ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 14 Ιούν 2018 - 19:29
Loading...

Ἐπειδή πολλά λέγονται (καί θά λέγονται γιά καιρό ἀκόμη) περί ἐθνικῆς ἢ ἐσχάτης προδοσίας ἐξ ἀφορμῆς τοῦ Μακεδονικοῦ, καλό θά ἦταν νά θυμηθοῦμε λίγα πράγματα ἀπό τήν ἱστορία γιά τούς προδότες στήν Ἑλλάδα ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα, ἀλλά καί διεθνῶς, καθώς καί ποιά ἦταν ἡ τύχη τῶν προδοτῶν, τούς ὁποίους <οὐδείς ἀγάπησε, ἂν καί τήν προδοσία ἀγάπησαν πολλοί>.

Ἡ προδοσία εἶναι ἀρχαιότατο φαινόμενο. Στήν ἀρχαία Ἑλλάδα ἒλεγαν ὃτι ἓνας στούς 300 Ἓλληνες εἶναι προδότης.

Σήμερα; Ἡ ἀρχαία κοινωνία ἦταν ἀμείλικτη γιά τούς προδότες. Τούς θεωροῦσε <ἂχθος ἀρούρης> (βάρος τῆς γῆς), ὑπανθρώπους, ἀποβράσματα καί τούς παρομοίαζε μέ ρυπαρό νόσημα, πού μόλυνε τόν ἀέρα τοῦ ἂστεως. Γι᾽ αὐτό δέν τούς ἒθαπταν στόν χῶρο τῆς πόλως, κι ἂν κατά λάθος εἶχαν ταφεῖ ἐκεῖ, τούς ξέθαπταν καί μετέφεραν μακριά τά κόκκαλά τους.

Τήν ἲδια τύχη εἶχαν καί οἱ συνεργοί τους ἢ ὑπερασπιστές τους, καθώς τούς θεωροῦσαν κοινωνικά ἀποβράσματα, ἐπικίνδυνους καί βλαβερούς γιά τήν ὁμαλότητα τῆς πόλεως.

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ

Ὁ ὑπάνθρωπος πού ταύτισε τό ὂνομά του μέ τήν προδοσία ὂχι μόνο στήν Ἑλλάδα, ἀλλά σέ πολλές χῶρες, ἦταν ὁ Μαλιεύς Ἐφιάλτης, γιός τοῦ Εὐρυδήμου, ἐκ τῶν μεγαλυτέρων προδοτῶν τοῦ κόσμου, καθώς ὑπέδειξε στόν Ξέρξη τήν στενή ἀτραπό ἀπό τό ὂρος Καλλίδρομο πού ὁδηγοῦσε στίς θερμοπύλες καί, ἒναντι ἁδρᾶς ἀμοιβῆς ἀπό τούς Πέρσες, τούς ὁδήγησε στά νῶτα τῶν 300 Σπαρτιατῶν τοῦ Λεωνίδα.

Ὁ ἀρνησίπατρις αὐτός γύρισε στήν πατρίδα του τήν Μαλία (Μαλιακός Κόλπος) ὓστερα ἀπό πολλά χρόνια, ἀλλά ἀναγνωρίσθηκε ἀπό τόν Ἀθηνάδη Τραχίνιο, ὁ ὁποῖος τόν σκότωσε ἐπί τόπου.

Ο ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ

Ὁ ὁρισμός τοῦ προδότη στήν ἀρχαία Ἑλλάδα ἦταν ὁ Δημάρατος, βασιλιάς τῆς Σπάρτης μέ συμβασιλεύοντα τόν συνετό Κλεομένη, ὁ ὁποῖος ἒκανε τό πᾶν γιά νά ἐξισορροπήσει τήν Περσική ἐπιρροή.

Ὁ Δημάρατος, ἂν καί συνεχιστής τῆς παραδόσεως τοῦ Χείλωνος (ἑνός ἐκ τῶν ἑπτά σοφῶν τῆς ἀρχαιότητος), ἒδωσε <γῆν καί ὓδωρ> στούς Πέρσες κσί ἐπέλεξε νά παραδώσει ξεδιάντροπα τίς συμβουλευτικές ὑπηρεσίες του στόν Μεγάλο Βασιλέα, τήν ὑπερδύναμη τῆς ἐποχῆς, διαρρέοντας στρατιωτικά μυστικά στόν Ξέρξη, ὁ ὁποῖος ὁδηγοῦσε τά στίφη του στίς μάχες μέ τό μαστίγιο, τούς ἀκρωτηριασμούς καί τά βασανιστήρια.

Ἒτσι ὁ Δημάρατος ἒγινε ἓνα εἶδος <συμβούλου ἀσφαλείας> τοῦ Μεγάλου Βασιλέως, στέλνοντας στρατιωτικά μυστικά μέ κωδικοποιημένη συσκευή ἀπορρήτων πληροφοριῶν ὀνομαζομένη <σκυτάλη>.

Ἒδωσε συμβουλή στούς Πέρσες νά καταλάβουν τά Κύθηρα γιά νά νικήσουν τούς Σπαρτιάτες, ἀλλά ἡ εἰσήγησή του δέν εἰσακούσθηκε. Ὁ Χείλων λακωνίζων εἶχε πεῖ πώς <καλλίτερα τά Κύθηρα νά μήν ὑπῆρχαν>, διότι ἀπό ἐκεῖ ὑπέστη πολλά δεινά ἡ Σπάρτη.

Ο ΑΝΤΑΛΚΙΔΑΣ

Ὁ βασιλιάς τῆς Σπάρτης Ἀνταλκίδας θεωρήθηκε ἐθνικός μειοδότης ὑπογράφοντας στήν Ἒφεσο τήν περιβόητη <Ἀνταλκίδειον Εἰρήνην> μέ τούς Πέρσες. Μέ τήν συνθήκη αὐτή, ὁλόκληρη ἡ Μ. Ἀσία μέ τίς νήσους τῶν Κλαζομενῶν καί τῆς Κύπρου, ἀναγνωρίζονταν ὡς ὑποκείμενες στήν ἐξουσία τοῦ Μεγάλου Βασιλέως (Ἀρταξέρξη). Αὐτό ἒγινε τό 386 π.Χ.

Ἡ Ἀνταλκίδειος Εἰρήνη ὑπῆρξε ταπεινωτική γιά τήν Ἑλλάδα, τόσο γιά τό περιεχόμενό της, ὃσο καί γιά τό προσβλητικό της ὓφος. Ἂν στούς ἐξ ἀνατολῶν Πέρσες τοποθετήσουμε τά ἀπό βορρᾶ Ράϊχ, βλέπουμε ὃτι ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται στόν καιρό μας.

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ

Ἀπό τούς μεγαλυτέρους προδότες θεωροῦνται ὁ Ἰούδας, πού πρόδωσε τόν Ἰησοῦ Χριστό μέ ἓνα φίλημα ἒναντι ἀμοιβῆς <τριάκοντα ἀργυρίων>, ὁ ὁποῖος καί ἀπαγχονίσθηκε λόγω τύψεων, ὁ Βροῦτος, πού κατέσφαξε μαζί μέ ἂλλους συγκλητικούς τόν Καίσαρα (<καί σύ τέκνον Βροῦτε>), στήν νεώτερη ἐποχή ὁ Ἂγγλος Guy Faukes, ὁ ὁποῖος πρόδωσε τούς συμπατριῶτες του τασσόμενος στό πλευρό τῶν Ἱσπανῶν, ὃταν ἐπεχείρησαν νά δολοφονήσουν τόν βασιλιᾶ Τζέημς καί νά ἐπαναφέρουν ἓνα Καθολικό βασιλιά στήν Ἀγγλία.

Ἡ μορφή καί ἡ μάσκα του ἒχει γίνει σύμβολο τῆς ἀναρχίας, πού ἒχουν υἱοθετήσει οἱ anonymous. Ὁ στρατηγός Μπενεντίκτ Ἂρνολντ θεωρεῖται ἀπό τούς Ἀμερικανούς σάν ἓνας ἀπό τούς μεγαλύτερους προδότες τοῦ ἒθνους, καθώς πρόδωσε τόν στρατό τῶν ΗΠΑ στούς Βρεταννούς.

