ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΤΙΣ “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ”, ΔΙΑΚΥΡΗΤΤΕΙ Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ. - 5 Δεκ 2018 - 10:00

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ! Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην ερμηνεία της Β΄. προς Θες/νικείς επιστολής του Απ. Παύλου, (κεφ. β΄. 3-12) λέγει ότι ο αντίχριστος θα εγκατασταθεί σε όλες τις τοπικές «χριστιανικές εκκλησίες Χαρακτηριστικά αναφέρει: 

«Ποιός όμως είναι αυτός; Άραγε ο Σατανάς; Βεβαίως όχι. Αλλά κάποιος άνθρωπος που θα δέχεται όλη την ενέργειά του. «Και αποκαλυφθή ο άνθρωπος», λέγει, «ο υπεραιρόμενος επί

πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα», δηλαδή ο αντίχριστος. Διότι δεν θα φέρη μίαν ειδωλολατρικήν  θρησκείαν, αλλά θα είναι ένας αντίθεος και θα καταλύσει όλους τους Θεούς και θα διατάξει να τον προσκυνούν αντί του Θεού, και θα εγκατασταθή εις τον ναόν του Θεού, όχι μόνο τον εν Ιεροσολύμοις, αλλά και εις όλας τας τοπικάς «χριστιανικάς εκκλησίας.» Και «αποδεικνύοντα», λέγει, «εαυτόν ότι εστί Θεός». Δεν είπε ότι θα ονομάζει τον εαυτό του Θεόν, αλλά ότι θα προσπαθή να αποδείξη ότι είναι Θεός. Διότι και μεγάλα έργα θα κάνη και σημεία θαυμαστά θα αποδείξη…» 

Και μήπως Χριστιανοί μου, δεν έχει ήδη εγκατασταθεί με την εικόνα του αντιχρίστου του λεγόμενου “παγκόσμιου συμβουλίου εκκλησιών” και με όλα όσα βλέπουμε να συμβαίνουν μετά τη ληστρική σύνοδο της Κρήτης ?  

Πρόσφατα, μάλιστα προς μεγάλη μας έκπληξη και απορία διαβάσαμε σε σχετικό ιστολόγιο το παρακάτω απόσπασμα που δημοσιεύθηκε από ομιλία του “αρχιμανδρίτη” Παύλου Δημητρακόπολου, της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, του γραφείου επι των αιρέσεων και παραθρησκειών, που έλαβε χώρα στο Πνευματικο κέντρο του Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος και αφορά Εἰσήγηση στή «Σύναξη γιά τήν Ὀρθοδοξία» μέ θέμα:«Ἡ στάση τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἀπέναντι στή ‘Σύνοδο τῆς Κρήτης’» 

Το απόσπασμα της ομιλίας του εν λόγω “αρχιμανδρίτου”, που αναφέρεται αρνητικά στη στάση των “αγιορειτών” απέναντι στη σύνοδο της Κρήτης, μετά από σχετική εισήγησή τους, έχει επί λέξει ως εξής:  

“……Τό «μήνυμα τοῦ Ἁγίου Ὅρους περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης ἐν Κρήτῃ Συνόδου».Τό κείμενο αὐτό εἰσήχθη πρός μελέτη καί ἔγκριση στήν Ε.Δ.Ι.Σ. στίς 30 Ἰουνίου 2017 καί δημοσιεύθηκε αὐθημερόν Γράφουν: «Διαρκῶς παρατηρεῖται μία ὑποβόσκουσα ταραχή προκαλουμένη ἀπό ἀντιδράσεις κατά ἀποφάσεων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Προτείνονται ἀποτειχίσεις καί διακοπαί τοῦ μνημοσύνου τῶν οἰκείων ἐπισκόπων. Ἐπειδή εἴμεθα ἀποδέκται αὐτῶν τῶν ἀνησυχιῶν, καί εὐρισκόμενοι ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, ἀπευθύνομεν πρός ὅλους τόν χαιρετισμόν τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ: Εἰρήνη ὑμίν. Δέν ὑπάρχει λόγος ταραχῆς, ἐφ’ ὅσον εὑρίσκεται μεθ’ ἠμῶν ὁ Ἀναστᾶς Κύριος». Κατά τόν συντάκτη διαπιστώνονται μέν ταραχές καί ἀντιδράσεις, ἀκόμη καί ἀποτειχίσεις, ἀλλά αὐτές δέν δικαιολογοῦνται, διότι βρισκόμαστε μέσα στήν Ἐκκλησία καί ἔχουμε μαζί μας τόν Ἀναστάντα Κύριο.  συντάκτης ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν αἰτία τῶν ἀντιδράσεων καί τῶν ἀποτειχίσεων, ὅτι δηλαδή αὐτές ὀφείλονται σέ κακόδοξες ἀποφάσεις τῆς Σ.τ.Κ., ἀλλά μ’ αὐτές δέν θέλει ἐπ’ οὐδενί λόγω νά καταπιαστεῖ. Γι’ αὐτό καί καταφεύγει στόν Ἀναστάντα Κύριο, ὁ Ὁποῖος καλεῖται νά τόν βγάλει ἀπό τό ἀδιέξοδο.  

Δέν γνωρίζουν ἄραγε οἱ ἁγιορεῖτες Πατέρες, πού υἱοθέτησαν αὐτό τό κείμενο, ὅτι τότε μόνον «εὐρισκόμεθα ἐντός τῆς Ἐκκλησίας» καί ὁ Ἀναστᾶς Κύριος βρίσκεται ὄντως μαζί μας, ὅταν ἐμεῖς κρατοῦμε τήν ἀλήθεια τῆς πίστεως ἀνόθευτη καί ἀπαραχάρακτη καί μέ θάρρος τήν ὁμολογοῦμε πρός πάσαν κατεύθυνση, ἕτοιμοι νά ὑποστοῦμε διωγμούς καί θλίψεις; Δέν διάβασαν ποτέ τόν λόγο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὅτι «Οἱ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τῆς ἀληθείας εἰσί καί οἱ μή τῆς ἀληθείας ὄντες οὐδέ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰσί»; Δέν γνωρίζουν ὅτι σέ καμιά περίπτωση δέν βρίσκεται ὁ Ἀναστᾶς Κύριος, ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει ἡ αἵρεση, ἐκεῖ ὅπου συγκροτοῦνται ψευδοσύνοδοι, ἐκεῖ ὅπου ὑπογράφονται κακόδοξες ἀποφάσεις, ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει συμπόρευση μέ τήν αἵρεση, ἤ ἔνοχη σιωπή ἀπέναντι στήν αἵρεση;….” 

Tί θα μπορούσουμε να πούμε ότι ταιριάζει καλύτερα, χριστιανοί μου, σε όλα τα παραπάνω από τη φράση του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού, ότι θα μωράνω τους σοφούς του κόσμου τούτου! 

Πόσο δεν το βλέπουμε να συμβαίνει στις ημέρες μας! 

Αλήθεια, πώς γίνεται οι της Μητροπόλεως Πειραιώς και ο προαναφερθείς ομιλών, απόσπασμα της ομιλίας του οποίου παραθέσαμε, να κατηγορεί τους λεγόμενους αγιορείτες ότι δεν έχουν τον Αναστάντα Χριστό και ότι βρίσκονται εκτός Εκκλησίας, αφού μετά τη σύνοδο της Κρήτης, δεν έχουν την Αλήθεια και να μην αντιλαμβάνεται ότι με όλα αυτά- που σωστά λέει- ΑΥΤΟΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ και τον εαυτό του και τους συν αυτώ, οι ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ Μ ΄ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ  

Όμως, παρόλη τη σύγχυση απ ΄ την οποία διακατέχονται όλοι αυτοί -λογικό και επόμενο, αφού είναι όλοι τους εκτός της Αληθείας- ,ομολογούν τη βασική αλήθεια -πιθανόν, χωρίς καν να το θέλουν, διότι ο Θεός το κάνει, για να καταλάβουν οι καλοπροαίρετοι Πιστοί να φύγουν από την ψευδεκκλησια του αντίχριστου της ληστρικής συνόδου της Κρήτης του (ΠΣΕ), στην οποία πλέον συνοδικά και επίσημα ανήκουν όλοι οι ψευδεπίσκοποι της «εκκλησίας» της Ελλάδος , οι λεγόμενοι ιερείς τους, όπως και οι  “αγιορείτες”, που συνεχίζουν ακόμη να μνημονεύουν τους παναιρετικούς για ορθοδόξους, βλασφημώντας εν γνώσει τους το Θεό?. 

Την ιδια βέβαια, ακριβώς μέθοδο οικονομεί ο Θεός-Χριστός και με τους (γοχ). 

Αυτό δηλαδή συμβαίνει και με τις σχισματοαιρετικές παλαιοημερολογήτικες παρατάξεις (γοχ). Κατηγορεί η μία την άλλη ότι είναι ψευδεκκλησία με ψευδεπισκόπους, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι λέγουν την αλήθεια η μία παράταξη για την άλλη και ότι είναι πράγματι ψευδεπίσκοποι και ψευδεκκλησίες. 

Για να δούμε, όμως, ποιά είναι η θέση για όλα αυτά του Μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.Σύμφωνα με τον άγιο :  

«Οἱ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τῆς ἀληθείας εἰσί καί οἱ μή της ἀληθείας ὄντες οὐδέ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰσί»; 

Πώς, λοιπόν, ο προαναφερθείς ομιλών, προφανώς εκπροσωπώντας και τη θέση της Μητροπόλεως Πειραιώς, στην οποία υπάγεται, δεν αντιλαμβάνεται το αυτονόητο ότι όπως τους μεν “αγιορείτες” τους αντιπροσώπευευε στην συνοδο της Κρήτης ο Βαρθολομαίος και οι μετ αυτού, ετσι και όλους τους της Εκκλησίας της Ελλάδος” τους αντιπροσωπεύε ο Ιερώνυμος και οι μετά αυτού?. Και οι δύο αυτοκέφαλες αυτές “εκκλησίες” διά των αντιπροσώπων τους υπέγραψαν και επικύρωσαν καθιστώντας τα, μάλιστα επίσημο δόγμα της “εκκλησίας” τα κατάπτυστα και ανορθόδοξα κείμενα αυτής της Συνόδου του αντιχριστου. 

Ως εκ τούτου είναι αυτονόητο και δεδομένο, σύμφωνα με τους Κανόνες της Εκκλησίας μας και τους Αγίους αυτής ότι ο ΑΝΑΣΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ δεν μπορεί να βρίσκεται εκεί όπου: α) υπάρχει αίρεση  β) συγκροτουνται ψευδοσύνοδοι  γ) υπογράφονται κακόδοξες αποφάσεις  δ) υπάρχει συμπόρευση με την αίρεση, ή ενοχη σιωπή απέναντι στήν αίρεση  ε) είναι η ψευδεκκλησία του αντιχρίστου του λεγόμενου Παγκόσμιου  Συμβουλίου Εκκλησιών (ΠΣΕ) στην οποία με τη κακόδοξη Σύνοδο της Κρήτης γίναν πλέον επίσημα μέλη και τόσο οι ίδιοι όσο και οι «αγιορειτες». 

Όπου ΔΕΝ είναι η Αλήθεια, ΔΕΝ είναι η Εκκλησία, ΔΕΝ είναι ο ΑΝΑΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ και βέβαια ΔΕΝ είναι και το ΆΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ. 

Φυσικό δε αποτέλεσμα της απουσίας του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος που Αυτός στέλνει, είναι η αδυναμία τέλεσης Ορθοδόξων και θεουργών Μυστηρίων, παρά μόνο αιρετικών, ψευδών και έρημα Χάριτος. (Ιερό Πηδάλιο της Εκκλησίας σελίδα 496) 

Αυτό δηλαδή ακριβώς που επικαλούνται πολύ ορθά (διοτί έτσι το οικονόμησε ο καλός Θεός για να αφυπνιστούν οι καλοπροαιρετοι Χριστιανοί και να μην κοινωνούν απο τα αιρετικα μυστήριά τους) και οι λεγόμενοι επίσκοποι του (ΠΣΕ) της σύνοδου του αντίχριστου της Κρήτης (2016) που στό άρθρο 3 του κεφ ε’ αναφέρουν επι λέξει ότι:  «3. Ἡ εὐθύνη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διά τήν ἑνότητα, ὡς καί ἡ οἰκουμενική αὐτῆς ἀποστολή ἐξεφράσθησαν ὑπό τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Αὗται ἰδιαιτέρως προέβαλον τόν μεταξύ τῆς ὀρθῆς πίστεως καί τῆς μυστηριακῆς κοινωνίας ὑφιστάμενον ἄρρηκτον δεσμόν. »,δηλαδή και οι ίδιοι παραδέχονται ότι όταν δεν υπάρχει η Ορθόδοξη Πίστη δεν υπάρχουν και Ορθόδοξα Μυστήρια αλλά αντιθέτως μυστήρια αιρετικά, που είναι ψευδη, κενά από την Χάρη και βέβηλα δηλ. γεμάτα διαβολοενεργεια και οι Πιστοί δεν πρέπει να συμμετεχουν και να κοινωνούν σε αυτά. (Ιερό Πηδάλιο της Εκκλησίας σελίδα 369)

Ας κρατάμε, ως θησαυρό στην καρδιά μας, τα δύσκολα αυτά χρόνια που ζούμε, -τα δυσκολότερα όλων των εποχών -τα προφητικά λόγια του αγίου Ιωάννη του Μαξίμοβιτς που πόνο αναφωνεί :«Στα έσχατα χρόνια το κακό και η αίρεση θα έχει τόσο εξαπλωθεί που οι πιστοί δεν θα βρίσκουν ιερέα και ποιμένα να τους προστατέψει από την πλάνη και να τους συμβουλέψει στη σωτηρία.ΑΤότε οι πιστοί, δεν θα μπορούν να δεχτούν ασφαλείς οδηγίες από ανθρώπους αλλά οδηγός τους θα είναι τα κείμενα των αγίων Πατέρων. 

Ιδίως σε αυτήν την εποχή ο κάθε πιστός θα είναι υπεύθυνος για όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας». 

 ΕΙΘΕ Ο ΑΝΑΣΤΑΣ ΙΗΣΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ-ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε όλο το άρθρο

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

ΚAΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
Loading…

Για άμεση ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter