ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Παράδεισος, ,το Θέλημα του Θεού .

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. - 21 Σεπ 2022 - 12:06
Χαίρεται 
 
 
Τι μπορεί να είναι  ο παράδεισος  ;
Παράδεισος είναι  η παραμονή μέσα στο Θέλημα του Θεού ,ενώ κόλαση και πλάνη , ο δρόμος προς την κόλαση, είναι το δικό μου θέλημα .
Ο Θεός είναι η αγάπη ,η δικαιοσύνη ,το έλεος , η γνώση ,η σοφία ,η επιστήμη ,είναι η πηγή των πάντων ,εγώ είμαι κτίσμα ,δημιούργημα του ατελές ,αλλά κατ εικόνα του .
 
κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσίν.
 
κατ’ εικόνα  είναι η λογική δυνατότητα του ανθρώπου να επιλέξει εκείνος  στην υπακοή ή όχι αν θα προχωρήσω στο καθ’ ομοίωσίν είναι απόφαση δική μου ,όπως και η ευθύνη της επιλογής μου   .
Η ψυχή μου θα αποφασίσει και αυτό θα προβληθεί στο σώμα μου ,όταν το λάβω πίσω .
Αν θα παραμένω  στο θέλημα του Θεού ,όταν θα πέφτω εκτός του θελήματος του Θεού θα επιστρέφω μετανοιωμένος εν μετανοία ,το αποφασίζω μόνος μου .
 
 
Το ξύλο της γνώσης ,εχει τεράστιο βάρος.
Η παραμονή στον παράδεισο ,ήταν η υπακοή στο θέλημα του Θεού ,να μην φάνε οι πρωτόπλαστοί  τον καρπό του ξύλου της γνώσης ,να αποκτήσουν  ανώριμοι  και πρόωρα την διάκριση καλού και κακού  .
Η διάκριση του καλού από το κακό  είναι αυτόματα  η διάκριση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ από το ψέμα, του δικαίου από το άδικο 
Αυτή η διάκριση  είναι βαριά και θέλει ωριμότητα.
 
Το καλό είναι και δίκαιο .
Όταν ο Θεός ζητάει κάτι ,ξέρει γιατί μέσα στον χρόνο με υπομονή, θα το καταλάβω και εγώ .
 
όταν ο Χριστός ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος  ,   στην Παλαιά Διαθήκη ,ζητάει να εξαλείψουν τους Αμαληκίτες  ,παιδιά ,ζώα ,τα πάντα 
Ξέρει  ,προγνωρίζει ότι οι Αμαληκίτες είναι πλέον νεκροί πνευματικά που απλά υπάρχουν ως σάρκες .
Όπως οι Σοδομίτες και οι Γομμορίτες  και θα μολύνουν πνευματικά όποιον τους πλησιάσει ,με συνέπεια να μολυνθεί  ο λαός του και  όλη  η τότε ανθρωπότητα, έπρεπε να εξαλειφθεί αυτή η γάγγραινα .
Αυτό θα έλθει η ώρα να γίνει και στις μέρες μας ,υπάρχουν, άνθρωποι και  λαοί νεκροί πλέον ,γάγγραινα για τον κόσμο .
 
Η Αλήθεια  και η πίστη δεν είναι για όλους.
 
Για να σηκώσει αυτή την ΑΛΗΘΕΙΑ ένας άνθρωπός ,για να αποκτήσει αυτήν την διάκριση και να εκτελέσει το θέλημα του Θεού ,να φάει τον καρπό της γνώσης , θέλει  να είναι κάτω από την πλήρη παιδαγωγία του Θεού .
Να αδειάσει το θέλημα του ,όπως ο Ιησούς του Ναύη που εξάλειψε του Χαναναίους και μόνο μια πόρνη και η οικογένεια της άξιζαν την σωτηρία ,αυτό είδε ο Θεός ,αυτό που δεν μπορεί ο άνθρωπος .
 
Το ξύλο της γνώσης δίνει την αρετή της διάκρισης ,όταν παύεις να έχεις θέλημα και δεν μπορεί να το χωνέψει ,να το σηκώσει άνθρωπος με ίδιο θέλημα ,γίνεται πλάνη που οδηγεί στην κόλαση το ίδιο θέλημα .
 
Η παραμονή στον παράδεισο είναι κατάσταση ,αν είμαι εντός του θελήματος του Θεού , τότε ζώ είτε εν ζωή τον παράδεισο ,είτε όταν φύγω από αυτή την ζωή ,με περιμένει ο επουράνιος παράδεισος για να με ετοιμάσει για την Βασιλεία των ουρανών .
Έξω από το θέλημα του Θεού είναι η κόλαση ,η πλάνη ,η ψευδής ειρήνη του κόσμου ,που θα εξανεμιστεί εμπρός στον Χριστό ,στην κρίση .
 
Ο καρπός του ξύλου της γνώσης είναι η ειρήνη ,είναι ο επίγειος και επουράνιος παράδεισος .
 
Ο Παράδεισος είναι αυτό που είπε και έδωσε ο Χριστός στους υπάκουους  μαθητές του ,τότε έδωσε  στην ανθρωπότητα  νομίμως να γευτεί το ξύλο ,που  γεύτηκε παράνομα  και πρόωρα 
τον καρπό της  γνώσης ,την εσωτερική  αδιάτρητη ειρήνη ,την χαρά της διάκρισης κακού και καλού ,που κρατά το κακό νεκρό ανενεργό  και το καλό  ενεργό  
Το καλό και το κακό είναι μέσα μου ,όταν επιλέξω το ένα ,όταν παγιωθεί η επιλογή μου ,το άλλο πεθαίνει.
Όπως ατους αγγέλους ,μόλις είδαν τον ενανθρωπήσαντα Υιό και Λόγο του Θεού ,παγιώθηκαν Θέλημα του Θεού. 
 
Ιω. 14,27           Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω.
Το ξύλο της ζωής .
 
Η παραμονή μέσα στο Θέλημα του Θεού , η απόκρουση κάθε επίθεσης  του πονηρού ,με την διάκριση που δίνει η γνώση πλέον  ,
Αυτός είναι ο παράδεισος , μια ειρηνική εσωτερική  κατάσταση ,με την παιδαγωγία να συνεχίζεται με λεπτότερο αγώνα ,
Με τον Χριστό να καθοδηγεί και να δυναμώνει αυτόν τον αγώνα  προς το Καθ’ ομοίωση ,πρός το ξύλο του καρπού της ζωής ,την Θέωση ,την Βασιλεία των ουρανών .
 
Ο παράδεισος υπάρχει και είναι μία προσωρινή κατάσταση ,είτε επίγεια ,  είτε επουράνια .
Μπαίνουν όσοι γευτούν τον καρπό του ξύλου της γνώσης πρώτα ,μετανοήσουν  δεχτούν τον Χριστό ως Βασιλέα των όλων  και τότε ο Χριστός αναλαμβάνει να τους φυλάξει από κάθε επίθεση  ,να τους ,,οδηγήσει εν ειρήνη στο ξύλο της ζωής ,στην Βασιλεία των Ουρανών 
 
Αποκ. 7,17         ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου ποιμανεῖ αὐτούς, καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων, καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.
 
Εκεί που μόνο η Κυρία Θεοτόκος βρίσκεται ως  άνθρωπος ,στην Βασιλεία των ουρανών 
Για να πάει κάποιος πρέπει να  αξιωθεί να φάει εκ του ξύλου της γνώσης  ,να βιώσει   την εν Χριστώ ειρήνη ,στον επίγειο ή στον επουράνιο παράδεισο ή  και στα δύο  
Μετά να πάρει από τα  χέρια του Χριστού, την κατάλληλη ορισμένη ώρα και μετά από δοκιμασίες τον καρπό 
εκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς.
 
 
Αποκ. 2,7           Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 
Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ Θεοῦ μου.
 
 
 
Το θέλημα του Θεού και πως το βρίσκω .
 
Εξ. 20,12           τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένηται, καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἧς Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί σοι.΄
 
Τιμά το πατέρα σου και την μητέρα σου ,σημαίνει άκου τον πατέρα σου ,την μητέρα σου ,  θα μάθεις από αυτούς το θέλημα του Θεού .
 
Ματθ. 19,5        ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν;
Εάν έχεις φτιάξει οικογένεια , τότε από άλλον θα μαθαίνεις το  θέλημα του Θεού 
 
στο Μυστήριο της εξομολόγησης αν θες να σιγουρευτείς ,τότε μιλά με τον Χριστό , και θα καταλάβεις ότι ειται οι γονεις σου ,είτε το ταίρι σου ,σου λένε το θέλημα του Θεού...
Μετα είναι δικό μου θέμα αν από το κατ εικόνα ,θα πάω στον παράδεισο του καθ ομοίωση ή στην κολαση μαζί με τον διάβολο και τους αγγέλους του .
 
 
 
Καλή Φώτιση και αρχή μετανοίας 
 
Γ.Μ 
Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr