ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Οἱ ἀρχαῖοι Σκοπιανοί (Δάρδανοι) ἦσαν πάντα ἒχθροί τῶν Μακεδόνων, ἀλλά ἒτρεμαν τόν Φίλιππο ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΙΣΤΟΡΙΑ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 12 Ιαν 2018 - 18:28
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Ἂν τά Σκόπια θέλουν γεωγραφικό προσδιορισμό στήν ὀνομασία τους, δέν
ἒχουν παρά νά ἀναζητήσουν τίς ρίζες τους στήν ἱστορία.
Ποιά ἱστορικά γεγονότα συνέβησαν ἐκεῖ;
Εἶναι γνωστό ἀπό τήν ἱστορία, ὃτι τό παλαιότερο ὂνομα τῶν Σκοπίων,
φθινούσης τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, ἦταν Δαρδανία.

Σπουδαῖοι γεωγράφοι τῆς ἀρχαιότητος ἀναφέρουν ξεκάθαρα τό ὂνομα αὐτό,
πού δέν εἶχε καμμία σχέση μέ τήν Μακεδονία.Ἦταν ἁπλῶς ὃμορος χώρα,
ὃπως καί σήμερα, καί μάλιστα ἐχθρικά διακείμενη πρός τήν Μακεδονία.
Συγκεκριμένα:

*Ὁ γεωγράφος Κλαύδιος Πτολεμαῖος στήν <Γεωγραφία> του (Βιβλ. 3)
ἀναφέρει ὃτι ἡ Δαρδανία (Σκόπια) συνόρευε μέ τήν Μακεδονία. Μάλιστα ἡ
Δαρδανία εἶχε τίς πόλεις Ναϊσσός, Ἀρριβάντιον, Οὑλπιανόν καί Σκοῦποι
(τά σημερινά Σκόπια).

*Ὁ Στράβων στά <Γεωγραφικά> Βιβλ. 7 κεφ. 5 ἀναφέρει ὃτι ταπεινώθηκαν
καί ἐξέλιπαν σάν λαός οἱ Δάρδανοι, καθώς καί κάποιοι λαοί ἀπό τούς
Γαλάτες καί τούς Ἰλλυριούς. Μάλιστα ἀναφέρει χαρακτηριστικά ὃτι οἱ
Δάρδανοι πολεμήθηκαν ἀπό τούς Μακεδόνες, διότι δέν ἐθεωροῦντο Ἓλληνες,
ἀλλά Ἰλλυριοί. Ἀπό ἂλλη περικοπή (Βιβλ. 7 κεφ. 5) προκύπτει καί πάλι
ὃτι ἡ Δαρδανία ἦταν μέν ὃμορος μέ τήν Μακεδονία, ἀλλά ούδέποτε ἦσαν
Μακεδόνες.

*Ὁ ἱστορικός Πολύβιος (Βιβλ. 4) ἀναφέρει τό ἑξῆς συγκλονιστικό:
Ἐκμεταλλευόμενοι οἱ Δάρδανοι, (δηλαδή οἱ πρόγονοι τῶν σημερινῶν
Σκοπιανῶν), τήν ἀπουσία τοῦ Φιλίππου στήν Πελοπόννησο, συγκέντρωσαν
στρατό γιά νά ἐπιτεθοῦν στήν Μακεδονία. Τό πληροφορήθηκε ὁ Φίλιππος
καί σπεύδει πρός Μακεδονία. Πρίν ἀκόμη φθάσει ἐκεῖ, κάποιοι
αὐτομολήσαντες Θράκες πληροφόρησαν τούς Δαρδάνους ὃτι ἒρχεται ὁ
Φίλιππος. Καί τότε ἐκεῖνοι καταπτοηθέντες διέλυσαν ἀμέσως τήν στρατιά
τους, ἂν καί βρισκόταν κοντά στήν Μακεδονία.
Καί αὐτή ἡ μαρτυρία δείχνει ὃτι τά Σκόπια δέν εἶχαν καμμία σχέση μέ
τήν Μακεδονία.
Ὁ Φίλιππος ἒμαθε ὃτι οἱ Δάρδανοι μετενόησαν καί τούς ἂφησε ἀτιμώρητους
νά μαζέψουν τήν ὁπωρινή συγκομιδή τους (Βιβλ. 5, 97 Βιβλ. 25, 6 καί
Βιβλ. 28, 8).

*Ἀλλά καί ὁ ἱστορικός Ι. Ζωναράς στήν ἐπίτομη ἱστορία του ἀναφέρει ὃτ
<…καί οἱ Δάρδανοι τήν πρόσορον σφίσιν Μακεδονίαν ἐκακούργουν, οἰκοῦσι
δ᾽ οὗτοι ὑπέρ τε Ἰλλυριῶν καί ὑπέρ Μακεδόνων>.
(Οἱ Δάρδανοι πού συνόρευαν μέ τήν Μακεδονία κακουργοῦσαν, καί οἰκοῦσαν
αὐτοί πάνω ἀπό τούς Ἰλλυριούς καί πάνω ἀπό τούς Μακεδόνες).
Ἀλλά ὑπάρχουν καί πολλές ἂλλες ἱστορικές μαρτυρίες πού καταδεικνύουν
ὃτι ἡ γῆ τῶν Σκοπίων, τῆς Βαρντάσκα τῶν νεωτέρων χρόνων, ὂχι μόνο δέν
εἶχαν καμμία σχέση μέ τούς Μακεδόνες, ἀλλά ἀντιθέτως, σάν ὃμορος χώρα,
τήν ἒβλαπταν ὃταν μποροῦσαν. Ἦσαν ἐνοχλητικοί γείτονες, οἱ ὁποῖοι ὃμως
ἒτρεμαν μπροστά στήν Μακεδονική Φάλαγγα καί τήν σάρισα.
Αὐτά ἂς ἒχει ὑπ᾽ ὂψη της ἡ κυβέρνηση πρίν ἑνώσει μέ <ἐξ ἀγχιστείας>
ἀλυτρωτικούς δεσμούς τά Σκόπια μέ τήν Μακεδονία.
Βεβαίως, δέν ζοῦμε στό 500 μ.Χ., ἀλλά στό 2018. Αὐτοί ὃμως πού
ὀρέχθηκαν, σχεδίασαν καί ὑπούλως ἐπιχειροῦν γιά οἰκονομικούς καί
γεωπολιτικούς λόγους νά ἰδιοποιηθοῦν τήν ἱστορία τῆς Μακεδονίας, τά
σύμβολά της καί τό ὂνομά της εἶναι κατάπτυστοι καί ἀνιστόρητοι. Κι ἓνα
μικρό παιδί καταλαβαίνει ὃτι ὃταν λέμε Σαλαμῖνα, Μαραθῶνας, Πλαταιές,
Μακεδονία, Ἑλλάς, ἐννοοῦμε τόπους μέ γεωγραφικούς προσδιορισμούς, ὃπου
συνετελέσθησαν συγκλονιστικά κοσμοϊστορικά γεγονότα κατά τήν διαδρομή
τῶν αἰώνων.
Καί ἡ Δαρδανία ἒχει τήν δική της ἀσήμαντη ἱστορία, ὃμορος πρός τήν
Μακεδονία τοῦ Φιλίππου καί τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου καί πάντοτε ἐχθρικά
διακείμενη πρός τήν γῆ τῶν Μακεδόνων.
Ἀς πάρουν λοιπόν τά Σκόπια τό ὂνομα πού τούς ἀξίζει ἱστορικά. Θέλουν
Δαρδανία; Θέλουν Σκοῦποι; Θέλουν Βαρντάσκα; Ὃ,τι θέλουν.

Ὂχι ὃμως Μακεδονία.
Ὂχι πιά ἂλλες ἱστορικές… πλακίτσες! Scripta manent.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Διαβάστε όλο το άρθρο

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr