Ο c-o-β-i-δ είναι δημιούργημα του Διαφθορέα. Ο Πόλεμος θα είναι η ανατροπή των σχεδίων του Διαφθορέα

Όλες οι απαντήσεις από Ψηλά Με περίσσεια αγάπη, σε πιστούς και άπιστους, σε γνωστικούς και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο c-o-β-i-δ είναι δημιούργημα του Διαφθορέα. Ο Πόλεμος θα είναι η ανατροπή των σχεδίων του Διαφθορέα.