κράτους και τρία ημερονύκτια σφαγή.

19. Παύσις πολέμου υπό Αγγέλου του Θεού και παράδοσις πόλεως τοίς Έλλησι.

20. Υπόκυψις Λατίνων εις την αλάνθαστον πίστιν Ορθοδόξων.

21. Εξωθήσεται Ορθόδοξος Πίστις από Ανατολών μέχρι Δυσμών.

22. Φόβος και τρόμος βαρβάρων υπ’αυτής.

23. Πτώσις του Πάπα και ανακήρυξης ενός Πατριάρχου δι’όλην την Ευρώπην.

Και φυσικά έχουμε και εδώ άλλη μια επιβεβαίωση της αναμενόμενης Αναλαμπής! Αλλά ξέχασα! Κάποιοι μας αποκαλούν Αναλαμπιστές και πλανεμένους!

Αυτά τα ολίγα για σήμερα και καλή φώτιση σε όλους μας! Μόνο που αυτή η φώτιση δεν πρόκειται, να έρθει ποτέ, αν δεν προϋπάρξει ταπείνωση και καλή προαίρεση.

Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου…

ΑΝΝΑ ΠΑΓΚΡΑΤΗ
annapan1966@hotmail.com

ΜΙΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σουΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΩΡΑ

 

Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, η μεγαλύτερη εθνική και κοινωνική μάστιγα.

Loading…