Ὁ Vidkum Quisling, τό τσιράκι τῶν Ναζί, πούλησε τήν Νορβηγία, μέ ἀντάλλαγμα νά γίνει πρωθυπουργός τῆς χώρας του, πρόθυμος νά ἱκανοποιήσει ὁποιοδήποτε αἲτημα τοῦ χιτλερικοῦ καθεστῶτος. Μετά τήν πτώση τῆς χιτλερικῆς Γερμανίας, συνελήφθη καί ἐκτελέσθηκε γιά τήν προδοσία του.

Ὁ Paul Cole ἢ Harold Cole, πρόδωσε τούς Γάλλους καί τούς Ἂγγλους ἀντιστασιακούς στούς Ναζί, παρά τό γεγονος ὃτι ἦταν ἀπό τούς ἱδρυτές τῆς γαλλικῆς ἀντίστασης στόν Β´Παγκόσμιο πόλεμο. Μέ τήν λήξη τοῦ πολέμου συνελήφθη ἀπό τούς Γάλλους Μακί καί τούς Ἂγγλους καί δολοφονήθηκε.

Ὁ Sindley Reilly, γνωστός ὡς <ἂσος τῶν κατασκόπων>, πρόδιδε στήν δεκαετία τοῦ ᾽20 τά μυστικά τεσσάρων διαφορετικῶν χωρῶν πού εἶχε στήν διάθεσή του. Ἡ δράση του ἐνέπνευσε τήν δημιουργία τοῦ Πράκτορος 007.

Ὁ Ρόμπερτ Χάνσεν, πρώην πράκτορας τοῦ FBI, πουλοῦσε γιά περισσότερο ἀπό 22 χρόνια τά μυστικά τῆς Ἀμερικανικῆς κυβερνήσεως στούς Ρώσους. Τό 2001 συνελήφθη καί καταδικάσθηκε σέ ἰσόβια κάθειρξη.

Ο ΓΕΩΡ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ

Ὁ στρατιωτικός Γεωρ. Τσολάκογλου ἀπό τήν Ρεντίνα τῶν Ἀγράφων, διορίσθηκε κατοχικός πρωθυπουργός στήν περίοδο 1941-42. Τήν 21 Ἀπριλίου (τί σύμπτωση) τοῦ 1941 στήν Λάρισσα, ὁ Τσολάκογλου, πού δέν ἢθελε νά γίνει ὁλοκαύτωμα μετά τήν ἐπικράτηση τοῦ Ἂξονος, ὑπέγραψε <ὑπό τό κράτος βίας> ὡς διοικητής τῆς Ἑλληνικῆς Στρατιᾶς Ἠπείρου καί Μακεδονίας, τήν ἂνευ ὃρων παράδοση τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ στούς Γερμανούς.

Στίς 23 Ἀπριλίου ὁ Τσολάκογλου ἀναγκάσθηκε νά ὑπογράψει καί στήν Θεσσαλονίκη τό τρίτο πρωτόκολλο, γιά νά ἱκανοποιηθεῖ καί τό γόητρο τῶν Ἰταλῶν. Δέχθηκε νά διατηρήσει ὡς κατοχικό νόμισμα τήν δραχμή, ἡ ὁποία ὑποτιμήθηκε συνεχῶς, μέ ἀποτέλεσμα τήν ραγδαία αὒξηση τῶν τιμῶν καί τήν πείνα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἐνῶ ἡ χρυσή λίρα ἀποθησαυριζόταν.

Ἡ κυβέρνηση Πλαστήρα τόν παρέπεμψε σέ εἰδικό δικαστήριο μέ τήν κατηγορία τῆς παράνομης συνθηκολόγησης καί καταδικάσθηκε σέ θάνατο, ἀλλά τό Συμβούλιο Χαρίτων μετέτρεψε τήν ποινή σέ ἰσόβια κάθειρξη καί ὁ Τσολάκογλου φυλακίσθηκε στίς <φυλακές Ζελιώτη> (ἐκεῖ ὃπου ἦταν τό <Μινιόν> πού κάηκε περιέργως).

Τελικά πέθανε ἀπό λευχαιμία τό 1948 χωρίς σύνταξη καί πάμπτωχος.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Διαβάστε όλο το άρθρο

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Loading…ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr
Loading…

Για άμεση ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter