ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Πολεμιστής ειρηνικός.

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. - 13 Δεκ 2022 - 21:09
Χαίρεται
Πᾶσα ἡ δόξα τῆς θυγατρός τοῦ βασιλέως ἔσωθεν λέει στο ψαλτήρι.
Η ομορφιά δεν θέλει μακιγιάζ  ,αλλά είναι δόξα Θειική εσωτερική κρυμμένη ,σαν αυτή της μητέρας μας ,της Παναγίας μας ,
Σαν αυτή της κρυφή δύναμη της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας ,της πατρίδας μας ,του καθενός μας ,του κάθε παππού και γιαγιάς ,αγοριού και κόρης αυτού του τόπου  .Με μία μόνο προϋπόθεση θα φανερωθεί αυτή η ΔΟΞΑ 
 Ιω. 10,1    ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶ καὶ λῃστής·
 
Δεν μπορώ να δώσω κάτι που δεν έχω , δεν μπορώ να  προσπαθώ να δείξω κάτι που δεν το ξέρω, δεν μπορώ να  περιγράψω κάτι που δεν το βίωσα ,δεν μπορώ να παρουσιάζω ένα βραβείο για δικό μου ,κάτι που δεν το κέρδισα με το σπαθί μου .
Δεν μπορώ να δείξω κάποιον που δεν τον γνωρίζω ούτε τον είδα ποτέ και μου λέει  ουκ οίδα υμας.
Αν προσπαθήσω  να το κάνω ,τότε είμαι ΚΛΕΦΤΗΣ και ΛΗΣΤΗΣ μιάς αξίας ,την οποία  και εμπορεύομαι  για ίδιον όφελος ,χωρίς να την αξίζω ,αλλά ούτε την φαντάζομαι .
Δεν την αναγνώρισα ποτέ, ενώ πέρασε κάθισε δίπλα μου ,με κοίταξε απογοητευμένη αυτή η ΔΟΞΑ  και έφυγε ,τον σκότωσα μέσα μου .
Έμεινα  αμετανόητος ,αρνήθηκα την βοήθεια του και έτσι …
Αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα
Δύο αιώνες τώρα η Ελλάδα μας μικραίνει χάνεται  ,οι συγγενείς ,οι φίλοι ,οι γείτονες μας ένας μετά τον άλλον ανεξομολόγητοι ,ακοινώνητοι οι περισσότεροι   αποθανείσθαι εν ταις αμαρτίαις υμών.
Ο Χριστός μας ελευθέρωσε από την  τουρκοκρατία και εμείς μετά στραφήκαμε για βοήθεια σε μία πόρνη , διεφθαρμένη ,επηρμένη δύση .
Ακόμα είμαστε  εγκλωβισμένοι ,τυφλωμένοι στην δίνη  ενός  έρωτα με μία πόρνη .
 
Ενώ μας έστειλε τον Ιωάννη του ,εμείς τον σκοτώσαμε και τα βρήκαμε με τους κλέφτες και τους ληστές του Καρλομάγνου ,ερωτευτήκαμε την  φτιασιδωμένη πόρνη .
 
 
Ιω. 10,5    ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων                     τὴν  φωνήν.
 
Τα παιδιά μας ,οι φίλοι ,οι συγγενείς ,οι γύρω μας ,δεν θέλουν να ακούσουν από εμάς για τον Χριστό .
Ενώ βαπτισθήκαμε το πρώτο βάπτισμα της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ πήραμε το Άγιο Πνεύμα 
Αρνηθήκαμε το δεύτερό ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί, όλοι μας ,λαός και κλήρος ,όλο το εκκλησίασμα 
Μέσα στην Εκκλησία ,δεν είσαι και γίνεσαι έτσι εύκολα Εκκλησία  ,αλλά ξεκινάς ως εκκλησίασμα , έως να περάσω το δευτερά .βάπτισμα της φωτιάς του πόνου ,αν αξιωθώ να το περάσω ποτέ .
Δεν Θεραπευτήκαμε ,δεν έχουμε επίγνωση των αμαρτιών μας ,δεν έχουμε ΜΕΤΑΝΟΙΑ ,αλλά αυτοδικαίωση ,μια ψυχρή γνωση ,χωρίς  ΑΓΑΠΗ ,δεν αντέχουμε τον ΠΟΝΟ της κάθαρσης και  καταδιώκουμε όποιον το πέρασε ..
 
Εμείς είμαστε πρώτα ασθενείς ,καταπληγωμένοι , οι πατεράδες μας ,οι παππούδες μας ,οι προπαπούδες μας, εν ταις αμαρτίαις υμών.
όλοι είμαστε ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΤΑΠΛΗΓΩΜΕΝΟΙ  που δεν έχουμε θεραπευτεί 
Ο Χριστός δεν έχει επιστρέψει ακόμα ,δεν μπορούμε να τον δείξουμε ,να μιλάμε για αυτόν ,
Η Παναγία και οι άγιοι του μας στηρίζουν όσο μπορούν ,
 
 
αλλά  λείπει ο Βασιλέας …
 
Η αμαρτία μου ενώπιον μου έστι δια παντός
 
Δεν μπορώ να μιλώ για Χριστό ,να δείχνω τον Χριστό, να προτείνω τον Χριστό αν δεν το κάνω με την επίγνωση των αμαρτιών μου ,των λαθών μου .
Αν δεν βίωσα την συντριβή ,αν δεν έσπασα ,αν δεν έχω την διάθεση για αυτό να  ζητώ συγνώμη  στους άλλους ,σε αυτούς που σίγουρα πλήγωσα ,τότε δεν μπορώ να δείξω τον Χριστό .
Το άδειασμα κάθε αυτοπεποίθησης ,κάθε  γνώσης , μόνο μπορεί να φέρει την ΕΠΙΓΝΩΣΗ που σκεπάζει κάθε γνώση ,αυτο μόνο  φέρνει  τον ΒΑΣΙΛΕΑ Χριστό  στην ΚΑΡΔΙΑ 
Αδελφοί, συγχωρήσατέ μοι τω αμαρτωλώ.
 
Δεν είναι Θέμα κλήρου ή λαού  ,είναι ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ η  απουσία της αίσθησης της ύπαρξης του Χριστού από την καρδία μου .
Ο Χριστός είναι πανταχού παρών ,εμείς δεν τον αισθανόμαστε ,δεν τον ακούμε ,δεν τον βλέπουμε ,δεν τον ακολουθούμε και χανόμαστε   ,γενεές επί γενεών .εν ταις αμαρτίαις υμών.
 
Αδελφοί, συγχωρήσατέ μοι τω αμαρτωλώ. που δεν μπορώ να σας δείξω τον Χριστό , όπως μας τον έδειξαν τις δύσκολές στιγμές ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ,ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός , ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος 
,που στην Κωνσταντινούπολη, και σε μια μικρή Εκκλησία της αγίας Αναστασίας η Ορθοδοξία έστησε το στρατηγείο της εναντίον των αιρέσεων.   
 
Όταν δεν βλέπω τον Χριστό 
 
Γίνονται ακριβώς αυτά που περιγράφονται  λεπτομερώς σε κάθε αποστασία για τον παλαιό Ισραήλ, ως προ τύπωση συμβαίνουν και στον νέο Ισραήλ μερικά παραδείγματα .
 
Τα αποτελέσματα της απουσίας του Χριστού από την καρδιά ενός λαού 
 
 
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ                  Ησ. 1,7     ἀλλότριοι κατεσθίουσι αὐτήν,
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ               Ησ. 1,23   οἱ ἄρχοντές σου ἀπειθοῦσι, κοινωνοὶ κλεπτῶν ἀγαπῶντες δῶρα
 
ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΠΙΤΙΑ ΧΡΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ    Ησ. 2,7    ἐνεπλήσθη γὰρ ἡ χώρα αὐτῶν ἀργυρίου καὶ χρυσίου, καὶ                                                                                     οὐκ ἦν  τῶν θησαυρῶν αὐτῶν· καὶ ἐνεπλήσθη ἡ γῆ ἵππων, καὶ οὐκ ἦν                                                                   ἀριθμὸς τῶν ἁρμάτων  αὐτῶν· 
 
ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ   Ησ. 3,4    καὶ ἐπιστήσω νεανίσκους ἄρχοντας αὐτῶν, καὶ ἐμπαῖκται                                                                                     κυριεύσουσιν αὐτῶν.
 
ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑ                            Ησ. 3,1  Κύριος σαβαὼθ ἀφελεῖ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας καὶ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ ἰσχύοντα                                                                  καὶ  ἰσχύουσαν, ἰσχὺν ἄρτου καὶ ἰσχὺν ὕδατος,
                                                                γίγαντα καὶ ἰσχύοντα καὶ ἄνθρωπον πολεμιστὴν καὶ δικαστὴν καὶ                                                                          προφήτην καὶ στοχαστὴν καὶ πρεσβύτερον
                                                                καὶ πεντηκόνταρχον καὶ θαυμαστὸν σύμβουλον καὶ σοφὸν                                                                                 ἀρχιτέκτονα καὶ συνετὸν ἀκροατήν·
 
 
Δεν λείπει η γνώση ,αλλά η ΕΠΙΓΝΩΣΗ της ΑΛΗΘΕΙΑΣ 
 
Λείπει  στην καρδιά ,στο βίωμα και όχι στα λόγια η βαθιά ΧΡΙΣΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 
Η ΧΡΙΣΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ  ,το βίωμα  της ΑΓΑΠΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ , δεν μπορεί να μείνει  στην καρδιά μου ,αν δεν φύγει η δαιμονική ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ .
Ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός
 
Όταν αυτος που έφτασε σε πνευματική ένωση με τον Θεό ,μέχρι τον τρίτο ουρανό δεν μπορεί να περιγράψει την ΧΑΡΑ που ένοιωσε.
Λέει ότι  δεν υπάρχουν λόγια να περιγραφεί όπως λέει αυτά που ο Θεός έχει ετοιμάσει για όποιον θέλει να απαρνηθεί εαυτόν ,την αυτοπεποίθηση του .
Αυτός ο πανεπιστήμων ,ο απόστολος Παύλος ,αρνείται τα πτυχία ,τις σπουδές ,τις γλώσσες που ήξερε ,όλες τους τις γνώσεις και το μόνο που θέλει  ζη δε εν εμοί Χριστός είναι να  υπάρχει ΜΟΝΟ  ο Χριστός μέσα του .
 
fake news 
 
Η σωτηρία περνάει από την καρδιακή ένωση με τον Χριστό  ,η επιστροφή ενός λαού  στον Χριστό ,η κοινωνία με τον Χριστό .
Η εγκατάλειψη κάθε αυτοπεποίθησης  και αναζήτηση του Χριστού που αυτός με αναζητεί πρώτος .
Αφού πρώτα καταλάβω ότι δεν τον βλέπω πιά ,δεν τον ακούω ,πλανήθηκα από αλλότριους  που πήδηξαν ἀλλαχόθεν και παριστάνουν τους χριστούς ,και τους προφήτες ενώ είναι fake news 
 
Ιω. 10,5  ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν.
 
Αν οι γύρω μας ,τα παιδιά μας ,οι συγγενείς ,οι φίλοι ,ο περίγυρος μας δεν με ακούει ,αδιαφορεί ,όταν του μιλάω για τον Χριστό 
Ενώ νομίζω ότι είμαι  της εκκλησίας ,είμαι ένας τυφλός κλητός χωρίς μετάνοια συντριβή και όχι εκλεκτός  .
Είναι γιατί δεν το χούμε ,δεν το είχαμε ποτέ ,του   ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα, τότε  έμμεσα και όχι φανερά όταν θέλω να δείξω τον Χριστό   κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου.
 
 
Αν δεν δώ καθαρά με την καρδιά μου  τὰ ἐμὰ πταίσματα τότε κάθε νουθεσία είναι ένα κρυφό  κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου.
 
 
Αδελφοί, συγχωρήσατέ μοι τω αμαρτωλώ αλλά …. εγώ  θα πάω με το ΦΩΣ μακριά από πόρνες και κάποια στιγμή θα το βρώ ,για όλους μας
 
 

ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

πνεύμα αθάνατο, σε τρώει το σαράκι…..
είναι που μας λείπει αυτός ο κάποιος το ΦΩΣ ο Βασιλιάς  ο Κύριος  μας και μας τρώει το σαράκι
Ρωμιός πολεμιστής ειρηνικός
κάνε άλλο ένα βήμα μπρος ,για προχώρα, ήρθε η ώρα είσαι του κόσμου το κρασί κι ας μην το ξέρεις ούτε εσύ
κάτσε βρες τα, και έβγα πες τα.
Ελλάδα χώρα του φωτός
 
 
του κόσμου αρχή και γυρισμός
τόπος που διάλεξε ο θεός
κάτι τρέχει, πέρα βρέχει
έρχεται δύσκολος καιρός
και σου φωνάζει ο ουρανός
κάτσε σκέψου, λογικέψου.
 
Τη μια μας παίζουν ροκ, την άλλη τσιφτετέλι
παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη
μας ξεγελάνε με σεκλέτι και μεράκι
πνεύμα αθάνατο, σε τρώει το σαράκι.
 
Ελλάδα, χώρα του φωτός
πολεμιστής ειρηνικός
κάνε άλλο ένα βήμα μπρος
για προχώρα, ήρθε η ώρα
είσαι του κόσμου το κρασί
κι ας μην το ξέρεις ούτε εσύ
κάτσε βρες τα, και έβγα πες τα.
 
Τη μια μας παίζουν ροκ, την άλλη τσιφτετέλι
παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη
μας ξεγελάνε με σεκλέτι και μεράκι
πνεύμα αθάνατο, σε τρώει το σαράκι.
 
Ελλάδα, χώρα του φωτός…..
 
Τη μια μας παίζουν ροκ, την άλλη τσιφτετέλι
παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 
Loading...

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr