ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Δημήτριος Χατζηνικολάου : Πανδημία ψεύδους, βλασφημίας, προδοσίας, διχασμοῦ καί φασισμοῦ!

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ. - 2 Ιαν 2022 - 19:48

Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Καθημερινῶς, ἔρχονται εἰς τήν δημοσιότητα νέα συγκλονιστικά στοιχεῖα πού ἀνατρέπουν τό ἀφήγημα διά τόν κοροναϊόν τῶν γνωστῶν «πλασιέ ἐμβολίων», ἤτοι τῶν ψευδο-πολιτικῶν, ψευδεπισκόπων, ψευδο-καθηγητῶν, ψευδο-ϊατρῶν, ψευδο-νομικῶν, ψευδο-δημοσιογράφων τῶν συστημικῶν ΜΜΕ (= Μέσα Μαζικοῦ Ἐξανδραποδισμοῦ) κ.ἄ. Ταυτοχρόνως, κακοποιεῖται ἡ Ἐπιστήμη, ἐπιβάλλονται νέα φασιστικά, ἐξοντωτικά καί ἀναποτελεσματικά μέτρα, διώκονται ἀπηνῶς ὅσοι λέγουν τήν ἀλήθειαν, πολλαπλασιάζονται αἱ βλασφημίαι κατά τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἐν γένει κατά τῆς ἀμωμήτου ἡμῶς Πἰστεως, ἐνσπείρεται ὁ διχασμός καί τό μῖσος κ.λπ. Χρειάζονται πολλοί τόμοι διά νά παρατεθοῦν ὅλ’ αὐτά τά στοιχεῖα. Θ’ ἀρκεσθῶ εἰς ὀλίγα μόνον ἀπό τό πρόσφατον παρελθόν.

Πρῶτον, ὁ διεθνοῦς κύρους ἰολόγος Sucharit Bhakdi ἀνεκοίνωσε πρό ἡμερῶν τά ἀποτελέσματα ἐρεύνης πού προέκυψαν ἀπό 15 νεοκροψίας-νεκροτομάς, τά ὁποῖα ἀποδεικνύουν ὅτι διά τούς αἰφνιδίους θανάτους ὑγιῶν ἀνθρώπων πάσης ἡλικίας πού συμβαίνουν μετά τό mRNA «ἐμβόλιον» (διάβαζε «πειραματικόν σκεύασμα») εὐθύνεται τό «ἐμβόλιον» (Βλ. τό βίντεο https://katohika.gr/diethni/dr-sucharit-bhakdi-ta-organa-nekron-emvoliasmenon-apedeiksan-epithesi-tou-anosopoiitikou/ ). Ἰδού, λοιπόν, ὁ λόγος διά τόν ὁποῖον «τό σύστημα» ἀποκρούει λυσσωδῶς τά αἰτήματα διά νεκροψίας-νεκροτομάς πού ὑποβάλλουν οἱ συγγενεῖς θανόντων μετά τόν «ἐμβολιασμόν» των! Τόσον ὁ κ. Bhakdi ὅσον καί ἄλλοι σοβαροί ἐπιστήμονες ἐξηγοῦν λεπτομερῶς τόν μηχανισμόν πού τίθεται εἰς λειτουργίαν εἰς τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου μετά τόν «ἐμβολιασμόν» του, ὁπότε ἡ συσχέτισις πού ὑπάρχει μεταξύ «ἐμβολίων» καί «αἰφνιδίων θανάτων» ἤ ἄλλων παρενεργειῶν εἰς ὑγιεῖς ἀνθρώπους δέν δύναται ν’ ἀποδοθῇ εἰς τήν τύχην. Ὑπάρχει, δηλαδή, ἡ θεωρία πού θεμελιώνει τήν αἰτιώδη σχέσιν μεταξύ «ἐμβολιασμοῦ» καί θανάτων, αἰφνιδίων καρδιοπαθειῶν κ.λπ., τά δέ περιστατικά εἶναι ἀρκετά ἑκατομμύρια ἀνά τόν κόσμον καί ἄρα εἶναι σκανδαλωδῶς πολλά, ἐν σχέσει μέ τά περιστατικά ἀπό ἄλλα φάρμακα ἤ ἀπό τά κλασσικά ἐμβόλια, διά ν’ ἀποδοθοῦν εἰς τήν τύχην ἤ νά παραθεωρηθοῦν, κατά τήν γνωστήν ρῆσιν «ἡ συσχέτισις δέν ἀποδεικνύει αἰτιότητα». Σημειωθήτω δέ ὅτι τά περιστατικά παρενεργειῶν πού δηλώνονται εἶναι μικρόν μόνον κλάσμα τοῦ ἀληθινοῦ ἀριθμοῦ τῶν περιστατικῶν, Ὡς γνωστόν, ὅταν αἱ «συμπτώσεις» εἶναι σκανδαλωδῶς πολλαί, καί μάλιστα ἐν τινι βαθμῷ ἀναμένονται, βάσει τῆς Ἐπιστήμης, τότε παύουν νά εἶναι «συμπτώσεις»! Καί ἄς μήν προβάλῃ κάποιος τό ἐπιχείρημα ὅτι τό δεῖγμα τῶν 15 νεκροψιῶν-νεκροτομῶν εἶναι μικρόν διά νά ἐξαχθοῦν ἀσφαλῆ συμεράσματα, διότι μία στατιστική ἀνάλυσις ὅπως ἐκείνη πού ἐχρησιμοποίησα εἰς προηγούμενον ἄρθρον μου (https://www.pentapostagma.gr/apopseis/7030117_egklimatika-pseydi-tis-egklimatikis-organoseos-mitsotaki ) θά ἦτο ἀποστομωτική. Συνεπῶς, ὅσοι ἐπιμένουν νά ὁμιλοῦν διά «συμπτώσεις» ἁπλῶς γελοιοποιοῦνται.

Δεύτερον, ὁ Καθηγητής κ. Robert Malone, ὁ ὁποῖος ἐφηῦρε τήν τεχνολογίαν mRNA, λέγει ὅτι τά «ἐμβόλια» πού ὑπάρχουν εἶναι ἄχρηστα διά τήν παραλλαγήν «Ο», ἡ ὁποία εἶναι μέν ὑπερμεταδοτική, ἀλλά τόσον ἠπία, ὥστε θά πρέπῃ νά θεωρηθῇ «Χριστουγεννιάτικον δῶρον» τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπον, ἐννοῶν ὅτι θά νοσήσωμεν ὅλοι ἀπό αὐτήν καί θ’ ἀποκτήσωμεν ἀντισώματα χωρίς νά κινδυνεύῃ ἡ ζωή μας (https://dimpenews.com/2021/12/31/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%b3%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%82-robert-malone-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bd%ce%bf%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-mrna/). Τοὐτέστιν, ἡ μετάλλαξις «Ο» θά λειτουργήσῃ ὡς ἕν πραγματικόν ἐμβόλιον, μέ τήν κλασσικήν ἔννοιαν τοῦ ὅρου. Ὁ κ. Malone παρατηρεῖ ὅτι ἡ καλή αὐτή εἴδησις ἀπεγοήτευσε τούς «πολιτικούς»! Ἄς μοῦ ἐπιτραπῇ νά προσθέσω ἐπ’ αὐτοῦ ὅτι οἱ γαλάζιοι, κόκκινοι, πράσινοι καί μαῦροι (ρασοφόροι Κολυμπαρισταί) «πλασιέ ἐμβολίων» ἀνεμένετο ν’ ἀπογοητευθοῦν μέ τήν καλήν αὐτήν εἴδησιν, διότι θά ἔχουν τώρα δυσκολίαν εἰς τό νά προωθήσουν τάς «θανατηφόρους ἐνέσεις», ὅπως ἐχαρακτήρισε τά ἐν λόγῳ «ἐμβόλια» ὁ ἐπίσης διεθνοῦς κύρους ἰατρός Vladimir Zelenco. Διό καί ἑτοιμάζονται νά ἐπεκτείνουν τήν ὑποχρεωτικότητα, τά πρόστιμα, τούς ἀποκλεισμούς, τάς ἀπολύσεις ἀπό τήν ἐργασίαν, τά δαιμονικά καί πελώρια ψεύδη των κ.λπ., ποδοπατοῦντες μέ ἄπειρον θράσος τό Σύνταγμα (Ἄρθρα 2, παρ. 1, 5, παρ. 5, καί 7, παρ. 2), τούς νόμους καί τάς διεθνεῖς συμβάσεις (ὅπως αὐτή τοῦ Ὀβιέδο, 1997, Ν. 2619/1998, Ἄρθρα 2, 5 καί 26, παρ. 2) καί διακηρύξεις διά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα! Καί ὅλ’ αὐτά ἄνευ ἀποχρῶντος λόγου, ὡς προανεφέρθη, ἀλλά χάριν τῆς κατατρομοκρατήσεως τῶν λαῶν, τοῦ σημαντικοῦ περιορισμοῦ τῶν ἐλευθεριῶν των, τῆς πλήρους καταργήσεως τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν Ὁποίαν μάλιστα καθυβρίζουν χυδαιότατα, τῆς καταστροφῆς τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς, τῆς διαλύσεως τῆς οἰκονομίας, τῆς καταργήσεως τῶν μετρητῶν, τῆς ἠλεκτρονικῆς «φυλακῆς» τῶν πάντων διά τῶν νέων ταυτοτήτων, τοῦ σφραγίσματος μέ τόν ἀριθμόν 666 τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως, καί βεβαίως τῆς μειώσεως τοῦ πληθυσμοῦ, ὅπως μᾶς ἔχουν βεβαιώσει πολλοί παράγοντες τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς «σκακιέρας», ἔτσι ὥστε νά μειωθοῦν σημαντικῶς αἱ ἀντιστάσεις τῶν λαῶν καί νά εἶναι ἐφικτή καί σχετικῶς εὔκολος ἡ ἐπιβολή τῆς «Μεγάλης Ἐπανεκκινήσεως» (διάβαζε «στυγνῆς δικτατορίας») πού ἑτοιμάζουν οἱ παγκοσμιοποιηταί (=Σατανισταί). Οἱ τελευταῖοι εἶναι χειρότεροι καί ἀπό αὐτόν τόν Χίτλερ, διότι τοὐλάχιστον τό 1940 δέν ὑπῆρχον αἱ διεθνεῖς συμβάσεις, αἱ διακηρύξεις καί οἱ κώδικες ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων (ὅπως ὁ Κῶδιξ τῆς Νυρεμβέργης καί ὁ Κῶδιξ Ἰατρικῆς Δεοντολογίας, πού εἶναι καί νόμος τοῦ κράτους, βλ. Ν. 3418/2005), ἐνῷ σήμερον ὑπάρχουν, ἀλλ’ οἱ τωρινοί Φασῖσται τούς ποδοπατοῦν βαναύσως, ψευδόμενοι ἀσυστόλως ὅτι δῆθεν τό κάμνουν διά τό καλόν τῶν λαῶν! Μόνιμον «ἐπιχείρημά» των εἶναι ὁ παραλογισμός τῆς «λήψεως τοῦ ζητουμένου», τόν ὁποῖον ἀνέδειξα μέ προηγούμενον ἄρθρον μου (https://www.triklopodia.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%e1%bf%b6%ce%bd-%e1%bc%90%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%e1%bf%b6%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%cf%87%ce%b5/). Ὅποιος δέ τολμήσῃ ν’ ἀντισταθῇ εἰς αὐτήν τήν πανδημίαν ψεύδους, ἀντιεπιστημονικότητος, παρανοίας, παρανομίας καί ἐν τέλει Ἐσχάτης Προδοσίας τόν συκοφαντοῦν καί τόν καθυβρίζουν ὡς «ψεκασμένον», «τζαμπατζῆν», «Ναζί», «ἐκτός Ἐκκλησίας», «ἐχθρόν τοῦ Χριστοῦ» κ.λπ., τοῦ ἀφαιροῦν θεμελιώδεις ἐλευθερίας καί τροποποιοῦν τούς ὑπάρχοντας νόμους, οὕτως ὥστε νά δύνωνται νά τόν διώκουν καί ποινικῶς διά … «διασποράν ψευδῶν εἰδήσεων», ἔγκλημα πού διαπράττουν θρασύτατα καί κατ’ ἐξακολούθησιν οἱ ἴδιοι! Πολύ εὐστόχως, ὁ γνωστός ποινικολόγος κ. Κωνσταντῖνος Βαθιώτης ἔχει χαρακτηρίσει αὐτήν τήν κατάστασιν ὡς «θαυμαστόν ἀνάποδον κόσμον», διά τόν ὁποῖον εὐθύνονται τόσον οἱ ὡς ἄνω Προδόται ὅσον καί ἡ ἀδιαφορία τοῦ λαοῦ διά τά ἰδανικά καί τήν ἱστορικήν κληρονομίαν τῶν Ἑλλήνων.

Τρίτον, ὅπως ἀπέδειξε προσφάτως μέ μίαν ἐμπεριστατωμένην καί προσεκτικήν στατιστικήν ἀνάλυσίν του μέ ἐπίσημα στοιχεῖα ἀπό Ἑλλάδα, Ἀγγλίαν καί Σκωτίαν ὁ διδάκτωρ Καρδιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Κωνσταντῖνος Ἀρβανίτης, οἱ «ἐμβολιασμένοι» εἰς τήν Ἑλλάδα ἀποθνήσκουν ἀπό ὅλας τάς αἰτίας περίπου τρεῖς φοράς περισσότερον ἀπ’ ὅ,τι οἱ ἀνεμβολίαστοι, εἰς δέ τήν Ἀγγλίαν καί Σκωτίαν ἕως καί δέκα φοράς περισσότερον (https://www.youtube.com/watch?v=onUF-x_gdO0). Κορυφαῖοι δέ ἐπιστήμονες τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὅπως ὁ Luc Montagnier, ἀλλά καί ὁ Ἕλλην ἰατρός κ. Δημήτριος Ἀντωνίου, ἐπισημαίνουν ὅτι τά ὡς ἄνω «ἐμβόλια» ὄχι μόνον δέν σκοτώνουν τόν κοροναϊόν, ἀλλά καί προκαλοῦν τάς μεταλλάξεις του! Ἐπιστημονικαί μελέται πού ἔχουν δημοσιευθῆ εἰς κορυφαῖα ἐπιστημονικά περιοδικά, ὅπως Nature καί The Lancet, καταλήγουν εἰς παρόμοια συμπεράσματα. Τέλος, τό ἐξ 106 σελίδων Ὑπόμνημα πού συνοδεύει τό ἐξώδικον πού ἔστειλαν εἰς τήν «κυβέρνησιν» μέσῳ τοῦ Δικηγόρου Ἀθηνῶν κ. Νικολάου Ἀντωνιάδου τήν 5-8-2021 οἰ γνωστοί ἰατροί Κωνσταντῖνος Πουλᾶς, Ἀθανάσιος Καλογερίδης, Παναγιώτης Παπαγιαννάκης κ.ἄ. θέτει παρόμοια κρίσιμα ἐρωτήματα διά τά «ἐμβόλια» πού οἱ ὡς ἄνω ψευδο-επιστήμονες δέν ἠδυνήθησαν ν’ ἀπαντήσουν!

Συνεπῶς, διά ποῖα «ἀποτελεσματικά καί ἀσφαλῆ ἐμβόλια» καί διά ποίαν «πανδημίαν ἀνεμβολιάστων» ὁμιλοῦν οἱ ὡς ἄνω προπαγανδισταί; Ποῖον «τοῖχος ἀνοσίας» κτίζουν; Ποίας ζωάς σώζουν; Διατί δέν ἔχουν φέρει ἀπό τό 2020 τά φάρμακα κατά τοῦ κοροναϊοῦ, τά ὁποῖα ἀποδεδειγμένως ἔχουν σώσει ζωάς; (βλ. π.χ. https://www.youtube.com/watch?v=3aQHvuyOOOg&t=358s ). Διατί σχεδόν οὐδέποτε συμπληρώνουν τήν κάρταν παρενεργειῶν τῶν ὡς ἄνω «ἐμβολίων»; Πῶς τολμοῦν νά διώκουν ποινικῶς τόν προαναφερθέντα ἐκλεκτόν Πατριώτην Δικηγόρον κ. Ν. Ἀντωνιάδην, καθ’ ἥν στιγμήν γνωρίζουν ὅτι ἡ ἐκ 4311 σελίδων μήνυσίς του, τήν ὁποίαν κατέθεσεν τήν 19-7-2021, βρίθει ἀποδεικτικῶν στοιχείων κατά τῆς ὡς ἄνω ἀπάτης καί κατά τῶν ἐγκλημάτων πού ἔχουν διαπραχθῆ ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων εἰς τά πλαίσια τῆς κοροναϊκῆς παρανοίας; Ὁ κάθε νοήμων ἄνθρωπος ἀντιλαμβάνεται τήν κοροϊδίαν καί τήν ἀπάτην τῶν ὡς ἄνω «πλασιέ ἐμβολίων», οἱ ὁποῖοι, μέσῳ τοῦ πολιτικοῦ πλέον «ἐργαλείου» πού λέγεται «κοροναϊός», ἑτοιμάζονται νά ἐξοντώσουν πλήρως ὅσους ἀκόμη ἔχουν μείνει ὄρθιοι εἰς τόν «θαυμαστόν ἀνάποδον κόσμον» μας. Καί ν’ ἀφανίσουν πλήρως Ὀρθοδοξίαν καί Ἑλλάδα!

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr